Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Abone ol
İlan Başlama Tarihi : 27.12.2022 Son Başvuru Tarihi: 10.01.2023Başvuru Yeri: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire BaşkanlığıÜniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN KODU
UNVANI
ADET           
CİNSİYETÖĞRENİMARANAN NİTELİKLER
S-1Koruma ve Güvenlik Görevlisi1ErkekÖn Lisans (KPSS P93)> Yükseköğretim  Kurumlarının  herhangi  bir ön lisans programından mezun olmak.
> 2022   Kamu   Personeli   Seçme   Sınavında (KPSS P93) (en az 70  puan) almış olmak.
> İlana son başvuru tarihi  itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 31 (otuzbir) yaşından gün almamış olmak.
> 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un    10’uncu    maddesinde    sayılan şartlara haiz olmak.
> 170    cm    den    kısa    olmamak    ve    boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmamak.
>    Özel  Güvenlik  temel  eğitimini  başarı  ile tamamlamış   olmak   ve   son   başvuru   tarihi itibariyle   geçerlilik   süresi   dolmamış   özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
> Vardiyalı      çalışmaya      engel      durumu bulunmamak.
> Güvenlik   görevini   yapmaya   engel   sağlık sorunu bulunmamak.
> Askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi bulunmamak,    askerlik    çağına    gelmemiş bulunmak,    askerlik    çağına    gelmiş    ise askerlik  hizmetini  yapmış  yahut  ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
S-2Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)5ErkekEn az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak (KPSSP94)>  Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
>  2022  KPSS  P94  puan  türünden  (en  az  60 puan) almış olmak.
> İlana  son  başvuru  tarihi  itibarıyla  35  (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile   36   (otuz   altı)   yaşından   gün   almamış olmak.
> Askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi bulunmamak,    askerlik    çağına    gelmemiş bulunmak,    askerlik    çağına    gelmiş    ise askerlik  hizmetini  yapmış  yahut  ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
     > Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek   hastalık   ve   benzeri   engelleri bulunmamak.
S-3Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)3KadınEn az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak (KPSSP94)>   Ortaöğretim    (Lise    ve    dengi)    mezunu olmak.
>   2022  KPSS  P94  puan  türünden  (en  az  60 puan) almış olmak.
> İlana  son  başvuru  tarihi  itibarıyla  35  (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile   36   (otuz   altı)   yaşından   gün   almamış olmak.
> Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek   hastalık   ve   benzeri   engelleri bulunmamak.
S-4Büro Personeli2Erkek/KadınLisans (KPSS P3)>   Maliye,  Muhasebe  ve  Maliye,  Muhasebe lisans programından mezun olmak.
>   2022     yılı     Kamu     Personeli     Seçme Sınavından  (KPSS  P3)  (en  az  70  puan) almış olmak.
>  İlana son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
>   Erkek    adaylar    için    askerlik    durumu itibariyle;   askerlikle   ilgisi   bulunmamak, askerlik    çağına     gelmemiş    bulunmak, askerlik     çağına     gelmiş     ise     askerlik hizmetini  yapmış  yahut  ertelenmiş  veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
S-5Tekniker1ErkekÖn Lisans (KPSS P93)>   Üniversitelerin         Elektrik,         Elektrik Teknolojisi,     Elektrik     ve     Elektronik Teknolojisi,  Elektrik-Elektronik,  Elektrik- Elektronik      Teknikerliği      ön      lisans programlarının birinden mezun olmak.
>   2022  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavında (KPSS P93) (en az 70 puan) almış olmak.
>  İlana son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile  36  (otuz  altı)  yaşından  gün  almamış olmak.
>    Askerlik    durumu    itibariyle;    askerlikle ilgisi     bulunmamak,     askerlik     çağına gelmemiş    bulunmak,     askerlik     çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş   veya   yedek   sınıfa   geçirilmiş olmak.
S-6Teknisyen1ErkekEn az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak (KPSSP94)>  Ortaöğretim          Kurumlarının          İnşaat Teknolojisi   Alanı   ve   Dallarından   mezun olmak.
>  2022   Kamu   Personeli   Seçme   Sınavında (KPSS P94) (en az 70 puan) almış olmak.
>  İlana  son  başvuru  tarihi  itibarıyla  35  (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile   36   (otuz   altı)   yaşından   gün   almamış olmak.
> Askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi bulunmamak,    askerlik    çağına    gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini   yapmış   yahut   ertelenmiş   veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
S-7Teknisyen2Erkek /KadınEn az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak (KPSSP94)>   Ortaöğretim        Kurumlarının        Bilişim Teknolojileri Alanından mezun olmak.
>   2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) (en az 70 puan) almış olmak.
>   İlana son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile  36  (otuz  altı)  yaşından  gün  almamış olmak.
>   Network, bilgisayar ve bileşenlerinin tamiri, kurulumu, montaj ve arıza tespiti gibi alanlarda çalışmaya elverişli olmak.
>   Erkek    adaylar    için    askerlik    durumu itibariyle;   askerlikle   ilgisi   bulunmamak, askerlik     çağına     gelmemiş     bulunmak, askerlik     çağına     gelmiş     ise     askerlik
hizmetini  yapmış  yahut  ertelenmiş  veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
S-8Mimar1Erkek / KadınLisans (KPSS P3)>   Yükseköğretim Kurumlarının Mimarlık lisans programından mezun olmak.
>   2022     yılı     Kamu     Personeli     Seçme Sınavından  (KPSS  P3)  (en  az  70  puan) almış olmak.
>   Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
S-9Programcı1Erkek/ KadınLisans (KPSS P3)>   Üniversitelerin   Bilgisayar   Mühendisliği, Yazılım             Mühendisliği             lisans programlarının birinden mezun olmak.
>   KPSS  P3  puan  türünden  (en  az  70  puan) almış olmak.
>   Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) seviyesinde    veya    eşdeğerliği    Ölçme, Seçme     ve     Yerleştirme     Merkezince (ÖSYM)   kabul   edilen   sınavlardan   bu seviyede   muadili   puan   almış   olmaları zorunlu    olup    yabancı    dil    puanların geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerli olup bu sürenin      bitiminde      yeniden      sınava giremeyenlere yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilecektir.
>   İlana son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş)   yaşını  bitirmemiş  olmak  diğer  bir ifade   ile   36   (otuz   altı)   yaşından   gün almamış olmak.
>   C# veya Java programlama dili ile yazılım geliştirme      konusunda      bilgi      sahibi olmak,TML5, CSS3, Bootstrap, Javascript konularında   bilgi    sahibi   olmak,   Web servisler konusunda bilgi sahibi olmak ve temel seviyede veri tabanı bilgisine sahibi olmak.
>   Erkek    adaylar    için    askerlik    durumu itibariyle;   askerlikle   ilgisi   bulunmamak, askerlik    çağına    gelmemiş    bulunmak, askerlik    çağına    gelmiş    ise    askerlik hizmetini  yapmış  yahut  ertelenmiş  veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

   
TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:

1.    Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
2.    Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
3.    Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
4.    Her  türlü  malzeme,  demirbaş,  makine-teçhizat  vb.  eşya  veya  yükleri  taşımak,  mobilya  taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
5.    Görevlendirildikleri  birimlerde  çevre  düzenlemesi  yapmak,  çim  biçmek,  çiçek  ve  peyzaj  bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
6.    Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
7.    Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
8.    Görevlendirildikleri birimlerde veya ihtiyaç halinde ortak alanlarda görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
9.    Tüm  bu  işlemler  esnasında  iş  sağlığı  ve  iş  güvenliği  kurallarına  uymak,  kullanılan  mal  ve malzemelere  azami  özen  göstermek,  aynı  zamanda  temizlik  malzemelerinin  ilgili  uygun  yerlerde  ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
2. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
4.  Güvenlik  görevini  devamlı  yapmaya  engel  sağlık  sorunu  bulunmadığını  sağlık  kurulu  raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
5. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
6. İlana son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 31 (otuzbir) yaşından gün almamış olmak.
7. 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmamak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.    Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3.    “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Yeniden  İşe  Alınma  başlıklı  Ek  1  inci maddesinin  (b) fıkrasına  eklenen;  “Sözleşmeli  personelin,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı  feshetmesi  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
4.    Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
5.    Adayların ilgili 2022 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir.
6.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7.    Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.    Adaylarla  hizmet  sözleşmesi   yapılacak  olup  sözleşmede  belirtilen  şartları   yerine  getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9.    Başvuran adaylar Üniversitenin ihtiyaç bulunan birimlerinde görevlendirilecektir.
10.  2022 KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve lise düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
4. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
5. Adayların ilgili 2022 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir.
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9. Başvuran adaylar Üniversitenin ihtiyaç bulunan birimlerinde görevlendirilecektir.
10. 2022 KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve lise düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.
2. Başvurular Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ( http://www.mgu.edu.tr) web adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurularak “ https://personelilan.mgu.edu.tr” internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile başvurular alınacaktır.
3. 1 (Bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır).
4. T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5. Erkek adaylar için askerlik Durum Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
6. Adli Sicil Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7. Geçerliliği Dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)
8. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonu için beden kitle endeksini gösterir belgenin (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
9. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.
10. Programcı pozisyonu için Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) seviyesinde veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan bu seviyede muadili puan alınan Yabancı Dil Sınavı sonuç Belgesi.
11. Lise ve dengi mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.
12. Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dâhilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.
13. Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. İlana başvuru süresinde aday mevcut başvurusunda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk başvuran adaya ait olup Üniversitemiz sorumlu değildir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)
15. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
16. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
17. Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
18. Başvuru dilekçesine https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi/pages/formlar413.html internet adresinden ulaşılabilir.
19. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Başvuru sonunda Mimar, Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://mgu.edu.tr) adresinden yayımlanacaktır.
2. Programcı pozisyonu için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla, alım yapılacak boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavın şekli ve tarihine ilişkin hususlar başvuru bitim tarihi itibariyle 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://mgu.edu.tr) yayımlanacaktır.
3. Mimar, Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli ( Temizlik) pozisyonları için her kadronun 3 (katı) kadar yedek aday belirlenecektir. Her asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere https://www.mgu.edu.tr ve http://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilecektir.
4. Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
6. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
7. Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
8. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
9. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
10. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
11.Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayin hakkı bulunmamaktadır.
Bilgi İçin:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres: Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Cadde Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran/ Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 486 15 75 veya 0312 486 16 45 e-mail: [email protected]

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İstanbul Medipol Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alacakÖnceki Haber

İstanbul Medipol Üniversitesi 34 Öğretim...

Gebze Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanıSonraki Haber

Gebze Teknik Üniversitesi Araştırma Göre...

Yorum Yazın

İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı Listesi
Aile okulu projesiyle 40 bin muhtara eğitim verildi
BİLSEM Sınavlarında her oturuma ücret ödenmemesini idare mahkemesi iptal etti
Öğretmenlerin yüzde 30 zamlı ek ders ücretleri belli oldu
Bilsem Öğrencilerimiz İçin Uzay Kampı Başlıyor
Evde veya hastane sınıfında eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlere başarı belgesi verilecek
81 İlde İhtiyaç Duyulan Her Hastaneye Hastane Sınıfı Kurulacak
Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmenin görevine son verildi
Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması