data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

Binlerce Kudüs sevdalısı, terörist devlet İsrail’i lanetledi
data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

srail Büyükelçiliği önünde açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlık özgürleşemez. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değil’ iken, komşusu zulüm altında iken hiçbir şey yokmuş gibi yatan bizden olabilir mi? Mescid-i Aksa’da huzur yokken gözüne uyku giren, bizden değildir. İşgale tepki vermeyen, bizden değildir. Vahşete son vermek için söz söylemeyen, bizden değildir. Mescid-i Aksa’dan Siyonist barbarları defetmek için ter dökmeyen, bizden değildir. Siyonist İsrail’i durdurmaya söz veriyor muyuz? Filistin’i işgalden kurtarmaya söz veriyor muyuz? Filistinli kardeşlerimizi öldüren terörist İsrail’e had bildirmeye ses istiyoruz. Kudüs’ün onuruna sahip çıkmaya, Siyonun yıldızını söküp atmaya söz istiyoruz. Irkçı Yahudi zorbaları Mescid-i Aksa’dan çıkarmaya ant istiyoruz” dedi. 

İnsan olmanın asgari şartı Siyonist postaldan rahatsız olmaktır

İnsan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandıklarını ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evet, insan olmanın asgari şartı, bugün bu meydanda toplanmaktır. İsrail’in vahşetini, işgalini, zulmünü, zorbalığını bitirmek için haykırmaktır. Evet, insan olmanın asgari şartı, Mescid-i Aksa’da Siyonist postaldan rahatsız olmaktır. Koronavirüsü stratejik aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayâsızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya saldıran İsrail’in terörist vasfını ilan, yaptıklarını telin etmek asgari gerekliliktir. İsrail’in işgaliyle birlikte dünyanın kirli düzenine de karşı çıkmak gerek. İsrail vahşetiyle birlikte sömürü zihniyetine de son vermek için direnmek gerek. Biz biliyoruz ki, ABD ve sistemin egemenleri, İsrail’in kan değirmenine su taşıyor. Biz biliyoruz ki, küresel medya ağı da uluslararası kuruluş kulvarı da, uluslararası hukuku yalanı da İsrail’e karşı üç maymunu oynarken, İsrail için güç kaynağı hâline geliyor. Biz susmazsak, biz vazgeçmezsek, biz direnmeye devam edersek, biz hep birlikte söz söylersek İsrail yıkılacak, Filistin kurtulacak; Siyonizm de, işgal de, zulüm de bitecek. İsrail, Mescid-i Aksa’da yıkılışına yürüyor. İsrail, Mescid-i Aksa’da yok oluşuna yürüyor. İsrail’in yıkılışını da, enkazını da göreceğiz. İsrail’e ses çıkarmayanların, vahşete söz söylemeyenlerin, soysuz siyonizme devlet diyenlerin yüzüne tüküreceğiz.” 

Siyonist rejimin yalan ve talan düzenini yeneceğiz

İsrail’in yalan üzerine kurulduğunu kaydeden Yalçın, “İsrail, Filistin’i talan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin yalan ve talan düzenini yeneceğiz ve bitireceğiz. Bunu imanımızın gereği sayıyor ve biliyoruz. Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, korkabilir, susabilir, pusabilir. Biz korkmadan, pusmadan, yılmadan, yorulmadan haykıracağız. Çünkü biz zulmün sonsuza kadar sürmeyeceğine ve zulümle abat olunamayacağına iman etmişiz. Filistin’de, sırtını teknolojiye dayamış küresel Ebrehe’nin fillerine karşı taşla, sapanla direnen Ebabillerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte. Biz, o Ebabillerin tarafındayız. Ebrehe’nin karşısındayız. Biz biliyoruz ki, İsrail, asırlarca sâri getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır. Evet, İsrail, korkularının esiridir ve holokost endüstrisinden beslenen lobilerin esiri olduğu için şiddeti politikalarının merkezine koymuştur. Tam da bu yüzden diyoruz ki, Mescid-i Aksa’da yaptıkları, yaşattıkları İsrail’in sonu olacak. Kudüs’te ürettiği diplomatik vahşet, Filistin’in bütününe yayılmış Siyonist cinnet, Filistinli kardeşlerimize yönelen ırkçı Yahudi vahşet, İsrail için yolun sonudur, sonun başlangıcıdır. Terörist İsrail’in kurucusu ve devlet görünümlü bu terör örgütünün ilk lideri Ben Gurion dâhil İsrail’in birçok yöneticisi, terör ve tedhiş hareketlerinin içinde bulunmuş kişilerdir. Yani İsrail’in temelinde, tabanında, her katında ve tavanında terör ve teröristler vardır. Siyonist İsrail’in tarihinde de, tarifinde de kan vardır, kin vardır, kir vardır” şeklinde konuştu. 

Filistin, Siyonist işgalden çok yakında azade olacak

Müslümanların ve dünyanın tüm iyi insanlarının şimdi el ele vermeleri ve ‘sıra bizde’ demeleri gerektiğini belirten Yalçın, “İsrail’i kanıyla, kiniyle ve kiriyle, zulmü ve terörüyle zihinlerimizde reddetmenin, işgalci olduğu coğrafyadan ve sistemlerden defetmenin vaktidir. Filistinli çocuğun gözünden düşen bir damla yaş, bugün insanlığın bütünü için Nuh tufanı hükmündedir. Hepimizi kurtaracak Nuh’un gemisi ise İsrail’e karşı dirayet, Filistin’de, Kudüs’te ve Mescid-i Aksa’da adalet için mücadeledir. Bunun yolu da, hükmü de bellidir: Adı Filistin, başkenti Kudüs, manevi zemini Mescid-i Aksa olan bağımsız ve özgür bir devlettir. Siyonizmin bilindik illüzyonlarına aldırış etmeden, kapitalizm ve emperyalizmin sığınağı söylemlerinin tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadeleye devam edeceğiz. Herkes bilsin ve duysun ki, Mescid-i Aksa barış dini İslam’ın ve Müslümanların mabedidir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki, Kudüs, Filistin’dir; Kudüs, İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir ve herkes şunu görecek ki, Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, Siyonist işgalden, Filistinliler Siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. Kurucumuz Mehmet Akif İnan ağabeyin satırlarında dercedilen kucaklaşma gerçekleşecek, Mescid-i Aksa’da Siyonist postal izleri temizlenecek, insanlık ve Müslümanlar ve onlara kulak veren devletler hem küresel hem de diplomatik intifada başlatacaklar. Biz buna varız. Kudüs’te adalet, bütün dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı Siyonizm ve onun beslendiği emperyalizmdir. Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. Mescid-i Aksa’dan, Kudüs’ten, Filistin’den tam olarak çıkmadığı sürece İsrail teröristtir, vahşidir ve canidir. Ve son söz, şunu herkes bilsin ve tarih yazsın ki, Mescid-i Aksa’ya yönelik kirli ve kanlı hamlesiyle İsrail yıkılmayı da, yok olmayı da hak etti. İsrail yıkılacak ve Filistin kurtulacak. Yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs, yaşasın Mescid-i Aksa; Kudüs onurumuz, Filistin mücadelesi gururumuzdur” diye konuştu.

Ali Yalçın, tüm dünyaya çağrıda bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı: “Bütün uluslararası kuruluşlar İsrail’e, ‘ya Mescid-i Aksa’dan çıkarsın ya üyelikten çıkarılırsın’ demelidir. İslam İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkelerin bütünü istisnasız olarak İsrail ile diplomatik, siyasi, ticari bütün iş ve işlemleri sona erdirmelidir. Bu karara uymayan ülkelerin Teşkilat üyeliği sona erdirilmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da, Güvenlik Konseyi de İsrail’in tavrını kınamalı ve tekrarı hâlinde uluslararası kesin ve keskin yaptırım kararı alarak uygulamalıdır. Türkiye, Filistin halkının kendisine olan güveninin gereğini yerine getirmeli ve İsrail ile her tür ilişki ve iletişimi Mescid-i Aksa’daki tavrını bitirinceye kadar sona erdirmelidir. Türkiye’nin şirketleri, holdingleri, sivil toplum kuruluşları İsrail veya yanlısı yapılarla ticari, siyasi ve kültürel bütün ilişkilerini sona erdirmelidir. İsrail, Filistin’den çaldığı toprakları geri vermeli, Kudüs’ü bütünüyle terk etmeli, yerleşim görünümlü işgal çabalarını sona erdirmeli, Filistinli kardeşlerimizin can ve mal kayıpları için tazminat ödemeli ve bölgeyi en kısa sürede terk etmelidir. Mescid-i Aksa saldırılarını, Filistin işgalini örten perde olarak kullanan İsrail’in tezgâhına gelinmemelidir.”

Mescid-i Aksa’da Müslümanlara saldıran Siyonist İsrail’i protesto ettik

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlileri evlerinden zorla çıkararak mülklerini gasbetmesinin ardından, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, Filistin’in çeşitli yerlerinde başlayan gösterilerde Siyonist İsrail’in uyguladığı şiddeti protesto ettik.

Memur-Sen, Anadolu Gençlik Derneği ve İHH’nin organize ettiği, İsrail Büyükelçiliği önünde yapılan eylemde konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail’in bir terör ve işgal devleti olduğunu vurgulayarak, İsrail’de eğitim gören ilkokul çocuklarının dahi ırkçı, Arap ve Müslüman düşmanı olarak yetiştirildiğini, İsrail’in devlet felsefesinin de bu kin ve düşmanlık olduğunu söyledi. Yalçın, “Ankara’dan toplum vicdanını harekete geçirmeye çalışan insanlar olarak diyoruz ki,  ‘Kudüs davası yalnız değildir, oradaki Müslümanlar yalnız değildir. Kanımızın son damlasına kadar savunmaya devam edeceğiz.’ Türkiye’deki duyarlı insanlar olarak bu konuyu gündemde tutmaya devam etmeliyiz. En ufak hadisede tepki göstermekten geri durmamalıyız, durmayacağız” dedi.

İslam dünyasının Filistin konusundaki duyarsızlığına dikkat çeken Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail’in durdurulması konusunda Müslüman ülkelerin birlikte hareket etmesi gerekir. Orada yaptıkları zulmü hak olarak, meşru olarak gören bir anlayış var. İsrail’in süslü cümlelerine asla aldanılmamalıdır. Kudüs, insanlığın ortak değeridir; Mescid-i Aksa, insanlık onurudur. Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te direnen kardeşlerimizi buradan selamlıyorum. İstanbul sizinle, Ankara sizinle, Türkiye sizinle.” 

Büyükelçiliğin önüne siyah çelenk bırakıldı

Genel Başkan Ali Yalçın, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan ve İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan, konuşmaların ardından İsrail Büyükelçiliği önüne “Terörist İsrail” yazan siyah çelenk bıraktılar.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada ise, “Terörist İsrail’in Kudüs’te uyguladığı zulmü protesto ediyor, katil oluşuma bir mesaj olarak bu siyah çelengi toplum vicdanı adına elçili konutu önüne bırakıyoruz. Filistin’deki kardeşlerimizin yanındayız. Filistinliler yalnız değildir. Dünyadaki tüm Müslümanların bu konuda bilinçli bir şekilde tepki koymaya devam edeceğini, mazlum Filistinlileri yalnız bırakmayacağımızı İsrail anlamalıdır. Biz de kendi çocuklarımızı Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü, Filistin’in özgürlüğü hayaliyle ve bilinciyle yetiştireceğiz. Kadir Gecesi’nin Filistinli kardeşlerimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Yaşasın Filistin direnişimiz, yaşasın özgür Kudüs” ifadelerini kullandı.


 

Ali Yalçın’ın konuşmasında aktardığı İsrail okullarında geçen bir diyalog:

-Kudüs deyince aklınıza ne geliyor?

-kutsal şehir, tanıpak…

-Kim Süleyman Tapınağı’nın yakın zamanda inşa edileceğine inanıyor? (herkes el kaldırır) Süleyman Tapınağı’nın inşa edileceği bölgede ne var?

-Mescid-i Aksa…

-O hâlde Mescit ne olacak?

-Yıkılacak, çökecek, kaybolacak.

-Hanginiz son zamanlarda Arap bir çocukla tanıştı? (herkes el kaldırır) Onlarla nerede karşılaştınız?

-Tapınağın yanında.

-Arap bir çocukla karşılaştığınızda ne hissediyorsunuz?

-Kızgınlık, öfke… Onu öldürmek istiyorum.

-Dindar olmayan bir Yahudi ile karşılaştığınız zaman ne hissediyorsunuz?

-Laik biri olduğu için ona acıyorum.

-Neden acıyorsun ona?

-Çünkü doğru yolda değil.

-10 yıl içinde Kudüs nasıl bir yer olacak?

-Tamamı dindar Yahudi olacak.

-Araplar da köle olarak yaşayacak.

-Çünkü Mesih gelecek, öyle mi? Çok güzel. Peki, sen ne düşünüyorsun?

-Büyük bir savaş çıkacak, bütün Araplar ölecek.

Kaynak: Ogretmenler.net

Bu yazının tüm hakları www.ogretmenler.net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, alıntılanamaz ve kullanılamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının iktibas edilmesi, alıntılanması ve kullanılması halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Konu hakkında YASAL UYARI ve KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ metinlerini okuyunuz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol