AYM 30 Kasım 2022 - Genel Kurul Gündemi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AYM 30 Kasım 2022 - Genel Kurul Gündemi
Abone ol
AYM 30 Kasım 2022 - Genel Kurul Gündemi

30 Kasım 2022 - Genel Kurul Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
22.11.202230.11.2022 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra NoEsas SayısıKonusuİnceleme EvresiTürüSonuç
1

E.2022/135 

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “ön alım hakkından kaynaklanan davalar” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

 
2

E.2022/136 

Adana Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafına 18/7/2021 tarihli ve 7333 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle eklenen “veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

 
3

E.2022/141 

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanun’un 32. maddesiyle değiştirilen 19. maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinin “...yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmaz.” bölümü ile ikinci cümlesinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

 
4

E.2022/137 

Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 252. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…sanık dışındaki kişiler tarafından…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

 
5

E.2022/143 

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi

 

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 252. maddesinin;

A. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…hükmü veren” ibaresinin,

B. (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

 iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

 
6

E.2022/138

 

 

10/10/2022 tarihli ve (110) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. Bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

 
7

E.2022/139

18/10/2022 tarihli ve (111) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 1. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 349. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

2. 2. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

 
8

E.2022/140 

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 280. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “...(g)...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

 
9

E.2022/142 

Ankara 14. İdare Mahkemesi

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

 

10

 

E.2018/83

7/2/2018 tarihli ve 7089 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1) sayılı listenin,

B. 3. maddesinin ve ekli (3) sayılı listenin,

C. 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ve ekli (5) sayılı listenin,

Ç. 6. maddesinin ve ekli (7) sayılı listenin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 

11

E.2019/17

12/12/2018 tarihli ve (23) numaralı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 6. maddesinin (8) numaralı fıkrasının,

B. 8. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

C. 10. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

Ç. 11. maddesinin (4) numaralı fıkrasıyla 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (II) SAYILI CETVEL'in “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümüne ilave edilen “50) Türkiye Uzay Ajansı” satırının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
12

E.2020/7

21/11/2019 tarihli ve (52) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 3. maddesiyle 12/12/2018 tarihli ve (23) numaralı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 9/A maddesinin,

B. 6. maddesinin,

C. Geçici 1. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
13

E.2020/4

6/11/2019 tarihli ve (49) numaralı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün,

B.1. 11. maddesinin,

2. 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

3.14. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

4. 18. maddesinin;

a. (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

b. (2) numaralı fıkrasının,

  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
14

E.2019/38

4/2/2019 tarihli ve (30) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
15

E.2020/59

11/6/2020 tarihli ve 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

 

Esas

İptal

Davası

 
16

E.2022/73 

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi

 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 21. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
17

E.2022/103 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun 16. maddesinin ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
18

E.2022/122 

Erzurum 1. İdare Mahkemesi

31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 43. maddesinin 24/6/2021 tarihli ve 7329 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…kınama (…) cezaları hariç…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Meslek Liseliler "Drusilya" Markasıyla Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı ÜretiyorÖnceki Haber

Meslek Liseliler "Drusilya" Markasıyla K...

Millî Savunma Bakanlığı Sürekli İşçi Alım İlanıSonraki Haber

Millî Savunma Bakanlığı Sürekli İşçi Alı...

Yorum Yazın

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: ”Okullarımızda güçlendirme çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız”
Eğitimcilerin beklentilerinin karşılanması geleceğimizin garantisidir
Yeni Zelanda Matariki İlkokulu'nun Açılışını Öğrencilerimizle Birlikte Gerçekleştirdik
2021 YLSY 3. Dönem Yurt İçi Dil Kursu Başlama Tarihleri Duyurusu
Vergi Dilimlerinin Kayıp Üretmemesi İçin Israrımız Sürecek
ÖSYM, dün açıkladığı 2023 yılı sınav takvimini geri çekti
Bir Kadın Daha Eksilmeyeceğiz!
15. Uluslararası MEB ROBOT Yarışması Başlıyor
Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması Başvuruları Başladı
Riyakâr Övgülere Değil Acil Sorunlarımızın Çözülmesine İhtiyacımız Var
2022 YLSY - Sözlü Sınava Çağrılmaya Hak Kazanan Adaylar Açıklanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzman Ve Başöğretmen Unvanı Almaya Hak Kazanan Öğretmen Sayılarını Açıkladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Sonucu açıklandı
KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
Bakan Özer, Öğretmenlerle Anıtkabir'i Ziyaret Etti
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun
12 Mart Kutlamaları İçin Ortak Tema Belirlendi
Erasmus Projemiz Bulgaristan Hareketliliği
Öğretmenlerin Yüzde 83`ü Yoksulluk Sınırının Altında Yaşıyor
Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı