AYM 23-24 Mayıs 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AYM 23-24 Mayıs 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi
Abone ol
AYM 23-24 Mayıs 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi

24 Mayıs 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
17.5.202324.5.2023 

 

Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2020/17435
 

Başvuru; ceza infaz kurumunda gerçekleştirilen detaylı arama uygulaması, sosyal, kültürel faaliyetlere sınırlama getirilmesi ve bu uygulamalara yönelik itirazın reddi nedeniyle adil yargılanma, maddi, manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı ile kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
2

2017/34153
 

Başvuru, Diyarbakır'da yapılan önleme araması sırasında güvenlik kuvvetlerinin güç kullanımı neticesinde bir ölümün meydana gelmesi ile olayla ilgili olarak etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ve bu hak ile bağlantılı olarak eşitlik ilkesinin, bir yakının öldürülmesinden duyulan üzüntü nedeniyle de özel hayata saygı hakkı ile kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkindir.

 
3

2020/442
 

Başvuru, kolluk görevlilerince gerçekleştirilen fiziksel şiddet ve olay hakkında etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
4

2020/15006
 

Başvuru; lösemi hastasının bir ceza infaz kurumunda tutulmasının sakıncalı olduğuna ve cezasının infazına ara verilmesi gerektiğine dair tıbbi raporlar bulunmasına rağmen infaz kurumuna alınma ve bu kurumda tutulmakta iken vefat etme nedeniyle yaşam ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
5

2018/16141
 

Başvuru, Şırnak'ın İdil ilçesinde güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar sırasında meydana gelen ölüm olayı ve takip eden süreç nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
6

2020/11279
 

Başvuru, başvurucuların iş sözleşmelerinin sendikal gerekçelerle feshedilmesine karşın işe iade taleplerinin reddedilmesinin sendika hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
7

2021/8864
 

Başvuru, ceza infaz kurumunda açlık grevi yapan başvuruculara suç örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle disiplin cezası verilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
8

2020/8226
 

Başvuru; Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğine aykırı olarak hapis cezasının infazına devam edilmesi, tutukluluk süresinin makul olmaması, infazın durdurulmasına ilişkin taleplerin reddine dair kararlara vaki itirazların dosya üzerinden incelenmesi ve bu incelemede Cumhuriyet savcısı görüşünün mahpus ile müdafiine bildirilmemesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 

 
9

2021/15563
 

Başvuru, haksız olarak konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulanması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
10

2019/16106
 

Başvuru, yargı kararının icra edilmemesi nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
11

2019/11051
 

Başvuru, kanun hükmünde kararname uyarınca ruhsatı iptal edilen ateşli silahların zapt edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
12

2020/10774
 

Başvuru, kara yolunda oluşan çökme sonucu binanın kullanılamaz duruma gelmesinde idarenin kusuru bulunmasına rağmen uğranılan zararın karşılanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
13

2020/5971
 

Başvuru; emeklilik ikramiyesi ödenmesi talebinin zamanaşımına uğradığından bahisle reddine karar verilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının, uzun süren yargılama nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal iddialarına ilişkindir.

 
14

2020/26359
 

Başvuru, tıbbi ihmal sonucu zarara uğranılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ve yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
15

2020/15908
 

Başvuru, beyanları belirleyici ölçüde hükme esas alınan tanığın sanık tarafından sorgulanmasına imkân verilmemesi nedeniyle tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
16

2020/34667
 

Başvuru, deliller değerlendirilirken kolluk tutanağına aksi ispat edilemeyecek seviyede üstünlük tanınması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
17

2020/35692
 

Başvuru; darbe teşebbüsü sonrasında, başvurucunun (sanığın) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olduğundan bahisle yürütülen soruşturma/kovuşturma işlemleri nedeniyle bazı anayasal haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
18

2020/24072
 

Başvuru, ceza davasında başvurucunun (sanığın) hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya uzaktan katılımının sağlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
19

2020/13688
 

Başvuru, kararın soncunu değiştirebilecek nitelikteki esaslı iddiaların karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
20

2020/26878
 

Başvuru, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu tarafından hükmedilen tazminatın yetersiz olması ve vekâlet ücretine hükmedilmemesi nedenleriyle adil yargılanma hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
21

2020/31007
 

Başvuru; görev unvanının değiştirilmesi talebinin reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada, davanın çözümüne etkili iddiaların karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
22

2019/34174
 

Başvuru, kapatılan kurumdan alacağı olduğu iddiasıyla açılan davada dava şartı yokluğu gerekçesiyle ret kararı verilmesinin adil yargılanma, mülkiyet ve çalışma haklarını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

 
23

2019/39010
 

Başvuru, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle dış kaynaktan subay temini sınavından başarısız sayılma işlemine karşı açılan iptal davasında davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
24

2019/14696
 

Başvuru, güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesine dayalı olarak iş akdine son verilmesi üzerine açılan işe iade davasında adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkı ile makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
25

2019/11359
 

Başvuru, güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesine dayanılarak iş akdine son verilmesi üzerine açılan işe iade davasında adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 

 

 

23 Mayıs 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
17.5.202323.5.2023 

 

Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2020/29577

Başvuru, karar sonucunu değiştirebilecek nitelikteki esaslı iddianın karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
2

2019/34180

Başvuru, ceza davasında başvurucunun (sanığın) hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya uzaktan katılımının sağlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
3

2020/29036

Başvuru, mahkûmiyete esas alınan belgeler hakkında bilgi sahibi olma ve yorum yapma imkânının sağlanmaması nedeniyle silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
4

2020/19645

Başvuru; telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespitine ilişkin kayıtların hukuka aykırı şekilde elde edilmesi, mahkûmiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak bu verilere dayanılması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir

 
5

2019/9039

Başvuru, temyiz başvurusunun süre yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ile başvuruya konu tazminat davasında yapılan yargılamayla ilgili sair iddialara ilişkindir.

 
6

2019/33087

Başvuru, eğitim kurumunda gerçekleşen kötü muameleye ilişkin olarak etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
7

2018/4886

Başvuru, Cizre'de uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında güvenlik güçlerinin silahlı güç kullanımıyla başvurucuların yakınının anne kucağından düşerek yaralanması ve sağlık çalışanlarının can güvenliklerini gerekçe göstererek hastaya yardıma gelmemesi neticesinde meydana gelen ölüm ile olayla ilgili olarak yürütülen ceza soruşturmasının etkisizliği nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
8

2019/35600

Başvuru, Yüksekova ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak gerçekleşen ölüm olayına ilişkin etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
9

2019/42221

Başvuru, bir bankada çalışan başvurucunun sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesinin ifade özgürlüğü ile bazı hakları ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
10

2018/30944

Başvuru, kendisine ait sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle başvurucunun cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
11

2019/2152

Başvuru; pasaport iptali işlemine karşı açılan iptal davasında uyuşmazlığın esasına etkili iddiaların ilgili ve yeterli gerekçeyle karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
12

2019/34832

Başvuru, tutuklu olan başvurucunun mektuplarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne kaydedilmesine karşı infaz hâkimliğine yapılan şikâyetin görev yönünden reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyeti ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
13

2019/208

Başvuru, güvenilirliğini kaybettiği gerekçesiyle gerçekleştirilen naklen atama işlemi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
14

2019/22810

Başvuru, noter işleminden kaynaklanan zararların giderilmemesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
15

2020/10490

Başvuru, evlatlık ilişkisi kurulması talebinin reddedilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
16

2019/20974

Başvuru, mektubun sakıncalı bulunarak alıkonulması nedeniyle haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
17

2019/32372

Başvuru, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirine karar verilmesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
18

2019/22554

Başvuru, döner sermaye ek ödemelerinin yapılması yolundaki başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve mahrum kalınan parasal hakların tazmini istemiyle açılan davanın süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesinin mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir

 
19

2020/1619

Başvuru, bir kamu kurumu aleyhine verilmiş mülkiyetle ilgili ve icra edilebilir bir yargı kararının uzun süre icra edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
20

2019/10349

Başvuru, mahkeme kararı ile hüküm altına alınan kamulaştırma bedelinin geç ödenmesi ve faiz oranının enflasyon oranının altında kalması nedeniyle mülkiyet hakkı ile makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
21

2020/1339

Başvuru, 3600 olan emeklilik ek göstergesinin 2200 olarak düzeltilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ve uzun süren yargılama nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
22

2020/3918

Başvuru, işe iade talebiyle açılan davada içtihat değişikliği sonucu davanın görev yönünden reddedilmesi ve aleyhe yargılama giderlerine hükmedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
23

2019/29218

Başvuru, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu tarafından hükmedilen tazminatın yetersiz olması ve vekâlet ücretine hükmedilmemesi nedenleriyle adil yargılanma hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
24

2019/10777

Başvuru, güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesine dayanılarak iş akdine son verilmesi üzerine açılan işe iade davasında adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkı ile makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
25

2020/3068

Başvuru, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle imam hatiplik görevine başlatılmama işlemine karşı açılan iptal davasında davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Görevde Yükselme sınavından başvuru ücreti alınmasınÖnceki Haber

Görevde Yükselme sınavından başvuru ücre...

2023 Yılı merkezî sınav sıkça sorulan sorularSonraki Haber

2023 Yılı merkezî sınav sıkça sorulan so...

Yorum Yazın

15 Nisan Pazartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (14 Nisan 2024) 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi
“Öğretmen ve Ebeveyn Buluşmaları” Etkinliği
Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi
Türkçemizin hazinelerini keşfetmeye devam ediyoruz
Rotasyonu bırakalım, gerçek sorunlara bakalım!
EDUCUBE Eğitim Teknolojileri Girişimcilik Programı Başladı
Gençler deprem bölgesine nefes olmaya gidiyor
Blockchain Okuryazarlığı Farkındalık Eğitimi
Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması Raporu ve 81 ile ait İşgücü Piyasası Araştırması Raporları yayımlandı
Yalnız Değilsiniz
Öğretmen bir cana, bir nefese dokunandır
Yolunuz açık olsun
İsrail tüm değerleri ayaklar altına almaya devam ediyor!
Öğretmen Adayları Kaç Bayram Daha Bekleyecek!
Halk Eğitimi Merkezlerindeki Kurslardan 6 Ayda 6 Milyon Vatandaş Yararlandı
Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Uluslararası Forumu Düzenlenecek
Yapay Zekâ Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu başlıyor
E-İnsan Nedir?
Uzaktan Eğitim Kapısı Nedir?