Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)
2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
3. Özgeçmiş,(YÖK Formatında)
4. ALES Belgesi
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
6. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
8. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
9. Deneyim şartı talep edilen kadrolarda çalışılan/çalışılmış olan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü *
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
11. 1 Adet Fotoğraf
Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş İstanbul
Tel: (212) 381 58 52 - 76

Sınav Takvimi;
• İlan Tarihi : 22 Mart 2023
• Son Başvuru Tarihi : 05 Nisan 2023
• Ön Değerlendirme Tarihi : 07 Nisan 2023
• Giriş Sınavı Tarihi : 10 Nisan 2023
• Sonuç Açıklama Tarihi : 13 Nisan 2023
Sonuçların açıklanacağı web sitesi: https://bau.edu.tr/insankaynaklari
Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre
içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru
dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan

tarihinden itibaren (22/03/2023 – 05/04/2023) 15 gündür."

 

İLAN SIRA NUMARASIFAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM DALI /
PROGRAM
UNVANSAYIYDS-YÖKDİL/ EŞDEĞERİİLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR
1RektörlükGenel EğitimGenel EğitimÖğr. Gör. (Yabancılara Türkçe Öğretimi/Ders verecek)2.Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyati, bölümlerinden lisans mezunu olmak ve bu bölümlerden birinde tezli yükseklisans yapmiş olmak. Yabancilar için Türkçe Öğretmenliği sertifikasina sahip olmak ve belgelendirmek koşulu ile lisans mezuniyetinden sonra yabancilara Türkçe öğretimi alaninda en az 3 yıl
ders verme tecrübesine sahip olmak.
2Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojileriBilgisayar Programcılığı ProgramıÖğr. Gör.1.Yazılım mühendisliği alanında lisans mezunu ve ses teknolojileri alanında yüksek
lisans mezunu olmak. Sayısal sinyal işleme konusunda çalışmalar yapıyor olmak.
3Meslek YüksekokuluPazarlama ve Reklamcılık BölümüPazarlama ProgramıÖğr. Gör.1.İktisat bölümü lisans mezunu ve İşletme bölümü yüksek lisans mezunu olmak. Belgelemek koşuluyla pazarlama ilkeleri ve iletişim becerileri konusunda ders vermiş
olmak.
4Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Dişçilik HizmetleriDiş Protez TeknolojisiÖğr. Gör.3.Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Protetik Diş Tedavisi alanında doktora
ve/veya uzmanlık eğitimini tamamlamış veya yapıyor olmak.
5Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiÖğr. Gör.385Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Protetik Diş Tedavisi alanında doktora
ve/veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun
bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği
a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS,YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 85 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS,YÖKDİL veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan
özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
6. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir
7. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir. (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)
8. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan bu çalışmaların yer aldığı, Prof. adayları için 7 adet CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB teslim edeceklerdir.
9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
10. 1 Adet Fotoğraf
Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş\İstanbul
Tel: (212) 381 58 52 - 76
Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (22/03/2023 – 05/04/2023) 15 gündür.

 

İLAN SIRA NUMARASIFAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM DALI / PROGRAMUNVANSAYIYDS- YÖKDİL/
EŞDEĞERİ
AÇIKLAMALAR
1Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiDr. Öğr. Üyesi385Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak,
Protetik Diş Tedavisi alanında doktora ve/veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.
2Eğitim Bilimleri FakültesiBilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiDr.Öğr. Üyesi185Yüksek lisans ve doktora eğitimini Eğitim Teknolojisi alanında tamamlamış olmak. Oyun tasarımı, Çoklu ortam tasarımının eğitsel oyun ortamında uygulanması alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.
3Eğitim Bilimleri FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoç. Dr.185Yüksek lisans ve doktora eğitimini Özel Yetenekliler/Üstün Zekalılar Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Özel yeteneklilerde Farklılaştırılmış öğretim, Yaratıcılık ve Eleştirel
Düşünme alanlarında çalışmış olmak.
4İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiPsikolojiDr.Öğr. Üyesi
/Doç. Dr.
285Doktorasını Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamış olmak. Uzmanlık alanının yanı sıra istatistik ve araştırma yöntemleri konusunda ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak. Ulusal ve
uluslararası yayın potansiyeline sahip olmak.
5İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiPsikolojiDr.Öğr. Üyesi
/Doç. Dr.
285Lisans eğitimini Psikoloji, doktorasını Klinik Psikoloji alanında tamamlamış olmak. Uzmanlık alanında ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak. Ulusal ve uluslararası yayın potansiyeline sahip
olmak.
6İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiPsikolojiDr.Öğr. Üyesi
/Doç. Dr.
185Doktorasını Sosyal Psikoloji alanında yapmış olmak. Uzmanlık alanının yanı sıra istatistik ve araştırma yöntemleri konusunda ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak. Ulusal ve uluslararası
yayın potansiyeline sahip olmak.
7İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiPsikolojiDr.Öğr. Üyesi
/Doç. Dr.
185Doktorasını Bilişsel Psikoloji alanında tamamlamış olmak. Uzmanlık alanının yanı sıra istatistik ve araştırma yöntemleri konusunda ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak. Ulusal ve uluslararası
yayın potansiyeline sahip olmak.
8İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiPsikolojiDoç. Dr.185Doktorasını Sosyal ve Kültürlerarası Psikoloji alanında yapmış olmak. Uzmanlık alanının yanı sıra araştırma yöntemleri konusunda ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak. Ulusal ve
uluslararası yayın potansiyeline sahip olmak.
9İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiDr.Öğr. Üyesi
/Doç. Dr.
385İşletme, İktisat, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği veya Turizm İşletmeciliği alanlarından birinde doktora programından mezun olmak. Turizm Rekreasyon Yönetimi, Turizm ekonomisi, turizm pazarlaması, turizm planlaması, turizmde çevre yönetimi gibi alanlarda ders verebilecek ve bu alanlarda uluslararası yayınlar ve projeler üretmiş olmak. Scopus dizinince taranan
dergilerde akademik yayınlara sahip olmak.
10İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi
Mütercim ve TercümanlıkMütercim ve TercümanlıkProf. Dr.185Çeviribilim veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında doçentliğini almış olmak.
11İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
Mütercim ve TercümanlıkMütercim ve TercümanlıkDr. Öğr. Üyesi185Çeviribilim, Filoloji, İngilizce Mütercim- Tercümanlık veya ilgili alanda doktora yapmış
olmak.
12İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerDoç. Dr.185Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamlamış, siyaset teorisi, toplumsal hayat ve göç politikaları alanlarında araştırmalar yapmış, bu alanlarda ders vermiş ve uluslararası ve endeksli dergiler ve uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından basılmış yayınları olması ve
ilgili alanlarda proje yürütmek.
13İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiEkonomiProf. Dr.185Ekonomi alanında doktorasını tamamlamak ve mikroekonomi alanında doçent olmak. En az 5 Scopus veri tabanında taranan yayına sahip olmak. Türkiye ekonomisi üzerine çalışmalar
yapmış olmak
14İletişim FakültesiGrafik TasarımıGrafik TasarımıProf.Dr./Doç.Dr.
/Dr. Öğr. Üyesi
385Grafik Tasarımı, Görsel Tasarım, Grafik, Etkileşim Tasarımı veya ilgili alanda doktora-sanatta yeterliliğini almış olmak veya tasarım, görsel iletişim tasarımı sanat/bilim alanlarından doçentlik
derecesine sahip olmak.
15Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgi Güvenliği TeknolojisiBilgi Güvenliği TeknolojisiDr. Öğr. Üyesi385Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Bilgi güvenliği ve kriptoloji, bilişim ve teknoloji hukuku veya bilgi sistemleri konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
16Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiTarımsal Genetik MühendisliğiTarımsal Genetik MühendisliğiDoç. Dr.185“Gıda Bilimleri ve Mühendisliği” alanında Doçent unvanına sahip olmak. Gıda bilimi ve teknolojisi konularında bilimsel çalışmaları ve yayınları
olmak.
17Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMekatronik MühendisliğiMekatronik MühendisliğiProf. Dr.185Fizik, malzeme ya da ilgili başka bir mühendislik alanında doktora yapmış olmak. Nano, MEMS, akıllı ve/veya manyetik malzemeler alanında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
18Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım MühendisligiYazılım MühendisligiDoç.Dr. / Dr. Öğr. Üyesi185Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve ilgili konularda akademik çalışmalar yapmış olmak. Büyük Veri, Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi konularında çalışmaları
bulunmak.
19Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım MühendisligiYazılım MühendisligiDoç.Dr. / Dr. Öğr. Üyesi185Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve ilgili konularda akademik çalışmalar yapmış olmak. Siber Güvenlik, Ağ Güvenliği, Ağ
Teknolojileri konularında çalışmaları bulunmak.
20Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik-Eletronik MühendisliğiElektrik-Eletronik MühendisliğiProf.Dr.185Elektrik Mühendisliği veya ilgili alanlarda doktora yapmış olmak. Kalın film iletkenliği, süperiletkenler, optik ve fotonik konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
21Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve GenetikDr. Öğr. Üyesi185Kanser veya kök hücre biyolojisi alanlarında doktora yapmış olmak. Doktora sonrası calışmalar
yürütmüş olmak.
22Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkMimarlıkDoç. Dr.185Mimarlık lisans mezunu, yapı bilimleri alanında doktorası veya doçentliğini almış olmak; yapı fiziği alanında çalışmalar yapmış olmak.
23Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİç Mimarlık ve Çevre TasarımıDoç. Dr.185Mimarlık lisans mezunu, mimari tasarım alanında doçentliğini almış olmak; içmimarlık alanında
eğitim deneyimi ve yayın yapmış olmak.
24Sağlık Bilimleri FakültesiEgzersiz ve Spor BilimleriEgzersiz ve Spor BilimleriDr. Öğr. Üyesi385Egzersiz ve Spor Bilimleri, Fizyoloji, Beden Eğitimi ve Spor veya ilgili alanda doktora yapmış
olmak.
25Yabancı Diller
Yüksekokulu
Temel İngilizceTemel İngilizceDr. Öğr. Üyesi185İngilizce Dil Eğitimi Alanında Doktorasını
Tamamlamış Olmak.
26Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyonİşletme YönetimiDoç.Dr.1.İşletme alanında Doktora yapmış olmak. Yönetim ve Strateji alanında Doçentliğini almış olmak. İşveren Markası, insan kaynakları yönetimi uygulamaları, örgütsel davranış, stratejik yönetim
ve liderlik alanında çalışmalar yapmış olmak.
27Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin CerrahisiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
155TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
a. Dr.Öğr.Üyeleri için H index Kriteri 4
b. Doç. Dr.'lar için H index Kriteri 8
c. Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır
(H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır) veya
28Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri
Göz HastalıklarıProf.Dr.155
29Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi255
30Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
Acil TıpProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
255
31Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
255
32Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
255
33Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriHalk SağlığıProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi155
34Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi155
35Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
NörolojiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
255
36Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
Nükleer TıpProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
1552. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak veya
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak veya
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak veya
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
37Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi155
38Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi FarmakolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi155
39Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi155
40Tıp FakültesiTemel Tıp
Bilimleri
AnatomiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
385
41Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyofizikProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi185
42Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiProf. Dr.185
43Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi185
44Tıp FakültesiTemel Tıp
Bilimleri
Histoloji EmbriyolojiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
285
45Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi185
46Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiDoç.Dr.185

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Ayvalık’ta tatil yapacaktı, dolandırıcıların ağına düştüÖnceki Haber

Ayvalık’ta tatil yapacaktı, dolandırıcıl...

Liseli kardeşlerin deprem anında yürek ısıtan hareketleriSonraki Haber

Liseli kardeşlerin deprem anında yürek ı...

Yorum Yazın

Okul Yöneticilerine Artırımlı Ek Ders Ücreti İle İlgili Olumlu Kararlar Gelmeye Devam Ediyor
Yazıklar olsun!
Ücretsiz Yaz Okulları Açılıyor
Türkiye’de Hükümet Değişmediğine Göre Verilen Sözler Yerine Getirilmelidir
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılına, Hayata Geçirilen Birçok Yenilik Damgasını Vurdu
BİLSEM Yaz Okulu Başlıyor!
Laiklik ve Bilim Karşıtı Müfredatı Reddediyoruz!
ÖMK, Öğretmenlik Mağduriyet Kanunu Olmasın, Diye Eylemdeyiz
Hava Savunma Sistemleri Yarışması Kritik Tasarım Raporu Sonuçları Açıklandı!
2024 Öğretmen Yaz Eğitim Etkinlikleri Uygulama Usül ve Esasları ve Etkinlik planı
İşte kendinizi geliştirmeniz için online eğitimler
Tasarım Odaklı Düşünme Farkındalık Eğitimi
Dijital Medya Okuryazarlığı Eğitimleri
Sosyal Becerileri Geliştirme Eğitimi
Memur disiplin affı çıkarılmalı
Memur ve Emeklilerimizin Hakları İçin Hazine ve Maliye Bakanlığı Önündeydik
Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav adaylarının alan bazlı taban puanları açıklandı
2024 Haziran Ayı Tebliğler Dergisi Yayımlandı
Aşçı, Berber,Terzi Vb Kadroların Teknik Hizmetler Sınıfına Alınması İle İlgili Yazımızı Cumhurbaşkanlığı Makamına Gönderdik