AYM 8-9 Şubat 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AYM 8-9 Şubat 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi
Abone ol
AYM 8-9 Şubat 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi

8 Şubat 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
2.2.20238.2.2023 

 

Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2019/40288

Başvuru, gözaltına alma sırasında uygulanan fiziksel şiddet nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
2

2019/41522

Başvuru, terör saldırısı nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
3

2019/11805

Başvuru, güvenlik güçleri tarafından darbedilme kelepçeli vaziyette yerde yatırılma şeklindeki muamelelere maruz kalınması ve olay hakkında etkili ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
4

2016/10379

Başvuru, toplantı ve gösteri yürüyüşünün hukuka aykırı olarak engellenmesinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ve müdahale sırasında meydana gelen yaralanmalara ilişkin olarak soruşturmanın etkili şekilde yürütülmemesinin de kötü muamele yasağını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

 
5

2018/10290

Başvuru, bir siyasetçi olan başvurucunun kullandığı ifadeler nedeniyle hakaret suçundan cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
6

2018/12539

Başvuru, kamu görevlisi başvurucuların üyesi oldukları sendikanın çağrısı üzerine kısmi veya bir tam gün göreve gitmemeleri nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılmalarının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
7

2018/18181

Başvuru, kamu görevlisi olan başvurucunun kendisine tebliğ edilen genelgeyi şerh düşerek teslim alması nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
8

2020/1322

Başvuru, ulusal bir gazetede çıkan haber nedeniyle başvurucunun şeref ve itibarının korunması hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
9

2019/11810

Başvuru, ByLock isimli programın verilerinin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi, mahkûmiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak bu verilere dayanılması ve mahkûmiyete temel alınan belgelerin başvurucuya (sanığa) tebliğ edilmemesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
10

2019/39608

Başvuru, beyanları belirleyici ölçüde hükme esas alınan tanığın sanık tarafından sorgulanmasına imkân verilmemesi nedeniyle tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
11

2020/5816

Başvuru, idari para cezası kararının iptali talebine ilişkin yargılamanın itiraz kanun yolu incelemesi sırasında alınan ve aleyhe tespitler içeren bilirkişi raporlarının başvurucuya tebliğ edilmeksizin verilen karara esas alınması nedeniyle silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
12

2021/8574

Başvuru, konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinin hukuka aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
13

2020/1496

Başvuru, hukuka aykırı gözaltı tedbiri için açılan tazminat davasında yetersiz tazminata hükmedilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
14

2019/40153

Başvuru; kamulaştırmadan arta kalan kısmın değerinin düşük hesaplanması, hükmedilen kamulaştırma bedelinin yetersiz olması ve değer kaybına uğratılması nedenleriyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
15

2020/505

Başvuru, kamulaştırma bedelinin arttırılması davasında aleyhe hükmedilen vekâlet ücreti nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
16

2019/20414

Başvuru, kamulaştırılan taşınmazın bedelinin düşük belirlenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
17

2019/28943

Başvuru, eşlerden birinin borcundan dolayı aile konutunun haczedilemeyeceğine ilişkin olarak diğer eş tarafından yapılan itirazın aktif dava ehliyeti olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
18

2020/6537

Başvuru, imamlık görevine son verme işlemine ilişkin iptal davasında başvurucu hakkındaki ceza yargılamasında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına (HAGB) dayanılması nedeniyle masumiyet karinesinin, yargılama aşamasında idarenin savunmalarının tebliğ edilmemesi nedeniyle silahların eşitliği ilkesinin, disiplin soruşturmasında savunmanın alınmaması nedeniyle savunma hakkının, duruşma taleplerinin karşılanmaması nedeniyle aleni yargılanma hakkının ve yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
19

2018/12617

Başvuru; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle işçilik görevine başlatılmama işlemine karşı açılan iptal davasında, davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
20

2019/35692

Başvuru, sürekli işçi kadrosuna geçiş yapıldıktan sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle iş akdinin feshedilmesine dair işleme karşı açılan iptal davasında, davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
21

2019/36000

Başvuru, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sürekli işçi kadrosuna geçme talebinin reddine dair işleme karşı açılan iptal davasında, davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
22

2019/37867

Başvuru, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sürekli işçi kadrosuna geçme talebinin reddine dair işleme karşı açılan iptal davasında, davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 

 

9 Şubat 2023 - Bölüm Toplantısı Gündemi

 

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
2.2.20239.2.2023 

 

Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2020/282

Başvuru, açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumuna dikkat çekmek için oturma eylemi yapmak üzere toplanan gruba yönelik güç kullanımı ile yakalama sonrasında fiziksel şiddete maruz kalınması nedenleriyle kötü muamele yasağının ve soruşturma neticesinde verilen kararda geçen ifadeler nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
2

2020/9979

Başvuru, protesto gösterisi esnasında kemik kırılması ile sonuçlanan fiziksel müdahale nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 

 
3

2020/24527

Başvuru, sporda şiddete neden olabilecek bir sosyal medya paylaşımında bulunduğundan bahisle başvurucuya idari para cezası verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
4

2016/5002

Başvuru, sendika tarafından alınan grev kararının Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmesine karşın başvurucunun iş yavaşlatma eylemine katılması nedeniyle iş akdinin feshedilmesinin sendika hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
5

2020/7105

Başvuru, çeşitli toplantılara katılan başvurucu hakkında genel yasak olduğu gerekçesiyle emre aykırı davranıştan idari para cezası uygulanmasının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
6

2021/43163

Başvuru; düzenlenmek istenen bir etkinliğin kolluk görevlilerince engellenmesi ve başvurucular hakkında yakalama işlemi uygulanması nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
7

2018/9808

Başvuru, işveren ile arasındaki güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle başvurucunun iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
8

2018/37232

Başvuru, idari görevin kaldırılması işlemine karşı açılan davanın reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
9

2020/9972

Başvuru, haksız arama ve gözaltı tedbiri dolayısıyla ödenen tazminatın yetersiz olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
10

2020/11338

Başvuru; haksız gözaltı ve tutuklama tedbiri dolayısıyla açılan tazminat davasında ödenen tazminatın hatalı olarak belirlenmesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılama hakkının, tazminat davasının uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
11

2020/13030

Başvuru; haksız olarak yakalama ve gözaltı tedbirine başvurulmasına rağmen açılan tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tazminat davasının uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
12

2020/15369

Başvuru, haksız arama ve gözaltı tedbiri dolayısıyla ödenen tazminatın yetersiz olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
13

2020/35622

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
14

2020/11476

Başvuru, gerekçeli kararın süresinde yazılmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
15

2020/15736

Başvuru, orman muhafaza memurluğuna atanmamasına dair işlem ve bu işlemin dayanağı tercih kılavuzuna karşı açılan davada hakkaniyete uygun karar verilmemesi ve uzun yargılama nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
16

2018/21344

Başvuru, işveren ile arasındaki güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle iş sözleşmesi feshedilen başvurucunun açtığı işe iade davasında hakkaniyete uygun yargılanma hakkının, gerekçeli karar hakkının ve masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
17

2019/28536

Başvuru, işveren ile arasındaki güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle iş sözleşmesi feshedilen başvurucunun masumiyet karinesinin, hakkaniyete uygun yargılanma hakkının, makul sürede yargılanma hakkının ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
18

2020/3908

Başvuru, işveren ile arasındaki güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle iş sözleşmesi feshedilen başvurucunun adil yargılanma hakkının ve mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
19

2019/42860

Başvuru, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle öğretmenlik görevine başlatılmama işlemine karşı açılan iptal davasında davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
20

2020/2403

Başvuru; işveren ile arasındaki güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi üzerine açılan işe iade davasında, davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ve uzun süren yargılama nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
21

2020/4781

Başvuru; güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına bağlı olarak işveren ile arasındaki güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi üzerine açılan işe iade davasında makul sürede yargılanma hakkının, masumiyet karinesinin, eşitlik ilkesinin ve cezaların şahsiliği ilkesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Okulumuzun logosu için yapılan tasarım başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanmıştırÖnceki Haber

Okulumuzun logosu için yapılan tasarım b...

Öğretmenlerimiz, Öğretmen Buluşmaları Semineri Kapsamında Diyarbakır'da Bir Araya GeldiSonraki Haber

Öğretmenlerimiz, Öğretmen Buluşmaları Se...

Yorum Yazın

TEKNOFEST 2023 Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması Çevrimiçi Yarışma Simülasyonu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Tarım Teknolojileri Yarışması Proje Detay Raporu Sonuçları Açıklandı!
Torba Kanunda SGK Çalışanları Unutulmasın!
Sadâ Kültür Sanat Ve Edebiyat Programı Proje Başvuruları Başlıyor
Memura Bayram İkramiyesi Torbaya Girsin
MEB, Özellikle Lgs Ve Yks'ye Hazırlanan Öğrenciler İçin Sınıf Rehberlik Programlarını Destekleyici Ve Kariyer Danışmanlığı El Kitapları Hazırladı
KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu yayımlandı
45 Bin Öğretmen Alımına İlişkin Atama Takvimi Ve Branş Bazında Kontenjan Dağılımı Açıklandı
Yurtiçi geçici görev yolluğu taleplerinde dikkat edilecek hususlar
Üniversite Kapısında Yığılma Nasıl Önlenir?
Şube müdürlerimizin yetki ve sorumluluklarıyla mütenasip özlük ve ekonomik hakları bir an önce sağlanmalıdır
Deprem bölgesinde 27 Martta eğitim öğretime başlayacak il ve ilçeler açıklandı
1. Dereceye gelen kamu görevlilerinin tamamının ek göstergeleri 3600 olarak belirlenmelidir
Kamu mühendislerinin, görevlerinin getirdiği risk, yetki ve sorumluluklarına mütenasip şekilde özlük, ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi kaçınılmazdır
Okul idarecilerimizin muhakkiklik görevi angarya olmaktan çıkarılmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremin 45. gününde kaydedilen gelişmeler!
Kamu Çalışanlarına Seyyanen Artış İstiyoruz
45 Bin Atama Yetmez!
TEKNOFEST 2023 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Proje Detay Raporu Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması Proje Detay Raporu Sonuçları Açıklandı!