2023 Yılı Erasmus+ Programı Merkezi Proje Fırsatları

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
2023 Yılı Erasmus+ Programı Merkezi Proje Fırsatları
Abone ol
2023 Yılı Erasmus+ Programı Merkezi Proje Fırsatları

Bu kapsamda, Erasmus+ ve ESC Programlarındaki merkezi projelere ilişkin bilgiler Ulusal Ajans tarafından gönderilmiş olup ekte yer almaktadır. Ayrıca merkezi projeler başvuru portalına https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027 adresinden ve Ulusal Ajansın bilgilendirme sayfasına da https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/teklif-cagrilari/ adresinden erişim sağlanabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarında ülke merkezli ve merkezi olmak üzere farklı faaliyetler yer almaktadır.

Merkezi projeler, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan ve merkezi Brüksel’de bulunan Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından yürütülür.

Bu çerçevede, ülke merkezli başvurular AB üyesi ya da programla ilişkili üçüncü ülkelerde bulunan ulusal ajanslara yapılırken, merkezi projelerin başvuruları Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı'na yapılmaktadır.

 Merkezi Projeler;

➪ Yüksek bütçelidir.

➪ Çıktıları daha geniş coğrafyalarda uygulanabilir.

➪ Avrupa’daki çatı kuruluşlarla işbirliği yapmanızı sağlar.

 

2023 YILINDA BAŞVURU ALINACAK MERKEZİ PROJELER İÇİN SON BAŞVURU TARİHLERİ

 

Avrupa Üniversiteleri-31 Ocak 2023

Jean Monnet Faaliyetleri-14 Şubat 2023

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme-16 Şubat 2023

Erasmus Mundus Eylemi-16 Şubat 2023

Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme-28 Şubat 2023

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme-8 Mart 2023

Avrupa Gençliği Bir Arada (European Youth Together)-9 Mart 2023

İleriye Dönük Projeler (Forward Looking Projects)-15 Mart 2023

Spor Destekleri-22 Mart 2023

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler-26 Nisan 2023

Yenilikçilik İçin İttifaklar-3 Mayıs 2023

Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri (Centres of Vocational Excellence)-8 Haziran 2023

Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Takımları (Volunteering Teams in High Priority Areas)-8 Şubat 2023

İnsani Yardım Gönüllülük Projeleri (Volunteering in Support of Humanitarian Aid Operations)-3 Mayıs 2023

İnsani Yardım Kalite Etiketi Tam Prosedür (Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering Full Procedure)-16 Mart 2023/21 Eylül 2023

 

T.C.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIAVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

 

2023 YILI ERASMUS+ PROGRAMI MERKEZİ PROJE FIRSATLARI

Avrupa Üniversiteleri

 • ECHE sahibi yükseköğretim kurumlan arasında ortak değerlere ve üzerinde anlaşmaya varılan ilkelere dayalı olarak uzun vadeli kurumsal, yapısal ve stratejik işbirlikleri geliştirmeyi amaçlayan ulusötesi ortaklıklardır.
 • Bu proje türü altında Var olan Derin Kurumsal Ulusötesi İşbirliğinin Yoğunlaştırılması (Topic 1) ve Yeni Derin Ulusötesi İşbirliğinin Geliştirilmesi (Topic 2) olmak üzere 2 alt proje türü bulunmaktadır.
 • 2023 yılı için tüm Avrupa’da toplam bütçe 384Milyon Avro ’dur.
 • Her iki alt proje türü için de son başvuru tarihi 31 Ocak 2023 saat 17:00’dır. (Brüksel saati)
 • Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Yükseköğretim Alanında Jean Monnet Faaliyetleri

 • AB konularıyla ilgili araştırma ve öğretme faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı ve üniversite öğrencilerinden politika yapıcılara, kamu görevlilerinden sivil topluma kadar çok çeşitli kitlelerin AB hakkında bilgi sahibi olmalarını destekleyen faaliyetlerdir.
 • Modül, Kürsü Başkanlıkları ve Mükemmellik Merkezleri adında üç alt proje türü bulunmakta ve sırasıyla 30 bin, 50 bin ve 100 bin Avro hibe kaynakları sunulmaktadır.
 • Her bir alt proje türü için de son başvuru tarihi 14 Şubat 2023 saat 17:00’dır. (Brüksel saati)
 • Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

 • Yükseköğretim kuramlarının ekonomik ve sosyal yapısının güçlendirilmesi için bölgesel sorunların ele alındığı, uluslararası ittifakların kurulduğu, Erasmus+ Programı ile ilişkili olmayan uygun üçüncü ülkelere odaklanan merkezi projelerdir.
 • Proje başına 200 bin ile 1 Milyon Avro arasında hibe tahsis edilmektedir.
 • Son başvuru tarihi 16Şubat 2023 saat 17:00’dır. (Brüksel saati)
 • Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Erasmus Mundus Eylemi

Bu faaliyet altında 2 proje türü bulunmaktadır.

o Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri; farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının bir araya gelmesi ile herhangi bir disiplinde bir ortak yüksek lisans programı hazırlanmasını ve ortak veya çoklu diploma sunacak şekilde eğitim verilmesini sağlayan bir proje türüdür. Proje başına en fazla 3.8 Milyon Avro hibe tahsis edilmektedir.

o Detaylı Bilgi için tıklayınız.

o Erasmus Mundus Program Tasarımı ise yükseköğretim kuramlarına yeni ortak yüksek lisans programı oluşturmaları yolunda kısa süreli hibe sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Proje başına en fazla 55 bin Avro hibe tahsis edilmektedir.

o Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Her iki alt proje türü için de son başvuru tarihi 16 Şubat 2023 saat 17:00’dır. (Brüksel saati)

Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme

 • Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın bir itici gücü olarak Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerdeki Mesleki Eğitim ve Öğretim kuramlarının ve sistemlerinin uygunluğunu, erişilebilirliğini ve yanıt verebilirliğini desteklemeyi amaçlayan uluslararası projelerdir.
 • Proje başına 100 bin ile 400 bin Avro arasında hibe desteği sağlanmaktadır.
 • Son başvuru tarihi 28 Şubat 2023 saat 17:00’dır. (Brüksel saati)
 • Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

 • Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın ve gençlik örgütlerinin ve gençlerin refahının bir itici gücü olarak, gençlik ve yaygın öğrenme alanında uluslararası işbirliğini ve politika diyaloğunu desteklemeyi amaçlayan uluslararası işbirliği projeleridir.
 • Proje başına 100 bin ile 300 bin Avro arasında hibe desteği sağlanmaktadır.
 • Son başvuru tarihi 8 Mart 2023 saat 17:00’dır. (Brüksel saati)
 • Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Avrupa Gençliği Bir Arada (European Youth Together)

 • Avrupa'nın her köşesinden gençlerin işbirliği sonucunda kurulan bölgesel ortaklıklar ile gençlik ağları oluşturmayı amaçlayan bu uluslararası proje ile gençlik alanında eğitim faaliyetleri fiziksel ve çevrimiçi ağ değişimleri aracılığıyla desteklenmektedir.
 • Proje başına 150 bin ile 500 bin Avro arasında hibe desteği sağlanmaktadır.
 • Son başvuru tarihi 9 Mart 2023 saat 17:00’dır. (Brüksel saati)
 • Detaylı Bilgi için tıklayınız.

İleriye Dönük Projeler

 • Yaygınlaştırılma potansiyeline sahip yenilikçi politika yaklaşımlarını belirlemeyi, geliştirmeyi, test etmeyi ve/veya değerlendirmeyi, böylece eğitim ve öğretim sistemlerini iyileştirmeyi amaçlayan büyük ölçekli uluslararası projelerdir.
 • İleriye Dönük Projeler; Dijital Eğitim, Mesleki Eğitim ve Öğretim ile Yetişkin Öğretim olmak üzere 3 alt proje türünü içermekte ve bu alt projelerde proje başına sırasıyla en fazla; 1.5 Milyon Avro, 900 bin Avro ve 1 Milyon Avro hibe desteği sunulmakladır.
 • Son başvuru tarihi 15 Mart 2023 saat 17:00’dır. (Brüksel saati)
 • Bu ana başlık kapsamında; herkes için spor ve sporda bütüncül yaklaşım anlayışlarını temel alan 4 adet uluslararası işbirliği projesi bulunmaktadır.
 • Aşağıda bütçeleri ile paylaşılan bu 4 projenin her birine; kamu kurumlan, spor federasyonları, spor kulüpleri, üniversiteler, spor liseleri ve özel kurumlar başvuruları yapabilirler.

o Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları (120 bin, 250 bin veya 400 bin Avro),

o Spor Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar (30 bin veya 60 bin Avro) ,

o Spor Alanında Kapasite Geliştirme Projeleri (100 bin ile 200 bin Avro arası)

o Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri (Bu proje kapsamında Tip1 Etkinlik, Tip2 Etkinlik, Avrupa Çapında Etkinlik ve Büyük Ölçekli Avrupa Etkinliği olmak üzere 4 farklı etkinlik türü bulunmakta ve her bir etkinlik türü başına sırasıyla; 200 bin, 300 bin, 450 bin ve 1 Milyon-2 Milyon Avro hibe tahsis edilmektedir)

 • Büyük Ölçekli Avrupa Etkinliği için son başvuru tarihi 21 Şubat 2023 saat 17:00’dır. (Brüksel saati)
 • Spor alanındaki diğer merkezi projeler için ise son başvuru tarihi 22 Mart 2023 saat 17:00’dır. (Brükselsaati)
 • Detaylı Bilgi için tıklayınız.
 • Detaylı Bilgi için tıklayınız.
 • Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler

 • Kültürlerarası diyalog ile sosyal ve dijital becerilerin gelişimini destekleyen çevrim içi etkinliklerdir.
 • Proje başına en fazla 500 bin Avro hibe tahsis edilmektedir.
 • Son başvuru tarihi 26Nisan 2023 saat 17:00’dır. (Brüksel saati)
 • Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Yenilikçilik İçin İttifaklar

 • Bilgi gelişimine uyarlanabilir nitelikte; yenilikçiliği güçlendirmek için dijital becerileri, döngüsel ve daha yeşil bir ekonomiye geçiş için yeşil becerileri destekleyen sektörel ve sektörler arası işbirliğine dayanan uluslararası projelerdir.
 • Bu ana başlık altında Eğitim ve Girişimler İçin İttifaklar (lOT1) ve Beceriler Konusunda

Sektöreler İşbirliği İçin İttifaklar (LOT2) olmak üzere 2 farklı  alt  proje  türü bulunmaktadır.

 • 2 yıllık LOT1 projelerinde proje başına en fazla 1 Milyon Avro,
 • 3 yıllık LOT1 projelerinde proje başına en fazla 1.5 Milyon Avro ve
 • LOT2 projeleri 4 yıl sürmekte ve proje başına en fazla 4 Milyon Avro hibe tahsis edilmektedir.

Bu projeler için son başvuru tarihi 3 Mayıs 2023 saat 17:00’dır. (Brüksel saati)

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri

 • Mesleki eğitim ve öğretimde yenilikçiliği ve mükemmelliği, yeniliklere, bölgesel kalkınmaya, sosyal kapsayıcılığa katkıda bulunan çok çeşitli yerel ortakları "beceri ekosistemleri" oluşturmak için bir araya getirmeyi amaçlayan uluslararası işbirliğine projeleridir.
 • Proje başına en fazla 4Milyon Avro hibe tahsis edilmektedir.
 • Son başvuru tarihi 8 Haziran 2023 saat 17:00’dır. (Brüksel saati) Detaylı Bilgi için tıklayınız.

2023 YILI ESC MERKEZİ PROJE FIRSATLARI

Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Takımları (Volunteering Teams in High Priority Areas)

 • Dayanışma amacıyla en az iki farklı ülkeden gençlerin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri gönüllülük faaliyetlerini destekleyen büyük ölçekli, etkisi yüksek merkezi projelerdir. Bu projeler, AB düzeyinde karşılaşılan ortak sorunları ele alan kısa vadeli müdahaleler olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Projenin 2023 yılı öncelikleri;

o Silahlı çatışmalardan kaçmış ve diğer doğal ya da insan kaynaklı felaketlerden ötürü mağduriyet yaşamış kimselere yardım ve

o Sağlık alanında önleme, teşvik ve destek faaliyetlerini desteklemektedir.

 • Proje başına en fazla 400 bin Avro hibe verilmektedir.
 • Son başvuru tarihi 8 Şubat 2023 saat 17:00’dır. (Brükselsaati)
 • Detaylı Bilgi için tıklayınız.

İnsani Yardım Gönüllülük Projeleri (Volunteering in Support of Humanitarian Aid Operations)

 • İnsani yardım operasyonlarının devam ettiği üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen bu projelerde 18 -35 yaş arasındaki gençlerin, ihtiyaç sahibi insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik kısa süreli veya uzun süreli gönüllülük faaliyetleri ile topluma katkıda bulunma fırsatları sunulmaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin insanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve zarar vermeme ilkelerine uygun olması gerekmektedir.
 • Proje başına en fazla 650 bin Avro hibe verilmektedir.
 • Son başvuru tarihi 3 Mayıs 2023 saat 17:00’dır. (Brüksel saati)
 • Detaylı Bilgi için tıklayınız.

 

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Nesli tükenmekte olan yaban keçileri Kayseri’de yeniden hayat bulduÖnceki Haber

Nesli tükenmekte olan yaban keçileri Kay...

Zabıtadan marketlere baskın denetimSonraki Haber

Zabıtadan marketlere baskın denetim

Yorum Yazın

Unutulmamalı ki, eğitimden tasarruf olmaz
Tavrımız, enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır
Erdoğan'dan öğretmen atamalarına dair açıklama
Bir Miktar Ne Kadar?
17 Nisan Çarşamba önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (16 Nisan 2024) 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi
Online İkraz Hizmetleri Hakkında Duyuru
Çalışacak ekip arkadaşları arıyoruz
YKS Puan Hesaplama Motoru Yayında
"ETKİM İstasyon Programı" başvuruları başladı!
Haritalar, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlandı
Öğretici: TBMM Mesaiye Başlıyor, Artık Çalışan Ve Emeklilerin Bekleyen Sorunları Çözülsün!
Yapay Zeka 101 Eğitimi   
Okul Sporları Duyuruları
 eTwinning Projelerinde Üretken Yapay Zekâ
Dağ Fare Doğurmasın!
Mesleki Eğitimde 8 Bin 406 İş Yerinin Sözleşmesi Feshedildi
Türk Eğitim Sen, “Türk Eğitim Sisteminde Proje Okulları” Çalıştayı Düzenliyor
İş Gücü İstatistikleri Yayımlandı
Ali YALÇIN'dan önemli açıklamalar