AYM, 27 Haziran 2024 - Genel Kurul Gündemi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AYM, 27 Haziran 2024 - Genel Kurul Gündemi
Abone ol
AYM, 27 Haziran 2024 - Genel Kurul Gündemi
tes heber içi kare

27 Haziran 2024 - Genel Kurul Gündemi

 

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
14.6.202427.6.2024 

 

1- İptal ve İtiraz
Sıra NoEsas SayısıKonusuİnceleme EvresiTürüSonuç
1

E.2024/114 

İstanbul Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi

21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na 4/3/2021 tarihli ve 7292 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen 39/A maddesinin (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

 
2

E.2024/123 

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

 
3

E.2024/115

 

5/4/2024 tarihli ve (159) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
4

E.2024/121 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra…” ibaresinin “anılan maddenin birinci fıkrasının (e) ve (m) bentleri ” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

 
5

E.2024/125

 

17/4/2024 tarihli ve 7500 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
6

E.2024/116

Mardin 1. İdare Mahkemesi

17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

 
7

E.2024/118

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi

24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle yeniden düzenlenen 28. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

 
8

E.2024/119

Elmadağ Sulh Hukuk Mahkemesi

7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na 28/3/2023 tarihli ve 7445 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle eklenen 17/B maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

 
9

E.2024/120

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi

31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

 
10

E.2024/122

Diyarbakır 3. Asliye Ceza Mahkemesi

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesinin (c) fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

 
11

E.2024/124 

Denizli 2. İdare Mahkemesi

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (g) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

 

İlk

İtiraz Başvurusu

 

 
12

E.2022/101

10/6/2022 tarihli ve 7410 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
13

E.2023/178 

Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi

7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na 28/3/2023 tarihli ve 7445 sayılı Kanun’un 37. maddesiyle eklenen 18/B maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “...ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar. ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 
14

E.2024/8 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 478. maddesinde yer alan “…teslim tarihinden başlayarak,...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 
15

E.2023/136 

Danıştay Onüçüncü Dairesi

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değiştirilen 20. maddesinin ikinci fıkrasına 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle eklenen (g) bendinin dördüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 
16

E.2023/181 

Adana 2. İdare Mahkemesi

 

23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 10. maddesinin üçüncü cümlesinde yer alan “…bir yılı geçmemek üzere...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 
17

E.2024/4 

Ankara 14. İcra Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen geçici 19. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 
18

E.2024/62 

Osmaniye İdare Mahkemesi

 

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 52. maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 

 

2. Siyasi Parti Mali Denetimi
Sıra NoEsas SayısıParti Adıİnceleme Evresi
1

E.2018/67 (SPMD)

Halkların Demokratik Partisi 2017 yılı  kesin hesabı

Esas 

2

E.2019/49 (SPMD)

Adalet ve Kalkınma Partisi 2018 yılı  kesin hesabı

Esas 

3

E.2020/35 (SPMD)

Vatan Partisinin 2019 yılı kesin hesabı

Esas 

4

E.2020/50 (SPMD)

Hür Dava Partisinin 2019 yılı kesin hesabı

Esas 

5

E.2020/72 (SPMD)

İşçinin Kendi Partisi (İşçi Kardeşliği Partisi) 2019 yılı kesin hesabı

Esas 

6

E.2021/1 (SPMD)

Kürdistan Özgürlük Partisinin 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

7

E.2021/6 (SPMD)

Hür Dava Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

8

E.2021/7 (SPMD)

Adalet Birlik Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

9

E.2021/9 (SPMD)

Anavatan Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

10

E.2021/10 (SPMD)

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

11

E.2021/11 (SPMD)

Demokratik Sol Parti 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

12

E.2021/12 (SPMD)

Emekçi Hareket Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

13

E.2021/14 (SPMD)

Sağduyu Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

14

E.2021/15 (SPMD)

Güven Adalet ve Aydınlık Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

15

E.2021/17 (SPMD)

Ulusal Parti 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

16

E.2021/20 (SPMD)

Hak ve Hakikat Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

17

E.2021/21 (SPMD)

Umut Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

18

E.2021/22 (SPMD)

Hak ve Adalet Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

19

E.2021/23 (SPMD)

Millet Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

20

E.2021/24 (SPMD)

Merkez Parti 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

21

E.2021/27 (SPMD)

Kürdistan Komünist Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

22

E.2021/28 (SPMD)

Birleşik Devrimci Parti 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

23

E.2021/30 (SPMD)

Çoğulcu Demokrasi Partisi  2020 yılı kesin hesabı

Esas 

24

E.2021/32 (SPMD)

Bağımsız Türkiye Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

25

E.2021/33 (SPMD)

Cumhuriyet ve İstiklal Partisinin 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

26

E.2021/34 (SPMD)

İşçi Demokrasisi Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

27

E.2021/35 (SPMD)

Emek Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

28

E.2021/36 (SPMD)

Türkiye İşçi Köylü Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

29

E.2021/37 (SPMD)

Kürdistan Sosyalist Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

30

E.2021/39 (SPMD)

Halkın Kurtuluş Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

31

E.2021/42 (SPMD)

Demokrasi ve Atılım Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

32

E.2021/43 (SPMD)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

33

E.2021/46 (SPMD)

Genç Parti 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

34

E.2021/48 (SPMD)

İyi Parti 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

35

E.2021/49 (SPMD)

Doğru Yol Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

36

E.2021/50 (SPMD)

Adalet ve Kalkınma Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

37

E.2021/51 (SPMD)

Büyük Birlik Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

38

E.2021/52 (SPMD)

Türkiye İşçi Partisinin 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

39

E.2021/53 (SPMD)

Devrimci Sosyalist İşçi Partisinin 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

40

E.2021/55 (SPMD)

Kadın Partisinin 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

41

E.2021/56 (SPMD)

Liberal Demokrat Parti 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

42

E.2021/57 (SPMD)

Demokrat Parti 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

43

E.2021/59 (SPMD)

Sol Parti 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

44

E.2021/62 (SPMD)

Yeniden Refah Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

45

E.2021/63 (SPMD)

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

46

E.2021/64 (SPMD)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

47

E.2021/71 (SPMD)

Milliyetçi Hareket Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

48

E.2021/72 (SPMD)

Gelecek Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

49

E.2021/74 (SPMD)

Türk ve Dünya Birliği Partisinin 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

50

E.2021/79 (SPMD)

Ebedi Nizam Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

51

E.2021/81 (SPMD)

Yüce Diriliş Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas 

52

E.2022/16 (SPMD)

Sağduyu Partisi 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

53

E.2022/18 (SPMD)

Kürdistan Komünist Partisi 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

54

E.2022/20 (SPMD)

İşçinin Kendi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

55

E.2022/22 (SPMD)

Ulusal Parti 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

56

E.2022/23 (SPMD)

Hak ve Adalet Partisinin 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

57

E.2022/26 (SPMD)

Doğru Parti 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

58

E.2022/27 (SPMD)

Birleşik Devrimci Parti 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

59

E.2022/28 (SPMD)

Güven Adalet ve Aydınlık Partisi 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

60

E.2022/36 (SPMD)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

61

E.2022/41 (SPMD)

Halkın Kurtuluş Partisi 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

62

E.2022/54 (SPMD)

Sosyalist Cumhuriyet Partisi 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

63

E.2022/59 (SPMD)

Adalet ve Kalkınma Partisinin 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

64

E.2022/61 (SPMD)

Bağımsız Türkiye Partisi 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

65

E.2022/62 (SPMD)

Vatan ve Hürriyet Partisinin 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

66

E.2022/64 (SPMD)

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

67

E.2022/68 (SPMD)

Devrimci İşçi Parti 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

68

E.2022/69 (SPMD)

Devrimci Sosyalist İşçi Partisinin 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

69

E.2022/74 (SPMD)

Gelecek Partisi 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

70

E.2022/81 (SPMD)

Milliyetçi Hareket Partisinin 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

71

E.2022/83 (SPMD)

Büyük Birlik Partisi 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

72

E.2022/85 (SPMD)

Memleket Partisi 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

73

E.2022/95 (SPMD)

Anavatan Partisi 2021 yılı kesin hesabı

Esas 

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
60 saniyede bugün 14 Haziran 2024 Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özetiÖnceki Haber

60 saniyede bugün 14 Haziran 2024 Türkiy...

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm 14.06.2024Sonraki Haber

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler...

Yorum Yazın

24 Temmuz Çarşamba önemli gündem başlıkları
60 saniyede ekonomide bugün 23 Temmuz 2024
60 saniyede bugün 23 Temmuz 2024 Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
T3 Akademi Atölyeleri - Güneş Sistemi Atölyesi
Teknofest Çeşitli Kategorilerdeki Yarışma Sonuçları Açıklandı!
Hukuk Devleti İlkesini Ayaklar Altına Alan Sendikal Baraja Karşı, Tbmm Görüşmelerimize Devam Ediyoruz.
Üyelerimize Özel Kıbrıs Turu
Canlı Yayında YKS Tercih Stratejileri Ele Alınacak
Mülakat İnadından Vazgeçin!
Sendika Seçme Özgürlüğüne Darbe Vuran %1 Barajı Derhal Geri Çekilmelidir
Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu (2024-2) Bugün Başlıyor
"Okulum Temiz" Belgelendirme Programının yürütülme esasları yeniden belirlendi
İşte kendinizi geliştirmeniz için online eğitimler
Öğretici: Sabit Gelirliler Göz Göre Göre Enflasyon Altında Eziliyor
Öğretmenlerin Mazerete Dayalı Atama Duyurusundaki Mağduriyeti Giderilmelidir
Uluslararası Eğitim Raporları: Özet ve Öneriler
Danıştaydan Tarikatlara Ve Açık Öğretime Kapı Açan Düzenlemeye Yürütmeyi Durdurma
Sayılarla LGS 2024
İmam Hatipli Öğrenciler, Güney Kore'deki Robot Yarışmasında Dünya Şampiyonu Oldu
1 Ekim 2008 Tarihinden Önce Sözleşmeli Olarak Başlayıp Daha Sonra Kadroya Geçen Öğretmenler 5434 Sayılı Kanuna Tabii Olmalıdır