Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanı
Abone ol
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANIÜniversitemiz çeşitli birimlerine, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR
1- İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
2- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına ise Doçent unvanı almış veya Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olanlar müracaat edemez.
4- Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5- Profesör ve Doçent kadro başvuruları için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),
2) Özgeçmiş ve Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,
3) İki (2) adet fotoğraf,
4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,
5) Lisans - Yüksek Lisans – Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,
6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
9) İlan metni,
10) Doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.
Not-2: Başvuru yapacak aday tarafından ayrıca hazırlanmak üzere; yukarıda belirtilen tüm belgelerin (10. maddede belirtilen bilimsel çalışma ve yayınlara ilişkin belgeler hariç) yarım kapak dosya içerisinde de eksiksiz şekilde hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),
2) Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
3) İki (2) adet fotoğraf,
4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,
5) Lisans - Yüksek Lisans – Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,
6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı)-(Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan) (10. maddede belirtilen çalışma ve yayınlara ilişkin puanlama yapılacaktır.)
8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
9) İlan metni,
10) Adayın ÜAK’ya Doçentlik unvanı için başvuru yaptığı tarih ile kadro ilanına başvurduğu tarih arasında A1 – A5’den en az 50 puan almış olduğunu gösteren bilimsel çalışma ve yayınları ile birlikte ilan açıklamasında belirtilen şartları taşıdığını gösteren çalışma ve yayınlardan oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.
Not-2: Başvuru yapacak aday tarafından ayrıca hazırlanmak üzere; yukarıda belirtilen tüm belgelerin (10. maddede belirtilen bilimsel çalışma ve yayınlara ilişkin belgeler hariç) yarım kapak dosya içerisinde de eksiksiz şekilde hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;
1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),
2) Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
3) İki (2) adet fotoğraf,
4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,
5) Lisans - Yüksek Lisans – Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının, ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,
6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar en son çalıştığı kurumdan) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, (Halihazırda Üniversitemiz kadrosunda görev yapmakta olan personel hizmet belgesi teslim etmesine gerek yoktur.)
7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
9) İlan metni,
10) Bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 2 (iki) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 5 (beş) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 çerçevesinde başvuru yapılan birime teslim edilmesi gerekmektedir.
Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 2 (iki) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.

GENEL NOTLAR:

 • İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.


DUYURULUR.
 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi:

30.11.2022

Bitiş Tarihi:

14.12.2022 (Mesai Bitimi) 


İLAN S. NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PROGRAMI


UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA


2022-3-1

ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON


TARIMSAL İŞLETMECİLİK

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


2


1

Bahçe Bitkileri Alanında Doktora Yapmış Olmak. Lilium ve Silene Cinsi Türleri Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-2


AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ


EKONOMETRİ


İSTATİSTİK


DOÇENT


2


1

Nicel Karar Yöntemleri Alanında Doçent Unvanı Almış
Olmak. Veri Zarflama Analizi ve İstatistiksel Uygulamalar Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-3


AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ


MALİYE


MALİ İKTİSAT


DOÇENT


1


1

İlgili Alanda   Doçent   Unvanı   Almış   Olmak.   Kamu
Harcamalarının İktisadi Büyüme ve Bütçe Açığına Etkileri Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-4

AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


3


1

Veteriner Histoloji-Embriyoloji Alanında Doktora Yapmış
Olmak. Spermatogenetik Seriye Ait Hücreler Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-5


BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU


VETERİNERLİK


LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

Veteriner Parazitoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Broyler Yetiştiriciliğinde Coccidiosis'den Korunma Konusunda Çalışması Olup, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına Sahip Olmak.


2022-3-6


DEVLET KONSERVATUVARI

GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ


TÜRK HALK MÜZİĞİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


3


1

Türk Müziği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Vurma Çalgılar Konusunda Çalışması Olmak.

2022-3-7

DEVLET KONSERVATUVARI

GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ

TÜRK SANAT MÜZİĞİ

DOÇENT

2

1

Müzik Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Kanun Sazıyla İlgili Çalışması Olmak.


2022-3-8


DEVLET KONSERVATUVARI

GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ


TÜRK SANAT MÜZİĞİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


4


1

İslam Tarihi ve Sanatları Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Dini Musiki Konusunda Çalışması Olup, Mızraplı Tambur Sazı İcracılığı Yapmış Olmak.


2022-3-9


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ


KLİNİK BİLİMLER

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ


DOÇENT


2


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Hyoid Kemiğin
Yaş ve Cinsiyet Tespitinde Kullanılması Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-10


EĞİTİM FAKÜLTESİ


EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


4


1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Kuantum Öğrenme ve Kültürel Materyaller Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-11


EĞİTİM FAKÜLTESİ


EĞİTİM BİLİMLERİ


EĞİTİM YÖNETİMİ


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Eğitimde
Mükemmel Liderlik ve Hizmetkâr Liderlik Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-12


EĞİTİM FAKÜLTESİ


EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda   Doçent   Unvanı   Almış   Olmak.   Okul
Danışmanlığı ve Aile Danışmanlığı Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-13


EĞİTİM FAKÜLTESİ


GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ


MÜZİK EĞİTİMİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


2


1

Bestecilik, Orkestra Düzenlemeleri ve Piyano Performans Alanında Çalışmaları Olmak.

2022-3-14

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Çalgı Çalışmada Erteleme Konusunda Ölçek Geliştirme Çalışması Olmak.


2022-3-15


EĞİTİM FAKÜLTESİ


MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ


FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

Biyoloji Öğretmenliği Lisans, Biyoloji Eğitimi Alanında
Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Olmak. Biyoçeşitlilik,
Çevre Dostu Davranış ve İklim Değişikliği Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-16


EĞİTİM FAKÜLTESİ


TEMEL EĞİTİM


SINIF EĞİTİMİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


5


1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Çocuklarda Oyun
Bağımlılığı ve Sosyal Problem Çözme Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-17


EĞİTİM FAKÜLTESİ


YABANCI DİLLER EĞİTİMİ


İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ


DOÇENT


2


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. İngilizce
Öğretmen Eğitimi ve Yazma Becerisi Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-18


FEN FAKÜLTESİ


KİMYA


ANALİTİK KİMYA


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Moleküler
Baskılanmış Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Analitik Uygulamaları Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-19


HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ


HEMŞİRELİK

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ


DOÇENT


2


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Hemşirelerin
Yapay Organ Nakline Yaklaşımları Konusunda Çalışması Olmak


2022-3-20


HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ


HEMŞİRELİK

DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Gestasyonel
Diyabetli              Gebe                Kadınların           Fiziksel                ve           Psikolojik Problemleri Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-21

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


ARKEOLOJİ


KLASİK ARKEOLOJİ


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Karia Bölgesi
Kentleri İle Terrakotta Figürinler Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-22

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


FELSEFE


BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Antik Çağ
Bilimi ve Modern Bilim Tarihi Konusunda Çalışması Olmak.

2022-3-23

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FELSEFE

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK

PROFESÖR

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Çağdaş Etik Kuramları Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-24

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI


FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI


PROFESÖR


1


1

Fransız Dili Eğitimi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.
Uygulamalı Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi Konusunda Çalışması Olmak.

2022-3-25

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Din Sosyolojisi ve Çevre Sosyolojisi Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-26

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


TARİH


YAKINÇAĞ TARİHİ


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. 19. Yüzyıl
Osmanlı Kentlerinin Demografik Yapısı Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-27

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


TARİH


YENİÇAĞ TARİHİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


4


1

Osmanlı Bürokrasisi Tarihi ve Osmanlı Tarihinde Biyografi Konularında Çalışmaları Olmak.


2022-3-28

KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU


MUHASEBE VE VERGİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


4


1

İşletme Alanında Doktora Yapmış Olmak. Kümelenme Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-29


KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU


MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


4


1

İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığı Konusunda Çalışması
Olmak. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ile ÇSGB İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitici Belgelerine Sahip Olmak.


2022-3-30


KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU


KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ


LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


5


1

Veteriner Biyokimya Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Yeni Sentez Bileşiklerin ve Yeşil Sentez Nanopartiküllerin Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkileri Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-31

KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON


LOJİSTİK

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


5


1

İşletme Alanında Doktora Yapmış Olmak. Konteyner Terminalleri ve Lojistik Alanında Çalışmaları Olmak.


2022-3-32


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ


BİLGİSAYAR BİLİMLERİ


PROFESÖR


1


1

Matematik Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Sabit
Nokta Teorisi ve Uygulamaları Konusunda Çalışması Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.


2022-3-33


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


2


1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Magnon-Foton
Etkileşimleri ve Manyetik Alan Sensörleri Konularında Çalışması Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.


2022-3-34


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


GIDA MÜHENDİSLİĞİ


GIDA TEKNOLOJİLERİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

İlgili        Alanda  Doktora                Yapmış Olmak.                Gıdaların
Enkapsülasyonu ve Kurutulması Konularında Çalışması Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.


2022-3-35


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


GEOTEKNİK


PROFESÖR


1


1

İlgili   Alanda   Doçent   Unvanı   Almış   Olmak.   Zemin
Sıvılaşması ve Gömülü Yapılara Gelen Dinamik Yükler
Konularında Çalışması Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.


2022-3-36


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


HİDROLİK


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Akarsularda
Akım-Bitki-Katı Madde                Etkileşimleri       ve                Oyulma
Problemleri Konularında Çalışması Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.2022-3-37MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİHİDROLİKPROFESÖR11

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanında Doçent Unvanı
Almış Olmak. Arıtma Sistemlerinin Modellenmesi ve Ardışık Kesikli Reaktör Sistemlerinin Mekanizması Konularında Çalışması Olmak.   İngilizce Ders Verme
Yeterliliğine Sahip Olmak.


2022-3-38


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


ULAŞTIRMA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Toplu Taşıma
Planlama, Ulaşım Ağ Tasarımı ve Optimizasyonu Konularında Çalışması Olmak.   İngilizce Ders Verme
Yeterliliğine Sahip Olmak.

2022-3-39

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

PROFESÖR

1

1

Türkiye'nin Siyasal Yapısı, Siyasal İdeolojiler ve Siyasal Partiler Konularında Çalışması Olmak.

2022-3-40

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DOÇENT

2

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı  Almış Olmak. Çocuklarda Eleştirel Düşünme Becerileri Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-41


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


ÇOCUK GELİŞİMİ


ÇOCUK GELİŞİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


3


1

Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Doktora Yapmış
Olmak. Okul Öncesi Eğitimi Döneminde Çocuklara Afet, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Bilincinin Kazandırılması Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-42


SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ


DOÇENT


2


1

Yönetim ve Strateji Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.
Sosyal İnovasyon, Dikkat Odaklı Yaklaşım ve Liderlik Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-43

SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


4


1

Bilgisayar Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Veri Madenciliği ve Metin Madenciliği Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-44

SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU

MOTORLU ARAÇLAR VE
ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ


OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


5


1

İmalat Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
İşlenebilirlik Konusunda Çalışmaları Olup, En Az C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Olmak.

2022-3-45

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

DOÇENT

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Meme ve Endokrin Cerrahisi Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-46


TIP FAKÜLTESİ


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak. Doğum Şeklinin
Sonraki Gebelikteki                Anksiyete           Etkileri                Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-47


TIP FAKÜLTESİ


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Gestasyonel
Diyabette Anti-Anjiojenik Markırlar Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-48


TIP FAKÜLTESİ


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Baş Boyun
Kanserleri Konusunda Çalışması Olup, İlgili Konuda Uluslararası Sınav Sertifikasına Sahip Olmak.


2022-3-49


TIP FAKÜLTESİ


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Uyku Apnesi ve
Nazolakrimal Kanal Hastalıkları Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-50


TIP FAKÜLTESİ


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ


ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ


DOÇENT


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Çocuk Diz
Koronal                Deformitelerinde                Uygulanan                Büyüme Yönlendirme Yönteminin Tibial Eğim Üzerine Etkisi
Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-51


TIP FAKÜLTESİ


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ


TIBBİ PATOLOJİ


DOÇENT


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Pulmoner
Patoloji ve Moleküler Patoloji Konularında Çalışmaları Olmak.


2022-3-52


TIP FAKÜLTESİ


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ


ÜROLOJİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


4


1

İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak. Robotik Cerrahi ve
Laparoskopik Cerrahi Konularında Çalışması Olmak. Laparoskopik Cerrahi Alanında Sertifikası Olmak.


2022-3-53


TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ


AİLE HEKİMLİĞİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


3


1

İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak. Aile Hekimliğinin Farklı Uygulama Alanlarında Çalışması Olmak.


2022-3-54


TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (ÇOCUK ACİL)

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olup, Çocuk Acil Yandal
Uzmanı Olmak. Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Yüksek Akım Oksijen Tedavisi Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-55


TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (ÇOCUK ALERJİSİ)


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı  Almış Olmak. Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testleri Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-56


TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ)


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Obez ve
Diyabetli Çocuklarda Akciğer Fonksiyonları Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-57


TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (ÇOCUK ENFEKSİYON)


DOÇENT


2


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Pediatrik
Hematolojik Maligniteli Hastalarda Serum Galaktomannan Testi Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-58


TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (NEFROLOJİ)


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Hipertansiyonlu Çocuklarda Arteriyel Sertliği Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-59


TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ


İÇ HASTALIKLARI


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Asetaminofen
Toksisitesi ve Septik Akut Böbrek Hasarı Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-60


TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI
(ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA HASTALIKLARI)


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Covid 19 Pandemi Döneminin Obezite Üzerine Etkisi Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-61


TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI (NEFROLOJİ)


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Kronik Böbrek
Hastalığında D Vitamini ve Arteriyel Sertlik Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-62


TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI (ROMATOLOJİ)

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


4


1

İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olup, Romatoloji Yandal
Uzmanı Olmak. Farklılaşmamış                Artrit     Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-63


TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ


KARDİYOLOJİ


DOÇENT


2


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Miyokard
Enfarktüs Hastalarında Remodeling Belirleyicileri Konusunda Çalışması Olmak. Elektrofizyoloji Alanında Sertifika Sahibi Olmak.


2022-3-64


TIP FAKÜLTESİ


DAHİLİ TIP BİLİMLERİ


NÜKLEER TIP


DOÇENT


2


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Küçük Hücreli
Akciğer Kanserinde Profilaktik Kranial Radyoterapinin Beyin FDG Tutulumuna Etkisi Konusunda Çalışması
Olmak.


2022-3-65


TIP FAKÜLTESİ


TEMEL TIP BİLİMLERİ


ANATOMİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Diyabet ve Parkinson Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-66


TIP FAKÜLTESİ


TEMEL TIP BİLİMLERİ


BİYOFİZİK

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


4


1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Kök Hücre ve
Schwann Hücre Farklılaşması Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-67


TIP FAKÜLTESİ


TEMEL TIP BİLİMLERİ


BİYOFİZİK

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Fotodinamik Tedavi
ve Yeşil Sentez (Green Synthesis) Konularında Çalışması Olmak.


2022-3-68


TIP FAKÜLTESİ


TEMEL TIP BİLİMLERİ


FİZYOLOJİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Testis Torsiyonu, Kolit ve Epilepsi Konularında Deneysel Çalışmaları Olmak.


2022-3-69


TIP FAKÜLTESİ


TEMEL TIP BİLİMLERİ


PARAZİTOLOJİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


2


1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Cinsel Yolla Bulaşan
Parazitlerin Genotiplendirilmesi Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-70


TURİZM FAKÜLTESİ


TURİZM İŞLETMECİLİĞİ


TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ


1


1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Gastronomi Turları ve Kuşak Farklılıkları Konularında Çalışması Olmak.

2022-3-71

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

PROFESÖR

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Turizm Yatırımı ve Finansmanı Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-72


VETERİNER FAKÜLTESİ


KLİNİK BİLİMLER

VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI


DOÇENT


2


1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Farklı Evcil
Hayvan Türlerinde Akut Faz Proteinleri Konusunda Çalışması Olmak.


2022-3-73


VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ


VETERİNERLİK ANATOMİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


5


1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. At Anatomisi Konusunda Çalışmaları Olmak.


2022-3-74


ZİRAAT FAKÜLTESİ


TARIM EKONOMİSİ


TARIM İŞLETMECİLİĞİ


PROFESÖR


1


1

İlgili Alanda   Doçent   Unvanı   Almış   Olmak.   Tarım
Ekonomisi Alanında Genel Denge Modellemesi ve Zaman Serileri Analizi Konusunda Çalışması Olmak.

 

İLAN TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi :30.11.2022
Son Başvuru Tarihi :14.12.2022 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme İlan Tarihi :19.12.2022 (Mesai Bitimi)
Giriş Sınav Tarihi :22.12.2022
Nihai Değerlendirme Tarihi :23.12.2022 (Mesai Bitimi)
Başvuru Tipi :Şahsen / Posta
Başvurunun Yapılacağı Yer :Her kadro için ilan metninde belirtilen birime başvuru yapılacaktır.


GENEL ŞARTLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekir.
2-ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibarıyla 5 (Beş) yıldır.
4-Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
●         Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
●         Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
●         Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
●         Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
●         Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

MUAFİYET
●         Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
●         Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasının (www.adu.edu.tr) Tüm Duyurular ilan duyurusu kısmında mevcuttur.)
2-ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,
3-Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),
4-Özgeçmiş,
5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
6-Fotoğraf (2 adet),
7-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir. E-Devlet harici diplomalar mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. Ayrıca yurtdışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.)
8-Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği Yönetmelik uyarınca yapılacaktır.)
9-Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi veya E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu HİTAP hizmet dökümü belgesi)
10-Askerlik Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
11-İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar.

AÇIKLAMALAR:
●         İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
●         Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
●         Üniversite, ilanın sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
●         Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
●         İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
●         Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
●         İlanımıza www.adu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADRO İLANI

İLAN S.NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI/ PROGRAMIUNVANIDERECEADEDİALES PUANIYAB. DİL PUANIBAŞVURU YERİSONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİİLAN ŞARTI
2022-3-75AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUTIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERDİYALİZÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)6170 (SAY)-Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Efeler / AYDINhttps://akademik.adu.e du.tr/myo/aysaghiz/Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Hemşirelik Esasları Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Hemşirelik Alanında En Az 10 (On) Yıl Deneyime Sahip Olmanın Yanında Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikasına Sahip Olmak.
2022-3-76AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUTIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERTIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)6170 (SAY)-Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Efeler / AYDINhttps://akademik.adu.e du.tr/myo/aysaghiz/Veteriner    Fakültesi    Lisans    Mezunu Olmak. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına Sahip Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Bir Aşı Prototipinin   Tasarlanması   Konusunda Deneyime Sahip Olmak.
2022-3-77BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULUBÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİKÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)7170 (EA)-Buharkent Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Buharkent / AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/myo/buharkent/İktisat Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Yönetim ve Organizasyon Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Yüksek Lisans Mezuniyetinden Sonra Çağrı Merkezi Hizmetleri Alanında Deneyime Sahip Olmak.
2022-3-78BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULUBÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİKÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)7170 (EA)-Buharkent Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Buharkent / AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/myo/buharkent/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Mezunu Olmak. İnsan Kaynakları ve Yönetimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Alanında En Az 4 (Dört) Yıl Deneyime Sahip Olmanın Yanında Yüksek Lisans Mezuniyetinden Sonra Yükseköğretim Kurumlarında Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak.
2022-3-79DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERRESTORATİF DİŞ TEDAVİSİÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM)4170 (SAY)50Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Efeler / AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/fakulte/dishekimligi/Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Yükseköğretim Kurumlarında En Az 2 (İki) Yıl Alanında Deneyime Sahip Olmak.
2022-3-80KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULUMUHASEBE VE VERGİMUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)5170 (EA)-Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Karacasu / AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/myo/karacasu/İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Muhasebe ve Finansman Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Yükseköğretim Kurumlarında En Az 1 (Bir) Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip Olmanın Yanında Yüksek Lisans Mezuniyetinden Sonra Muhasebe Alanında En Az 1 (Bir) Yıl Deneyime Sahip Olmak.
2022-3-81KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULUBİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMTIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)5170 (SAY)-Koçarlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Koçarlı / AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/myo/kocarli/Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Biyoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. İnsan ve Bitki Sağlığına Yönelik Sekonder Metabolit Kullanımı Konusunda Çalışması Olmak.
2022-3-82NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULUFİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIKMENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASIÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)5170 (EA)-Nazilli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Nazilli / AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/myo/nazilli/İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
İşletme Alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Yükseköğretim Kurumlarında Ders Verme Deneyimine Sahip Olmanın Yanında Yüksek Lisans Mezuniyetinden Sonra İşletme Alanında Deneyime Sahip Olmak.
2022-3-83NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULUYÖNETİM VE ORGANİZASYONİŞLETME YÖNETİMİÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)5170 (SAY)-Nazilli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Nazilli / AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/myo/nazilli/Matematik Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak. Matematik Öğretmenliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında Deneyime Sahip Olmak.
2022-3-84SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULUBİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİBİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYONÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)4170 (SÖZ- EA- SAY)-Söke Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Söke / AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/myo/soke/Resim Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Resim Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Yüksek Lisans Mezuniyetinden Sonra Yükseköğretim Kurumlarında En Az 2 (İki) Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak.
2022-3-85SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULUELEKTRİK VE ENERJİELEKTRİKÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)7170 (EA)-Söke Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Söke / AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/myo/soke/İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Yükseköğretim Kurumlarında En Az 2 (İki) Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip Olmanın Yanında İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS 18001) Yönetim Sistemi ve Baş Denetçi (ISO 45001:2018) Sertifikalarına Sahip Olmak.
2022-3-86SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULUPAZARLAMA VE REKLAMCILIKHALKLA İLİŞKİLER VE TANITIMÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)7170 (SÖZ)-Söke Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Söke / AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/myo/soke/Sosyoloji    Bölümü    Lisans    Mezunu Olmak. Sosyoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az 5 (Beş) Yıl Deneyime Sahip Olmak.
2022-3-87SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUTIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİLK VE ACİL YARDIMÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)4170 (SAY)-Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Söke / AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/myo/sokesaghiz/Hemşirelik Bölümü   Lisans   Mezunu Olmak. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Yükseköğretim Kurumlarında En Az 5 (Beş) Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak.
2022-3-88SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULUYÖNETİM VE ORGANİZASYONİŞLETME YÖNETİMİÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)4170 (EA)-Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sultanhisar/ AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/myo/sultanhisar/İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Muhasebe ve Finansman Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az 2 (İki) Yıl Deneyime Sahip Olmanın Yanında Yükseköğretim Kurumlarında En Az 4 (Dört) Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak. SPK Düzey 3 Belgesine Sahip Olmak.
2022-3-89YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULUFİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIKBANKACILIK VE SİGORTACILIKÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)5170 (SÖZ- EA)-Yenipazar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yenipazar / AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/myo/yenipazar/İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Ekonomi ve Finans Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra İşletme Alanında En Az 3 (Üç) Yıl Deneyime Sahip Olmanın Yanında Yükseköğretim Kurumlarında Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak
2022-3-90YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULUMUHASEBE VE VERGİMUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)4170 (EA)-Yenipazar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yenipazar / AYDINhttps://akademik.adu.edu.tr/myo/yenipazar/Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Maliye ve Mali Yönetim Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Yükseköğretim Kurumlarında En Az 2 (İki) Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak.
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel AlacakÖnceki Haber

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Al...

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıSonraki Haber

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi alım...

Yorum Yazın

Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmenin görevine son verildi
Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması
BASK’tan Cumhurbaşkanına İkramiye Mektubu
TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Meslek Liselerinden Tarihi Rekor
Öğretmenlik, Joker Mesleği Değildir!
Öğrenim durumunun mazeret tayini gerekçeleri arasından çıkarılmış olması kabul edilebilir değildir
Eminiz ki, birileri, geride bıraktığımız yıl da olduğu gibi, yine bir dahaki kariyer sınavına kadar dönüp ÖMK’ya bakmayacaklar
Sözleşmeli personellerin kadroya geçmesine dair kanun resmi gazetede yayınlandı