"Akademik Hareketlilik Projesi" norm kadroyla teşvik edilecek

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
"Akademik Hareketlilik Projesi" norm kadroyla teşvik edilecek
Abone ol
15 Ocak 2023 tarihli ve 32074 sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Akademik Hareketlilik Projesine öğretim üyelerinin katılımını artıracak düzenleme yapıldı.

İŞTE O DEĞİŞİKLİK;

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “gerekçeli olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “araştırma üniversiteleri” ibaresi “araştırma üniversitelerinde, Yükseköğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesi kapsamında en az iki yarıyıl öğretim üyesi görevlendiren birimlerde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDELERİN SON HALLERİ;

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asgari kadro sayısı: Yükseköğretim kurumlarında bir programda eğitim-öğretime başlamak ve devam edebilmek için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari öğretim elemanısayısını,

b) Norm dışı kadro: Bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen norm kadro sayısı dışında kalan ve ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olduğunu belirttiği öğretim elemanı kadrosunu,

c) Norm kadro: Yükseköğretim kurumlarında bir bölüm, anabilim/anasanat dalı veya programda eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerin sürdürülebilmesi için bu Yönetmelik çerçevesinde sayısı belirlenen öğretim elemanı kadrosunu,

ç) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini, ifade eder.

"Norm kadroların kullanılması

MADDE 5 –(1) Kadrolara atamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ve ilgili yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış akademik yükseltme ve atama ölçütleri uyarınca yapılır.

(2) Asgari kadrolar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülen norm dışı kadroların kullanımı rektör tarafından gerçekleştirilir. Öğrencisi bulunan birimlerin asgari kadrolarında boşalma olması halinde asgari kadro sayısını temin için uygun kadroya ilk ilanda yer verilir.

(3) Asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından kullanılabilir.

(4) Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 3/4’ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları ile araştırma üniversitelerinde, Yükseköğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesi kapsamında en az iki yarıyıl öğretim üyesi görevlendiren birimlerdeve meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz.

(5) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen zorunlu ortak dersleri vermek ve üniversiteye ait uygulama alanlarında görev yapmak üzere öğrenci sayısı, eğitim ve öğretimin niteliği ile ilişkilendirilmek kaydıyla üniversite yönetim kurulunun görüşü ve rektörün talebi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla rektörlüğe bağlı birimlerde öğretim görevlisi kadrolarına atama yapılabilir.

(6) Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için belirlenen atama izin sayılarının birimlere dağılımı, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından yapılır. Atama izin sayılarının, asgari kadroların kullanımı için birimlere tahsisi, ilgili birim yöneticisinin görüşü alınarak rektör tarafından gerçekleştirilir.

(7) Kadrolara ataması yapılan öğretim elemanı bilgisi ilgili yükseköğretim kurumu tarafından en geç bir hafta içinde YÖKSİS’e kaydedilir."

Bu değişiklige göre, 2022-2023 bahar dönemi itibarıyla uygulamaya girmesi hedeflenen YÖK Akademik Hareketlilik projesine üniversitelerin ve öğretim üyelerinin katılımlarının teşvik etmek amacıyla araştırma üniversitelerinde, Yükseköğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesi kapsamında en az iki yarıyıl öğretim üyesi görevlendiren birimlerde kadroların en fazla 3/4 unvan kuralı şartı aranmayacaktır.

 

- Yükseköğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesi başlıyor

- Köklü üniversitelerin yetişmiş akademik kadro ve birikimini, 2006 yılından sonra kurulan yeni üniversitelerin istifadesine            sunacak Proje için 57 üniversite 100'ün üzerinde farklı uzmanlık alanındaki öğretim üyesi ihtiyacını Yükseköğretim Kuruluna  bildirdi.

- Öğretim üyesi ihtiyaçları 20'si araştırma üniversitesi olmak üzere 43 üniversiteden karşılanacak

- Projenin uygulanmasına 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde başlanacak

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından; öncelikle 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversitelerinde öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olmak, üniversiteler arasında öğretim elemanı hareketliliğini artırmak ve öğrencileri farklı üniversitelerin öğretim üyeleriyle buluşturmak amacıyla geliştirilen Akademik Hareketlilik Projesi hayata geçiyor.

Proje ile nispeten köklü üniversitelerin yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi, Anadolu'daki henüz yolun başında olan üniversitelerin istifadesine sunulacak. Böylece bir taraftan öğrenciler farklı akademik iklimlerden gelen akademisyenlerle buluşma imkânı elde ederken diğer taraftan da farklı üniversitelerin akademik kadroları arasındaki ilişkilerin de geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca, akademik kadrolarındaki gelişimi henüz tamamlayamamış üniversitelerin genç öğretim elemanları köklü üniversitelerden gelecek kıdemli akademisyenlerden yararlanma imkânı bulacak.

Proje ayrıca özellikle köklü üniversitelerdeki bazı bölümlerde öğretim üyesi sayısı fazlalığından dolayı ders verme imkânı bulamayan ya da çok az sayıda derse girebilen akademisyenlere yeni kurulan üniversitelerde ders verme ve öğrencilerle daha fazla buluşma imkânı sağlayacak.

Yükseköğretim Kurulu; devlet yükseköğretim kurumlarına gönderdiği yazı ile çeşitli bilim ve sanat dallarındaki öğretim üyesi ihtiyaçlarını bildirmelerini istedi. Buna istinaden 57 üniversite 100'ün üzerinde farklı uzmanlık alanındaki öğretim üyesi ihtiyacını Yükseköğretim Kuruluna bildirdi.

Bunun üzerine Yükseköğretim Kurulu, 20'si araştırma üniversitesi olmak üzere 43 üniversite rektörlüğünden Proje kapsamında yapılacak öğretim üyesi görevlendirmelerini, gönüllülük esasına öncelik verilmek suretiyle, üniversite yönetim kurulu kararı ve rektörün onayı ile bir yarı yıldan az, dört yarı yıldan fazla olmamak üzere kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla belirlemelerini istedi. Bu üniversitelerce belirlenecek öğretim üyeleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinde ihtiyaç duyulan programlarda görevlendirilecek.

Proje kapsamında görevlendirilecek ve özlük hakları kurumlarında devam edecek öğretim üyeleri görev yapacakları kurum kadrolarında çalışanlara sağlanan diğer haklardan da yararlanacak. Projenin uygulanmasına 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde başlanacak ve 2023-2024 Güz Döneminden itibaren kapsamı daha da genişletilecek.

 

 

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Kılıçdaroğlu: ”İlk temeli burada attık, bunu Türkiye’ye yayacağız”Önceki Haber

Kılıçdaroğlu: ”İlk temeli burada attık,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “15 Ocak 2023 itibarıyla seçim startını veriyor, bu doğrultuda lazım gelen ne varsa yapacağımızı cümle aleme duyuruyoruz.”Sonraki Haber

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “15 Ocak 2023...

Yorum Yazın

Türkiye Yüzyılı İçin Millî Eğitim, Milli Eğitim İçin Milli Müfredat Çağrımız Dikkate Alınmalıdır…!
Millî Teknoloji Hamlesi Öğretmen Akademileri Yeni Dönem Başvuruları Açıldı!
Yarını Kodlayanlar Projesi Scratch Eğitimi
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Yarışması İçin Başvurular Devam ediyor
Kadın için Teknoloji Projesi Teknoloji Okuryazarlığı Eğitimi 
MEB, İş Sağlığı Ve Güvenliği Genelgesindeki Eksikleri Gidermeli Hataları Düzeltmelidir
Öğretici: Verilen Artışlar İlk İki Aydan Eridi. Ek Zam Zorunludur!
II. Uluslararası Satranç Turnuvası Başlıyor
5434 Ve 5510 Sayılı Kanunlara Göre Emeklilik İle İlgili Resmi Yazımızı Çalışma Bakanlığına Gönderdik
Kamu Görevlilerinin Ek Ödeme Ve Ücretleri Emekliliğe Yansıtılmalıdır
Türk Ulusal Zeka Testi (Tuzö) Uygulayıcı Eğitimi Başladı
Ortak sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak
2024 Maaş Zammı İki Ayda Buharlaştı! İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret İstiyoruz!
Yurt Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Tüketici Fiyat Endeksi Şubat 2024
Şubat Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı
4 Mart Pazartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (03 Mart 2024) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
MEB Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği Değerlendirmesi
Memur Sen Avantaj Üyelerimizin Hizmetine Açıldı