Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Abone ol
Başvuru Tarihleri: 29.12.2022 – 12.01.2023 tarihleri arası (Mesai saatleri içinde)

BAŞVURU ŞARTLARI:

-           Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
-           Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
-           Başvurular şahsen yapılacak olup kargo, posta vb. şekilde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
-           Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
-           Doçent kadrosuna profesör unvanını alanlar, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçent unvanını alanlar başvuramazlar.
-           Eksik evrakla veya Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne uygun hazırlanmamış dosya ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
-           Diğer Kamu Kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.
-           Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
-           İdarenin uygun görmesi halinde her aşamada ilanın tamamı veya bir bölümü iptal edilebilir.
-           Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Formu ilgili kadro için hem word hem pdf olarak hazırlanacaktır. (word halinde yayınların puanlama kısımları açıklamalı olarak belirtilecek olup yayın dosyasında da bu puanlamaya dair etiketlemeler yapılacaktır.)
-           Tıp Fakültesi ilanlarında "Özel Şartlar" alanında istenilmesi halinde eğitim ve tecrübe durumlarının belgelendirilmesi gerekmektedir.
 
BAŞVURU BELGELERİ:
1-         Müracaat formu
2-         Öğrenim belgeleri (Diplomaların asıllarını yanlarında getiren adayların aslı gibidir onayı başvurulan birim tarafından yapılacaktır. Yurt dışından alınan Doktora belgesinin Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir).
3-         Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavlarından birisinden, Profesör ve Doçent adayları için en az 65, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ise en az 55 Puan aldığına ilişkin belge veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4-         Adli sicil kaydı ( E-Devlet’ten alınabilir.)
5-         Erkek adaylar için askerlik durum belgesi ( E-Devlet’ten alınabilir.) (Askerlik hizmetini Er/Erbaş/Yedek Subay olarak yapmış olanların Askerlik başlama ve bitiş tarihlerini gösterir Terhis Belgesi.)
6-         Öz geçmiş (YÖK EK-4 formatında veya YÖKSİS Öz geçmiş)
7-         Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı yada e-devlet üzerinden alınan karekodlu (HİTAP) Hizmet Belgesi.
8-         Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( Ön yüzü)
9-         Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.) 10- Akademik çalışmalarını gösterir yayın listesi
11-       Atanma Formu (Profesörlük, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliğine Atanma Formu)
12-       “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni” ve “Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni”

Dosya Hazırlamada dikkat edilecek hususlar;
-Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosu başvurusu için "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Atama-Yükseltme ve Sözleşme Yenilemede Kullanılacak Dosya Hazırlama Yönergesi"ne uygun şekilde hazırlanan 1 (bir) takım fiziki dosya ve fiziki dosyanın aynısını içeren 4 (dört) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosya,
-Profesör kadrosu başvurusu için "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Atama-Yükseltme ve Sözleşme Yenilemede Kullanılacak Dosya Hazırlama Yönergesi"ne uygun şekilde hazırlanan 1 (bir) takım fiziki dosya ve fiziki dosyanın aynısını içeren 6 (altı) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosya. (Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime teslim edilecektir.)
 
Açıktan Atama:

Aktif olarak kamu kurumunda kadrolu olarak görev yapmayanlar bu seçeneğe göre atanacaklardır. Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır.
-           Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun aslı. [Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri veya Özel Hastanelerden (tam teşekküllü hastanelerden) alınmış yeni tarihli heyet raporu]
-           Ortaöğrenimde Hazırlık Sınıfı okundu ise bunu gösteren diploma veya okuldan alınabilecek ıslak imzalı belge.
-           Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda kadrolu olarak görev yapmakta iken herhangi bir sebeple ayrılanlar en son çalıştığı kamu kurumundan veya E-Devlet üzerinden HİTAP ibareli alınacak)

Naklen Atama:

Üniversitemizde veya başka bir kamu kuruluşunda kadrolu olarak çalışanlar ve nakil yolu ile atanmak isteyenler bu seçeneğe göre atanacaklardır. Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır.
-           Hizmet Belgesi (Aktif olarak görev yapılan kamu kurumundan veya E-Devlet üzerinden "HİTAP" ibareli alınacak onaylı belge.)


Ayrıntılı bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılacaktır.


İlan Sıra No.

Birimi

Bölümü


Ana Bilim, Ana Sanat Dalı / Programı

Unvanı

Derece

Adet

Özel Şartlar


2022/108

İslami İlimler Fakültesi


Temel İslam Bilimleri


Hadis


Doçent


1


1

Doçentliğini  Hadis  alanında  almış  olmak. Sahabe ve Sahabe Tarihi üzerine çalışmaları olmak.


2022/109


Bozüyük MYO


Dış Ticaret


Dış Ticaret

Dr. Öğr. Üyesi


3


1

Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler alanında yapmış olmak. Borçlandırma, Yasa Dışı Madde Ticareti ve Etkileri üzerine çalışmaları olmak.


2022/110

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İşletme


Ticaret Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi


5


1

Sınai    ve        Mülki   Haklar ile   Faydalı     Model üzerine çalışmaları olmak.

2022/111

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi


Türk Dili ve Edebiyatı


Yeni Türk Dili

Dr. Öğr. Üyesi


4


1

Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında yapmış olmak. Tarihi Türk Gramerleri üzerine çalışmaları
olmak.


2022/112

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri (Din Psikolojisi)

Dr. Öğr. Üyesi


2


1

Doktorasını   Din        Psikolojisi   alanında   yapmış            olmak. Bağımlılık ve Maneviyat üzerine çalışmaları olmak.


2022/113

İslami İlimler Fakültesi


Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi


5


1

Doktorasını Temel İslam Bilimleri alanında yapmış olmak. Kelam'da Esmâü'l Hüsna üzerine çalışmaları olmak.

2022/114

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Doktorasını Tasavvuf alanında yapmış olmak. Tasavvufî Tefsirler üzerine çalışmaları olmak.


2022/115


Sağlık Bilimleri Fakültesi


Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği


Dr. Öğr. Üyesi


4


1

Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Adölasan Sağlığı üzerine çalışmaları olmak.


2022/116

Sağlık Bilimleri Fakültesi


Sosyal Hizmet


Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi


4


1

Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak. Ailelerle Sosyal Hizmet ve İşaret Dili üzerine çalışmaları olmak.


2022/117


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri


Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi


3


1

Tıpta Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında almış olmak. Genel Cerrahi üzerine çalışmaları olmak.


2022/118


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi


4


1

Tıpta Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak. Kadın Hastalıkları ve Doğum üzerine çalışmaları olmak.


2022/119


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi


5


1

Tıpta Uzmanlığını Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak. Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları üzerine çalışmaları olmak.


2022/120


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri


Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi


4


1

Tıpta Uzmanlığını Tıbbi Patoloji alanında almış olmak. Tıbbi Patoloji üzerine çalışmaları olmak.


2022/121


Tıp Fakültesi


Dahili Tıp Bilimleri


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


Dr. Öğr. Üyesi


4


1

Tıpta Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları üzerine çalışmaları olmak.


2022/122


Tıp Fakültesi


Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji


Dr. Öğr. Üyesi


3


1

Tıpta Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji üzerine çalışmaları
olmak.


2022/123


Tıp Fakültesi


Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi


3


1

Tıpta Uzmanlığını Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında almış olmak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon üzerine çalışmaları olmak.


2022/124


Tıp Fakültesi


Dahili Tıp Bilimleri


Tıbbi Farmakoloji

Dr. Öğr. Üyesi


3


1

Tıpta Uzmanlığını ya da Doktorasını Tıbbi Farmakoloji alanında almış olmak. Tıbbi Farmakoloji üzerine çalışmaları olmak.


2022/125


Tıp Fakültesi


Temel Tıp Bilimleri


Tıbbi Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi


3


1

Doktorasını Tıbbi Biyoloji alanında yapmış olmak. Flow Sitometri ve Biyoinformatik uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.


2022/126

Uygulamalı Bilimler Fakültesi


Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi


3


1

Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Turistik Tüketici Davranışları ve Turizm Araştırmalarında Sosyal Değişim Teorisi üzerine çalışmaları olmak.


2022/127

Uygulamalı Bilimler Fakültesi


Turizm Rehberliği


Turizm Rehberliği

Dr. Öğr. Üyesi


4


1

Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Seyahat Acentalarında Örgüt Kültürü ve Destinasyon İmajı üzerine çalışmaları olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Bitlis Eren Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanıÖnceki Haber

Bitlis Eren Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...

Yıldız Teknik Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alacakSonraki Haber

Yıldız Teknik Üniversitesi 27 Öğretim Üy...

Yorum Yazın

Ocak Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı
Muğla İdare Mahkemesi ihraç edilen öğretmenin göreve iade edildiğinde eski görev yerine verilmemesine dair işlemi iptal etti
AİHM, Sendika üyelerinin basın açıklamasının engellenmesinde hak ihlaline karar verdi
Bolu İdare Mahkemesi de rehber öğretmenlere artırımlı ek ders ödenmesine karar verdi
MEB'e iki genel müdür atandı
EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Ankara İdare Mahkemesi vali yardımcısı tarafından onaylanan öğretmenin iliçi yer değiştirme işlemini iptal etti
50/D'li Araştırma Görevlilerinin Kadroya Alınmasını da İçeren Teklif, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi
Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Yüksek Lisansı Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programı
Eğitim çalışanlarının sorunları bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır
Cumhuriyet tarihinde ilk kez okullaşma oranları yüzde 99 oluyor
MEB, Erken Çocukluk Eğitimini Uluslararası Arenada Ele Alacak
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan öğretmene disiplin cezası verilmesi, ifade özgürlüğünün ihlali sayıldı.
MEB, özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin nasıl belirleneceğini açıkladı
Anayasa Mahkemesi üniversitelerde yapılan disiplin soruşturmalarını düzenleyen 2547 sayılı kanunun bazı kısımlarını iptal etti
Okul müdürüne yönetici görevlendirmede başvuru hakkı verilmemesini mahkeme iptal etti
İstinaf mahkemesi toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle öğretmene verilen cezayı iptal etti
Türk Eğitim Sen Akademiden açıklama
Özel Okul Öğretmenlerinin Özlük ve Mali Hakları İyileştirilmelidir
2022 YLSY - Kurum Kontenjanlarına Yerleşmeye Hak Kazanan Adayların Belge Teslimi Hakkında Duyuru