AYM 15-16 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AYM 15-16 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemi
Abone ol
AYM 15-16 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemi

15 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
10.3.202315.3.2023 

 

Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2020/15777

Başvuru; şüpheli ölüm olayı hakkında yürütülen soruşturmanın etkisizliği nedeniyle yaşam hakkının, cinsel saldırı iddiası hakkında etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle de kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
2

2021/29184

Başvuru, kamu makamının toplantı ve gösterileri yasaklama kararlarına uymayarak toplantılara katılan başvurucu hakkında emre aykırı hareket ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
3

2020/91

Başvuru, alacağın tahsili amacıyla borçlu aleyhine başlatılan icra takibi sırasında tahsil edilen bedelin nemasının alacaklıya ödenmek yerine Hazineye irat kaydedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
4

2019/8391

Başvuru, başvurucunun bilirkişi listesinden isminin adli soruşturma altında olduğu gerekçesiyle çıkarılması nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
5

2019/19839

Başvuru, arabuluculuk sicilinden silinme işleminin tesis edilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
6

2020/8845

Başvuru, soyadı değişikliği talebinin reddedilmesi nedeniyle özel hayat saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
7

2020/167

Başvuru, infaz hâkimliğine yapılan şikâyetin esasa girilmeden reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
8

2020/2379

Başvuru, hükümlüye kayın babasının cenaze törenine katılması ve taziyeleri kabul etmesi için izin verilmemesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
9

2020/10099

Başvuru, hükümlüyü ziyarete gelen aile bireyinin ziyaret düzenini bozduğu gerekçesiyle altı ay süreyle ziyaretten men edilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
10

2020/19153

Başvuru, ceza davasında başvurucunun (sanığın) hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya uzaktan katılımının sağlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
11

2020/23006

Başvuru, idari para cezasına yönelik iptal başvurusunda deliller değerlendirilirken Kolluk Tutanağı'na aksi ispat edilemeyecek seviyede üstünlük tanınması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
12

2020/29564

Başvuru, haksız gözaltı tedbiri dolayısıyla ödenen tazminatın yetersiz olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
13

2020/29945

Başvuru, açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve buna bağlı olarak denetimli serbestlik tedbirinden yararlanma talebinin reddedilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
14

2020/30501

Başvuru, açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve buna bağlı olarak denetimli serbestlik tedbirinden yararlanma talebinin reddedilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
15

2020/30227

Başvuru; hukuka aykırı tutuklama tedbiri için açılan tazminat davasında yetersiz tazminata hükmedilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
16

2019/11785

Başvuru; kanuna aykırı olarak aleyhe vekâlet ücretine hükmedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
17

2020/6855

Başvuru, 3600 ek göstergeden yararlanma talebinin reddedilmesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
18

2020/10284

Başvuru, daimi işçi kadrosuna geçmek üzere idareye yaptığı başvurunun reddine dair işleme karşı açılan davanın reddedilmesi sebebiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
19

2019/38387

Başvuru, dilekçenin reddi kararı üzerine yenilenen dava dilekçesinde aynı yanlışlıkların bulunduğu belirtilerek davanın reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
20

2020/6161

Başvuru, aleyhine sonuçlanan yargı kararı üzerine görevine son verilmesine ilişkin işleme karşı açılan davada hakkaniyete uygun karar verilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
21

2018/37701

Başvuru, güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesine dayanılarak iş akdine son verilmesi üzerine açılan işe iade davasında adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
22

2019/4985

Başvuru, güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesine dayanılarak iş akdine son verilmesi üzerine açılan işe iade davasında adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
23

2019/36325

Başvuru, güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesine dayalı olarak iş akdine son verilmesi üzerine açılan işe iade davasında adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
24

2020/8700

Başvuru, sürekli işçi kadrosuna geçme talebinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle reddine dair işleme karşı açılan iptal davasında mahkemeye erişim hakkının ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
25

2019/39733

Başvuru, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sağlık memuru görevine başlatılmama işlemine karşı açılan iptal davasında davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 

 

16 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemi

 

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
10.3.202316.3.2023 

 

Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2018/18685

Başvuru, kamu görevlileri tarafından alıkonulma ve fiziksel şiddete maruz kalma ile bu olaya yönelik şikâyetin etkili soruşturulmaması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkindir.

 
2

2019/1603

Başvuru, ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak meydana gelen ölüm nedeniyle etkili soruşturma yürütülmediği iddiasına ilişkindir.

 
3

2019/31545

Başvuru; gözaltında darp, tehdit ve hakarete maruz kalınması, bu hususta yapılan soruşturmanın etkisiz olması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
4

2021/38893

Başvuru, etkinliklerin ertelenmesine ilişkin idari karar olduğu gerekçesiyle yapılmak istenilen basın açıklamasının engellenmesinin başvurucunun toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
5

2020/5038

Başvuru, işçi alacağının ödenmesi için düzenlenen gösteriye katılan başvurucular hakkında idari para cezası verilmesinin suç ve cezaların kanuniliği ilkesi ile başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

 
6

2019/22961

Başvuru, ailesi tarafından getirilen namaz takkesinin ceza infaz kurumuna alınmamasına dair uygulamaya karşı şikâyeti derece mahkemelerince kabul edilmesine rağmen mahkeme kararının uygulanmaması nedeniyle başvurucunun din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
7

2020/10035

Başvuru; kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden çıkarılan başvurucunun sendika yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğinin tespit edilmesi nedeniyle sendika hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
8

2019/30143

Başvuru, hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilen idari işlemden dolayı yoksun kalınan parasal hakların ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
9

2019/40323

Başvuru, mahpus hakkında disiplin cezası verilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
10

2017/34445

Başvuru, elektrik çarpması sonucu zarara uğranılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
11

2019/38753

Başvuru, ceza infaz kurumunda günlüğe el konulması nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
12

2020/12197

Başvuru, hükümlüye babasının cenaze törenine katılması için izin verilmemesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
13

2017/34912

Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması ve tutukluluğun makul süreyi aşması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
14

2020/11133

Başvuru; haksız gözaltı, tutuklama ve adli kontrol tedbirlerine bağlı açılan tazminat davasında ödenen tazminatın yetersiz olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
15

2020/23204

Başvuru, haksız gözaltı ve tutuklama tedbiri dolayısıyla ödenen tazminatın yetersiz olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
16

2020/10210

Başvuru, ceza davasında başvurucuların (sanıkların) hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya uzaktan katılımlarının sağlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
17

2019/42246

Başvuru, karar sonucunu değiştirebilecek nitelikteki esaslı bir iddianın karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
18

2019/2923

Başvuru, koruma tedbirleri nedeniyle açılan tazminat davasının bildirilen eksikliklerinin yasal süre içerisinde giderilmediği gerekçesiyle reddedilmesinin mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
19

2019/24350

Başvuru, zorunlu askerlik görevi sırasında meydana gelen ölüm nedeniyle açılan tazminat davasının süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesinin mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
20

2018/34192

Başvuru, güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesine dayalı olarak iş akdine son verilmesi üzerine açılan işe iade davasında adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
21

2019/4471

Başvuru, güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesine dayalı olarak iş akdine son verilmesi üzerine açılan işe iade davasında adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
22

2019/20959

Başvuru, güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesine dayalı olarak iş akdine son verilmesi üzerine açılan işe iade davasında adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
23

2020/16709

Başvuru, ilave tediye alacağının tahsili amacıyla açılan davanın Yargıtay daireleri arasında süregelen görüş ayrılığı dolayısıyla reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm 10 Mart 2023Önceki Haber

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler...

2023 Mart Ayı Tebliğler Dergisi YayımlandıSonraki Haber

2023 Mart Ayı Tebliğler Dergisi Yayımlan...

Yorum Yazın

Epale Projesi İyi Uygulama Örnekleri Yarışması
PISA 2022 Sonuçlarını Başarı Olarak Değerlendirmek Mümkün Değildir!
1.Dereceye 3600 Ek Gösterge, Bir An Önce Meclise Dilekçe Eylemi
Öğretici PİSA Sonuçları Başarı Değil, Alınması Gereken Tedbirlerin Karnesidir
Doğal Afet Nedeniyle Kariyer Basamakları Sınavına Giremeyen Öğretmenlerimizin Mağduriyeti Giderilsin
10 Bin Atama Hangi Derde Çare Olacak?
Sınavsız Şube Müdürü Atamalarının Yürütmesini Durduran Karar İptal Edildi
Ulusal Ajans ERASMUS Projeleri Hakkında MEB’i Uyardı
İkili eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında ders saati süresi otuz dakikaya düşürülebilir mi?
Okullarda sınıf annesi görevlendirilebilir mi?
Memurlar ocakta yüzde kaç zam alacak?
6 Aralık Çarşamba önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (05 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
Ek Ücret, Refah Payı, 3600 Ek Gösterge Ve Diğer Taleplerimizi TBMM’ye Taşıdık
Siyonizmin sponsorları da bedelini ödeyecek
Anayasa Mahkemesi Önünde Mum Işığında Adalet Aradık! (2.Hafta)
Valilikler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkını Keyfi Engelleyemez!
PISA Sonuçları Türkiye’nin Başarısını Düzenli Olarak Artırdığını Gösteriyor
PISA 2022 Sonuçlarına Göre Türkiye Her Alanda Sıralamasını Yükseltti
Üniversitelerde ’Adalet’ ve ’Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği’ ön lisans programları kaldırıldı