Bursa Uludağ Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Bursa Uludağ Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.
2- Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.
3- Adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.
4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına BUAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.
(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/ personel adresinde yayınlanmıştır)
7- İlana başvuruda bulunacak adaylar talep etmeleri durumunda yayın dosyalarını dijital ortamda da (Sadece USB-Flash Bellek ile) sunabilir.
8- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru dilekçesi.
(x) 2- Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini belirteceklerdir)
(x) 3- Özgeçmiş
(x) 4- Öğrenim Belgeleri (Dr.Öğretim Üyesi adayları Doktora , Profesör-Doçent adayları için Doçentlik Belgesi)
(x) 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğretim Üyesi adayları için)
6- Sabıka Kaydı (1 adet)
(x) 7- Onaylı hizmet belgesi (Adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)
(x) 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Fotoğraf (2 adet)
(x) 10- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış) (Fiziksel veya Dijital olarak)
* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilebilen adaylar (Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.
* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilemeyen adaylar ; Profesör kadrosu adayları 6 adet, Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya (Fiziksel veya Dijital olarak)
teslim edecektir.
NOT :(X) İle işaretli belgeler ve yayın dosyası Bursa Uludağ Üniversitesi personelinden istenmeyecek olup BUAKBİS Sisteminden alınacaktır. Bu nedenle adayların, istenen bilgilerin son durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir.

 

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO UNV.K.D.AD.AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİBİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİBİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİPROFESÖR11Öğretmen eğitiminde Klinik Danışmanlık Modelinin kullanımı, eğitimde Web 2.0, web 3.0 ve metaverse ortamlarının kullanımı
alanlarında çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİBİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİBİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİPROFESÖR11Öğretim Teknolojilerinde İnsan Bilgisayar Etkileşimi- Kullanılabiilrlik, robotik kodlama, metaverse öğretim tasarımı alanlarında çalışmaları
olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKDOÇENT11Mutluluğun Kararlılığı ve Üniversite Öğrencilerinin Kendini Suçlamaya Dayalı Pişmanlık Düzeyleri Hakkında
Çalışmalar Yapmış Olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR EĞİTİMİRESİM-İŞ EĞİTİMİ ANASANAT DALIDOÇENT11Sanat Eğitimi ile Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitimi alanlarında çalışmaları
olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİPROFESÖR11Sınıf Öğretmenlerinin Bilim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, enzimler, konjuge polimerler ve fen eğitimi
alanında çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİDOÇENT11Temel Müzik Eğitiminde yaratıcılık, müzik eğitimi yeterlikleri, Orff-Schulwerk yaklaşımı ve disiplinler arası sanat eğitimi uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİDOÇENT11İlkokulda dil bilgisi öğretimi, ilkokulda eleştirel okuma, dezavantajlı çocuklar ve kaynaştırma eğitimi, beden dili, ve değerler eğitimi alanında
çalışmalar yapmış olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİDOÇENT11Doçentliğini Temel Eğitim bilim dalında almış olmak, sınıf öğretmenlerinin okuryazarlık öğretimine yönelik öz yeterlik algısı ve okuma yazma öğrenme sürecinde yaşanılan zorluklar konularında
çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİDOÇENT11Eğitim tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak, Türk eğitim tarihi ve öğretmen okulları tarihi üzerinde
çalışmaları olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİDOÇENT11Dil felsefesi, eğitim felsefesi, felsefe ve edebiyat ilişkisi konularında disiplinlerarası
çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİTÜRKÇE EĞİTİMİPROFESÖR11Klasik Türk Edebiyatı ve Türkçenin Yabancı dil olarak öğretimi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİDOÇENT11Yeni Türk Dili, yazma eğitimi ve söz varlığı konularında
çalışmaları bulunmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİDOÇENT11Yeni Türk Edebiyatı, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
alanında çalışmaları bulunmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİTÜRKÇE EĞİTİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Doktora derecesini Türkçe eğitimi alanında almış olmak, yazma eğitimi model ve yöntemleri, imla öğretimi, çocuk edebiyatı konularında
çalışmaları olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİALMAN DİLİ EĞİTİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Doktorasını Alman Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak ve Yaratıcı Yazma, Karşılaştırmalı Ülkebilgisi, Almanca Öğreniminde ülke karşılaştırmaları ile ilgili
çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Doktorasını İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak ve İngilizce Öğretmenlerinin dil öğrenme ve öğretmeye yönelik inançları ve motivasyonları, dünya İngilizceleri ve İngilizce sesletim konularında çalışmalar
yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİBİYOLOJİGENEL BİYOLOJİPROFESÖR11Doçent unvanını Biyoloji alanında almış olmak. Kanser gen mutasyonu tespiti ile radyo- koruyucu etki alanlarında çalışmalara ve kayıtlı nükleotid
dizilerine (NCBI) sahip olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİFİZİKATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİDOÇENT11Doçent unvanını Fizik alanında almış olmak. Nükleer manyetik rezonans, dinamik nükleer polarizasyon ve elektron spin rezonans alanlarında
çalışmaları olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİFİZİKKATIHAL FİZİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Doktora derecesini Fizik alanında almış olmak. Yarıiletken cihazlar, optoelektronik sensörler ve fotonik alanlarında çalışmaları
olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİFİZİKYÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİDOÇENT11Doçent unvanını Fizik alanında almış olmak. Parçacık dedektörlerinin kalorimetre ünitelerinde enerji ve konum çözünürlükleri üzerine
çalışmaları olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİKİMYAORGANİK KİMYAPROFESÖR11Doçent unvanını Kimya alanında almış olmak. Heterohalkalı bileşikler, mikrodalga destekli sentez ve adli bilimler alanlarında
çalışmaları olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİTARİHORTAÇAĞ TARİHİDOÇENT11Doçent unvanını İslam Tarihi ve Sanatları alanında almış olmak. Abbasiler üzerine çalışmaları
olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIHALK BİLİMİ (FOLKLOR)DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ21Doktora derecesini Türk Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak. Avrupa birliği Erasmus projelerinde yer almak, kadın çalışmaları, yerel folklor, âşık edebiyatı üzerine çalışmalar
yapmış olmak
HUKUK FAKÜLTESİÖZEL HUKUKİSLAM HUKUKUDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Hukuk ve İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. İslam Hukukunda yüksek lisans ve
doktora yapmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSATİKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSATPROFESÖR11Uluslararası İktisat Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.Türkiye'nin dış ticaret yapısı, uluslararası rekabet gücü ve dış ticaret politikası araçları ve etkileri ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSATİKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSATDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Doktorasını İktisat Anabilim Dalında yapmış olmak. İktisadi gelişmede yeni kurumsal yaklaşımlar üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSATİKTİSAT TEORİSİDOÇENT11Doçent ünvanını Finans alanından almış olmak ve İslami Finas alanında
çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEYÖNETİM VE ORGANİZASYONDOÇENT11Doçent ünvanını Yönetim ve Strateji Bilim alanından almış olmak. Birey-Örgüt uyumu, Stratejik Yönetim, Sosyal Girişimcilik alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM TARİHİ VE SANATLARIİSLAM TARİHİPROFESÖR11İslam Tarihi alanında doçent olmak. Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Sosyal Tarihi ve Vakıflar alanında çalışmaları
olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM TARİHİ VE SANATLARITÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİPROFESÖR11Türk İslam Sanatları Tarihi alanında doçent olmak. Osmanlı mimarisi ve kitap sanatları üzerine akademik çalışmaları bulunmak; ebru sanatı icrası yapmak ve bu alanda ulusal ve uluslararası
sergi faaliyeti yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİİSLAM MEZHEPLERİ TARİHİDOÇENT11İslam Mezhepleri Tarihi alanında doçent olmak. İran ve Safevilik konusunda çalışmaları
bulunmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİKELAMPROFESÖR11Kelam alanında doçent olmak. Osmanlı dönemi kelam ve mutezile üzerine çalışmaları
olmak.
İNEGÖL MYOİNŞAATİNŞAAT TEKNOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Doktorasını Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olup; TÜBİTAK projesinde yürütücü olarak
görev yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÇEVRE MÜHENDİSLİĞİÇEVRE TEKNOLOJİSİPROFESÖR11Kalıcı Organik Bileşiklerin Farklı Çevresel Ortamlarda İzlenmesi ve Giderimi, Arıtma Çamurları ve Toprak Kirliliği Kontrolü
konularında çalışmaları olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİPROFESÖR11Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini Elektronik Mühendisliği ve Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Elektromanyetik kırınım ve saçılma, Antenler, Fiber lazer sistemleri alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRONİKDOÇENT11Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik- Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda almış olmak, Fiber Optik Tabanlı Algılayıcılar konusunda bilimsel çalışmaları
ve projeleri bulunmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİHİDROLİK (İNŞAAT MÜH.BÖL.)PROFESÖR11İnşaat Mühendisliği Alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora sahibi olmak. İklim Değişikliği ve Kıyı Mühendisliği alanlarında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYAPI (İNŞAAT MÜH.BÖL.)PROFESÖR11Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak. Çelik uzay kafes sistemleri, eleman başlangıç kusurları, yapı mekaniği alanında çalışmalar
yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİKONSTRÜKSİYON VE İMALATDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ21Doktorasını Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yapmış olmak. Eklemeli imalat konusunda çalışmaları ve yayınları olmak. En az 1 yıl süre ile yurtdışında araştırma
deneyimine sahip olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİKONSTRÜKSİYON VE İMALATDOÇENT11Lisans, yüksek lisans, doktora derecelerini ve doçentlik ünvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak, dişli çarklar ve farklı tür malzemelerin lazer kaynağı konularında bilimsel yayınlar yapmış olmak, bu alanlardaki araştırma projelerinde görev
almış olmak,
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİTAŞIT TASARIMDOÇENT11Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak. Taşıt parçalarının tasarımı ve optimizasyonu konusunda çalışmalar yapmış
olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİBESLENME VE DİYETETİKBESLENME VE DİYETETİKPROFESÖR11Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliğinde almış olmak; obezite, diyabet, biyoyararlılık, probiyotikler ve prebiyotikler konularında ulusal ve uluslararası yayınları olmak, ulusal ve uluslarası patent sahibi olmak ve marka tescil çalışmalarında bulunmak, uluslararası projelerde
yürütücülük yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak, Pediatrik Rehabilitasyon alanında tüm vücut vibrasyonuyla ilgili çalışmaları
olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHEMŞİRELİKİÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Yüksek lisans ve doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında tamamlamış olmak. Diyabetik ayak konusunda inovatif çalışması bulunmak. İnovasyon alanında uluslararası kitap bölüm
yazarlığı yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUPARK VE BAHÇE BİTKİLERİPEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Doktora eğitimini Biyoloji (Botanik) alanında yapmış olmak. Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programında öğretim elemanı olarak çalışmış, Tubitak ve BAP Projelerinde yürütücü olarak
görev almış olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİÇOCUK CERRAHİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak, Çocuklarda Toraks ve Baş- Boyun Cerrahisinde deneyimli
olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİDOÇENT11Genel Cerrahi Uzmanı olmak,
Meme Cerrahisinde deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
11Genel Cerrahi Uzmanı olmak, Solid Organ Nakli konusunda yüksek lisans yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMDOÇENT11Nöropelvioloji eğitimi almış olmak, Tüp bebek sertifikası almış olmak, Derin endometriozis cerrahisi eğitimi
almış olmak.
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİFİZYOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıp-Fizyoloji Doktora mezunu olmak, Kalp, Damar ve/veya Düz kas Fizyolojisi alanında
çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ BİYOKİMYAPROFESÖR11Klinik Biyokimya alanında "Doçent" olmak, İmmünoloji alanında Doktora derecesine
sahip olmak
VETERİNER FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERDÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMAPROFESÖR11Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Dölerme ve Suni Tohumlama alanından almış olmak. Çiftlik hayvanlarında in vitro ve in vivo embriyo üretimi ve transferi
üzerine çalışmaları olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİKLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİSU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARIDOÇENT11Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Veteriner Su Ürünleri Hastalıkları alanında doktora yapmış olmak. Bu alana ait bakteriyel hastalıklar ve antimikrobiyal direnç
konularında çalışmaları olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİKLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİVETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİPROFESÖR11Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Veterinerlik Parazitoloji alanından almış olmak. Balarısı ektoparazitleri konusunda çalışmaları
bulunmak.
VETERİNER FAKÜLTESİKLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİVETERİNERLİK VİROLOJİDOÇENT11Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Veterinerlik Virolojisi alanından Doktora ve Doçentliğini almış olmak. Aşı etkinliği üzerine çalışmaları
bulunmak.
YENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MYOMAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİMAKİNEDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Yüksek lisans ve doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. TWIP çeliklerinin kaynağı üzerine bilimsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanda Tübitak projesinde görev almış olmak. Yüksek öğretim kurumlarında ders
vermiş olmak.
YENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MYOPAZARLAMA VE DIŞ TİCARETDIŞ TİCARETDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Maliye alanında almış olmak. Gümrük birliği, mali riskler, koşullu yükümlülükler, mali alan ve mali sürdürülebilirlik konuları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİBİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİARAZİ VE SU KAYNAKLARIPROFESÖR11Biyosistem Mühendisliği Bilim dalında Doçent ünvanı almış olmak; sulama zamanının planlanması, su-verim ilişkileri ve sulama sistemlerinin tasarımı konularında çalışmalar
yapmış olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİGIDA TEKNOLOJİSİPROFESÖR11Gıda Bilimleri ve Gıda Mühendisliği Bilim Dalında Doçent ünvanı almış olmak. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi alanında, çay teknolojisi ve kimyası konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİZOOTEKNİHAYVAN YETİŞTİRMEDOÇENT11Zootekni Bilim Dalı Hayvan Yetiştirme Anabilim dalında doçent unvanı almış olmak, Küçükbaş hayvan yetiştirme, üreme ve hayvan refahı konularında çalışmaları
bulunmak


Yayın Tarihi ve Yeri : 30.11.2022 Çarşamba - resmigazete.gov.tr
Son Başvuru Tarihi : 14.12.2022 Çarşamba

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
TED Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 8 Öğretim Üyesi alıyorÖnceki Haber

TED Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve...

Abdullah Gül Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacakSonraki Haber

Abdullah Gül Üniversitesi 6 Öğretim Elem...

Yorum Yazın

Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmenin görevine son verildi
Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması
BASK’tan Cumhurbaşkanına İkramiye Mektubu
TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Meslek Liselerinden Tarihi Rekor
Öğretmenlik, Joker Mesleği Değildir!
Öğrenim durumunun mazeret tayini gerekçeleri arasından çıkarılmış olması kabul edilebilir değildir
Eminiz ki, birileri, geride bıraktığımız yıl da olduğu gibi, yine bir dahaki kariyer sınavına kadar dönüp ÖMK’ya bakmayacaklar
Sözleşmeli personellerin kadroya geçmesine dair kanun resmi gazetede yayınlandı