AYM 2 -3 Mayıs 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AYM 2 -3 Mayıs 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi
Abone ol
AYM 2 -3 Mayıs 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi

2 Mayıs 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
27.4.20232.5.2023 

 

Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2016/2602
 

Başvuru, güvenlik güçleri tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar sırasında meydana gelen ölüm nedeniyle başta yaşam hakkı olmak üzere anayasal hakların ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
2

2019/21893
 

Başvuru görme engelli başvurucunun yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda tutulması sebebiyle kötü muamele yasağının; ceza yargılamasında ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya uzaktan katılımının sağlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının ve hürriyeti bağlayıcı ceza mahkûmiyetine ilişkin hükmün temyiz edilememesi nedeniyle adil yargılanma hakkı ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
3

2016/3646
 

Başvuru; sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, bu dönemde düzenlenen güvenlik operasyonu sırasında meydana gelen ölüm nedeniyle yaşam hakkının, aile üyelerinin katılımıyla, dinî inançlara uygun bir törenle defin yapılamaması nedeniyle kötü muamele yasağı ile özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
4

2016/1911
 

Başvuru; sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, sokağa çıkma yasağı ve silahlı çatışma ortamı nedeniyle başvurucuların temel hizmetlere erişememesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle yaşam hakkı ve kötü muamele yasağı ile kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
5

2019/12455
 

Başvuru; çadırda çıkan yangında meydana gelen ölüm olayı üzerine açılan tam yargı davasının reddedilmesi nedeniyle yaşam hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
6

2019/24388
 

Başvuru, rızası olmadığı hâlde "gönüllü geri dönüş istek formu" imzalatılarak sınırdışı edilme nedeniyle yaşam hakkının, kötü muamele yasağının, bu haklar ile bağlantı olarak etkili başvuru hakkının ve adil yargılanma hakkının, idari gözetim altına alınma nedeni ile de kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali iddialarına ilişkindir.

 
7

2017/37403
 

Başvuru, kamu görevlisi başvurucunun hakkındaki soruşturma nedeniyle çalıştığı okula yönetici olarak görevlendirilmemesinin örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
8

2019/35842
 

Başvuru; başvurucuların din adamı oldukları gerekçesiyle kilise vakfından çıkarılmalarına karar verilmesinin örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

 
9

2018/24097
 

Başvuru, işyerinde dağıttıkları bildiride geçen ifadeler ve işyerinde gerçekleştirdikleri eylem esnasında meydana gelen olaylar nedeniyle iş akitleri feshedilen başvurucuların işe iade davalarının reddedilmesi nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
10

2017/31141
 

Başvuru, Suriye sınırları içinde bulunan oğlunun cenazesinin getirilmesi talebinin karşılanmaması nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
11

2018/1710
 

Başvuru, bir bakır işletmesi tarafından yapılan madencilik faaliyetleri nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
12

2019/466
 

Başvuru, psikolojik taciz nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine ilişkin davanın esasa girilmeden reddedilmesi nedeniyle maddi ve manevi varlığını koruma hakkı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
13

2018/15873
 

Başvuru, kamudaki görevine iade edilirken daha önce sınavda başarılı olarak atanmaya hak kazandığı müdür yardımcılığı görevine iade edilmemesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
14

2019/36513
 

Başvuru, hükümlü olan ve sağlık sorunları bulunan başvurucunun tek kişilik odaya alınma talebinin reddedilmesi nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
15

2019/16013
 

Başvuru, avukat görüşlerinde bir görevlinin hazır bulundurulmasına, hükümlünün avukata verdiği veya avukatın hükümlüye verdiği belgenin incelenmesine ve görüşmenin kaydedilmesine yönelik karar nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 

 
16

2019/19597
 

Başvuru, kamulaştırma işleminin iptali davasının reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ve yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
17

2019/2048
 

Başvuru; ön alım bedelinin değer kaybına uğratılması nedeniyle mülkiyet hakkının, aleyhe yüksek yargılama giderlerine hükmedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
18

2020/25058
 

Başvuru; haksız gözaltı tedbiri için açılan tazminat davasında yetersiz tazminata hükmedilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, uzun süren yargılama nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
19

2021/2546
 

Başvuru, tutukluluk incelemelerinin hâkim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın değerlendirilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
20

2020/34420
 

Başvuru, beyanları belirleyici ölçüde hükme esas alınan tanıkların başvurucu (sanık) tarafından sorgulanmasına imkân verilmemesi ve ceza davasında başvurucunun hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya uzaktan katılımının sağlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
21

2020/29952
 

Başvuru, ceza davasında başvurucunun (sanığın) hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya uzaktan katılımının sağlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
22

2019/15651
 

Başvuru; başvurucunun (sanığın) kabulü yönündeki beyanından dönmesine rağmen hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının, uzun süren yargılama nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
23

2018/25880
 

Başvuru, yargı kararının icra edilmemesi nedeniyle kararın icrası hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
24

2018/17858
 

Başvuru, zımni reddi üzerine açılan tam yargı davasında süre aşımı gerekçesiyle ret kararı nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
25

2018/5902
 

Başvuru; işveren ile arasındaki güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi üzerine açılan işe iade davasında hukuk kurallarının öngörülemez biçimde yorumlanarak davanın reddedilmesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının, benzer olayda farklı karar verilmesi nedeniyle eşitlik ilkesinin, yürütülen soruşturma sonucu beklenilmeksizin karar verilmesi nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
26

2018/25145
 

Başvuru; istinaf mahkemesinin kesin olarak karar vermesi nedeniyle hükmün denetlenmesini talep etme hakkının, mevzuatın uygulanmasında hata yapılması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının, emeklilik hakkının kısıtlanması nedeniyle sosyal güvenlik hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
27

2018/36716
 

Başvuru, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle zabıta memuru görevine başlatılmama işlemine karşı açılan iptal davasında davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 

 

3 Mayıs 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
27.4.20233.5.2023 

 

Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2019/17966

Başvuru, tren kazası sonucu meydana gelen ölümler nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
2

2018/9207

Başvuru, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terörle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar sırasında meydana gelen ölüm olayı ve takip eden süreç nedeniyle başta yaşam hakkı olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
3

2018/32269

Başvuru; ceza infaz kurumunda kalabalık odada tutulma nedeniyle kötü muamele yasağının, kurum idaresi aracılığıyla, ücreti kendisince karşılanmak suretiyle süreli yayın satın alma talebinin reddedilmesi nedeniyle de ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
4

2019/25127

Başvuru, ceza infaz kurumundaki tutma koşulları ve saç tıraşının berberhane yerine ceza infaz kurumu koridorunda yapılması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
5

2019/18249

Başvuru, gözaltı süresinde kötü muameleye maruz kalınması nedeniyle kötü muamele yasağının  ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
6

2018/1270

Başvuru; kolluk görevlilerinin barışçıl bir toplantıya müdahale etmesi ve toplantıya katılım nedeniyle aleyhe kamu davası açılması nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, toplantıya müdahale sırasında yaralanma meydana gelmesi ve bu olaya ilişkin etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle de kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
7

2019/10975

Başvurular; bir kısım sosyal medya paylaşımları nedeniyle başvurucuların iş sözleşmesine son verilmesinin ifade özgürlüğü ve özel hayata saygı hakkını, işe iade davalarının uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
8

2020/23730

Başvuru, bir gazetedeki köşe yazıları nedeniyle başvurucu hakkında iftira suçundan hapis cezasına hükmedilmesinin ifade özgürlüğü ile makul sürede yargılanma hakkını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir. 

 
9

2019/20572

Başvuru, Yargıtay üyeliği sona erdirilen başvurucunun yargısal süreçlerde kullanmak üzere bir Danıştay üyesinin hukuki durumu ile ilgili bilgi edinme talebinin reddedilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
10

2020/24924

Başvuru, pasaportuna konulan tahdidin kaldırılmaması sebebiyle hac ibadetini yerine getiremeyen başvurucunun din özgürlüğünün ihlal edildiği iddiası hakkındadır.

 
11

2019/2940

Başvuru, avukat olan başvurucunun kanun hükmünde kararname ile kapatılan derneğe üye olması gerekçe gösterilerek işbaşı eğitim programı kapsamında işçi olarak avukat almasına izin verilmemesi nedeniyle örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
12

2018/19595

Başvuru, defterdarlık uzmanlığı kadrosuna ait mali hakların ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının, aynı olaya ilişkin farklı bölge idare mahkemesi kararları verilmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
13

2019/2113

Başvuru, zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davasının süresinde açılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
14

2019/28149

Başvuru, kesinleşen mahkeme kararına konu alacağın uzun süre ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
15

2019/11247

Başvuru, tıbbi ihmal sonucu zarara uğranılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
16

2019/14272

Başvuru; ziyaret gününün öğrenim gören çocuklarıyla görüşmeyi sağlayacak şekilde belirlenmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının, mektupların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) kaydedilmesi nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin, hobi atölyesinden ve fiziki olarak kütüphaneden yararlandırılmaması, koğuşa verilen sıcak su süresinin artırılması ve kurum kapasitesinin azaltılması taleplerinin reddedilmesi nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
17

2020/29965

Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
18

2021/11303

Başvuru; konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin hukuka aykırı olması ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinde geçen sürenin mahkûmiyet hükmündeki süreden mahsup edilmemesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, adli kontrol tedbirine uyulup uyulmadığının evde denetlenmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının, duruşmaya katılımın engellenmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
19

2019/13070

Başvuru, karar sonucunu değiştirebilecek nitelikteki esaslı iddiaların gerekçede karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
20

2019/36106

Başvuru, itiraz kanun yolu incelemesine tabi bir kararın kesin olarak verilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
21

2020/22928

Başvuru, ceza davasında sanığın hazır bulunma talebinin reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya uzaktan katılımının sağlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
22

2020/25558

Başvuru, ceza davasında başvurucunun (sanığın) hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya uzaktan katılımının sağlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
23

2018/37468

Başvuru, meslekten çıkarma disiplin cezasına karşı açılan davada işlemin iptaline karar verilmesine karşın yargı kararının gereği gibi uygulanmaması ve kararı uygulamayan kamu görevlileri hakkında yapılan suç duyurusunun sonuçsuz kalması nedenleriyle adil yargılanma hakkı kapsamındaki kararın icrası hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
24

2019/372

Başvuru, yabancı dil sınavında alınan puan şüpheli bulunarak eş değer sınava çağrılma nedeniyle eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
25

2019/3436

Başvuru, yabancı dil sınavında alınan puan şüpheli bulunarak eş değer sınava çağrılma işlemine karşı açılan davada uyuşmazlığın esasına ilişkin iddialar karşılanmadan karar verilmesi nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
26

2019/16060

Başvuru, görevden uzaklaştırmaya ilişkin iptal davası derdest iken görevden uzaklaştırma kararının idare tarafında kaldırıldığı gerekçesine dayanılarak mahkemece davanın esasının incelememesi nedeniyle karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
27

2019/21264

Başvuru, idari işlemin iptali ve tazminat talebiyle açılan davada mülkiyet hakkının ve yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
28

2020/3539

Başvuru, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sürekli işçi kadrosuna geçme talebinin reddine dair işleme karşı açılan iptal davasında davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
29

2020/10545

Başvuru, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle memur görevine başlatılmama işlemine karşı açılan iptal davasında davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
30

2020/3429

Başvuru, sürekli işçi kadrosuna geçme talebinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle reddine dair işleme karşı açılan iptal davasında, davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm 28 Nisan 2023Önceki Haber

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler...

AYM 4 Mayıs 2023 - Genel Kurul GündemiSonraki Haber

AYM 4 Mayıs 2023 - Genel Kurul Gündemi

Yorum Yazın

25 Eylül Pazartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
PİKTES Projesinde görevlendirilen ücretli öğretmenler öğretmenevlerinden indirimli yararlanabilir mi?
Deprem bölgesindeki üniversitelerle ilgili alınan son kararlar
Ek yerleştirmeler bu ay sonuna kadar bitmiş olacak
Ortak sınav tarihleri açıklandı
Eğitim İş Yükseköğretim Çalıştayı 29 Eylül-01 Ekim 2023 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Uluslararası Uzay Kongresinde
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden Geçici Görevlendirilen Öğretmenler Hakkında Açıklama
24 Eylül Pazar önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
"100. Yılında Cumhuriyet" Konulu Resim, Şiir Ve Kompozisyon Yarışması
Değerli Öğretmenler! Önlük İçin Beden Ölçüleri Vermemeli, Tek Tip Kıyafet Dayatmasını Kabul Etmemeliyiz!
Memur Zamları, Hedef Enflasyonun Altında Kaldı. Enflasyon Farkı Zam Değildir, Refah Payı Verilmelidir
Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş İşlemleri
MEB’den Personelin Maaşla Ödüllendirilmesi Sürecinde Adaletsizliklerin Giderilmesini Talep Ettik
Mülakat Sürecinde Karşılaşacak Hatalar
Evdeki Bulgurdan Olmayalım!
Bakan Yusuf Tekin'den Yeni Mülakat Açıklaması
Bakan Tekin Eğitim Gündemini Değerlendirdi