Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 31.12.2021 tarihli 2021/26 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 01.06.2022 tarihli toplantısında kabul edilerek 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.
Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.
1) BAŞVURU TAKVİMİ:
İlan : 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete
Başvuru Başlama Tarihi : 30.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 13.01.2023
Başvuru Adresi: Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında sadece online olarak https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
2.1. İmzalı Başvuru Dilekçesi (https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
2.2. Diplomalar (Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)
2.3. Doçentlik Belgesi
2.4. Özgeçmiş ve Yayın Listesi
2.5. Değerlendirmeye Alınacak Yayın ve Faaliyetler Puan Tablosu (Yönerge EK-2)
2.6. Bilimsel Çalışma ve Yayınlar (Her bilimsel çalışma ve yayına ilişkin dokümanlar ilgili alana eklenecektir.)(Profesör kadroları için başlıca araştırma eseri ayrıca eklenecektir.)
2.7. Yabancı Dil Belgesi
2.8. Sertifikalar
2.9. Tecrübe ile İlgili Belgeler
2.10. Hizmet Belgesi (Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmetdokumu adresi üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Cetveli)
2.11. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)
2.12. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi
2.13. Adli Sicil Kaydı (Kamu kurumlarına yönelik düzenlenen)
2.14. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)
3) İlgili Yönetim Kurulları adaylardan deneme dersi yapmalarını isteyebilir.
4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
5) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
6) İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
7) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile atama için gerekli belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.
8) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.
9) Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.
10) Başvuruda istenen belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecek ancak atanmaya hak kazanan adaylardan onaylı örnekleri istenecektir.
11) İstenen belgeler yabancı dille düzenlenmiş ise noter onaylı Türkçe tercümeleri eklenmesi zorunludur.
12) Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
13) Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.

İlan SıraKadro UnvanıKadro SayısıBirim-Bölüm-Anabilim Dalı(ABD)/Pr.İlan Şartı
ÖÜ2022-96Doçent1Denizcilik Fak.
-Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Böl.
--Gemi İnşaatı ABD
Doçentliğini     Makine     Mühendisliği     alanında     almış     olmak. Mukavemet, talaşlı imalat ve korozyon alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-97Doçent1Denizcilik Fak.
-Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Böl.
--Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ABD
Doçentliğini  Makine  Mühendisliği   alanında  almış   olmak.   Dizel motorlarda optimizasyon, yanma ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-98Doçent1Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.
-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Böl.
--Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD
Doçentliğini  Pazarlama  alanında  almış  olmak.  Tüketici  ve  tüketim psikolojisi,  dijital  pazarlama  kanalları  ve  uygulamaları  ve  sosyal
medya bağımlılığında yeni trendler alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-99Doçent1Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.
-Yeni Medya ve İletişim Böl.
--İletişim Bilimleri ABD
Doçentliğini  İletişim  Çalışmaları  alanında  almış  olmak.  İletişim sosyolojisi, dijital iletişim ve ikna alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-100Doçent1Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.
-Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.
--Bilişim Teknolojileri ABD
Doçentliğini   Yönetim  Bilişim  Sistemleri   alanında  almış   olmak. Dijitalleşme,  endüstri  4.0  ve  üretim  yönetimi  alanında  çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-101Doçent1Sağlık Bilimleri Fak.
-Beslenme ve Diyetetik Böl.
--Beslenme Bilimleri ABD
Doçentliğini  Beslenme  ve  Diyetetik  alanında  almış  olmak.  Çocuk hastalıklarında beslenme alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-102Doçent1Spor Bilimleri Fak.
-Antrenörlük Eğitimi Böl.
--Antrenörlük Eğitimi ABD
Doçentliğini   Spor   Bilimleri   alanında   almış   olmak.   Hareket   ve
antrenman  bilimleri,  sporcu  performansı  ölçme  ve  değerlendirme alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-103Doçent1Spor Bilimleri Fak.
-Beden Eğitimi ve Spor Böl.
--Beden Eğitimi ve Spor ABD
Doçentliğini  Spor  Bilimleri  alanında  almış  olmak.  Cimnastik  ve antioksidanlar alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-104Doçent1Erdek MYO
-Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Böl.
--Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr.
Doçentliğini  Turizm  alanında  almış  olmak.  Turizm  işletmeciliği, sürdürülebilir turizm alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-105Doçent1Sağlık Hizmetleri MYO
-Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl.
--Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr.
Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak. Bakteriyoloji ve tanı testleri alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-106Dr. Öğr. Üyesi1Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.
-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Böl.
--Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD
Doktorasını   Radyo-TV,   Sinema   alanında  yapmış   olmak.   Dijital dönüşüm, animasyon ve sosyal medya alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-107Dr. Öğr. Üyesi1Denizcilik Fak.
-Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Böl.
--Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ABD
Doktorasını    Matematik   alanında    yapmış    olmak.    Matematiğin mühendislik bilimlerine uygulamaları alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-108Dr. Öğr. Üyesi1Denizcilik Fak.
-Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Böl.
--Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ABD
Doktorasını Gemi Makineleri veya Dizel Motorlar alanında yapmış olmak.  Gemi  makineleri  veya  dizel  motorlar  alanında  çalışmaları
olmak.
ÖÜ2022-109Dr. Öğr. Üyesi1İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
-Tarih Böl.
--Yakınçağ Tarihi ABD
Doktorasını   Yakınçağ   Tarihi   alanında   yapmış   olmak.   Osmanlı- Almanya ilişkileri ve askeri tarih alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-110Dr. Öğr. Üyesi1Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
-Elektrik Mühendisliği Böl.
--Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri ABD
Doktorasını   Elektrik-Elektronik   Mühendisliği   alanında   yapmış olmak. Güneş enerjisi ve optimizasyon alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-111Dr. Öğr. Üyesi1Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl.
--Telekomünikasyon ABD
Doktorasını   Elektrik-Elektronik   Mühendisliği   alanında   yapmış olmak. Görüntü işleme ve sinyal işleme alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-112Dr. Öğr. Üyesi1Sağlık Bilimleri Fak.
-Sağlık Yönetimi Böl.
--Sağlık Yönetimi ABD
Doktorasını Sağlık Yönetimi alanında yapmış olmak. Hemşirelerin iş performansı    ve    ameliyathanelerde    süreç    yönetimi    alanında çalışmaları  olmak.  Sağlık  kurumlarında  en  az  beş  yıl  yöneticilik
tecrübesine sahip olmak.
ÖÜ2022-113Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.
-Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.
--Genel Cerrahi ABD
Uzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Mirizzi sendromu ve laparoskopi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-114Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.
-Dahili Tıp Bilimleri Böl.
--Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Uzmanlığını   ilgili   anabilim   dalında   yapmış   olmak.   Adölesan pnömoni alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-115Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.
-Dahili Tıp Bilimleri Böl.
--Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD
Uzmanlığını  ilgili  anabilim  dalında  yapmış  olmak.  İlgili  alanda çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-116Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.
-Dahili Tıp Bilimleri Böl.
--İç Hastalıkları ABD
Uzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Romotoloji yandal uzmanlığı olmak. Sistemik skloroz alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-117Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.
-Dahili Tıp Bilimleri Böl.
--Radyoloji ABD
Uzmanlığını   ilgili   anabilim   dalında   yapmış   olmak.   Girişimsel radyoloji alanında deneyimli olmak.
ÖÜ2022-118Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.
-Temel Tıp Bilimleri Böl.
--Fizyoloji ABD
Uzmanlığını/Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak. Duyu fizyolojisi ve elektrofizyoloj alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-119Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.
-Temel Tıp Bilimleri Böl.
--Tıbbi Biyokimya ABD
Uzmanlığını    ilgili    alanda    yapmış    olmak.    Talasemi    alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-120Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.
-Temel Tıp Bilimleri Böl.
--Tıbbi Mikrobiyoloji ABD
Uzmanlığını/Doktorasını  ilgili  alanda  yapmış  olmak.  Lipozomlar alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-121Dr. Öğr. Üyesi1Adalet MYO
-Hukuk Böl.
--Adalet Pr.
Doktorasını   Özel   Hukuk   alanında   yapmış   olmak.   İlgili   alanda çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-122Dr. Öğr. Üyesi1Gönen MYO
-Muhasebe ve Vergi Böl.
--Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.
Doktorasını Ekonometri alanında yapmış olmak. Dış ticaret dengesi ve  fiyatlandırma  alanında  çalışmaları  olmak.  Doktora  mezuniyeti sonrası  yükseköğretim  kurumlarında  ders  verme  tecrübesine  sahip
olmak.
ÖÜ2022-123Dr. Öğr. Üyesi1Manyas MYO
-Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Böl.
--Sosyal Güvenlik Pr.
Doktorasını   Çalışma   Ekonomisi   ve   Endüstri   İlişkileri   alanında yapmış   olmak.   Uluslararası   göç   ve   sosyal   koruma   alanında
çalışmaları olmak.

Duyurulur.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 31.12.2021 tarihli 2021/26 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 01.06.2022 tarihli toplantısında kabul edilerek 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.
Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.
1) BAŞVURU TAKVİMİ:
İlan : 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete
Başvuru Başlama Tarihi : 30.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 13.01.2023
Başvuru Adresi: Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında sadece online olarak https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
2.1. İmzalı Başvuru Dilekçesi (https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
2.2. Diplomalar (Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)
2.3. Doçentlik Belgesi
2.4. Özgeçmiş ve Yayın Listesi
2.5. Değerlendirmeye Alınacak Yayın ve Faaliyetler Puan Tablosu (Yönerge EK-2)
2.6. Bilimsel Çalışma ve Yayınlar (Her bilimsel çalışma ve yayına ilişkin dokümanlar ilgili alana eklenecektir.)(Profesör kadroları için başlıca araştırma eseri ayrıca eklenecektir.)
2.7. Yabancı Dil Belgesi
2.8. Sertifikalar
2.9. Tecrübe ile İlgili Belgeler
2.10. Hizmet Belgesi (Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmetdokumu adresi üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Cetveli)
2.11. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)
2.12. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi
2.13. Adli Sicil Kaydı (Kamu kurumlarına yönelik düzenlenen)
2.14. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)
3) İlgili Yönetim Kurulları adaylardan deneme dersi yapmalarını isteyebilir.
4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
5) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
6) İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
7) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile atama için gerekli belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.
8) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.
9) Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.
10) Başvuruda istenen belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecek ancak atanmaya hak kazanan adaylardan onaylı örnekleri istenecektir.
11) İstenen belgeler yabancı dille düzenlenmiş ise noter onaylı Türkçe tercümeleri eklenmesi zorunludur.
12) Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
13) Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.

İlan SıraKadro UnvanıKadro SayısıBirim-Bölüm-Anabilim Dalı(ABD)/Pr.İlan Şartı
ÖÜ2022-124Dr. Öğr. Üyesi1Sağlık Bilimleri Fak.
-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.
--Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD
Doktorasını  Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon  alanında  yapmış  olmak. Pediatrik Rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.

Duyurulur.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.
Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

1) BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

İlan30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi30.01.2023
Başvuru Başlangıç30.12.2022 Giriş Sınavı Tarihi06.02.2023
Son Başvuru Tarihi13.01.2023 Sonuç Açıklama Tarihi13.02.2023

Başvuru Adresi : Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında sadece online olarak https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sonuçların ilan edileceği internet adresi : https://www.bandirma.edu.tr
2) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
2.1. İmzalı Başvuru Dilekçesi (https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
2.2. ALES Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)(Muafiyet talep edenler için muafiyete esas belgesinin Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)
2.3. YDS veya Eşdeğeri Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan) (İlan şartına göre zorunlu)
2.4. Diplomalar (İlan şartında istenen mezuniyetlere ilişkin Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.) (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Adayların
belgelerinde ilanda belirtilen bölümden/anabilim dalından/programdan mezun olduğunu diploma/mezuniyet belgesinde veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış eşdeğerlik/denklik belgeleri ile kanıtlamaları gerekmektedir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)
2.5. Lisans Transkripti (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
2.6. Lisansüstü Transkriptleri (İlan şartında istenen öğrenim/mezuniyetlere ilişkin)(Mezuniyet şartı olmayanlar için zorunlu değil.) (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
2.7. Öğrenci Belgesi (İlan tarihinden sonra alınmış belgeler kabul edilir.) (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (İlan şartı olmayanlar için zorunlu değil.) (Adayların ilanda belirtilen bölümde/anabilim dalında/programda öğrenim gördüğünü başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesinde veya ilgili Enstitü Müdürlüklerinden alınmış ıslak imzalı/elektronik belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)
2.8. Tecrübe Belgeleri ve SGK Hizmet Dökümü (Tecrübe istenilen kadrolarda bu durumu kanıtlayan resmi ya da özel kuruluşlardan alınmış belgeler ile birlikte alanda çalışmayı kanıtlayan SGK Hizmet Döküm Belgesi (meslek kodunu ve unvanını gösterir) teslim edilecektir.) (İlan şartına göre zorunlu)
2.9. Özgeçmiş
2.10. Adli Sicil Kaydı (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Kamu kurumlarına yönelik düzenlenen)
2.11. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
2.12. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi
2.13. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)
3) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
4) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
5) İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
6) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile atama için gerekli belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.
7) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.
8) Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.
9) Başvuruda istenen belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecek ancak atanmaya hak kazanan adaylardan onaylı örnekleri istenecektir.
10) İstenen belgeler yabancı dille düzenlenmiş ise noter onaylı Türkçe tercümeleri eklenmesi zorunludur.
11) “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yüksek lisans belgelerinin tezli olup olmadığı belirtilmesi gerekli olup Tezli Yüksek Lisans olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.
12) Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapılması durumunda internet sayfasında duyurulacaktır.
13) Araştırma Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanun’un 50-d maddesine göre yapılacaktır.
14) Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlan SıraKadro UnvanıKadro SayısıBirim-Bölüm-Anabilim Dalı(ABD)/Pr.İlan ŞartıALESYab. Dil
ÖE2022-14Arş. Gör.1İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.
--İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
Hukuk  veya  Çalışma  Ekonomisi  ve  Endüstri  İlişkileri lisans    mezunu    olmak.    İş    Hukuku    veya    Çalışma Ekonomisi  ve  Endüstri  İlişkileri  alanında  tezli  yüksek lisans yapıyor olmak.70
EA
50
ÖE2022-15Arş. Gör.1İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
-İşletme Böl.
--Sayısal Yöntemler ABD
İşletme,  İşletme  Mühendisliği,  Endüstri  Mühendisliği, İstatistik veya Ekonometri Bölümü lisans mezunu olmak.
Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
70
EA
85
(İngilizce)
ÖE2022-16Arş. Gör.1İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
-Mütercim ve Tercümanlık Böl.
--İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ABD
İngilizce    Mütercim    ve     Tercümanlık,    Çeviribilim (İngilizce)  veya  Uygulamalı  İngilizce  ve  Çevirmenlik Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
70
SAY / SÖZ /
EA
85
ÖE2022-17Arş. Gör.1İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
-Türk Dili ve Edebiyatı Böl.
--Eski Türk Edebiyatı ABD
Türk  Dili  ve  Edebiyatı  Bölümü  lisans  mezunu  olmak. Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
70
SÖZ
50
ÖE2022-18Arş. Gör.1Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
-Bilgisayar Mühendisliği Böl.
--Siber Güvenlik ABD
Bilgisayar   Mühendisliği   veya   Yazılım   Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
70
SAY
50
ÖE2022-19Arş. Gör.1Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
-Elektrik Mühendisliği Böl.
--Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri ABD
Elektrik      Mühendisliği      veya      Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.70
SAY
50
ÖE2022-20Arş. Gör.1Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.
-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Böl.
--Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD
İletişim  Bilimleri  alanında  tezli  yüksek  lisans  yapıyor olmak.70
SÖZ
50
ÖE2022-21Arş. Gör.1Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.
-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl.
--Lojistik Yönetimi ABD
Uluslararası  Ticaret  ve  Lojistik,  Ulaştırma  ve  Lojistik, Lojistik  Yönetimi,  Uluslararası  Lojistik  Yönetimi  veya Uluslararası   Lojistik   ve   Taşımacılık   Bölümü   Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde veya Tedarik Zinciri
Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Lojistik
70
EA
50
    ve Tedarik Zinciri Yönetimi anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.  
ÖE2022-22Arş. Gör.1Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.
-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl.
--Uluslararası Ticaret ABD
Uluslararası  Ticaret,  Uluslararası  Ticaret  ve  Lojistik, Uluslararası  Ticaret  ve  Finans,  Uluslararası  Ticaret  ve Finansman,     Uluslararası     Finans     ve     Bankacılık, Uluslararası   Ticaret   ve   İşletmecilik   Bölümü   lisans mezunu  olmak.  Bu  alanların  birinde  veya  Uluslararası Ticaret  ve  Pazarlama,  Uluslararası  Finans,  Uluslararası Finansman    veya    Uluslararası    İşletmecilik   anabilim
dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
70
EA
50
ÖE2022-23Arş. Gör.1Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.
-Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.
--Karar Bilimleri ABD
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği  veya  Yönetim Bilişim Sistemleri  Bölümü lisans   mezunu   olmak.   Yönetim   Bilişim   Sistemleri
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
70
EA
50
ÖE2022-24Arş. Gör.1Sağlık Bilimleri Fak.
-Hemşirelik Böl.
--İç Hastalıkları Hemşireliği ABD
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.70
SAY
50
ÖE2022-25Öğr. Gör. (Ders Verecek)1Adalet MYO
-Hukuk Böl.
--Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Pr.
Hukuk   Fakültesi   lisans   mezunu   olmak.   İş   Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tezli yüksek lisans        mezuniyetinden        sonra        yükseköğretim
kurumlarında ders verme tecrübesi olmak.
70
EA
-
ÖE2022-26Öğr. Gör. (Ders Verecek)1Bandırma MYO
-Bilgisayar Teknolojileri Böl.
--Bilgisayar Programcılığı Pr.
Bilgisayar   Mühendisliği,   Yazılım   Mühendisliği   veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu  olmak. Bu  alanların birinde tezli  yüksek lisans yapmış      olmak.      Lisans      mezuniyetinden      sonra
yükseköğretim  kurumlarında  en  az  3  yıl  ders  verme tecrübesine sahip olmak.
70
SAY
-
ÖE2022-27Öğr. Gör. (Ders Verecek)1Gönen MYO
-Bilgisayar Teknolojileri Böl.
--Web Tasarımı ve Kodlama Pr.
Bilgisayar      Mühendisliği,      Yazılım      Mühendisliği, Mekatronik    Mühendisliği    veya    Bilişim    Sistemleri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların
birinde   tezli   yüksek   lisans   yapmış   olmak.   Lisans
70
SAY
-
    mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme tecrübesi olmak.  
ÖE2022-28Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)1RektörlükGazetecilik,  Radyo  Televizyon  ve  Sinema  veya  Yeni Medya  ve  İletişim  Bölümü  lisans  mezunu  olmak.  Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyetinden   Fotoğraf   /   Video   alanında   tecrübesi olmak.  Adobe  After  Effects,  Adobe  Photoshop,  Adobe Illustrator ve Adobe Premiere Pro programlarından en az ikisini    kullanabildiğini    belgelendirmek.    (Kurumsal İletişim      Koordinatörlüğü      ve      İlgili      Birimlerde
görevlendirilecektir.)
70
EA
50

Duyurulur.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyorÖnceki Haber

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğ...

Siirt Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi Alım İlanıSonraki Haber

Siirt Üniversitesi Araştırma Görevlisi v...

Yorum Yazın

MEB, Erken Çocukluk Eğitimini Uluslararası Arenada Ele Alacak
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan öğretmene disiplin cezası verilmesi, ifade özgürlüğünün ihlali sayıldı.
MEB, özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin nasıl belirleneceğini açıkladı
Anayasa Mahkemesi üniversitelerde yapılan disiplin soruşturmalarını düzenleyen 2547 sayılı kanunun bazı kısımlarını iptal etti
Okul müdürüne yönetici görevlendirmede başvuru hakkı verilmemesini mahkeme iptal etti
İstinaf mahkemesi toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle öğretmene verilen cezayı iptal etti
Türk Eğitim Sen Akademiden açıklama
Özel Okul Öğretmenlerinin Özlük ve Mali Hakları İyileştirilmelidir
2022 YLSY - Kurum Kontenjanlarına Yerleşmeye Hak Kazanan Adayların Belge Teslimi Hakkında Duyuru
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Tarım Teknolojileri Yarışması
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması
Bilsem ‘in Özel Yetenekli Öğrencileri, Uzay Yolculuğunu Deneyimliyor
Matematik Polikliniği Projesi
Okul yöneticileri başka kurumlarda ders okutabilir mi?
Yüksek lisans yapan rehber öğretmenlere ek ders ücretleri artırımlı ödenecek
MEB, promosyon ihalelerindeki rezilliğe çekidüzen verecek tedbiri almalı ve böylesi aymazlıklara dur demelidir
EYT Düzenlemesinde Zorunlu Emeklilik İçin Önlem Alınmalıdır
İşte haftanın yalan haberleri
Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
Sıra ‘Üniversite idari personelinin yer değiştirebilme hakkı’ düzenlemesinde