Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 23 Öğretim-Araştırma Görevlisi ve 20 Öğretim Üyesi alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 23 Öğretim-Araştırma Görevlisi ve 20 Öğretim Üyesi alacak
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı Birimlerine, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:
1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilir.)
2. Özgeçmiş
3. Lisans/Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgesi (Onaylı, yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)
4. Lisans Transkripti (onaylı belge)
5. Lisansüstü Öğrenci belgesi
6. ALES belgesi
7. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
8. Yabancı dil belgesi
9. Tecrübe belgesi (SGK dökümü ve işyerinden alınacak çalıştığı birimi ve yaptığı görevi gösterir belge)
10. Nüfus cüzdanı fotokopisi
11. Adli sicil kaydı
12. Erkek adaylar için askerlik belgesi
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar
için)
Not: Başvurularda e-devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2. Adayların Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3. Başvurular https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sonuçların başvuru yapılan birimin internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
4. Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilebilir.
7. Adayların “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”teki başvurulan kadroya ait atanma ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir.
8. Öğretim görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesine göre, araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacak
olup araştırma görevlisi ilanına başvuracak adayların sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekir.
9. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ:
Adayların ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir

 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ23.01.2023
SINAV GİRİŞ TARİHİ30.01.2023
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ06.02.2023

 

İLAN NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIADETDERECEUNVANYABANCI DİL PUANIALES PUANAÇIKLAMA
2022- ÖG1RektörlükOrtak Dersler Bölümü 16Öğretim Görevlisi (Türk Dili)
(Ders Verecek)
5070Türk  Dili  ve  Edebiyatı  Bölümü  lisans  mezunu
olmak ve bu bölümde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2022- ÖG2RektörlükOrtak Dersler Bölümü 13Öğretim Görevlisi (Tarih)
(Ders Verecek)
5070Tarih bölümü lisans mezunu olmak, tarih alanında tezli  yüksek  lisans  ve  doktora  yapmış  olmak. Belgelendirmek        koşuluyla        yükseköğretim kurumlarında  5  (beş)  yıl  ders  verme  tecrübesine sahip olmak.
2022- ÖG3RektörlükTÖMER 13Öğretim Görevlisi (Yabancılara Türkçe Öğretimi dersi vermek
üzere) (Ders Verecek)
5070Türkçe   Öğretmenliği,   Türk   Dili   ve   Edebiyatı Bölümü,  Çağdaş  Türk  Lehçeleri  ve  Edebiyatları Bölümlerinden     lisans     mezunu     olmak;     bu bölümlerin  herhangi  birinde  tezli  yüksek  lisans yapmış   olmak.   Yabancılara   Türkçe   Öğretimi Sertifikasına   sahip   olmak   ve   belgelendirmek
koşuluyla Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022- ÖG4Rektörlük  16Öğretim Görevlisi (Bilgi İşlem Merkezi) (Uygulamalı
Birim)
  Bilgisayar  Mühendisliği,  Bilgisayar  ve  Öğretim Teknolojileri  Eğitimi,  Elektronik  Mühendisliği, Elektrik   ve   Elektronik   Mühendisliği,   Yazılım Mühendisliği  veya  Yönetim  Bilişim  Sistemleri
       5070lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Lisans        sonrasında        yazılım        geliştirme süreçlerinde, CMS   sistemleri   (Drupal,   Joomla, Wordpress     vb.)     yönetim     veya     geliştirme süreçlerinde ve Linux sistemlerin yönetilmesi ile ilgili süreçlerde en az üç (3) yıl mesleki deneyime
sahip olmak.
2022- ÖG5Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı15Öğretim Görevlisi (İngilizce)
(Ders Verecek)
8570İngilizce    Öğretmenliği,    İngiliz   Dili    Eğitimi, İngiliz  Dili  ve  Edebiyatı,  Amerikan  Kültürü  ve Edebiyatı,  İngiliz  Dilbilimi,  İngilizce  Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup  ilgili  alanların  birinde  tezli  yüksek  lisans yapmış  olmak.  En  az  üç  (3)  yıl  yükseköğretim
kurumlarında İngilizce ders vermiş olmak.
2022- ÖG6Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı15Öğretim Görevlisi (İngilizce)
(Ders Verecek)
8570İngilizce    Öğretmenliği,    İngiliz   Dili    Eğitimi, İngiliz  Dili  ve  Edebiyatı,  Amerikan  Kültürü  ve Edebiyatı,  İngiliz  Dilbilimi,  İngilizce  Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup  ilgili  alanların  birinde  tezli  yüksek  lisans yapmış  olmak.  En  az  üç  (3)  yıl  yükseköğretim
kurumlarında İngilizce ders vermiş olmak.
2022- ÖG7Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı15Öğretim Görevlisi (İngilizce)
(Ders Verecek)
8570İngilizce    Öğretmenliği,    İngiliz   Dili    Eğitimi, İngiliz  Dili  ve  Edebiyatı,  Amerikan  Kültürü  ve Edebiyatı,  İngiliz  Dilbilimi,  İngilizce  Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup  ilgili  alanların  birinde  tezli  yüksek  lisans yapmış  olmak.  En  az  üç  (3)  yıl  yükseköğretim
kurumlarında İngilizce ders vermiş olmak.
2022- ÖG8Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı15Öğretim Görevlisi (Rusça)
(Ders Verecek)
8570Rus    Dili    ve    Edebiyatı,    Rusça    Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup  ilgili  alanların  birinde  tezli  yüksek  lisans yapmış olmak.
2022- ÖG9Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı17Öğretim Görevlisi (Japonca)
(Ders Verecek)
8570Japon  Dili  ve  Edebiyatı,  Japonca  Öğretmenliği bölümlerinin  birinden  lisans  mezunu  olup  ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2022- ÖG10Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı12Öğretim Görevlisi (Arapça)
(Ders Verecek)
8570Arap Dili Eğitimi, Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve   Edebiyatı,   Arapça   Mütercim   Tercümanlık, Arap  Dili  ve  Belagatı  alanlarının  birinde  tezli yüksek  lisans  yapmış  olmak.  En  az  üç  (3)  yıl yükseköğretim kurumlarında Arapça ders vermiş
olmak.
2022- ÖG11Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı12Öğretim Görevlisi (Farsça)
(Ders Verecek)
8570Fars  Dili  ve  Edebiyatı  lisans  mezunu  olup  ilgili
alanda    tezli    yüksek    lisans    yapmış    olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.
2022- ÖG12İslami İlimler FakültesiTemel İslam Bilimleri BölümüKur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı13Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)5070İlahiyat veya İslami İlimler Fakültelerinden lisans mezunu olmak; Kıraat veya Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapmış olup hafızlık belgesine sahip olmak.
2022- AG1Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi
Tarih BölümüOrtaçağ Tarihi Anabilim Dalı16Araştırma Görevlisi8080Tarih    bölümü    lisans    mezunu    olmak;    Tarih alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022- AG2Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi
Psikoloji BölümüUygulamalı Psikoloji
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi8080Psikoloji     bölümü     lisans     mezunu     olmak; Uygulamalı    Psikoloji    veya    Klinik    Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022- AG3Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyoloji BölümüUygulamalı Sosyoloji
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi8075Sosyoloji bölümü lisans mezunu olmak; Sosyoloji veya Sosyal Araştırma Yöntemleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022- AG4Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı BölümüEski Türk Edebiyatı
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi7075Türk  Dili  ve  Edebiyatı  bölümü  mezunu  olmak; Eski Türk Edebiyatında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022- AG5Siyasal Bilgiler FakültesiEkonomi Bölümüİktisat Tarihi Anabilim Dalı16Araştırma Görevlisi8075İktisat Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022- AG6Siyasal Bilgiler Fakültesiİşletme BölümüMuhasebe ve Finans
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi8075Muhasebe ve Finans, Finans, Maliye, Bankacılık ve   Muhasebe   alanlarının   birinde   tezli   yüksek lisans yapıyor olmak.
2022- AG7Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümüYönetim Bilimleri
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi8075Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Kamu Yönetimi   Bölümü   lisans   mezunu   olmak   ve
Yönetim   Bilimleri,   Siyaset   Bilimi   ve   Kamu
         Yönetimi  veya  Kamu  Yönetimi  alanında  tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2022- AG8Yabancı Diller FakültesiMütercim ve Tercümanlık BölümüRusça
Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi7070Rus  Dili  ve  Edebiyatı  veya  Rusça  Mütercim- Tercümanlık  Bölümü  lisans  mezunu  olmak;  Rus Dili    ve    Edebiyatı    veya    Rusça    Mütercim- Tercümanlık  alanında  tezli  yüksek  lisans  veya doktora yapıyor olmak.
2022- AG9Yabancı Diller Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi8570İngiliz     Dili     ve     Edebiyatı     veya     İngilizce Öğretmenliği     bölümlerinden     lisans     mezunu olmak; İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dili Eğitimi   alanında   tezli   yüksek   lisans   yapıyor olmak.
2022- AG10İslami İlimler FakültesiTemel İslam Bilimleri BölümüTasavvuf
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi7070İlahiyat    veya    İslami    İlimler    Fakültelerinden mezun  olmak;  ilgili  Anabilim  Dalında  Doktora yapıyor olmak.
2022- AG11İslami İlimler Fakültesiİslam Tarihi ve Sanatları Bölümüİslam Tarihi Anabilim Dalı16Araştırma Görevlisi7070İlahiyat    veya    İslami    İlimler    Fakültelerinden mezun   olmak;   İslam   Tarihi   (Siyer)   alanında Doktora yapıyor olmak.

 

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esaslarında belirtilen koşulları sağlamaları ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir. 
Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:
1. Dilekçe (Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.)
2. ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları ile Yayın Değerlendirme Formu-Beyanname (Form https://pdb.asbu.edu.tr/tr/asbu-ogretim-uyeligine-atanma-ve-yukseltme-esaslari adresinde yer almakta olup, bilgisayar ortamında doldurularak imzalanması ve başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.)
3. Özgeçmiş ve yayın listesi
4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (Onaylı, yurt dışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)
5. Yabancı dil belgesi*
6. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
8. Adli sicil kaydı
9. Erkek adaylar için askerlik belgesi
10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
Not: Başvurularda e-devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

* Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları gereğince; Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen eğitim dilindeki merkezi yabancı dil sınavından en az 85 (seksen beş) veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almak. % 30 yabancı dille veya % 100 Türkçe eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan en az 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından muadili bir puan almak.

 

BirimiUnvanıSayıDereceAçıklama
İletişim Fakültesi    
Yeni Medya ve İletişim Bölümü
Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı
Doçent11Disiplinlerarası  İletişim, Türkçe, Medeniyet     ve     Medya Çalışmaları  alanlarında  akademik çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi    
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı
Profesör11Arap  Dili  ve  Belagati  veya  Arap Dili,  Edebiyatı  ve  Belagati  bilim alanında    doçent    unvanı    almış olmak.
Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
13Kelam   alanında   doktora   yapmış olmak.
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim DalıDoçent11Emeviler         Dönemi         Siyasi Hareketler ve Dört Halife Dönemi alanlarında   akademik   çalışmalar yapmış olmak.
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi13Din  Psikolojisi  alanında  doktora yapmış  olup  Din  ve  Akıl  Sağlığı alanında     akademik     çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi    
Kamu Hukuku Bölümü
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi13Türk  Anayasa  Tarihi  ve  Siyasal Partiler     alanlarında     akademik çalışmalar yapmış olmak.
Özel Hukuk Bölümü
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi13Fikri  Mülkiyet  Hukuku,  Rekabet Hukuku,    Şirketler    Hukuku    ve Sigorta       Hukuku       alanlarında akademik      çalışmalar      yapmış
olmak.
Özel Hukuk Bölümü
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim
Dalı
Doçent11Milletlerarası Özel Hukuk alanında doçent unvanı almış olmak.
Uluslararası   Ticaret   Hukuku   ve Uluslararası       Fikri       Mülkiyet Hukuku     alanlarında     akademik çalışmalar yapmış olmak.
Özel Hukuk Bölümü
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi13Uluslararası       Ticari       Tahkim, Alternatif     Uyuşmazlık     Çözüm Yöntemleri ve Yabancılar Hukuku alanlarında   akademik   çalışmalar
yapmış olmak.
Özel Hukuk Bölümü
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Doçent13Medeni   Hukuk   alanında   doçent unvanı almış olmak.
Aile  Hukuku,  Borçlar  Hukuku  ve Alternatif     Uyuşmazlık     Çözüm Yöntemleri  alanlarında  akademik çalışmalar yapmış olmak.
Özel Hukuk Bölümü
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi13Sözleşme   Hukuku,   Milletlerarası Satım  Hukuku  ve  Çocuk  Hukuku alanlarında   akademik   çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi    
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim DalıProfesör11Klasik         Türk         Edebiyatının Manzum,   Mensur   ve   Tasavvufî Metinleri    alanlarında    akademik çalışmalar yapmış olmak.
Felsefe Bölümü
Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı
Profesör11İbn    Rüşd    ve    Gazâli    alanında akademik      çalışmalar      yapmış olmak.
Psikoloji Bölümü
Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı
Doçent12Klinik  Psikoloji  veya  Uygulamalı Psikoloji  alanında  doçent  unvanı almış   olmak.   Klinik   Psikolojik Değerlendirme     Yöntemleri     ve Bağlanma   alanlarında   akademik çalımalar yapmış olmak.
Yabancı Diller Fakültesi    
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Japonca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi13Japonca Mütercim ve Tercümanlık veya   Japon   Dili   ve   Edebiyatı alanında    doktora    unvanı   almış olmak.  Çeviri  Kuramları  alanında akademik      çalışmalar      yapmış
olmak.
Bölge Çalışmaları Enstitüsü    
Afrika Çalışmaları Anabilim DalıDoçent12BRICS ve Türkiye-Afrika İlişkileri alanlarında   akademik   çalışmalar yapmış olmak.
Asya Çalışmaları Anabilim DalıDoçent11Güney     ve     Güneydoğu     Asya alanlarında   akademik   çalışmalar yapmış olmak.
Asya Çalışmaları Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
13Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya alanlarında   akademik   çalışmalar yapmış olmak.
Avrupa Çalışmaları Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
13Avrupa     Birliği     ve     Balkanlar alanlarında   akademik   çalışmalar yapmış olmak.
Türk Dünyası Çalışmaları Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi13Türk Dünyası ve Rusya alanlarında akademik      çalışmalar      yapmış olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyorÖnceki Haber

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 33 Öğret...

Karabük Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanıSonraki Haber

Karabük Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Yorum Yazın

60 saniyede bugün (09 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
İlave Ek Ödeme (8.077 Tl) Memur Emekli Maaşına Yansıtılmalıdır. Aksi Halde 65 Yaşından Önce Hiç Bir Memur Emekli Olamaz
Alan Değişikliği Kılavuzundaki Eksikler Giderilmeli!
9 Aralık Cumartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (08 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
Köşe Yazılarındaki İfadelerle İftira Suçuna İstinaden Hapis Cezasına Hükmedilmesi İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Eder
"Nehirden Denize Özgür Filistin" geri dönüşüm tasarım yarışması
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı
MEB Günlük Program
8 Aralık Cuma önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (07 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
NATO DIANA Mentor ve Uzman Havuzu Başvuruları Açıldı
DEMİREL: "Memurların 5 Aylık Enflasyon Zararı 7.212 Liradır."
Norm Fazlası Öğretmenlere “Resen Atama” Kararı Kabul Edilemez!
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Acil Çözüm Bekleyen Sorunları MEB’e İletildi
Birinci Dereceye Gelen Memurların Ek Göstergesini 3600’e Yükselten Düzenleme Yeni Yıldan Önce TBMM’ye Gelmelidir
Türkiye'deki Öğrenciler, Dijital Öğrenmeye OECD Ülkelerindeki Akranlarından Daha Fazla Hazır
Öğretmen ve Okul Müdürlerine Resmi Tatiller ile Bayram Tatillerinde Ödenecek ve Ödenmeyecek Ek Ders Tablosu
Olgunlaşma Enstitüleri İle Halk Eğitim Merkezleri Gazze'deki Çocuklar İçin Giysi Ve Battaniye Üretiyor
Bakan Tekin’den müfredat açıklaması: ”Ders sürelerinde kısalma yok sadeleşme müfredatta var”