Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak
Abone ol
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
(2022-09)

 

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir

 

İLAN S.N.BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANDER.ADETÖZEL ŞARTLAR
1Mimarlık FakültesiEndüstriyel TasarımEndüstriyel TasarımDr. Öğretim Üyesi41Mimarlık  Fakültesi mezunu  olmak.  Tasarım üzerine  lisansüstü eğitim
almış olmak ve çalışmaları bulunmak.


Genel Şartlar

1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
4) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
-Başvuruda İstenilen Belgeler Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge kabul edilir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
(2022-08)


Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

İLAN EDİLEN KADRO BİLGİLERİ

 

İLAN
S.N.
BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANDER.ADETÖZEL ŞARTLAR
1Yönetim Bilimleri FakültesiİşletmeMuhasebe ve FinansmanDoçent31Muhasebe ve Finansman alanında çalışmalar yapmış olmak.
2Mimarlık FakültesiMimarlıkKültürel Mirasın KorunmasıDoçent11Mimarlık bölümü mezunu olmak. Mimarlık tarihi veya mimari koruma ve restorasyon alanlarında lisansüstü eğitim almış olmak ve çalışmaları bulunmak.
3Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaBölge PlanlamaDr. Öğretim Üyesi41Kent Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak; Kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik üzerine çalışmaları bulunmak
4Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıDr. Öğretim Üyesi41Yapay zekâ ve görüntü işleme konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik ve pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak. Abdullah Gül Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 2.1.3 maddesi hükümlerince; Bölüm içindeki mevcut öğretim üyelerinin eşdeğer pozisyona atamalarının yapıldığı tarihteki yayın puanlarının ortalaması olan “53,935” puan üzerinde yayın puanına sahip olmak.


Genel Şartlar-
1)     Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2)     Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3)     Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
4)     Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
5)     Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

-Başvuruda İstenilen Belgeler-
Doçent kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğunu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge kabul edilmektedir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge kabul edilir.)  özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:


Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER
 

İLAN
S.N.
BİRİMBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANDER.ADETYABANCI DİL PUANIALESÖZEL ŞARTLAR
1Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders)439070İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce Çeviri Bilim ya da Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Yukarıda belirtilen alanların herhangi birinde ya da Eğitim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2Mühendislik FakültesiBilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar YazılımıAraştırma Görevlisi518580 (SAY)Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden en az lisans derecesine sahip olmak ve Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.


-Genel Şartlar
1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda en az “Tezli Yüksek Lisans” derecesine sahip olmak şartı aranır.
3) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
4) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
5) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
-Başvuruda İstenilen Belgeler1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus cüzdan fotokopisi
4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi
5) Lisans transkript belgesi fotokopisi
6) ALES Belgesi
7) Yabancı Dil Belgesi
8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)
9) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan adaylar için)

-Açıklamalar
1) İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) kadro başvuruları ilgili birimlere, şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
3) Zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur.
4) Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
5) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 24 Akademik Personel alacakÖnceki Haber

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 24 Akade...

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacakSonraki Haber

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyes...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü