Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Abone ol
Antalya AKEV Üniversitesi RektörlüğündenÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARAPERSONEL ALIM İLANI

I. Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı;

Üniversitemizin aşağıda Tablo1’de belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Antalya Akev Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen asgari niteliklere sahip, devamlı statüde Öğretim üyesi alınacaktır.

1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 6 flash bellek ile Rektörlüğe,
2- Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile Rektörlüğe,
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir.

II. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) alım ilanı ;
Üniversitemizin aşağıda Tablo 2’de belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre alım yapılacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını; dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans ve yüksek lisans not ortalamasını gösterir belge (transkript), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Rektörlük/Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir

 

Tablo-1Akademik BirimBölümKadro SayısıKadro Unvanıİlan Şartları
Sıra 1Mühendislik- Mimarlık FakültesiYazılım Mühendisliği1ProfesörElektrik Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar Donanımı, Bilişim Sistemleri, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Enformatik veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarından birinden doçentlik unvanı almış olmak.
Sıra 2Mühendislik- Mimarlık FakültesiYazılım Mühendisliği1DoçentElektrik Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar Donanımı, Bilişim Sistemleri, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Enformatik veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarından birinden doçentlik unvanı almış olmak.
Sıra 3Mühendislik- Mimarlık FakültesiYazılım Mühendisliği2Dr. Öğr. ÜyesiElektrik Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar Donanımı, Bilişim Sistemleri, Enformatik veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
Sıra 4Mühendislik- Mimarlık FakültesiYazılım Mühendisliği1Dr. Öğr. ÜyesiBilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik Eğitimi, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri, Enformatik veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
Sıra 5Sanat ve Tasarım
Fakültesi
Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
1Dr. Öğr.
Üyesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği, Gıda Mühendisliği veya Beslenme ve Diyetetik alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak.
Sıra 6İnsani Bilimler FakültesiPsikoloji1ProfesörPsikoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Sıra 7İnsani Bilimler
Fakültesi
Psikoloji1DoçentPsikoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Sıra 8İnsani Bilimler FakültesiPsikoloji1Dr. Öğr. ÜyesiPsikoloji alanında doktora yapmış olmak.
Sıra 9İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim
Sistemleri
1Dr. Öğr.
Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya İktisat alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak.
Sıra10Meslek YüksekokuluMimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Mimari Restorasyon Programı1Dr. Öğr. ÜyesiArkeoloji alanında doktora yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

 

Tablo 2Akademik BirimBölüm/ProgramKadro SayısıKadro Unvanıİlan ŞartlarıALESYabancı Dil
Sıra 1Meslek YüksekokuluEczane Hizmetleri Bölümü / Eczane Hizmetleri Programı2Öğretim GörevlisiBiyoloji, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya veya Kimya alanlarından birinde lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak.70 SAYMuaf
Sıra 2Meslek YüksekokuluUlaştırma Hizmetleri Bölümü / Yat Kaptanlığı Programı3Öğretim GörevlisiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Güverte, Deniz İşletmeciliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Yat Tasarımı veya Denizcilik ile ilgili alanlardan birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Denizci-Eğitimci belgesine sahip olmak kaydıyla herhangi bir alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. 70 EA- SAYMuaf
Sıra 3Meslek YüksekokuluSosyal Hizmet ve Danışmanlık
Bölümü / Sosyal Hizmetler Programı
1Öğretim GörevlisiSosyal Hizmet bölümünden lisans mezunu olmak ve ilgili alandan tezli yüksek lisans yapmış olmak.70 EA-SÖZMuaf
Sıra 4Meslek YüksekokuluOtel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü / Aşçılık Programı1Öğretim GörevlisiGastronomi ve Mutfak Sanatları, Konaklama İşletmeciliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği veya Gıda Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Mutfak Uygulamaları alanında belgelendirmek şartıyla lisans mezuniyeti sonrası en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.(*)MuafMuaf
Sıra 5Meslek YüksekokuluFinans Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümü / Bankacılık ve Sigortacılık Programı
1Öğretim GörevlisiBankacılık ve Sigortacılık veya İşletme bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, Finans ve Bankacılık veya Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanlarından birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak ve en az 2 yıl yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.70 EAMuaf
Sıra 6Meslek YüksekokuluUlaştırma Hizmetleri Bölümü / Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı1         Öğretim  GörevlisiHavacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Hava Trafik Kontrolü, Pilotaj bölümlerinin birinden tezli yüksek lisans yapmış ve/veya havacılık alanında 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak şartıyla lisans mezunu olmak.(**)MuafMuaf
Sıra 7Mühendislik- Mimarlık FakültesiYazılım Mühendisliği 1Araştırma GörevlisiBilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Donanımı alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.70
SAY
50

 

ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını gösterir belgeleri dilekçe ile sunmaları gerekmektedir.

YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak. *Aşçılık Programı için 4 yıl mesleki tecrübe şartı sağlayan adaylar ALES belgesinden muaftır. Muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını gösterir belgeleri dilekçe ile sunmaları gerekmektedir.
**Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için yalnızca 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak şartı sağlayan adaylar ALES belgesinden muaftır.
Muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını gösterir belgeleri dilekçe ile sunmaları gerekmektedir.

 

Duyuru Başlama TarihiSon Başvuru TarihiÖn Değerlendirme Sonuç TarihiYazılı Sınav Giriş TarihiSınav Giriş Yeri / SaatiSonuç Açıklama “Nihai
Değerlendirme” Tarihi
27.01.202310.02.202313.02.202315.02.2023Yer: (Antalya AKEV Üniversitesi Kadriye Kampüsü / 14.00)20.02.2023

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Genç mühendis iş kazasında hayatını kaybettiÖnceki Haber

Genç mühendis iş kazasında hayatını kayb...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: ”Mübadele çok karmaşık bir yaşanmışlık ifadesidir”Sonraki Haber

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: ”Mübadele...

Yorum Yazın

Dersler Cepte, Uygulama Marketleri Eğitim Kategorisinde En Çok İndirilen Uygulamalar Arasında Yerini Aldı
2022 Yılı Eğitim, Koordinasyon ve Proje Faaliyet Raporu Yayımlandı!
Depremzede Öğrenciler, LGS ve YKS'ye "Yüzen Okul"da Hazırlanacak
Lisansüstü Öğrenim Gören İdarecilerin Artırımlı Ek Ders Ücreti Mağduriyeti İçin Dava Açtık
İşte Depremle ilgili yalan haberler ve gerçekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Emekli aylığı açıklaması!
Kamu Sen Heyeti Tarafından Kamu Çalışanlarının Acil Olarak Çözüm Bekleyen Sorunları Hakkındaki Rapor Vedat Bilgin’e Sunuldu
Depremde Hayatını Kaybeden Eğitim Çalışanlarımız Hakkari/Çukurca'da Dualarla Anıldı
TEKNOFEST 2023 Turizm Teknolojileri Yarışması Proje Detay Raporu Sonuçları Açıklandı!
Türkiye’nin Festivali TEKNOFEST’ten Eğitime Destek
Öğretici: Deprem Bölgesinde Eğitimin Sağlıklı Sürdürülebilmesi İçin Gerekli Tedbirler Alınmalıdır
Eğitim-Bir-Sen 7. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Deprem Bölgesinde
Depremden En Çok Etkilenen 4 İlde Eğitim Öğretime Kademeli Olarak Başlanacak
Ortaokul Öğretmenlerine Dersinin En Az Olduğu Güne Nöbet Görevi Verilemez Sedat DEĞER Açıklık Getirdi
E-Sınav görevlileri yüz tanıma sistemi ile sisteme giriş yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 45 Bin Öğretmen Atama Müjdesi
4 İldeki Özel Takviye Kursları Da Bugünden İtibaren Açılabilecek
Bakan Özer: Deprem Bölgesinde 500 Çelik Konstrüksiyon Yeni Okul Yapılacak
12. Sınıfların stajları hakkında bakanlık görüş yayınladı