Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 3 Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 3 Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak
Abone ol
I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLERSınavı Açan Kurum: Anayasa Mahkemesi BaşkanlığıGörev Yeri: Anayasa Mahkemesi BaşkanlığıÇalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 30/03/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 32. maddesi uyarınca Sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla İngilizce dilinde 3 (üç) personel alınacaktır.

II. SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 26/12/2022 tarihinde saat 10.00’da Anayasa Mahkemesi Başkanlığında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 
c) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,
d) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Mütercim-Tercüman olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

B. ÖZEL ŞARTLAR
a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim–Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt
içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS/YDS) katılarak en az (90) veya puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek. Puan
eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanların, bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen KPDS/YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
c) Akıcı bir dile sahip olmak.

IV. BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ
a) Başvurular; 28/11/2022 tarihinde saat 13.30’da başlayacak, 9/12/2022 tarihinde saat: 23.59'da sona erecektir.
b) Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet – Anayasa Mahkemesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden eDevlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. 
c) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir.

V.SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
• Yazılı Sınav: Hukuki terminolojiye yönelik olarak, mesleki yabancı dil bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.
• Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. (Ardıl tercüme ve mülakat yapılacaktır.)

VI. DEĞERLENDİRME
a) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 3 (üç) aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.
b) Başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 3 (üç) adaydan herhangi birinin, birkaçının veya hiçbirinin göreve başlamaması durumunda en yüksek puanı alan ve bu maddenin (a) bendinde belirtilen puan şartını sağlayan yedekler, puanı en yüksek olandan başlamak kaydıyla sırasıyla değerlendirmeye alınabilir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
a) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları www.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.
b) Yazılı sınav sonucuna itiraz, sınav sonucunun ilan edildiği günden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde Anayasa Mahkemesi Personel Müdürlüğüne şahsen dilekçeyle başvurmak suretiyle yapılır. Mütercim - Tercüman Alımı Sınav Komisyonu, yapılan itirazları değerlendirerek 3 (üç) iş gününde karara bağlar ve ilgililere tebliğ eder.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
d) Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

VII. DİĞER HUSUSLAR:
a) Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince hazırlanan fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu belge adaylara sınav salonunda elden teslim edilecek, ayrıca haberleşme adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
b) İstihdam edilecek mütercim-tercüman sözleşme ücreti, dil seviyelerine ve tecrübelerine göre birinci derecedeki Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı için belirlenen brüt ortalama aylıkları geçmemek üzere brüt 23.022,94 TL ile 32.615,05 TL arasında olmak üzere Başkanlıkça tespit edilecektir.
c) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
 

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacakÖnceki Haber

Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Öğretim...

Aort anevrizmasına STENA stent tedavisiSonraki Haber

Aort anevrizmasına STENA stent tedavisi

Yorum Yazın

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan öğretmene disiplin cezası verilmesi, ifade özgürlüğünün ihlali sayıldı.
MEB, özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin nasıl belirleneceğini açıkladı
Anayasa Mahkemesi üniversitelerde yapılan disiplin soruşturmalarını düzenleyen 2547 sayılı kanunun bazı kısımlarını iptal etti
Okul müdürüne yönetici görevlendirmede başvuru hakkı verilmemesini mahkeme iptal etti
İstinaf mahkemesi toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle öğretmene verilen cezayı iptal etti
Türk Eğitim Sen Akademiden açıklama
Özel Okul Öğretmenlerinin Özlük ve Mali Hakları İyileştirilmelidir
2022 YLSY - Kurum Kontenjanlarına Yerleşmeye Hak Kazanan Adayların Belge Teslimi Hakkında Duyuru
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Tarım Teknolojileri Yarışması
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması
Bilsem ‘in Özel Yetenekli Öğrencileri, Uzay Yolculuğunu Deneyimliyor
Matematik Polikliniği Projesi
Okul yöneticileri başka kurumlarda ders okutabilir mi?
Yüksek lisans yapan rehber öğretmenlere ek ders ücretleri artırımlı ödenecek
MEB, promosyon ihalelerindeki rezilliğe çekidüzen verecek tedbiri almalı ve böylesi aymazlıklara dur demelidir
EYT Düzenlemesinde Zorunlu Emeklilik İçin Önlem Alınmalıdır
İşte haftanın yalan haberleri
Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
Sıra ‘Üniversite idari personelinin yer değiştirebilme hakkı’ düzenlemesinde
Eğitime Bakış 2022 raporu açıklandı