Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Başvuru için gerekli belge ve bilgiler:
Adayların; 
başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim ve yabancı dil belgesi ile askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Değerlendirme Ölçütlerine göre Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı dijital ortamda (USB -flash bellek- içinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde, Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da kadronun ilan edildiği ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversiteler arası Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulmadan almış olanlar; 
2547 sayılı Kanunun 24., Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10. ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütlerinin B maddesi uyarınca Üniversiteler arası Kurulun oluşturacağı jüri tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılamayacaktır.

Adaylar; şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuru şartlarını sağlamayan veya başvuru süresi içinde şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan hakkındaki detaylı bilgilere www.anadolu.edu.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

 

BİRİMBÖLÜMANABİLİM /ANASANAT  DALI/PROGRAMUNVANADETBAŞVURU ŞARTLARI
ECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK MESLEK
BİLİMLERİ
FARMAKOGNOZİ AD.DOÇENT1Doçentliğini Farmakognozi alanından almış olmak ve HPTLC-
etki yönlendirmeli analiz ve bitki kimyası üzerinde çalışmalar
yapmış olmak.
FARMAKOLOJİ AD.PROFESÖR1Doçentliğini Farmakoloji alanından almış olmak ve
antitrombotik etki, yara iyileştirici etki ve nöroptik ağrı
farmakolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
FARMAKOLOJİ AD.DR.ÖĞR.1Farmakoloji alanında doktora mezunu olmak ve patch clamp tekniği ile çalışmalar yapmış olmak.
ÜYESİ
FARMAKOLOJİ AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Farmakoloji alanında doktora mezunu olmak ve nörodejenerasyon, oksidatif stres ve antikanser aktivite alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Farmasötik Toksikoloji alanında doktora mezunu olmak ve genotoksisite, hepatotoksisite ve kardiyotoksisite alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİANALİTİK KİMYA AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Analitik Kimya alanında doktora mezunu olmak, kromatografig ve elektrokimyasal analiz teknikleri ile ilaç, kozmetik ve biyolojik materyal analizleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ANALİTİK KİMYA AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Analitik Kimya alanında doktora mezunu olmak ve kapiler elektroforez ile ilaç analizi ve kemometrik yöntemler konularında çalışmalar yapmış olmak.
BİYOKİMYA AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Biyokimya alanında doktora mezunu olmak ve kanser hücrelerinde kombine madde etkilerinin incelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
FARMASÖTİK BOTANİK AD.DOÇENT1Doçentliğini Farmasötik Botanik alanından almış olmak ve etnobotanik, tıbbi bitkilerin morfolojik ve anatomik özellikleri, fitokimyasal içerikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIYENİ TÜRK DİLİ AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Türk Dili alanında doktora mezunu olmak, altsıralama ve tümce birleşmeleri konularında karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora mezunu olmak ve psikolojik danışma öz- yeterliği, özel gereksinimli çocuk aileleri ve yetersizlik duygusu konularında çalışmaları olmak.
TEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİ AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Sınıf Öğretmenliği alanında doktora mezunu olmak ve sınıf eğitimi alanında 21. yüzyıl becerileri, yazma alışkanlığı ve etik karar verme konularında çalışmalar yapmış olmak.
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ AD.DOÇENT1Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanından almış olmak ve tarihsel öğrenmelerin epistemik boyutları ile akademik risk alma konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora mezunu olmak ve sosyal bilgilerde çevrimiçi harita kullanımı, kurgusal mahkeme ve küresel vatandaşlık eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora mezunu olmak ve sosyal bilgilerde öz aşkınlık, kültürel zeka ve çokkültürlü kişilik konularında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETMESAYISAL YÖNTEMLERDR.ÖĞR. ÜYESİ1Sayısal Yöntemler alanında doktora mezunu olmak ve sürdürülebilirlik, çok kriterli karar verme ve etkinlik analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİSOSYAL HİZMETSOSYAL HİZMET AD.PROFESÖR1Doçentliğini Sosyal Hizmet alanından almış olmak ve tıbbi ve adli sosyal hizmet konularında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL HİZMET AD.PROFESÖR1Doçentliğini Sosyal Hizmet alanından almış olmak ve aile aidiyeti, grup dinamikleri, klinik sosyal hizmet, iş stresi, psikodrama eğiticiliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL HİZMET AD.DOÇENT1Doçentliğini Sosyal Hizmet alanından almış olmak ve okul sosyal hizmeti, kentsel sosyal hizmet ve mülteci çocuklar konularında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL HİZMET AD.DOÇENT1Doçentliğini Sosyal Hizmet alanından almış olmak ve ruh sağlığında özsavunuculuk, nadir hastalıklar, sosyal hizmet eğitimi ve etiği konularında çalışmalar yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİGASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI AD.GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Turizm İşletmeciliği alanında doktora mezunu olmak ve gastronomide estetik ve yaratıcılık, ürün geliştirme ve gastronomi eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Turizm İşletmeciliği alanında doktora mezunu olmak ve konsept restoranlar, restoran tasarımı ve gastronomi turları konularında çalışmalar yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİTURİZM İŞLETMECİLİĞİTURİZM İŞLETMECİLİĞİDR.ÖĞR. ÜYESİ1Turizm İşletmeciliği alanında doktora mezunu olmak ve endüstri 5.0, konaklama işletmelerinde malzeme ihtiyaç planlama ve kalite fonksiyon yayılımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİDR.ÖĞR. ÜYESİ1Turizm İşletmeciliği alanında doktora mezunu olmak, turizm işletmeleri kurum tarihi veya destinasyonların tarihsel gelişimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARIMÜZİKPİYANO ASD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Piyano alanında doktora/sanatta yeterlik mezunu olmak ve Robert Schumann’ın eserlerinin metafor ve semboller bağlamında edebiyatla ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
PİYANO ASD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Piyano alanında doktora/sanatta yeterlik mezunu olmak ve piyano eğitimi başlangıç metotlarındaki sol el yaklaşımları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR ASD.PROFESÖR1Doçentliğini Müzik alanından almış olmak ve barok ve klasik dönem fagot müziği ve orkestra repertuarı incelemeleri, yorumculuk ve romantik dönem fagot metotları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR ASD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Üfleme ve Vurma Çalgılar Sanat Dalı (Trombon) alanında doktora/sanatta yeterlik mezunu olmak ve çağdaş dönem trombon teknikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
YAYLI ÇALGILAR ASD.PROFESÖR1Doçentliğini Müzik alanından almış olmak ve Joseph Haydn'ın viyolonsel konçertosunun besteleme geleneğindeki önemi ve viyolonsel kuarteti konusunda çalışmalar yapmış olmak.
YAYLI ÇALGILAR ASD.DOÇENT1Doçentliğini Müzik alanından almış olmak ve alan dışı müzik dersi, Rum ve dans müziklerinin kültürel etkileşimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
YAYLI ÇALGILAR ASD.DOÇENT1Doçentliğini Müzik alanından almış olmak ve keman sağ ve sol el teknikleri, yaylı sazlar dörtlüleri ve sanatçı ve eğitici olarak bir Türk besteci üzerine çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARIMÜZİKOLOJİGENEL MÜZİKOLOJİ AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanında doktora mezunu olmak ve Türk müziği ile ilgili tarihsel müzikoloji ve müzik yazıları konularında çalışmalar yapmış olmak.
SAHNE SANATLARITİYATRO ASD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Sahne Sanatları (Tiyatro) alanında doktora/sanatta yeterlik mezunu olmak ve Doğu Asya ülkeleri sahne sanatları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULUDIŞ TİCARETDIŞ TİCARET AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1İktisat alanında doktora mezunu olmak ve kirlilik sığınağı hipotezi ve ihracat çeşitlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
OTEL, LOKANTA VE
İKRAM HİZMETLERİ
TURİZM VE OTEL
İŞLETMECİLİĞİ
DR.ÖĞR. ÜYESİ1Turizm İşletmeciliği alanında doktora mezunu olmak ve konaklama işletmelerinde maliyet uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MYOTIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERTIBBİ LABORATUVAR
TEKNİKLERİ PR.
PROFESÖR1Embriyonal ve fötal gelişim üzerinde borun etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERTIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Analitik Kimya alanında doktora mezunu olmak ve foto duyarlı moleküler hafızalı malzemeler üzerinde analitik çalışmalar yapmış olmak.
ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-ZİHİN ENGELLİLER AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora mezunu olmak ve duygusal sağırlık, otizmli çocuklarla oyun terapisi ve kayıp ve yas konularında çalışmalar yapmış olmak.
ZİHİN ENGELLİLER AD.DR.ÖĞR. ÜYESİ1Zihin Engelliler Öğretmenliği alanında doktora mezunu olmak ve otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde sosyal beceri öğretimi, problem davranışlara müdahale ve ebeveyn eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

* 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr.Öğr.Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanıÖnceki Haber

Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım...

İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyorSonraki Haber

İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Araştırma G...

Yorum Yazın

Öğretmenlerin yüzde 30 zamlı ek ders ücretleri belli oldu
Bilsem Öğrencilerimiz İçin Uzay Kampı Başlıyor
Evde veya hastane sınıfında eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlere başarı belgesi verilecek
81 İlde İhtiyaç Duyulan Her Hastaneye Hastane Sınıfı Kurulacak
Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmenin görevine son verildi
Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması
BASK’tan Cumhurbaşkanına İkramiye Mektubu
TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Meslek Liselerinden Tarihi Rekor