Akdeniz Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Akdeniz Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi alacak
Abone ol
(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

-Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu),
-Özgeçmiş,
-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf,
-Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi,
-Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin onaylı sureti,
-Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge,
-Profesör ve Doçent kadro başvuruları için doçentlik belgesinin onaylı sureti,
-Yabancı dil sonuç belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı),
-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
-Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (https://personel.akdeniz.edu.tr/tr/akademik_yukseltme_ve_atama_kriterleri-4343 adresinden ulaşılabilir),
-Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası,
-Adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, özgeçmiş, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadro başvuruları için 6 (altı), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

S.N.BİRİMBÖLÜMANA BİLİM DALI/PROGRAMUNVANDER.ADETNİTELİKLER
1EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
FİZİK EĞİTİMİPROFESÖR11Fizik alanında Doçent unvanı almış olmak. Fen Eğitimi alanında ve Astrofizik alanında; Optik, X ışını ve yüksek enerji bölgelerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
İNŞAATYAPI DENETİMİPROFESÖR11Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Çekirdek kompleksler ile ilişkili granitoyidlerin petrolojisi ve tektoniği üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
3TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖZ HASTALIKLARIPROFESÖR11Göz Hastalıkları alanında Doçent unvanı almış olmak. Pterjium'da moleküler çalışmalar ve Pterjium rekürrensinde nöropeptidlerin rolü konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.  Okuloplasti  (Adnexial)  yurt  dışı  kadavra  deneyim  sahibi  olmak.   Okuloplasti alanında  10 (on) yıl deneyimi olmak.
4TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
NÜKLEER TIPPROFESÖR11Nükleer Tıp alanında Doçent unvanı almış olmak. Nükleer kardiyoloji konusunda deney hayvanları üzerinde görüntüleme çalışmaları yapmış olmak.
5ZİRAAT FAKÜLTESİBAHÇE BİTKİLERİBAHÇE BİTKİLERİPROFESÖR11Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Süs ve çim bitkileri ıslahı, genetiği ve yetiştiriciliği alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
6ZİRAAT
FAKÜLTESİ
TARIMSAL
BİYOTEKNOLOJİ
BİTKİSEL
BİYOTEKNOLOJİ
PROFESÖR11Bitki biyoteknolojisinin hücre ve doku kültürü ile bitki ıslahı alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
7DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERPERİODONTOLOJİDOÇENT11Periodontoloji  alanında Doçent unvanı almış olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimi  belgesine sahip olmak. İyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmaları hakkında temel eğitim kursu almış olmak. Düşük doğum ağırlığı ile periodontal hastalık arasındaki ilişki konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
8DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERPROTETİK DİŞ TEDAVİSİDOÇENT11Protetik Diş Tedavisi alanında Doçent unvanı almış olmak. İyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar hakkında temel eğitim sertifikası sahibi olmak. Cad/Cam materyallerinin renklendirilmesi  ve  rezin simanların  mekanik  özellikleri  üzerine  bilimsel  çalışmalar yapmış olmak.
9DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERPROTETİK DİŞ TEDAVİSİDOÇENT11Protetik Diş Tedavisi alanında Doçent unvanı almış olmak. Cad/Cam materyallerinin klinik renk değişimleri üzerine çalışmış  olmak.  Deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.
10EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİDOÇENT11Coğrafya eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Aktif öğrenme ve sınıf dışı öğrenme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
11HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİDOÇENT11Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
12MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİSÜT TEKNOLOJİSİDOÇENT11Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Bakteriyofajların enkapsülasyon konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
13TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
İNŞAATİNŞAAT TEKNOLOJİSİDOÇENT11Matematik alanında Doçent unvanı almış olmak. Yüksek boyutlu sistemlerin asimptotik agregasyonu ve soyut konveks analizin eşitsizlik teorisine uygulanması üzerine bilimsel çalışmalar yapmış  olmak.
14TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
DOÇENT11Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon unvanı alanında Doçent unvanı almış olmak. İzokinetik dinamometre ve ESWT konusunda deneyimli olmak.
15TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARIDOÇENT11İç  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Tıbbi  Onkoloji  yandal  uzmanı  olmak.  İç  Hastalıkları (Onkoloji) bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Solid tümörlerde hepatit virüsü ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
16ZİRAAT
FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMAENTOMOLOJİDOÇENT11Tarımsal üretimde böcek toksikolojisi konusunda  bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
17ZİRAAT FAKÜLTESİBİTKİ KORUMAFİTOPATOLOJİDOÇENT11Tarımsal üretimde dayanıklı bitki mekanizmaları  konusunda  bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
18KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİKÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.
19KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİKİÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.
20MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİMADEN YATAKLARI JEOKİMYADOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Jeoloji  Mühendisliği   alanında  Doktora  yapmış  olmak.  Kömürde  ana-iz  element  ve biyomerker jeokimyası konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
21TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ BİYOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Tıbbi Biyoloji alanında Doktora yapmış olmak. İnflamatuvar sitokin sinyal iletimi üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İşçi alacakÖnceki Haber

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İ...

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumları temsilcilerini kabul etti.Sonraki Haber

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğ...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü