Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi ve Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi ve Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Abone ol
Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları” uyarınca doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır.

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığına,
* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur. Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir

 

BirimiBölümüAnabilim DalıProf.Doç.Dr. Öğr. ÜyesiAranan Nitelikler
Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü-Yapay Zeka--1(a), (b)
Çevre Bilimleri Enstitüsü-Çevre Teknolojisi-1-(a), (c)
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Siyaset ve Sosyal Bilimler--1(a), (d)
Eğitim FakültesiMatematik ve
Fen Bilimleri Eğitimi
Matematik Eğitimi--1(a), (e)
Eğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
-1-(a), (f)
Yönetim Bilimleri FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliği-1-(a), (g)

 

a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.
b) Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında ve 2022 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Bilgisayar Mühendisliği/Bilimleri alanında ilk 250’de yer alan bir üniversiteden almış olmak. Makine öğrenmesi, hesaplamalı dilbilim ve sözdizimsel analiz alanlarında SCI veya SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayın yapmış olmak ve hakemli konferanslarda bildiri sunmuş olmak.
c) Doktora derecesini Kimya Mühendisliği alanında ve 2022 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Kimya Mühendisliği alanında ilk 50’de yer alan bir üniversiteden almış olmak. Enerji sektörüne yönelik yaşam döngüsü değerlendirmesi alanında SCI veya SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde en az iki yayını olmak.
d) Doktorasını Siyaset Bilimi veya alt dallarında ve 2022 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanında ilk 50’de yer alan üniversitelerden almış olmak. Siyasi Tarih alanında farklı ülkelerde arşiv çalışması deneyimi olmak. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esaslarının başlıca eser tanımına uyan son beş yılda en az 2 yayın yapmış olmak.
e) Doktora derecesini Matematik Eğitimi alanında ve 2022 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında eğitim/eğitim ve öğretim/eğitim araştırmaları alanında ilk 100’de yer alan bir üniversiteden almış olmak. Lise ve üniversite seviyesinde istatistik öğretimi konusunda SSCI tarafından taranan dergilerde yayın yapmış olmak. 
f) Doktora derecesini Eğitim Bilimleri veya alt dallarından birinde ve 2022 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında eğitim/eğitim ve öğretim/eğitim araştırmaları alanında ilk 200’de yer alan bir üniversiteden almış olmak. Bilgisayar/teknoloji destekli eğitim alanında SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde en az iki yayını olmak.
g) Doktora derecesini ve doçent unvanını turizm alanında almış olmak. Turizm destinasyon pazarlaması ve yönetimi ile turizm alanında nicel analizler konularında uzmanlığı olmak. Doktora sonrasında en az ikisi SCIE/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esaslarının başlıca eser tanımına uyan en az dört yayın yapmış olmak.
31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de ve https://kamuilan.sbb.gov.tr/ internet adresinde yayımlanmıştır.

T.C.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 31.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 16.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.01.2023
Sınav Giriş Tarihi : 25.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 01.02.2023
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr
* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

BAŞVURULAR;
İlgili Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),
2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,
3. Resmi transkript (Lisans),
4. Tezli yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi,
5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),
6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),
7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge. Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine
kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır 

BİRİMBÖLÜMABDKADRO ÜNVANIKADRO SAYISIKADRO DERECESİALESYDS / EŞDEĞERİÖZEL ŞARTLAR
Kandilli Rasathanesi ve
Deprem
Araştırma Enstitüsü
-Deprem MühendisliğiAraştırma Görevlisi1470 – SAY80Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyorÖnceki Haber

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğre...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanıSonraki Haber

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim El...

Yorum Yazın

2022-2023 Eğitim öğretim yılı sene sonu iş ve işlemleri
Okul yöneticileri kendi okullarında halk eğitim kursu açabilir mi?
İkinci görev niteliğinde rehber öğretmen görevlendirilmesinin yürürlüğü durduruldu
Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları (10.Sınıf) Yayımlandı
Denklik Seviye Tespit Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
Kamuda liyakat ve ehliyet temelli bir nizam inşa etmek Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmanın ön koşullarından birisidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 üniversiteye yeni rektör ataması
En Düşük Memur Maaşı 22 bin TL’dir. Aksi Düşünülemez!
"Afetzede Özel" olarak başlattığımız KALFAP rogramı'na başvurularınızı bekliyoruz
Yeni Milli Eğitim Bakanı’nın İlk İşi Paydaşlarla Meslek Kanunu’nu Yeniden Ele Almak Olmalıdır
Öncelikli Gündemimiz Temmuz Ayında Yapılacak Maaş Düzenlemesidir
Öğretici: Enflasyon Altında Ezilmek Sabit Gelirlilerin Kaderi Olmasın!
Mayıs Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı
LGS Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve Cevap Anahtarları Yayınlandı
Yeni Milli Eğitim Bakanı Olarak Prof. Dr. Yusuf Tekin Atandı
Eğitimi 21. yüzyılın dijital dünyasıyla buluşturmaya devam ediyoruz
Kişi Muhatabını Kendi Gibi Bilirmiş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesini açıkladı
2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına Esas Derslere Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bakanlık Genel Hedefi "Psikolojik Sağlamlık" Olarak Belirlendi