Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
Abone ol
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2022/03)

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1- İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri”ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilana çıkılan kadro birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
6- Adayların istenen şartları taşımadığı veya belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
7- İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:
• İlan Metni,
• Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinde bulunan başvuru formu),
• Fotoğraf (2 Adet),
• Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
• Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinden temin edilecektir.)
• Çalışma Belgesi (Üniversite ya da alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma kuruluşunda en az 2 (iki) yıl süre ile fiilen çalıştığına ilişkin belge)
• Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),
• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)
• Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler
• Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)
• SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
• Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubesinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösterir belge)
• Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge
• KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)
• Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeler ile başvuracak adaylar için gerekli tüm belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) adet fiziki dosya ile içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.
❖ Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.
❖ Not-2: Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların, akademik değerlendirme puan bildirim formunda yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.
DOÇENT KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:
• İlan Metni,
• Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinde bulunan başvuru formu),
• Fotoğraf (2 Adet),
• Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
• Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki “Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları” sekmesinden temin edilecektir.)
• Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),
• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)
• Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler
• Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)
• SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
• Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubesinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösterir belge)
• Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge
• KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)
• Adayların özgeçmiş, öğrenime ilişkin belgeler ile doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir. (Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların, akademik değerlendirme puan bildirim formunda yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:
• İlan Metni,
• Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları " sekmesinde bulunan başvuru formu),
• Fotoğraf (2 Adet),
• Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
• Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları " sekmesinden temin edilecektir.)
• Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),
• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)
• Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler
• Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)
• SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
• Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubesinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösterir belge)
• Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge
• KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)
• Adayların özgeçmiş, öğrenime ilişkin belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir. (Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların, akademik değerlendirme puan bildirim formunda yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ
Başlangıç Tarihi30.12.2022
Bitiş Tarihi13.01.2023 (mesai bitimine kadar)
İLAN NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO UNVANIKADRO SAYISIKADRO DERECESİİLAN ŞARTLARI
1Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerDiş Hastalıkları ve Tedavisi*Doktor Öğretim Üyesi14Diş  Hekimliği  Fakültesi  Lisans  Mezunu  Olmak.  İlgili  Alanda  Doktorasını veya Uzmanlığını Almış Olmak.
2Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiDoktor Öğretim Üyesi14Diş  Hekimliği  Fakültesi  Lisans  Mezunu  Olmak.  İlgili  Alanda  Doktorasını veya Uzmanlığını Almış Olmak.
3Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPedodontiDoktor Öğretim Üyesi14Diş  Hekimliği  Fakültesi  Lisans  Mezunu  Olmak.  İlgili  Alanda  Doktorasını veya Uzmanlığını Almış Olmak.
4Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontolojiDoktor Öğretim Üyesi14Diş  Hekimliği  Fakültesi  Lisans  Mezunu  Olmak.  İlgili  Alanda  Doktorasını veya Uzmanlığını Almış Olmak.
5Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDoktor Öğretim Üyesi14Diş  Hekimliği  Fakültesi  Lisans  Mezunu  Olmak.  İlgili  Alanda  Doktorasını veya Uzmanlığını Almış Olmak.
6Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent11Doçentliğini  İlgili  Alanda  Almış  Olmak.  Torasik  Aorta  Anevrizmasında Akışkanlar Dinamiği Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
7Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoktor Öğretim Üyesi14Uzmanlığını  İlgili  Alanda  Almış  Olmak.  İlgili  Alanda  Çalışma  Yapmış Olmak.
8Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent12Doçentliğini  İlgili  Alanda  Almış  Olmak.  Uyku,  Solunum  Yetmezliği  ve Endobronşiyal Ultrasonografi Konularında Çalışma Yapmış Olmak.
9Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiDoçent11Doçentliğini İlgili Alanda Almış Olmak. Hücre Kültürü Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
10Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent12Doçentliğini  İlgili  Alanda  Almış  Olmak.  Fonksiyonel  Manyetik  Rezonans Görüntüleme Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
11Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent11Romatoloji  Alanında  Yan  Dal  Uzmanı  Olmak.  Doçentliğini  Romatoloji Alanında Almış Olmak. Ankilozan Spondilit ve D Vitamini ile İlgili Çalışma Yapmış Olmak.
12Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiProfesör11Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Tıpta Uzmanlık Eğitimini İlgili Alanda Almış Olmak. Üremeye Yardımcı Tedavi Eğitimi Almış Olmak.
13Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiDoçent11Doçentliğini  İlgili  Alanda  Almış  Olmak.  Beyin  MR  Görüntüleri  Üzerinde Volumetrik Çalışmalar Yapmış Olmak.
14Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyofizikDoçent12Doçentliğini  İlgili  Alanda  Almış  Olmak.  Spektroskopik  Yöntemle  İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.
15Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaDoçent12Doçentliğini İlgili Alanda Almış Olmak. Kanserde Nanopartiküller ve Lipid Profili ile İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.
16Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent13Nörolojik ve Nöroşirürjik Rehabilitasyon Alanında Çalışma Yapmış Olmak.
17Rafet Kayış Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliğiİnşaat
Mühendisliği
Doçent12Lisans  ve  Yüksek  Lisansını  İnşaat  Mühendisliği  Alanında,  Doktorasını Geoteknik  Konusunda  Yapmış  Olmak.  Doçentliğini  İnşaat  Mühendisliği Alanında Almış Olmak. İlgili Alanda Çalışma Yapmış Olmak.
18Rafet Kayış Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiMakine MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi15Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İlgili Alanda Almış Olmak. Vasküler Akışlar Üzerine Çalışma Yapmış Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.
19Rafet Kayış Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiElektrik- Elektronik MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi15Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktorasını  İlgili  Alanda  Almış  Olmak.  İlgili Alanda  Çalışma  Yapmış  Olmak.  İngilizce  Ders  Verme  Yeterliliğine  Sahip Olmak.
20Spor Bilimleri FakültesiRekreasyonRekreasyonProfesör11Doçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanında Almış Olmak. Rekreasyon Spor Turizmi ile Rekreasyon ve Spor Pazarlaması Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
21Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporDoçent12Doçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanında Almış Olmak. Spor Psikolojisi ve Hava Sporları Alanında Çalışma Yapmış Olmak.
22İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesiİnsan Kaynakları Yönetimiİnsan Kaynakları YönetimiDoçent12Doçentliğini Organizasyon Bilim Alanında Almış Olmak. Mesleki Yeterlilik ve Standartlar Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.
23İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiİşletmeÜretim Yönetimi ve PazarlamaDoçent11Doçentliğini  Pazarlama  Bilim  Alanında  Almış  Olmak.  Marka  Sadakati  ve Politik Pazarlama Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
24İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası TicaretUluslararası TicaretDoktor Öğretim Üyesi15İlgili Alanda Doktorasını Yapmış Olmak. Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği Konularında Çalışma Yapmış Olmak.
25İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiMaliyeMaliyeDoktor Öğretim Üyesi15İlgili  Alanda  Doktorasını  Yapmış  Olmak.  Bütçe  Konusunda  Çalışmalar Yapmış Olmak.
26Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiSosyal Bilgiler EğitimiDoçent12Tarih Öğretmenliği veya Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak. Doçentliğini Genel Türk Tarihi Alanında Almış Olmak. Türk-Rus İlişkileri ve Ermeni Meselesi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.
27Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDoktor Öğretim Üyesi14Yüksek Lisans ve Doktora Derecesini Türkçe Eğitimi Alanında Almış Olmak. Temel  Dil  Becerileri,  Dil  Bilimi  ve  Söylev  Türü  Konularında  Çalışmalar Yapmış Olmak.
28Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoçent11Doçentliğini Biyoloji Bilim Alanında Almış Olmak. Kuşlarda Göç Ekolojisi ve Üreme Ekolojisi Konularında Çalışma Yapmış Olmak.
29Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoçent12İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. Sosyo-Bilimsel  Konular, Zihinsel Modeller ve Teknolojinin Doğası Konularında Çalışma Yapmış Olmak.
30Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiDoçent11Doçentliğini  Matematik  Bilim  Alanında  Almış  Olmak.  Eğitimde  Web  2.0 Araçları ve Nümerik Analiz ile İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.
31Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiDoçent12İlgili  Alanda  Doçentliğini  Almış  Olmak.  Matematik  Eğitiminde  Öğretmen Kimliği ve Göz İzleme Konularında Çalışma Yapmış Olmak.
32Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeDoktor Öğretim Üyesi15İlgili  Alanda  Yüksek  Lisans  ve  Doktorasını  Yapmış  Olmak.  İlgili  Alanda Çalışma Yapmış Olmak.
33Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve Mutfak SanatlarıDoçent12Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  ve  Doçentliğini  Turizm  Alanında  Almış Olmak. Akdeniz Diyeti ve Selçuklu Mutfağı Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
34Turizm FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm
İşletmeciliği
Doktor Öğretim Üyesi14İlgili  Alanda  Doktorasını  Yapmış  Olmak.  Turizmde  Doğrudan  Yabancı Yatırımları Üzerine Kesitsel Çalışma Yapmış Olmak.
35Akseki Meslek YüksekokuluOrmancılıkOrmancılık ve Orman ÜrünleriDoktor Öğretim Üyesi14Ağaç   İşleri   Endüstri   Mühendisliği   Alanında   Doktora   Yapmış   Olmak. Biyopolimer Bazlı Köpük Malzemeler Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
36Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek
Yüksekokulu
Bilgisayar TeknolojileriBilgisayar ProgramcılığıDoktor Öğretim Üyesi15Programlama,  İşletim  Sistemleri  ve  Bilgisayar  Oyunları  Üzerine  Çalışma Yapmış Olmak.
37Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek
Yüksekokulu
Elektrik ve EnerjiElektrikDoktor Öğretim Üyesi15Diferansiyel   Denklemlerin   Polar   Dönüşümleri   ve   Özdeğerleri   Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
38Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek YüksekokuluOtel Lokanta ve İkram HizmetleriTurizm ve Otel İşletmeciliğiDoçent13Doçentliğini  Turizm  Alanında  Almış  Olmak.  Konaklama  İşletmelerinde Tedarikçi Seçimi ve Tedarik Zinciri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
39Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek YüksekokuluOtel Lokanta ve İkram HizmetleriAşçılıkDoktor Öğretim Üyesi14Etnik  Restoranlar  ve  Menü  Kartı  Olmayan  Restoranlar  Üzerine  Çalışma Yapmış Olmak.
40Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇocuk Bakımı ve Gençlik HizmetleriÇocuk GelişimiDoktor Öğretim Üyesi14Çocuk  Gelişimi  veya  Çocuk  Gelişimi  ve  Ev  Yönetimi  Eğitimi  Alanında Doktora Yapmış Olmak. Çocuklarda Yas Süreci ve Çocuk İstismarı ile İlgili Çalışma Yapmış Olmak.
41Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar TeknikleriDoktor Öğretim Üyesi14Doktora  Eğitimini  Biyoloji  Alanında  Yapmış  Olmak.  Deneysel  Böbrek Hastalıkları Modellerinde Çalışma Yapmış Olmak.

* Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı “Doktor Öğretim Üyesi” kadrosu, Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı gereği öğretim üyesi temininde güçlük çekilmesi nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri’nden muaf tutulacaktır.

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi30.12.2022
Son Başvuru Tarihi13.01.2023 (mesai bitimine kadar)
Ön Değerlendirme İlan Tarihi18.01.2023
Giriş Sınavı Tarihi23.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi26.01.2023
BaşvuruBaşvurular; ilanda belirtilen birimlere (Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine), şahsen veya posta  yoluyla  yapılacaktır.  Süresi  içinde  yapılmayan  başvurular,  eksik  belgeli  dosyalar  ve  postadaki  gecikmeler  dikkate alınmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
4- ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibariyle 5 yıldır.
5- Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
❖ Adayların lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü adayın tercihine göre kullanılacaktır.
❖ Alan türü değişen programlardan mezun olanların başvurularında, beyan etmeleri durumunda lisans eğitimine başladıkları ALES puan türü dikkate alınacaktır.
❖ Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlara başvurularda ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
❖ İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
❖ Alan türü değişen programlardan mezun olanların başvurularında, beyan etmeleri durumunda lisans eğitimine başladıkları ALES puan türü dikkate alınacaktır.
❖ Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlara başvurularda, ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.
6- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
❖ Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
❖ Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
❖ Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
❖ Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse
Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
❖ Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
7- Araştırma Görevlisi kadroları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamında ilan edilmiş olup,
❖ Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
MUAFİYET:
❖ Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar ile meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlisi kadrosuna atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinde yer alan başvuru formu)
2- Fotoğraf (2 adet)
3- Özgeçmiş
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz)
5- ALES Sonuç Belgesi
6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
7- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır. (Ayrıca yurt dışından alınmış diplomalar için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge eklenmelidir.)
8- Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği Yönetmelik uyarınca yapılacaktır.)
9- Tecrübe Belgeleri (İlan özel şartlarında tecrübe şartı bulunması halinde, çalışılan iş yerlerinden alınacak; çalışılan alanları, unvanları ve görev yapılan tarihleri gösterir imzalı belge ile SGK hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Kamuda çalışmış olanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar için ise ilgili kurumdan alınan onaylı hizmet belgesi ya da e-Devlet kapısı üzerinden alınan HİTAP hizmet belgesi ayrıca eklenmesi gerekmektedir.)
10- İlan özel şartlarında belirtilen diğer belge ve sertifikalar
11- Askerlik Durum Belgesi (Terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik durum belgesi)
12- Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge
13- Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
14- KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)
AÇIKLAMALAR:
❖ Atanmaya hak kazanıldığında istenilen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılmak suretiyle mühürlenerek onaylanması veya noter tarafından onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
❖ Üniversite, ilanın sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
❖ Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
❖ İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
❖ Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir. 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADRO İLANI

İLAN NOBİRİMBÖLÜMÜANABİLİM DALI / PROGRAMKADRO UNVANIKADRO SAYISIDERECEALES PUANIYAB. DİL PUANISONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİİLAN ÖZEL ŞARTLARI
1Rafet Kayış
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)157050https://muhendislik.alanya.edu.trİlgili  Alanda  Lisans  Mezunu  Olmak.  İlgili  Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
2Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontolojiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)15Muaf50https://dhf.alanya.edu.tr/Diş   Hekimliği   Fakültesi   Lisans   Mezunu   Olmak.
Doktorasını  veya  Uzmanlığını  İlgili  Alanda  Almış Olmak.
3Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)15Muaf50https://dhf.alanya.edu.tr/Diş   Hekimliği   Fakültesi   Lisans   Mezunu   Olmak. Doktorasını  veya  Uzmanlığını  İlgili  Alanda  Almış
Olmak.
4Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerDiş Hastalıkları ve TedavisiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)15Muaf50https://dhf.alanya.edu.tr/Diş   Hekimliği   Fakültesi   Lisans   Mezunu   Olmak. Doktorasını  veya  Uzmanlığını  İlgili  Alanda  Almış
Olmak.
5Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek YüksekokuluSeyahat- Turizm ve Eğlence HizmetleriTurist
Rehberliği
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)1770Muafhttps://altsoturizmmyo.alanya.edu.tr/Turist  Rehberliği  veya  Turizm  Rehberliği  Bölümü Lisans  Mezunu  Olmak.   Turizm  Rehberliği,  Turist Rehberliği,     Turizm     İşletmeciliği     veya     Turizm İşletmeciliği  ve  Otelcilik  Alanlarının  Birinde  Tezli Yüksek  Lisans  Yapmış  Olmak.  Lisans  Eğitiminden
Sonra Turist Rehberliği Ruhsatnamesine Sahip Olmak
6Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek
Yüksekokulu
Seyahat- Turizm ve Eğlence
Hizmetleri
Turist
Rehberliği
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)1770Muafhttps://altsoturizmmyo.alanya.edu.tr/Yönetim Organizasyon Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış   Olmak.   Belgelendirmek   Kaydıyla   Lisans Mezuniyetinden     Sonra     Yönetim     Organizasyon
Alanında En Az Beş Yıl Deneyime Sahip Olmak.
7Akseki Meslek YüksekokuluMimarlık ve Şehir PlanlamaTapu KadastroÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)1770Muafhttps://aksekimyo.alanya.edu.tr/Harita Mühendisliği Bölümü  Lisans Mezunu  Olmak. Harita  Mühendisliği,  Coğrafi  Bilgi  Sistemleri  veya Uzaktan    Algılama    ve    Coğrafi    Bilgi    Sistemleri Alanlarının   Birinde   Tezli   Yüksek   Lisans   Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az Bir   Yıl   Deneyime   Sahip   Olmak.   Yükseköğretim Kurumlarında   Alanında   Ders   Verme   Deneyimine
Sahip Olmak.
8Akseki Meslek YüksekokuluBüro Hizmetleri ve SekreterlikBüro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)1770Muafhttps://aksekimyo.alanya.edu.tr/Kamu  Yönetimi,  Siyaset  Bilimi  ve  Kamu  Yönetimi, Büro Yönetimi Eğitimi, Bilgi ve Belge Yönetimi veya Sosyal  Bilgiler  Eğitimi/Öğretmenliği  Lisans  Mezunu Olmak.  Bu  Alanların  Birinde  Tezli  Yüksek  Lisans Yapmış  Olmak.  Yüksek  Lisans  Eğitiminden  Sonra Yükseköğretim       Kurumlarında       Ders       Verme
Deneyimine Sahip Olmak.
9Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)157085https://ydy.alanya.edu.trRus Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Rus Dili ve Edebiyatı Alanında Tezli Yüksek Lisans
Yapmış Olmak.
10Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)157085https://ydy.alanya.edu.trAlman   Dili   ve   Edebiyatı   Lisans   Mezunu   Olmak. Alman  Dili  ve  Edebiyatı  veya  Alman  Dili  Eğitimi
Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO İLANI

İLAN NOBİRİMBÖLÜMÜANABİLİM DALIKADRO UNVANIKADRO SAYISIDERECEALES PUANIYAB. DİL PUANISONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİİLAN ÖZEL ŞARTLARI
1Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve RehabilitasyonAraştırma Görevlisi177050https://saglikbf.alanya.edu.tr/İlgili  Alanda  Lisans  Mezunu  Olmak.  İlgili  Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
2Rafet Kayış
Mühendislik Fakültesi
Endüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiAraştırma Görevlisi177050https://muhendislik.alanya.edu.trİlgili  Alanda  Lisans  Mezunu  Olmak.  İlgili  Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi alım...

Tarsus Üniversitesi 18 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı YapacakSonraki Haber

Tarsus Üniversitesi 18 Öğretim Görevlisi...

Yorum Yazın

İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı Listesi
Aile okulu projesiyle 40 bin muhtara eğitim verildi
BİLSEM Sınavlarında her oturuma ücret ödenmemesini idare mahkemesi iptal etti
Öğretmenlerin yüzde 30 zamlı ek ders ücretleri belli oldu
Bilsem Öğrencilerimiz İçin Uzay Kampı Başlıyor
Evde veya hastane sınıfında eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlere başarı belgesi verilecek
81 İlde İhtiyaç Duyulan Her Hastaneye Hastane Sınıfı Kurulacak
Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmenin görevine son verildi
Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması