Amasya Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Amasya Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere www.amasya.edu.tr web sayfasında yer verilmiştir. Başvuru süresi Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuru Başlama Tarihi : 14.11.2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 28.11.2022
 

S.NOİLAN
NUMARASI
BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM
DALI / PROGRAM
UNVANIDERECEADETAÇIKLAMALAR
12022/11-93Eğitim FakültesiEğitim BilimleriÖğretim
Teknolojileri
Doçent11Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanından almış olup, öğretmen eğitimi, dijital hikaye anlatımı ve teknolojik pedagojik alan bilgisi, kaynaştırma eğitimi ile uzaktan eğitimin yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış
olmak.
22022/11-94Eğitim FakültesiEğitim BilimleriÖğretim
Teknolojileri
Dr. Öğr.
Üyesi
11Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yapmış olup, göz izleme ile kullanılabilirlik, problem çözme ve bilişsel yük konuları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
32022/11-95Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeDr. Öğr.
Üyesi
11Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İstatistik alanında yapmış olup, ölçme değerlendirme, yapay sinir ağları, genetik algoritma, çift mevsimsel zaman serisinin ön görüsü üzerine çalışmaları bulunmak, Yükseköğretim
Kurumlarında en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak.
42022/11-96Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDr. Öğr.
Üyesi
11Doktorasını Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yapmış olup, başarı baskısı ve okul reddi konuları üzerine çalışmaları bulunmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az
10 (on) yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.
52022/11-97Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiSosyal Bilgiler
Eğitimi
Dr. Öğr.
Üyesi
11Doktorasını Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapmış olup, Avrupa’da Sosyal Bilgiler Eğitimi, Vatandaşlık Eğitimi, Afet Eğitimi, Birlikte Yaşama Kültürü ve Türk Diasporası ile ilgili
konularda çalışmalar yapmış olmak.
62022/11-98Fen-Edebiyat FakültesiKimyaKimyaDoçent11Doçentliğini Kimya alanından almış olup, Hidrozon ve Oksim bileşiklerin metal kompleksleri, biyoaktif metal kompleksleri ve hesaplamalı kimya yöntemleri ile metal-ligand etkileşim araştırması üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
72022/11-99Fen-Edebiyat FakültesiKimyaKimyaDr. Öğr.
Üyesi
31Doktorasını Kimya alanında yapmış olup, geliştirilen doğal ve sentetik adsorbentlerin sulardan bazı toksik elementlerin adsorpsiyonunda kullanılması konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
82022/11-100Fen-Edebiyat FakültesiKimyaKimyaDr. Öğr.
Üyesi
31Kimya Bölümü Lisans mezunu olup, doktorasını Kimya alanında yapmış olmak. Biyo nano konjugatlar, yapay kan, foto-çapraz bağlama, protein saflaştırma ve biyolojik aktivite konularında çalışma yapmış olmak. En az 10 (on) yıl akademik çalışma deneyimine sahip
olmak.
92022/11-101Fen-Edebiyat FakültesiBiyolojiBiyolojiDr. Öğr.
Üyesi
31Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olup doktorasını Biyoloji alanında yapmış olmak. Siyanobakterilerin moleküler taksonomisi, sekonder metabolit profilleme, biyolojik aktivite ve termofilik bakteri identifikasyonu konularında çalışma yapmış olmak. En az 10 (on) yıl akademik çalışma deneyimine sahip
olmak.
102022/11-102Fen-Edebiyat FakültesiFizikFizikDr. Öğr.
Üyesi
31Yüksek Lisans ve Doktorasını Fizik alanında yapmış olup, Higgs bozonu aranması ve ağır kuark etkin teorisi ile egzotikler üzerine çalışmaları bulunmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 10 (on) yıl alanıyla ilgili
çalışma deneyimine sahip olmak.
112022/11-103İlahiyat FakültesiTemel İslam
Bilimleri
HadisProfesör11Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanından almış olup, Hadis ilminde bid'at ehlinin cerh ve ta'dili ve metin tenkidinde Peygamber algısı
üzerine çalışmaları bulunmak.
122022/11-104İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve SanatlarıSiyer-i Nebi ve
İslam Tarihi
Doçent21İlahiyat Fakültesi Lisans mezunu olup. Doçentliğini İslam Tarihi ve Sanatları bilim alanından almış, Siyer ve İlk Dönem İslam Tarihinde Salgın hastalıklar konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
132022/11-105İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin Bilimleri (Dinler Tarihi
Bilim Dalı)
Doçent11Doçentliğini Dinler Tarihi alanından almış olup, Batı’da kutsal kitap eleştirileri üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
142022/11-106Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiDoçent11Doçentliğini Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanından almış olup, periton diyaliz hastaları, simülasyon ve metabolik sendrom alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında 10 (on) yıl ders verme tecrübesine
sahip olmak.
152022/11-107Sağlık Bilimleri
Fakültesi
HemşirelikDoğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiDr. Öğr.
Üyesi
31Hemşirelik Lisans, Doğum ve Kadın Hastalıkları Yüksek Lisans ve Hemşirelik alanında Doktora mezunu olup, gebelerde sigarayı bıraktırma müdahalesi, COVID-19’un kadın sağlığı ve dezavantajlı grupların sağlığı üzerine etkisi konularında çalışmalar yapmış olmak. En az 2 (iki) yıl Yükseköğretim Kurumlarında ders verme ve 5 (beş) yıl kamuda ebelik tecrübesine
sahip olmak.
162022/11-108Sağlık Bilimleri
Fakültesi
HemşirelikHemşirelik EsaslarıDr. Öğr.
Üyesi
31Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olup, Serviks Kanseri ile Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu Aşılamasına İlişkin Sağlık İnanç Düzeylerinin Belirlenmesi konularında çalışması bulunmak. En az 4 (dört) yıl klinik deneyime sahip, 3 (üç) yıl da Yükseköğretim Kurumlarında ders verme
deneyimine sahip olmak.
172022/11-109Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve RehabilitasyonDr. Öğr.
Üyesi
31Doktorasını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
alanında yapmış olup, onkoloji, ergonomi ve protezler üzerine çalışmaları olmak.
182022/11-110Yabancı Diller
Yüksekokulu
Mütercim ve
Tercümanlık
İngilizce
Mütercim ve
Tercümanlık
Profesör11Doçentliğini Çeviribilim alanından almış olup, toplum çevirmenliği üzerine çalışmaları
bulunmak.
192022/11-111Amasya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluOtel, Lokanta ve İkram HizmetleriAşçılıkDr. Öğr.
Üyesi
31Doktora ve Yüksek Lisansını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olup, Restoranlarda karekod menü uygulamaları, gastronomi ve sosyal medya üzerine çalışmalarda bulunmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 (üç) yıl ders verme
tecrübesine sahip olmak.
202022/11-112Amasya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDış TicaretDış TicaretDr. Öğr.
Üyesi
31Doktorasını Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olup, İhracat ve İthalat arasındaki ilişki ve sosyal politika uygulamaları üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 10 (on) yıl
ders verme tecrübesine sahip olmak.
212022/11-113Amasya Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mimarlık ve Şehir PlanlamaHarita ve KadastroDoçent11Doçentliğini Harita Mühendisliği alanından
almış olup, ölçme tekniği ve jeodezi konularında çalışmalar yapmış olmak.
222022/11-114Amasya Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojileriBilgisayar
Programcılığı
Doçent31Doçentliğini Matematik alanından almış olup, kafes ve modül teorisinde çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 15 (on beş) yıl Bilgisayar Programcılığı ile ilgili
ders verme tecrübesine sahip olmak.
232022/11-115Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Çocuk Bakımı ve Gençlik HizmetleriÇocuk GelişimiDr. Öğr.
Üyesi
41Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olup, 0-6 yaş çocuklara inhalasyon uygulamasına yönelik ebeveyn bilgi ölçeği ile kronik hastalığı olan adölesanlarda kaygı ve otonomi konularında
çalışmaları olmak.
242022/11-116Suluova Meslek YüksekokuluVeterinerlikLaborant ve
Veteriner Sağlık
Dr. Öğr.
Üyesi
31Veteriner Fakültesi Lisans mezunu olup, Dölerme ve Suni Tohumlama anabilim dalında doktora yapmış olmak. Bal arıları ve kanaryalarda sperma kalitesi ile ilgili çalışmaları
bulunmak.

 

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES 70 puan olarak kabul edilir.) ALES puan geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4- Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
5- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.
6- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
7- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
8- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
9- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
10- Eksik belgesi olan veya belirtilen süre içerisinde üniversitemize ulaşmayan başvurular geçersiz sayılacak.
11- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabileceklerdir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
12- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

MUAFİYET:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, ilgili yönetmeliğin 7. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

DİLEKÇE VE EKLERİ:
1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Fotoğraf (1 Adet)
5- ALES Sonuç Belgesi (Son 5 yıl)
6- Yabancı Dil Belgesi - YDS, YÖKDİL veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu başvurularında istenmez.)
7- Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgeleri (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
8- Lisans Not Transkripti (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
9- Yüksek Lisans Tez Özeti
10- Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair belge (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
11- Hizmet Belgesi (Kamu Kurumunda halen çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar)
12- Tecrübe Şartı İstenilen İlanlarda (Çalışma Belgesi ve SGK’dan alınmış Hizmet Dökümü, Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
13- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
14- Adli Sicil Belgesi (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 28.11.2022
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi : 30.11.2022
Sınav Giriş Tarihi : 02.12.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 07.12.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.amasya.edu.tr
 

SIRA NOBAŞVURU DETAY NUMARASIBİRİMİ VE BAŞVURU YERİBÖLÜMÜANABİLİM DALI / PROGRAMUNVANIDERECEADETALES PUAN TÜRÜYABANCI DİL PUANIAÇIKLAMALAR
12022/11-15Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelikÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)31Sayısal
70
-Ebelikte Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olup, Ebelikte doktora yapıyor olmak.
22022/11-16Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇocuk Bakımı ve Gençlik HizmetleriÇocuk
Gelişimi
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)31Sözel Eşit Ağırlık 70-Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans mezunu olup, aynı programda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Yüksek Lisans sonrası en az 1 (bir) yıl tam zamanlı olarak anaokullarında öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.

 

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Hatay Kırıkhan’da Bakan Özer Fen Lisesi’nin temelini attıÖnceki Haber

Hatay Kırıkhan’da Bakan Özer Fen Lisesi’...

Engellilerin hayatını kolaylaştırdıSonraki Haber

Engellilerin hayatını kolaylaştırdı

Yorum Yazın

4 gün mesai: Yeni çalışma düzeni yaygınlaşabilir mi?
175 Bin Öğrencimiz Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlere Katıldı
AES: Memur Kürsüsünde Meydanlardaydık
BASK Biz De Varız Dedi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: ”Okullarımızda güçlendirme çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız”
Eğitimcilerin beklentilerinin karşılanması geleceğimizin garantisidir
Yeni Zelanda Matariki İlkokulu'nun Açılışını Öğrencilerimizle Birlikte Gerçekleştirdik
2021 YLSY 3. Dönem Yurt İçi Dil Kursu Başlama Tarihleri Duyurusu
Vergi Dilimlerinin Kayıp Üretmemesi İçin Israrımız Sürecek
ÖSYM, dün açıkladığı 2023 yılı sınav takvimini geri çekti
Bir Kadın Daha Eksilmeyeceğiz!
15. Uluslararası MEB ROBOT Yarışması Başlıyor
Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması Başvuruları Başladı
Riyakâr Övgülere Değil Acil Sorunlarımızın Çözülmesine İhtiyacımız Var
2022 YLSY - Sözlü Sınava Çağrılmaya Hak Kazanan Adaylar Açıklanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzman Ve Başöğretmen Unvanı Almaya Hak Kazanan Öğretmen Sayılarını Açıkladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Sonucu açıklandı
KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
Bakan Özer, Öğretmenlerle Anıtkabir'i Ziyaret Etti
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun