data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

AYM'nin 29 Nisan 2021 Genel Kurul Gündemi
data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

29 Nisan 2021 - Genel Kurul Gündemi

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
21.4.2021 29.4.2021

Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi Türü Sonuç
1

E.2021/34 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 39. Hukuk Dairesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin kamulaştırma bedeline ilişkin davalar yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

2

E.2021/43

7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun;

A. Yok hükmünde olduğunun tespitine,

B. Yok hükmünde olduğunun kabul edilmemesi hâlinde eylemli içtüzük değişikliği niteliğinde olduğu gerekçesiyle iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

C. Şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

3

E.2021/35

Ankara 7. İdare Mahkemesi 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun’un 68. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 4. maddesinin onuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...Emniyet Hizmetleri Sınıfında...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

4

E.2021/36 

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a 5/4/2012 tarihli ve 6291 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 105/A maddesinin 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanun’un 46. maddesiyle yeniden düzenlenen (7) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

5

E.2021/37 

İstanbul 6. Vergi Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen 102. maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

6

E.2021/39 

Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi

25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle eklenen geçici 4. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

7

E.2021/38

5/2/2021 tarihli ve (70) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

8

E.2021/40 

Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 25/5/2005 tarihli ve 5353 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle değiştirilen 105. maddesinin dördüncü cümlesinin kovuşturma aşamasında verilen tahliye kararı yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

9

E.2021/41 

Danıştay Onüçüncü Dairesi 

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 22. maddesine 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un 100. maddesiyle eklenen üçüncü fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

10

E.2021/42 

Danıştay Onikinci Dairesi 

10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesine 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun’un 67. maddesiyle eklenen (h) bendinin iptaline karar verilmesi talebi. 

İlk

İtiraz

Başvurusu

11

E.2019/10 (Değişik İşler) 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Esnaf ve Çiftçi Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Değişik İşler

12

E.2020/4 (Değişik İşler) 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Genç Anadolu Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Değişik İşler

13

E.2019/13 

15/11/2018 tarihli ve 7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

Esas

İptal Davası

14

E.2021/1 

Ankara 7. İdare Mahkemesi

21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30. maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde yer alan “Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla…” ve “…(üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),” ibarelerinin iptallerine karar verilmesi talebi. 

Esas

İtiraz

Başvurusu

15

E.2020/71

27/7/2020 tarihli ve (65) numaralı Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesiyle ekli (1) Sayılı Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (III) Sayılı Cetvel'in ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

16

E.2020/80 

Danıştay Sekizinci Dairesi

22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a;

A. 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun’un 80. maddesiyle eklenen ek 1. maddenin,

B. 6/12/2017 tarihli ve 7063 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen geçici 4. maddenin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “…disipline ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.” ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

Kaynak: Ogretmenler.net

Bu yazının tüm hakları www.ogretmenler.net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, alıntılanamaz ve kullanılamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının iktibas edilmesi, alıntılanması ve kullanılması halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Konu hakkında YASAL UYARI ve KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ metinlerini okuyunuz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol