Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birime yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.
Not: 2547 sayılı Kanun’un ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Başvuru Başlangıç Tarihi : 31.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 16.01.2023
Başvuru Belgeleri
1- Başvuru dilekçesi
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 (bir) adet fotoğraf
4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora)
5- Özgeçmiş ve eserler listesi
6- Yabancı dil belgesi
7- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu
8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

 

İLAN NOBİRİMİBÖLÜMABDUNVANIDER.AD.AÇIKLAMA
ÖÜ/2022-200Güzel Sanatlar FakültesiGrafik SanatlarGrafik SanatlarDr.Öğr.Üyesi11Sanatta yeterliğini grafik alanında yapmış olmak. Bilgilendirme tasarımı ve bilimsel resimleme üzerine
çalışmaları olmak.


BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır. 

 

İLAN NOBİRİMBÖLÜMABD/PR.UNVANDERADALESYAB DİLÖZEL ŞARTLARBAŞVURU YERİ
ÖG/2022-09Bolu Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyonİnsan Kaynakları YönetimiÖğr.Gör. (Ders Verecek)41SÖZ 70-Yüksek lisansını Halka İlişkiler alanında, doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders vermiş olmak.BAİBÜ
Bolu Meslek Yüksekokulu Şehir Kampüsü Beşkavaklar
Mah. Çakmalar Cad./BOLU


Genel ve Özel Şartlar
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımış olmak.
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.
3- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
5- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
6- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
Açıklamalar
1- e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir.
2- Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
5- Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.
6- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.
İstenilen Belgeler
1- Başvuru dilekçesi
2- Özgeçmiş
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf (1 adet)
5- Diploma veya mezuniyet belgesi
6- Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) sonuç belgesi
7- Yabancı dil sınav sonuç belgesi (Yabancı dil şartı olan kadrolar için)
8- Lisans transkript
9- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
10-Deneyim şartı veya sertifika vb. kurs bilgisi aranan kadrolar için bu durumu kanıtlayıcı resmi belge

Sınav Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi : 31.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 16.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.01.2023
Giriş Sınavı Tarihi : 27.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 03.02.2023
Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi: www.ibu.edu.tr
 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Öğretici: Memur Ve Emeklileri Yine Enflasyon Altında Ezildi!Önceki Haber

Öğretici: Memur Ve Emeklileri Yine Enfla...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alacakSonraki Haber

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörl...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü