Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel ve 32 Öğretim Elemanı alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel ve 32 Öğretim Elemanı alım ilanı
Abone ol
Üniversitemiz bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 32 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 30 Aralık - 13 Ocak)

Unvan

Unvan Kodu

Adet

Aranan Nitelikler

DESTEK PERSONELİ
(İletişim Koordinatörlüğünde Çalıştırılmak üzere)

DP1

1

Radyo ve Televizyon Programcılığı önlisans programından mezun olmak. MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
Alanı ile ilgili en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek. Cinsiyeti Erkek olmak.

DESTEK PERSONELİ
(Sosyal Tesiste Çalıştırılmak üzere)

DP2

1

Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı - Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olmak.
Cinsiyeti Erkek olmak.


DESTEK PERSONELİ
(İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında Çalıştırılmak üzere)

DP3

1

Herhangi bir Ortaöğretim Kurumu (Lise ve Dengi) mezunu olmak. G sınıfı Ehliyeti olmak.
D sınıfı Ehliyeti olmak.
SRC4 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. İş Makinesi Operatörlük Belgesine Sahip olmak. Cinsiyeti Erkek olmak.

ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI
(Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Çalıştırılmak üzere)

Ç1

1

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,
Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak,
Bilgisayar Öğretmenliği veya Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak
Ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
En az 2 programlama dilini bildiğini belgelemek (Transkript/Sertifika). Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’ndan en az (D) düzeyinden İngilizce YDS belgesine veya dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak.

PROGRAMCI
(Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Çalıştırılmak üzere)

P1

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak,
PHP, Java, .NET veya diğer programlama dillerinden en az birini bildiğini mezuniyet transkriptinde başarılı ders olarak ya da MEB onaylı sertifikalar ile belgelendirmek,
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’ndan en az (D) düzeyinden İngilizce YDS belgesine veya dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 1. Başvurular, Adaylar tarafından ilanın resmî gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır.

 2. Başvurular Şahsen yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

 3. 4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi http://www.ibu.edu.tr web adresinden temin edilecektir.

 4. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 1.  Öğrenim belgesi fotokopisi,
 2.  Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3.  KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,
 4.  1 adet fotoğraf,
 5.  Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika ve sağlık raporu vb. istenmiş ise fotokopisi.
   

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,

 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

 3. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanına, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanına ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak, aranan KPSS puan türlerinden 55 ve üzeri puan almış olmak.

 4. Başvurulacak unvanın aranan nitelikler ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak,

 5. İlan Tarihi itibariyle ilanda belirtilen Sertifika ve Belgelere sahip olmak,

 6. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

 7. Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,

 8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

 9. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

 10. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 1. Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.

 2. İdarenin ihtiyaç duyması durumunda vardiya sistemi uygulanır. Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, akşam saatlerinde ve hafta sonu çalışmaya elverişli olmalıdır.

 3. Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi ve ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak görevlendirme yapılır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

 1. Başvurulan pozisyonlardan Destek Personeli unvanı için değerlendirme 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden sözleşme yapmaya hak kazananların isimleri ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman ilan edilecektir.

 2. Her kadro için 10 (on) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan edilecektir.

 3. Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan “Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” unvanları için istenilen şartları taşıyanların 2022 KPSS P3 Puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dâhil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 4. Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

 5. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

 

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

“Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” Unvanları için Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri başvuru bitiş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar http://www.ibu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

“Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” Unvanları için Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir sınav için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri


puan alanlar sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek olup; kontenjan sayısının 10 (on) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananların atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

 1. İlanda bulunmayan durumlar için genel mevzuat hükümleri geçerlidir,

 2. Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

 3. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde sırasıyla diploma notu yüksek olan, mezuniyet tarihi önce olan ve bunların da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan tercih edilecektir.

 4. Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www. ibu.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir,

 5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem yapılacaktır,

 6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların (“Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” unvanlarına başvuracak adaylar) 2022 KPSSP3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her bir unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralaması esas alınacaktır.

 7. Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.

 8. "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

 9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilebilir.

 10. Üniversitenin Bolu ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma ve il dışına naklen tayini mümkün değildir.

 11. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak eklenecektir. SGK Hizmet Dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet Dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.

 12. Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

 13. Adaylarla atanmaya hak kazanmaları halinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

 14. Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde ve ilçelerinde görevlendirilecektir.

 15. Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

 16. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Asgari Ücret Tutarında Vergi Muafiyetini Olumlu Buluyor Oran %15’te Sabitlensin DiyoruzÖnceki Haber

Asgari Ücret Tutarında Vergi Muafiyetini...

Talip GEYLAN "Kamu çalışanlarının gelir vergisi oranları %15’e sabitlenmelidir"Sonraki Haber

Talip GEYLAN "Kamu çalışanlarının gelir...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü