Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 100 İş Müfettişi Yardımcısı Alınacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 100 İş Müfettişi Yardımcısı Alınacak
Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9’uncu derecede açık bulunan İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 70, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden görev yapmak üzere 30 olmak üzere toplam 100 adet İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.
tes heber içi kare

 1- Sınava Başvurabilecek Adayların Öğrenim Dalları, Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı, Sınava Girmeye Hak Kazanacak Aday Sayısı, KPSS Puan Türleri ve Başvuru İçin Taban Puanlar:

1.1-     İşin Yürütümü Yönünden (1.Grup);
1.Grup:
Öğrenim Dalları: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler, İktisat, İdari Bilimler, İşletme, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleriyle, Bunlara Denkliği Onaylanmış Yerli ve Yabancı Yüksek Okullardan Birini Bitirmek.
Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı: 70 (yetmiş)
Sınava Girmeye Hak Kazanacak Aday Sayısı: 140 (yüzkırk)
Puan Türü: KPSS P42, KPSS P48
KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)

1.2-     İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden (2., 3., 4.ve 5.Grup);
2.Grup:
Öğrenim Dalları: Makine Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı: 10 (on)
Sınava Girmeye Hak Kazanacak Aday Sayısı: 20 (yirmi)
Puan Türü: KPSS P2
KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)
3.Grup: Öğrenim Dalları: Maden Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı: 10 (on)
Sınava Girmeye Hak Kazanacak Aday Sayısı: 20 (yirmi)
Puan Türü: KPSS P2
KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)
4.Grup: Öğrenim Dalları: İnşaat Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı: 5 (beş)
Sınava Girmeye Hak Kazanacak Aday Sayısı: 10 (on)
Puan Türü: KPSS P2
KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)
5.Grup: Öğrenim Dalları: Elektrik, Elektronik Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı: 5 (beş)
Sınava Girmeye Hak Kazanacak Aday Sayısı: 10 (on)
Puan Türü: KPSS P2
KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş) 

2- İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak.
b) Giriş sınavının yapılacağı 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak).
c) 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 1.maddede belirtilen puan türlerinin birinden, belirtilen taban puanın üzerinde alarak atanacak kadro sayınının 2 katı oranında olan sınava gimeye hak kazanabilecek adaylar arasında yer almak (Puan sırasına göre son adayla (küsüratı da dahil) aynı puanı alan adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır).
d) Sınav başvurusu sırasında istenilen bilgi, belge ve beyanları eksiksiz ve doğru olarak sunmak/doldurmak (-Özgeçmiş/İş Talep Formunu düzenlemek, -Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanda bulunmak, -Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olmak, -Tutum ve davranışları, varsa, sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak).
e) Yönetmelik hükümleri gereği İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavına en fazla iki kere girilebileceğinden daha önce İş Müfettişi Yardımcılığı sınavına en fazla bir kez girmiş olmak.
f) Sınav başvurusunu eksiksiz olarak tamamlamak. 

3- Giriş Sınavı Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi:

3.1- Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
3.2- Başvurular elektronik ortamda 15.02.2023 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak, 02.03.2023 Perşembe günü saat: 17.00’de son bulacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.(Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumlu olacaktır. Gerektiğinde adaylardan sundukları belgelerin asılları yahut beyanlarını ispat edici belgeler talep edilebilecek olup Giriş Sınav Kurulu kararıyla istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar sınava girmeye hak kazanmayacaktır.) 

4- Yazılı Sınav Yeri ve Zamanı:

Yazılı Sınav Yeri: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Yazılı Sınav Zamanı: 19.03.2023 Pazar
I.Oturum: 09.30-12.00
II.Oturum: 13.00-15.00
III.Oturum: 15.15-17.15
(Oturumlara geç kalan adaylar oturum başlangıcının ilk yarım saatinde sınava kabul edilecek olup daha sonra gelen adaylar oturuma alınmayacaktır.) 

5- Sınav, Sınav Konuları ve Değerlendirme:

İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama olarak yapılır.Yazılı sınavı geçemeyen adaylar sınavda başarısız sayılarak sözlü sınava davet edilemez.

5.1- Yazılı Sınav:
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuru bilgilerini, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir. Yanlarında geçerli kimlik belgesi bulunmayan kişiler sınava alınmayacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Yazılı Sınav Konuları:Yazılı sınav, üç oturumda ve aşağıda belirtilen konulardan yapılır:
a- İşin Yürütümü Yönünden (1.Grup)
1- Birinci oturum: İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, Deniz İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu, Mesleki Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Hakkında Kanun, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.
2- İkinci oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.
3- Üçüncü oturum: Mikro iktisat, makro iktisat, çalışma ekonomisi, Türkiye ekonomisi, kamu maliyesi, maliye politikası, Türk vergi mevzuatının genel esasları, genel muhasebe, bilanço ve mali tablolar analizi.
b- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden (2.,3.,4.ve 5.Grup):
1- Birinci oturum: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili alt mevzuat, Maden Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzük ve diğer ilgili mevzuat).
2- İkinci oturum: İş Kanunu (genel hükümler), Basın-İş Kanunu, Deniz-İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.
3- Üçüncü oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.
Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi ve İlanı:
1- Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden altmış puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden yetmiş puan olması gerekir.
2- Yazılı sınavı kazanan adayların tamamı sözlü sınava davet edilir.
3- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Kariyer Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr),  Bakanlık ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir ve yazılı sınavdaki başarı sırasına göre sözlü sınava çağrılır.
4- Sözlü sınava katılacak adaylardan belge istenmesi durumunda istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.
5- Sözlü sınava katılmaya hak kazanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılır.

5.2- Sözlü Sınav:
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edilecektir.
Sözlü Sınav Konuları:(İşin Yürütümü ile İş Sağlığı Güvenliği Yönünden (Tüm Gruplar))-
Sözlü sınav, yazılı sınav konuları ile adayın anlama, ifade ve temsil yetenekleri dikkate alınarak yapılır.
Buna göre sözlü sınavda, adayın;
a) Yazılı sınav kapsamındaki konular hakkındaki bilgisi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığıDeğerlendirmeye tabi tutulur.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi:
Adaylar, sınav kurulu tarafından yukarıdaki sözlü sınav konularının (a) bendinde belirtilen konularda elli puan üzerinden, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilerek toplanır ve yüz üzerinden sözlü notu belirlenir. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için yüz üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

Giriş Sınavı Sonucunun İlanı:
1- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı başarı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan adaylardan başlanmak suretiyle kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar adayın ataması yapılır.
2- Giriş sınavı başarı notlarının eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır.
3- Sınavda başarılı olan adaylar, Kariyer Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr),  Bakanlık ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. 

6- Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz:

Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar yazılı veya sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından ve duyurulmasından başlayarak on işgünü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, dilekçenin kayda alınmasından itibaren sınav kurulu tarafından incelenir ve sonuç ilgiliye en geç on işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.
 
7- Diğer Hususlar:

7.1- Her Grup için atama yapılacak kadro sayısının 2 (iki) katı aday yazılı sınava çağrılacaktır.
7.2- Her aday yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabilecek olup birden fazla kadro için başvuru yapılamayacaktır.
7.3- Adayların sınav başvurusunu tamamlamaları kendi sorumluluklarında olup sınav başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir ve başvurusunu tamamlamayan adaylar herhangi bir hak talep edemeyecektir. 
7.4- Denklik Belgesi sunan adayların denklik belgelerinin güncel olması gerekmekte olup aksinin tespiti durumunda adaylar sınava katılamayacaktır.
7.5- Adaylar, Giriş Sınav Kurulunca yazılı ve sözlü sınava dair belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. Adayların yazılı sınavda kullanılmak üzere yanlarında, siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.
7.6- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
7.7- KPSS puan tercihi adayın sorumluluğunda olup adayın KPSS tercihi sonucunda başvurduğu puan türü ve puanı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. 
7.8- Gerçeğe aykırı bilgi/beyanda bulunanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır. 

8- Bilgi:

Sınavla ilgili oluşan tereddütler konusunda aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden bilgi temin edilecektir.
Telefon           : 0 (312) 296 68 73 (Saat: 10.00-12.00 ve 13.30-16.00 arasında bilgi alınabilir.)
Adres             : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Emek Mahallesi Naci AYVALIOĞLU Caddesi No:13 / C Blok Kat:11 Çankaya / ANKARA
 
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyorÖnceki Haber

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyo...

60 saniyede bugünSonraki Haber

60 saniyede bugün

Yorum Yazın

16 Temmuz Pazartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün 15 Temmuz 2024 Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu yayımlandı
Memur-Sen’den Lisansüstü Öğrencilerine Burs
“2024 Emekleme değil, Emekli yılı olsun!“
Kazandığımız Davanın Gereğini İstiyoruz; Hemen Şimdi!
2024 KPSS Soru Ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Akademide Eğitim Görecek Öğretmenlerin Maaşı 21 Bin 160 TL Oldu
YÖK’ten Hayali Üniversite Açıklaması
Türk Asrında Yeni Bir Kamu Personel Rejimi
Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları üçüncü programı ile devam ediyor!
Ulusal Spor Projelerimizde siz de yerinizi alın
Yeşil Gezegen Projesi Çevre Bilinci ve Afet Farkındalığı Eğitimi
Başvurabileceğiniz Ulusal Ajans Etkinlikleri
TEKNOFEST 2024 Yarışma Takvimi Yayınlandı!
Sizce bir saat ek ders ücreti ne kadar olmalıdır?
Temmuz Ayında Yapılan Zamla Öğretmenlerin Ek Ders Ücreti Ne Kadar Oldu?
Türk Eğitim-Sen MEB’den İl/İlçe Emri talebinde bulundu
ÖSYM’den Sınav Görevlilerine Uyarı
Milli Eğitim Bakanlığı Başka Okula Atanan Okul Yöneticilerinin İlişik Kesme Tarihini Erteledi