AYM, 23-29-30 Kasım 2023 - Genel Kurul Gündemi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AYM, 23-29-30 Kasım 2023 - Genel Kurul Gündemi
Abone ol
AYM, 23-29-30 Kasım 2023 - Genel Kurul Gündemi

 

30 Kasım 2023 - Genel Kurul Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
20.11.202330.11.2023 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra NoEsas SayısıKonusuİnceleme EvresiTürüSonuç
1

E.2023/1 (Değişik İşler) 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Uyanış Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

 

Değişik İşler

 
2

E.2023/2

(Değişik İşler) 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Türkiye Yaşam Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

 

Değişik İşler

 
3

E.2023/3

 (Değişik İşler) 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Yeni Yol Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

 

Değişik İşler

 
4

E.2023/169 

İstanbul 1. Vergi Mahkemesi

9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesinin (27) numaralı fıkrasının sürerek iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
5

E.2023/170 

Sorgun Sulh Ceza Hâkimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 72. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde...” ibaresinin sürerek iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
6

E.2023/171 

Sorgun Sulh Ceza Hâkimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 72. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
7

E.2023/172 

Sorgun Sulh Ceza Hâkimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 72. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
8

E.2023/173 

Sorgun Sulh Ceza Hâkimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 72. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
9

E.2023/174 

Danıştay Onüçüncü Dairesi

7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un;

A. 15. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerekli gördüğü hallerde,...” ibaresinin,

B. 15. maddesine 1/8/2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle eklenen üçüncü fıkranın ikinci cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
10

E.2023/175

 

 

25/10/2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20. maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 98. maddenin;

A.  Dördüncü fıkrasının,

B. Yedinci fıkrasının ikinci cümlesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
11

E.2023/176 

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 52. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
12

E.2019/113

23/10/2019 tarihli ve (48) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

Esas

İptal Davası

 
13

E.2020/66

9/6/2020 tarihli ve (64) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

Esas

İptal Davası

 
14

E.2023/57 

İzmir 1. İdare Mahkemesi

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 53. maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...yedi gün…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
15

E.2022/90

 

12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesiyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen ek 18. maddenin üçüncü fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
16

E.2023/50 

Gaziantep 7. Asliye Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanun’un 39. maddesiyle değiştirilen 15. maddesinin beşinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
17

E.2023/102 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 3/7/1940 tarihli ve 3890 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 259. maddesinin birinci fıkrasının “adli yardımlı davalar” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
18

E.2023/58 

Tokat İcra Ceza Mahkemesi

14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun’un 64. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “...çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte...” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
19

E.2023/106 

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “...iki yıldan...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
20

E.2023/129 

Bayburt Sulh Ceza Hâkimliği

14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun;

A. 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 435. maddesiyle değiştirilen 143. maddesinin ikinci fıkrasının,

B. 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle değiştirilen 144. maddesinin dördüncü fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
21

E.2023/100 

Lapseki Asliye Hukuk Mahkemesi

27/1/1954 tarihli ve 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun’un 5. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
22

E.2023/101 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 326. ve 330. maddelerinin “kamulaştırmasız el atma sebebine dayalı tazminat davaları” yönünden iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
23

E.2023/105 

Ankara 3. Vergi Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen geçici 33. maddenin birinci fıkrasında yer alan “Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
24

E.2023/134 

Elazığ 1. İdare Mahkemesi

15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2/7/1968 tarihli ve 1051 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 13. maddesinin (a) bendine 29/5/2003 tarihli ve 4864 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen altıncı fıkranın birinci cümlesinde yer alan “…hasar tespit raporları ancak asıl işlemlerle birlikte dava konusu edilebilir.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
25

E.2023/142 

Kahramanmaraş Kadastro Mahkemesi

21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/2/2005 tarihli ve 5304 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen 22. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “...sınırlandırma,...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

29 Kasım 2023 - Genel Kurul Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
21.11.202329.11.2023 

 

Bireysel Başvuru
Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2017/38747

Başvuru; milletvekili olan başvurucu hakkında yargılama yapılarak ceza verilmesinin başvurucunun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını, yaptığı açıklama ve paylaşımlar gerekçe gösterilerek terör örgütünün propagandasını yapma suçundan cezalandırılmasının ise ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddialarına ilişkindir. Başvuruda ayrıca adil yargılanma hakkının çeşitli güvencelerinin ihlal edildiği ileri sürülmüştür.

 
2

2018/10997

Başvuru, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan eğitim kurumundan yapılan taşınmaz alış işleminin muvazaalı olduğunun aksi ispat edilemez kanuni karine hâline getirilmesi nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
3

2016/9303

Başvuru; işçilik ve malzeme tedariki hizmeti verilen Aktif Kablo Televizyon Teknik Hiz. San. ve Tic. A.Ş.den sıra cetveline kaydedilmek suretiyle varlığı kabul edilen alacağın, bu Şirketin yönetim ve denetimine el koyan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun uygulamaları sonucunda ortaya çıkan kamu alacağının öncelikli tahsili dolayısıyla tahsil edilememesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
4

2019/17374

Başvuru, profesörlüğe yükselme ve atama için beş yıl süreyle gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmama şartı nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
5

2020/17478

Başvuru, millî savunma uzmanlığına kurum içinden geçiş sözlü sınavın tamamının iptali istemiyle üçüncü kişiler tarafından açılan davanın işlemin lehine tesis edildiği kişilere ihbar edilmemesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 

23 Kasım 2023 - Genel Kurul Gündemi

 

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
15.11.202323.11.2023 

 

23 Kasım 2023 Perşembe Günü Saat 10.00’da Yapılacak Yüce Divan Duruşması Gündemi
Sıra NoEsas SayısıKonusuTürü
1

E.2021/1 (Yüce Divan)

Görevi kötüye kullanma suçundan sanıklar Yargıtay eski üyeleri Ekrem ERTUĞRUL, Hamza YAMAN, Ahmet TOKER, Fikriye ŞENTÜRK ve Abdurrahman KAVUN haklarında yapılacak  duruşma.

Yüce Divan
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Tüm yurtta çarşambadan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerine dönecekÖnceki Haber

Tüm yurtta çarşambadan itibaren sıcaklık...

Bisiklet hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandıSonraki Haber

Bisiklet hırsızı önce kameraya, sonra po...

Yorum Yazın

23 Haziran Pazar önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün 22 Haziran 2024 Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
Bilim İletişimi Gönüllülük Programı Başvuruları Başladı!
İşte kendinizi geliştirmeniz için online eğitimler
Teknofest Çeşitli Kategorilerdeki Yarışma Sonuçları Açıklandı!
Mülakatlarda KPSS puanına mütenasip puanlama yapılacağını duyurun. Hem komisyon üyelerimiz hem de genç meslektaşlarımız rahatlasın.
Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi Yayımlandı
Gençlik Yaz Okuluna başvurular başlıyor
eTwinning Kalite Etiketi başvuruları uzatıldı
MEB, Bir Yılda Hayata Geçirilen Projeleri Bülten Olarak Yayımladı
İmam Hatip Liseleri Arasında, 11 Dilde Münazara Yarışmaları Sonuçlandı
Şimdi Teneffüs Zamanı
EBA defterini al izle
İşte MEB'in Trafik Eylem Planı
E İzleme nedir?
İşte MEB tarafından açılan tüm kurslar ve başvuruları
Eğitimde Birlikteyiz Öykü Kitapları
Eğitimde Birlikteyiz
Mülakatlar Başlamadan, Ahlaksızlıkları Başladı Bile!
İşte haftanın yalan haberleri