Akdeniz Üniversitesi 25 Öğretim Elemanı alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Akdeniz Üniversitesi 25 Öğretim Elemanı alacak
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir.
3- Fakülteler, Yüksekokul/Konservatuvar ve Rektörlük bünyesindeki öğretim görevlisi ilan başvurularında adayın tercihine göre lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda, ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
4- Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünü kullanabileceklerdir.
5- Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.
6- Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
7- Meslek yüksekokulu haricindeki kadrolarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
8- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.
ÖZEL ŞARTLAR:
1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
MUAFİYET:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.)
2- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda; YÖK Formatında AVESİS özgeçmiş çıktısı)
3- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf
5- ALES sonuç belgesi
6- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (İlanda yabancı dil puanı istenen birimler için)
7- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge) aslı veya onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi de kabul edilecektir)
8- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği
9- Araştırma görevlisi kadroları için tezli yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi aslı veya onaylı örneği
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi
11- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi (Islak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)
12- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge.)
AÇIKLAMALAR:
1- Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
3- e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
4- Araştırma Görevlisi kadrosu ilanına başvuracak aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartlarını taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekmektedir.
5- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.
6- Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, resmi kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
8- İlanımıza http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
9- Üniversitemiz sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi31.12.2022Giriş Sınavı Tarihi27.01.2023
Son Başvuru Tarihi16.01.2023Sonuç Açıklama Tarihi01.02.2023
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi20.01.2023Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesihttp://personel.akdeniz.edu.tr/
Başvuru AdresiBaşvurular İlgili Birime Yapılacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

S.N.BİRİMBÖLÜMANA BİLİM DALIUNVANDER.ADETALESYABANCI DİL PUANINİTELİKLER
PUAN TÜRÜPUAN
1FİNİKE MESLEK YÜKSEKOKULUGIDA İŞLEMEMEYVE VE SEBZE İŞLEME
TEKNOLOJİSİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)61SAYISAL
(Bkz. Genel Şartlar madde 5)
70MUAFGıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Gıda   Mühendisliği   Ana   Bilim   Dalında,   tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında  yüksek  lisans  sonrası  en
az 3 (üç) Eğitim-Öğretim yılı ders vermiş olmak.
2GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMSANAT YÖNETİMİÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS
VERECEK)
21Bkz. Genel Şartlar madde 37050Sanat  Yönetimi  alanında  lisans  mezunu  olmak. Sanat  ve  Tasarım  alanında  tezli  yüksek  lisans mezunu olmak.
3KUMLUCA MESLEK YÜKSEKOKULUMUHASEBE VE VERGİMUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)61EŞİT AĞIRLIK
(Bkz. Genel Şartlar madde 5)
70MUAFFakültelerin  Muhasebe,  Maliye,  İşletme,  İktisat Bölümlerinin   birinden   lisans   mezunu   olmak. Üniversitelerin       lisansüstü       eğitim       veren enstitülerinden    alınmış    tezli    yüksek    lisans derecesine    sahip    olmak.    Devlet    kurumları tarafından  düzenlenen  bilgisayarlı  ön  muhasebe
eğitimi sertifikasına sahip olmak.
4MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULUOTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİPASTAÇILIK VE EKMEKÇİLİKÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)21SAYISAL, SÖZEL,
EŞİT AĞIRLIK
(Bkz. Genel Şartlar
madde 5)
70MUAFBeslenme  ve  Diyetetik  lisans  mezunu  olmak. Beslenme   ve   Diyetetik   alanında   tezli   yüksek lisans        yapmış        olmak.        Yükseköğretim Kurumlarında yüksek lisans sonrası   ders verme deneyimine sahip olmak.
5MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİGASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARIGASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARIÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS
VERECEK)
21Bkz. Genel Şartlar madde 37050Gastronomi  ve  Mutfak  Sanatları  Bölümü  lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana  Bilim  Dalında  tezli  yüksek  lisans  yapmış
olmak.
6SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUULAŞTIRMA HİZMETLERİSİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)51EŞİT AĞIRLIK
(Bkz. Genel
Şartlar madde 5)
70MUAFHavacılık  Yönetimi  veya  Sivil  Hava  Ulaştırma İşletmeciliği    lisans    programlarından    mezun olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası  alanında en az 4 yıl
tecrübeye sahip olmak.
7TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUELEKTRONİK VE OTOMASYONELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)11SAYISAL
(Bkz. Genel Şartlar madde 5)
70MUAFElektrik  Elektronik  Mühendisliği  lisans  mezunu olmak.   Elektrik   Elektronik   Mühendisliği   tezli yüksek lisans mezunu olmak.
8YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUYABANCI DİLLERYABANCI DİLLERÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)51Bkz. Genel Şartlar madde 47090Alman  Dili  ve  Edebiyatı  lisans  mezunu  olmak. Alman   Dili   ve   Edebiyatı   tezli   yüksek   lisans mezunu  olmak.  Lisans  sonrası  Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders vermiş olmak.
9EDEBİYAT FAKÜLTESİİNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATIİNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATIARAŞTIRMA GÖREVLİSİ61Bkz. Genel Şartlar madde 37050İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
10EDEBİYAT FAKÜLTESİESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİLATİN DİLİ VE EDEBİYATIARAŞTIRMA GÖREVLİSİ61Bkz. Genel Şartlar madde 37050Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Eski Yunan Dili  ve  Edebiyatı  veya  Latin  Dili  ve  Edebiyatı lisans    mezunu    olmak.    Eskiçağ    Dilleri    ve Kültürleri Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor  olmak.
11EDEBİYAT FAKÜLTESİARKEOLOJİSUALTI
ARKEOLOJİSİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ61Bkz. Genel Şartlar madde 37050Arkeoloji   lisans  ve  tezli  yüksek  lisans  mezunu olmak.   Arkeoloji  Ana  Bilim  Dalında  doktora yapıyor olmak.
12EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİUYGULAMALI PSİKOLOJİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ61Bkz. Genel Şartlar madde 37050Psikoloji  lisans  mezunu  olmak.  Psikoloji  Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
13EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKARAŞTIRMA GÖREVLİSİ61Bkz. Genel Şartlar madde 37050Rehberlik  ve  Psikolojik  Danışmanlık  alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
14HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKHEMŞİRELİKTE YÖNETİMARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Bkz. Genel Şartlar madde 37050Hemşirelikte   Yönetim   alanında   tezli   yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
15İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
EKONOMETRİYÖNEYLEMARAŞTIRMA GÖREVLİSİ61Bkz. Genel Şartlar madde 37050Sosyal Bilimler Enstitüsü Yöneylem Araştırması veya  Ekonometri  alanında  tezli  yüksek  lisans yapıyor olmak.
16İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İŞLETMEÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMAARAŞTIRMA GÖREVLİSİ61Bkz. Genel Şartlar madde 37050İşletme    veya  Üretim  Yönetimi  ve  Pazarlama alanında  tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
17İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İŞLETMEYÖNETİM VE ORGANİZASYONARAŞTIRMA GÖREVLİSİ61Bkz. Genel Şartlar madde 37050İşletme veya Yönetim ve Organizasyon alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
18İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİSİYASET VE SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMA GÖREVLİSİ61Bkz. Genel Şartlar madde 37050Siyaset  Bilimi  ve  Kamu  Yönetimi  veya  Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi  ve  Kamu  Yönetimi  veya  Siyaset  Bilimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
19MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA
MÜHENDİSLİĞİ
SÜT TEKNOLOJİSİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ61Bkz. Genel Şartlar madde 37050Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Gıda   Mühendisliği   Ana   Bilim   Dalında   tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
20MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Bkz. Genel Şartlar madde 37050Elektrik-Elektronik  Mühendisliği  veya  Elektrik Mühendisliği   Bölümü   Lisans   mezunu   olmak. Elektrik-Elektronik    Mühendisliği    Ana    Bilim
Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
21MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA
MÜHENDİSLİĞİ
GIDA TEKNOLOJİSİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Bkz. Genel Şartlar madde 37050Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Gıda   Mühendisliği   Ana   Bilim   Dalında   tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
22SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİANTRENÖRLÜK EĞİTİMİHAREKET VE ANTREMANARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Bkz. Genel Şartlar madde 37050Antrenörlük   Eğitimi   Bölümü   Lisans   mezunu olmak. Hareket ve Antrenman Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
23TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİANATOMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Bkz. Genel Şartlar madde 37050Anatomi  Ana  Bilim Dalında  tezli  yüksek  lisans yapmış   olmak.   Anatomi   Ana   Bilim   Dalında doktora yapıyor olmak.
24TURİZM FAKÜLTESİTURİZM
İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM
İŞLETMECİLİĞİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ61Bkz. Genel Şartlar madde 37050Turizm    İşletmeciliği    lisans    mezunu    olmak. Turizm  İşletmeciliği  Ana  Bilim  Dalında  tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
25ZİRAAT FAKÜLTESİBAHÇE BİTKİLERİBAHÇE BİTKİLERİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ61Bkz. Genel Şartlar madde 37050Bahçe  Bitkileri  Bölümü  Lisans  mezunu  olmak. Bahçe  Bitkileri  Ana  Bilim Dalında  tezli  yüksek lisans veya doktora eğitimi yapıyor olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Öğretim alım ilanıÖnceki Haber

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversi...

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyorSonraki Haber

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğre...

Yorum Yazın

2023 Yılı Erasmus+ Programı Merkezi Proje Fırsatları
MEB, Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verecek
İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı Listesi
Aile okulu projesiyle 40 bin muhtara eğitim verildi
BİLSEM Sınavlarında her oturuma ücret ödenmemesini idare mahkemesi iptal etti
Öğretmenlerin yüzde 30 zamlı ek ders ücretleri belli oldu
Bilsem Öğrencilerimiz İçin Uzay Kampı Başlıyor
Evde veya hastane sınıfında eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlere başarı belgesi verilecek
81 İlde İhtiyaç Duyulan Her Hastaneye Hastane Sınıfı Kurulacak
Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı