AYM 8-9 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AYM 8-9 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemi
Abone ol
AYM 8-9 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemi

8 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
3.3.20238.3.2023 

 

Bireysel Başvuru 
Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2020/16168

Başvuru, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespitine ilişkin kayıtların hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve mahkûmiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak bu verilere dayanılması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 

 
2

2019/11417

Başvuru, mahkûmiyet kararında tek delil olarak ByLock verilerine dayanılması ve bu verilere ilişkin bilirkişi incelemesi yaptırılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
3

2019/5577

Başvuru, silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkin ceza yargılamasının gerçekleştiği yerden uzak bir ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan sanığın (başvurucunun) bulunduğu yer barosundan müdafi atanması talebinin kabul edilmemesi ile müdafi yardımından yararlanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
4

2019/42687

Başvuru, ceza mahkemesi kararına karşı yapılan temyiz başvurusunun süre yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
5

2019/13338

Başvuru, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bilgisayar mühendisliği görevine başlatılmama işlemine karşı açılan iptal davasında, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
6

2019/28364

Başvuru, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen bankadan kullanılan krediyi ödemeyen kefil şirketin kamu alacağına dönüşen borcundan kanuni temsilcinin sorumlu tutulması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 

 

9 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
2.3.20239.3.2023 

 

1- İptal, İtiraz ve Siyasi Parti Kapatma Davaları
Sıra NoEsas SayısıKonusuİnceleme EvresiTürüSonuç
1

E.2021/2 

(Siyasi Parti Kapatma)

 

Halkların Demokratik Partisinin, 2023 yılında Partiye ödenen veya ödenecek Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebinin  incelenmesi.

 

Siyasi Parti Kapatma

 

 
2

E.2023/36 

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 46. maddesinin (b) bendinde yer alan “ Konusu yüz bin Türk lirasını aşan...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
3

E.2023/37 

Ankara 18. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 286. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
4

E.2023/43 

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle değiştirilen 253. maddesinin (19) numaralı fıkrasının beşinci cümlesinin “Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz;…” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
5

E.2023/41 

Siirt Sulh Ceza  Hâkimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 8/3/2000 tarihli ve 4550 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
6

E.2023/44 

İzmir 4. İdare Mahkemesi

3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
7

E.2023/42 

İzmir 15. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinin üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
8

E.2023/38

23/12/2022 tarihli ve (115) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin; 

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 1. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel’in ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.               

İlk

İptal Davası

 
9

E.2023/39

27/1/2023 tarihli ve (119) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin; 

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 1. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel’in ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
10

E.2023/40

22/12/2022 tarihli ve 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesiyle 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’a eklenen geçici 5. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
11

E.2022/37

 

18/2/2022 tarihli ve (92) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 7. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadronun ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in İletişim Başkanlığı bölümüne eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
12

E.2023/5 

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. idari Dava Dairesi

A. 2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

B. 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul edilmesine Dair Kanun’un 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
13

E.2022/140 

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 280. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “...(g)...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 

2. Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları
Sıra NoEsas SayısıParti Adıİnceleme Evresi
1

E.2022/2 (SPMD)

Kürdistan Özgürlük Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

2

E.2022/3 (SPMD)

Türk Birliği Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

3

E.2022/4 (SPMD)

Toplumcu Kurtuluş Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

4

E.2022/5 (SPMD)

Devrim Hareket Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

5

E.2022/6 (SPMD)

Umut Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

6

E.2022/7 (SPMD)

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

7

E.2022/9 (SPMD)

Emekçi Hareket Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

8

E.2022/10 (SPMD)

Milli Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

9

E.2022/11 (SPMD)

Millet Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

10

E.2022/12 (SPMD)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

11

E.2022/16 (SPMD)

Sağduyu Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

12

E.2022/18 (SPMD)

Kürdistan Komünist Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

13

E.2022/19 (SPMD)

Kürdistan Sosyalist Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

14

E.2022/20) (SPMD)

İşçinin Kendi Partisi (İşçi Kardeşliği Partisi )

İlk İnceleme

15

E.2022/22 (SPMD)

Ulusal Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

16

E.2022/23 (SPMD)

Hak ve Adalet Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

17

E.2022/25 (SPMD)

Sosyalist Emekçiler Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

18

E.2022/26 (SPMD)

Doğru Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

19

E.2022/27 (SPMD)

Birleşik Devrimci Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

20

E.2022/28 (SPMD)

Güven Adalet ve Aydınlık Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

21

E.2022/29 (SPMD)

Merkez Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

22

E.2022/30 (SPMD)

Genç Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

23

E.2022/32 (SPMD)

Liberal Demokrat Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

24

E.2022/34 (SPMD)

Hür Dava Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

25

E.2022/36 (SPMD)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

26

E:2022/38 (SPMD)

Yurt Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

27

E.2022/40 (SPMD)

Muhafazakar Yükseliş Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

28

E.2022/41 (SPMD)

Halkın Kurtuluş Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

29

E.2022/42 (SPMD)

Demokrat Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

30

E.2022/43 (SPMD)

Ebedi Nizam Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

31

E.2022/45 (SPMD)

Cumhuriyet Halk Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

32

E.2022/46 (SPMD)

Demokratik Sol Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

33

E.2022/47 (SPMD)

Türkiye İşçi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

34

E.2022/48 (SPMD)

Demokratik Bölgeler Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

35

E.2022/51 (SPMD)

Aydınlık Geleceğin Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

36

E.2022/54 (SPMD)

Sosyalist Cumhuriyet Partisi 2021 yılı kesin hesabı
(Eski Adı Türkiye İşçi Köylü Partisi)

İlk İnceleme

37

E.2022/55 (SPMD)

Hak ve Huzur Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

38

E.2022/57 (SPMD)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

39

E.2022/58 (SPMD)

Halkların Demokratik Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

40

E.2022/59 (SPMD)

Adalet ve Kalkınma Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

41

E.2022/60 (SPMD)

Yeniden Refah Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

42

E.2022/61 (SPMD)

Bağımsız Türkiye Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

43

E.2022/62 (SPMD)

Vatan ve Hürriyet Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

44

E.2022/63 (SPMD)

Demokrasi ve Atılım Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

45

E.2022/64 (SPMD)

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

46

E.2022/68 (SPMD)

Devrimci İşçi parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

47

E.2022/69 (SPMD)

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

48

E.2022/71 (SPMD)

Çoğulcu Demokrasi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

49

E.2022/74 (SPMD)

Gelecek Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

50

E.2022/76 (SPMD)

Vatan Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

51

E.2022/77 (SPMD)

Komünist Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

52

E.2022/78 (SPMD)

Türkiye Komünist Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

53

E.2022/79 (SPMD)

Aydınlık Demokrasi Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

54

E.2022/80 (SPMD)

İyi Parti 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

55

E.2022/81 (SPMD)

Milliyetçi Hareket Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

56

E.2022/82 (SPMD)

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

57

E.2022/83 (SPMD)

Büyük Birlik Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

58

E.2022/85 (SPMD)

Memleket Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

59

E.2022/86 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

60

E.2022/87 (SPMD)

Saadet Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

61

E.2022/88 (SPMD)

Zafer Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

62

E.2022/91 (SPMD)

Adalet Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

63

E.2022/93 (SPMD)

Türkiye Değişim Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

64

E.2022/95 (SPMD)

Anavatan Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

65

E.2022/97 (SPMD)

Al sancak Partisi 2021 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

66

E.2017/46 (SPMD)

Genç Anadolu Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

67

E.2018/7 (SPMD)

Genç Anadolu Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

68

E.2019/6 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

69

E.2020/9 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

70

E.2019/42 (SPMD)

Türkiye Komünist Hareketi Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

71

E.2020/12 (SPMD)

Esnaf ve Çiftçi Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

72

E.2020/14 (SPMD)

Emeçi Hareket  Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

73

E.2020/17 (SPMD)

Demokratik Sol Parti 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

74

E.2020/22 (SPMD)

Demokrat Parti 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

75

E.2020/27 (SPMD)

Doğru Yol Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

76

E.2020/38 (SPMD)

Cihan Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

77

E.2020/39 (SPMD)

Çoğulcu Demokrasi Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

78

E.2020/40 (SPMD)

Türkiye İşçi Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

79

E.2020/48 (SPMD)

Komünist Parti 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

80

E.2020/63 (SPMD)

Yeniden Refah Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

81

E.2020/65 (SPMD)

Büyük Birlik Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

82

E.2020/71 (SPMD)

Adalet Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

83

E.2020/76 (SPMD)

Anavatan Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Nijerya’da petrol rafinerisinde patlama: 12 ölüÖnceki Haber

Nijerya’da petrol rafinerisinde patlama:...

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel GörünümSonraki Haber

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler...

Yorum Yazın

Bakan Tekin: Ben dahil kimse 'mülakatta' torpil yapamaz
Okulumda Sağlıklı Besleniyorum
EBA, Yenilenen Arayüzüyle Zenginleşerek Güçleniyor
Sıfır Atık Nedir?
Bilim İletişimi Gönüllülük Programı Başvuruları Başladı!
İşte kendinizi geliştirmeniz için online eğitimler
Teknofest Çeşitli Kategorilerdeki Yarışma Sonuçları Açıklandı!
Mülakatlarda KPSS puanına mütenasip puanlama yapılacağını duyurun. Hem komisyon üyelerimiz hem de genç meslektaşlarımız rahatlasın.
Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi Yayımlandı
Gençlik Yaz Okuluna başvurular başlıyor
eTwinning Kalite Etiketi başvuruları uzatıldı
MEB, Bir Yılda Hayata Geçirilen Projeleri Bülten Olarak Yayımladı
İmam Hatip Liseleri Arasında, 11 Dilde Münazara Yarışmaları Sonuçlandı
Şimdi Teneffüs Zamanı
EBA defterini al izle
İşte MEB'in Trafik Eylem Planı
E İzleme nedir?
İşte MEB tarafından açılan tüm kurslar ve başvuruları
Eğitimde Birlikteyiz Öykü Kitapları
Eğitimde Birlikteyiz