Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi/Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi/Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüdedir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
5- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sınav Takvimi
İLAN YAYIM TARİHİ : 21.11.2022
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 21.11.2022
SON BAŞVURU TARİHİ : 05.12.2022
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ : 09.12.2022
GİRİŞ SINAVI : 14.12.2022
NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ : 16.12.2022
SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ : https://www.batman.edu.tr/


İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER
 

İlan NoBirimBölümAnabilim Dalı
Program
UnvanAdetDr.ALES
Puanı
Yabancı
Dil
İlanda Aranan Özel Şartlar
2022/13Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluFinans-Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve Sigortacılık Pr.Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)1470-Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslararası Finans veya Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek şartıyla lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl
ders verme deneyimine sahip olmak.
2022/14RektörlükUluslararası İlişkiler OfisiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
157085Uluslararası İlişkiler bölümü lisans mezunu olmak. Uluslararası İlişkiler anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olup aynı anabilim
dalında doktora yapıyor olmak.
2022/15RektörlükMerkezi Laboratuvar Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)157050Gıda Güvenliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olup aynı anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Belgelendirmek şartıyla lisans mezuniyetinden sonra alanında
en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda istenilen belgeler;
Öğretim Görevlisi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz
şekilde kuruma ibraz etmeleri gerekir.
1- Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı-programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu (Akademik Kadro Başvuru Formu) Formun Örneği (https://personel.batman.edu.tr) adresi belgeler kısmında yer almaktadır.
2- Özgeçmiş,
3- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,
4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
5- Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.
e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır. Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6- Lisans Transkripti (Mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Adayların transkriptlerinde hem dörtlük/beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde mezun oldukları üniversitenin resmi not sistemini gösteren belge başvuruya eklenecektir.)
7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
8- Nüfus cüzdan fotokopisi.
DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanda belirtilen başvuru adresine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birime ve süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Aslı veya onaylı sureti istenilen belgelerin tümünün veya herhangi birinin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
5- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, hafızlık belgesi vb.) başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.
6- İş tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir.
7- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri
 

KADRO BİRİMİBAŞVURU YERİ VE ADRESİTELEFON NUMARASIELEKTRONİK POSTA
RektörlükPersonel Daire Başkanlığı / Batı Raman Kampüs BATMAN0488 217 40 97[email protected]
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/ Batı Raman Kampüs BATMAN0488 217 36 43[email protected]


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi. (Adaylar başvurdukları anabilim dalını belirtecektir)
2- Özgeçmiş.
3- Öğrenim Belgeleri.
4- Yayın Listesi.
5- Hizmet Belgesi. (Batman Üniversitesinde görev yapanlar Personel Daire Başkanlığından, diğer kurumlarda görev yapanlar görev yaptıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)
6- Puanlama Şablonu. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir)
7- Nüfus cüzdan fotokopisini.
8- Fotoğraf. (2 adet)
9- Bilimsel çalışma ve yayın dosyası.

GENEL AÇIKLAMALAR
1- İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web sayfasından ulaşılabilmektedir.
2- Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 4 takım dijital (Flash Bellek) dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4- Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilen ve doğrulama kodu bulunan belgeler kabul edilecek, e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.
5- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.
6- Başvuru yapan adayların evrakları geri iade edilmeyecek, adaylar İlan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
7- Batman Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
1- Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür.
2- Doçent kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
3- Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir

 

İ. NoBİRİMBÖLÜM/PROGRAMUNVANDER.ADETAÇIKLAMA
1İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSAT İKTİSAT TARİHİDOÇENT21Makro iktisat alanında doçentlik unvanını almış olup erken dönem Cumhuriyet ekonomi politikaları, gelir düzeyi ve yoksulluk ile para politikaları konularında çalışmalar yapmış
olmak.
2İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI HUKUK
DOÇENT21Uluslararası ilişkiler bilim alanında doçent unvanı almış olup çatışma yönetimi ve terörizm konularında çalışmalar yapmış
olmak.
3FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİSOSYOLOJİ
KURUMLAR SOSYOLOJİSİ
DOÇENT31Stratejik yönetim ve liderlik, göçmen ve toplumsall cinsiyet çalışmaları, çalışanlar ve kurum arasındaki ilişkiler, çatışmalar, nedenleri ve çözümleri konularında çalışmalar
yapmış olmak.
4DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLER PERİODONTOLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Periodontoloji alanında uzmanlık yapmış olmak. Periodontoloji alanında serbest dişeti
grefti üzerine çalışma yapmış olmak.
5MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİPETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ
PETROL İŞLETME
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ51Petrol Mühendisliği alanında akışkanların optimizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara ilişkin yönetmelik uyarınca ingilizce ders verme
yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirmek.
6GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
RESİM RESİMDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
41Hellenistik dönem kalıp yapımı kaseleri ve Antik Çağ vazo resimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
7İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİİSLAM TARİHİ VE SANATLARI İSLAM TARİHİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1110 ve 11. yüzyıllar arası İran'ın siyasi ve dini tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı alım ilanıÖnceki Haber

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elem...

Bakan Nebati: ”Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir”Sonraki Haber

Bakan Nebati: ”Ülkemize yönelik bir kara...

Yorum Yazın

Haftada 44 saat ders okutan atölye ve laboratuvar öğretmenleri mesleki eğitim merkezlerinde derse girebilir mi?
Sözleşmeli istihdamda önemli adım
Sözleşmelilerin Kadroya Alınmasında Yarım-Yamalak Değil, Tam Çözüm İstiyoruz!
Öğretici: Sözleşmeli Statü Tamamen Kaldırılmalı, Tüm Sözleşmeliler Kadroya Kavuşmalıdır
Kızılay Burs Başvuruları
Kızılay Ortaöğrenim Bursları
Kızılay Burs Yönetim Sistemi uygulamaya alınıyor
Kızılay Akademik Burs Hayata Geçiyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözleşmelilerin memur kadrosuna atanmasına ilişkin açıklama
Hiç bir kamu çalışanı eş durumundan dolayı mağdur edilemez
Ali YALÇIN'dan Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi Çalışmasına Teşekkür
4/B’li Öğretmenlere Hayal Kırıklığı Yaşatmayın!
Meslek Dersleri Ve Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi İçin Yardımcı Materyaller Yayımlandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Takviminde Güncelleme Yapıldı
Sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmenlerinin ek ders ücretlerine dair bakanlıktan açıklama
Dört yıllık öğretmen 8.584,56 TL maaş alıyor!
Bu Okul Geleceğin Denizcilerini Yetiştiriyor
Meslek Liselerimiz Üretiyor ve İhraç Ediyor
Okul Kütüphanelerinde Toplam Kaç Kitap Var?
Science E-Robot Projesi Kapsamında Üçüncü Ulus Ötesi Proje Toplantısı Gerçekleştirildi