Deprem bölgesindeki öğrenciler için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Deprem bölgesindeki öğrenciler için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri
Abone ol
Açık Öğretim Okullarının 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçimi Bakanlık tarafından otomatik olarak atanacaktır.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçimi Bakanlık tarafından otomatik olarak atanacaktır.

Ülkemizde; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri Bakanlık Makamının Oluru doğrultusunda aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1) 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. döneminde (2022/1) ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki sınav bölgesi, adres bilgisi veya yüz yüze eğitim kurumu depremin yaşandığı illerde olan öğrencilerin 2. dönem kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti alınmaksızın Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmıştır.

2) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde (2022/1) ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış ve ücret muafiyetine tabi diğer tüm öğrencilerin (Cezaevlerinde bulunan öğrenciler hariç), 2. dönem kayıt yenileme işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmıştır. (Cezaevi öğrencilerinin 2022/2 dönem kayıt yenileme vb. iş ve işlemleri cezaevi eğitim birimleri tarafından yapılacaktır.)

3) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki; sınav bölgesi, adres bilgisi veya yüz yüze eğitim okulu/kurumu bilgisi; deprem illerinden farklı olan ancak depremin yaşandığı illerde ikamet ettiğini belgelendirenlerden, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı 2. dönemi için kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya yüz yüze eğitim aldıkları okul/kurumuna müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın kayıt yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.

4) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki; öğrencilik durumu "Donuk veya Silik" olan öğrencilerden sınav bölgesi, adres bilgisi ve yüz yüze eğitim okul/kurumu bilgisi deprem bölgesi olan veya depremin yaşandığı illerde ikamet ettiğini belgelendiren öğrencilerden; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi için kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya yüz yüze eğitim aldıkları  okul/kurumuna müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın kayıt yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.

5) Depremin yaşandığı illerde ikamet ettiğini belgelendiren ve 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönemi için (2022/2)  Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın kayıtları sınav katılım ücreti alınmaksızın yapılacaktır. Bu öğrencilerimiz öncelikle kayıt olmak istedikleri alanda yüz yüze eğitim veren okul/kurumuna müracaat edeceklerdir. Ancak bulunduğu il/ilçede yüz yüze eğitim okul/kurumları deprem nedeniyle hizmet veremiyorsa, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile ilk kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

Not 1: Depremin yaşandığı illerde ikamet eden ve ilk kayıt işlemi yaptıracak olup; e-Okulda öğrenim bilgisi olmayan vatandaşlarımızdan öğrenim belgesine (tasdikname veya ortaokul/lise diplomasına) ulaşması mümkün olmayanlar Ek'te sunulan dilekçedeki bilgileri doldurarak öncelikle kendilerine en yakın yüz yüze eğitim okul/kurumuna müracaat edeceklerdir. Ancak bulunduğu il/ilçede yüz yüze eğitim okul/kurumu deprem nedeniyle hizmet veremiyorsa, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile ilk kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

 

İlk Kayıt İşlemi Yapılırken:

 1. Öğrenci dilekçesinde; ortaokul mezunu olduğunu beyan etmiş ise ilk kayıt işlemi ortaokul mezunu olarak yapılacak.
 2. Öğrenci dilekçesinde; lise mezunu olduğunu beyan etmiş ise ilk kayıt işlemi lise mezunu olarak yapılacak.
 3. Öğrenci dilekçesinde; lise ara sınıftan geldiğini beyan etmiş ise öğrenci tipi YURTDIŞI DENKLİK seçilecektir.
 4. Dilekçe ile ilk kayıt başvurusunu alan yüz yüze eğitim okulu/kurumu tarafından Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrencinin sayfasında ("BİLGİ DÜZENLEME" menüsünden "Belge Tarama" alt menüsünde açılan pencereden "Belge Tipi" olarak "Öğrenim Belgesi (TASDİKNAME, TRANSKRİPT) seçilerek taranacaktır.

Bu durumdaki öğrenciler ekli dilekçelerinde beyan ettikleri öğrenim belgesini kayıt olduğu okul müdürlüğüne ibraz edene kadar, Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olamayacak, nakil/geçiş işlemlerini yaptıramayacak, öğrenim durum belgesi (tasdikname) alamayacaklardır. Bu öğrencilerin takibinin yapılabilmesi için kayıt işlemi yapılırken özel durum alanında DEPREM BÖLGESİ BAKANLIK OLURU seçeneğinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir.

Not 2: Öğrenim belgesi ile müracaat eden deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın ilk kayıt işlemleri hâlen diğer öğrenci adaylarının ilk kayıtlarının yapıldığı şekilde yapılacaktır.

6) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi için, Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Lisesine ilk kayıt işlemini yaptıran öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçiş yaptırmak isteyen öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Lisesindeki kaydını sildirdikten sonra Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt işlemlerini yaptırabilecektir.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki; sınav bölgesi, adres bilgisi ve yüz yüze eğitim okulu/kurumu bilgisi deprem bölgesi olan veya depremin yaşandığı illerde ikamet ettiğini belgelendiren, Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Lisesine kayıtlı olan öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönemi için öğrencilik durumu aktif olduktan sonrakayıt olmak istedikleri alanda yüz yüze eğitim veren okul/kuruma müracaat edeceklerdir. Ancak bulunduğu il/ilçede yüz yüze eğitim okul/kurumu deprem nedeniyle hizmet veremiyorsa, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçişini yaptırabilecektir.

e-Okulda kaydı bulunmayan ve aynı zamanda öğrenim belgesine (tasdikname veya ortaokul/lise diplomasına) ulaşması mümkün olmayanlardan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönemi için 5. madde kapsamında Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt olan öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri arası geçiş işlemleri yapılmayacaktır.

Not: İlk kayıt veya kayıt yenileme işlemini yaptıracak deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın işlemleri yapılırken özel durum alanında mutlaka "DEPREM BÖLGESİ BAKANLIK OLURU" seçeneği işaretlenecektir.

Açık Öğretim Ortaokulunun 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

Ülkemizde; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Açık Öğretim Ortaokulu iş ve işlemleri Bakanlık Makamının Oluru doğrultusunda aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde (2022/1) ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış ve Açık Öğretim Bilgi Yönetim sistemindeki sınav bölgesi veya adres bilgisi depremin yaşandığı iller olan öğrencilerin, 2. dönem kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti alınmaksızın Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmıştır.

2) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde (2022/1) ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış ve ücret muafiyetine tabi diğer tüm öğrencilerin (Cezaevlerinde bulunan öğrenciler hariç), 2. dönem kayıt yenileme işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmıştır. (Cezaevi öğrencilerinin 2022/2 dönem kayıt yenileme vb. iş ve işlemleri cezaevi eğitim birimleri tarafından yapılacaktır.)

3) Depremin yaşandığı illerde ikamet ettiğini belgelendiren ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi için (2022/2) Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler,  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın ilk kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

4) Açık Öğretim Bilgi Yönetim sistemindeki sınav bölgesi veya adres bilgisi, deprem illerinden farklı olan ancak depremin yaşandığı illerde ikamet ettiğini belgelendiren ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi için kayıt yenileme işlemini yaptırmak isteyen öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın kayıt yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.

5) Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sistemindeki öğrencilik durumu "Donuk'' olan öğrencilerden sınav bölgesi veya adres bilgisi, deprem illerinde olanlar ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi için kayıt yenileme işlemini yaptırmak isteyen öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın kayıt yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.

Dikkat Edilecek Hususlar

1) Açık Öğretim Ortaokulu 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

2) Depremin yaşandığı illerde ikamet eden ve Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptırmak isteyenlerden; e-Okulda veya e-Yaygın sisteminde bilgileri olan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın ilk kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

3) Depremin yaşandığı illerde ikamet eden ve Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptırmak isteyenlerden; e-Okulda veya e-Yaygın sisteminde bilgileri olmayan öğrencilerden öğrenim belgesi olanlar, Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın ilk kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

4) Depremin yaşandığı illerde ikamet eden ve Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptırmak isteyenlerden; e-Okulda veya e-Yaygın sisteminde bilgisi olmayan öğrencilerden öğrenim belgesine (tasdikname ) ulaşması mümkün olmayanlar, MEBİM 444 06 32 Çağrı Merkezine başvurarak Ek'te sunulan formdaki bilgileri MEBİM yetkilisine vererek veya formdaki bilgileri tamamlayıp kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın ilk kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir. (Bu öğrenciler öğrenim belgesini Açık Öğretim Ortaokulu müdürlüğüne ibraz edene kadar, okuldan mezun olamayacaklar, nakil/geçiş işlemleri yapılmayacak, öğrenim durum belgesi (tasdikname) verilmeyecektir.) Bu madde kapsamında olan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Halk Eğitimi Merkezleri tarafından yapılırken BEYANLI ÖĞRENCİ KAYIT FORMU sisteme yüklenerek sunulan öğrenim beyanına göre intibak işlemi / ders seçme işlemi yapılacaktır. Bu öğrencilerin ilk kayıt işlemi yapılırken ücret muafiyeti alanına DEPREM BÖLGESİ BAKANLIK OLURU seçeneğinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir.

5) Depremin yaşandığı illerde ikamet eden öğrencilerin ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemleri yapılırken mutlaka "DEPREM BÖLGESİ BAKANLIK OLURU" özel durum seçeneği işaretlenecektir. (Ancak kayıt yenileme yaptıracak öğrencinin sistemde başka bir özel durumu kayıtlı ise bu özel durumu değiştirilmeyecektir.)

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU BEYANLI KAYIT BAŞVURUSU FORMU için tıklayınız

Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Ülkemizde; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri Bakanlık Makamının Oluru doğrultusunda aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde (2022/1) ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış ve Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki sınav bölgesi veya adres bilgisi depremin yaşandığı illerden olan öğrencilerin, 2. dönem kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti alınmaksızın Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmıştır.

2) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde (2022/1) ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış ve ücret muafiyetine tabi diğer tüm öğrencilerin (Cezaevlerinde bulunan öğrenciler hariç), 2. dönem kayıt yenileme işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmıştır. (Cezaevi öğrencilerinin 2022/2 dönem kayıt yenileme vb. iş ve işlemleri cezaevi eğitim birimleri tarafından yapılacaktır.)

3) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki; öğrencilik durumu "Donuk veya Silik" olan öğrencilerden sınav bölgesi veya adres bilgisi, deprem illerinden biri olanlardan,  2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi için kayıt yenileme işlemini yaptırmak isteyen öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın kayıt yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.

4) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki; sınav bölgesi veya adres bilgisi, deprem illerinden farklı olan ancak depremin yaşandığı illerde ikamet ettiğini belgelendirenlerden, 2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi için kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın kayıt yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.

5) Depremin yaşandığı illerde ikamet ettiğini belgelendiren ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi için (2022/2)  ilk kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızdan sınav katılım ücreti alınmaksızın kayıtları yapılacaktır. Bu durumda olan öğrencilerimiz Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın ilk kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

Not 1: Depremin yaşandığı illerde ikamet eden ve Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerden e-Okulda öğrenim bilgisi olmayan ve öğrenim belgesine (tasdikname/ortaokul diploması ) ulaşması mümkün olmayanlar Ek'te sunulan dilekçedeki bilgileri doldurarak öncelikle kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. Ancak bulunduğu il/ilçede halk eğitimi merkezi müdürlüğü deprem nedeniyle hizmet veremiyorsa, Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile ilk kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

İlk Kayıt İşlemi Yapılırken:

a-) Öğrenci dilekçesinde; ortaokul mezunu olduğunu beyan etmiş ise ilk kayıt işlemi ortaokul mezunu olarak yapılacak.

b-) Öğrenci dilekçesinde; lise ara sınıftan geldiğini beyan etmiş ise halk eğitimi merkezleri tarafından öğrenci tipi YURTDIŞI DENKLİK seçilecek ve Ek'te sunulan dilekçedeki öğrenim beyanına göre kredilendirme işlemi yapılacaktır.  

Örnek: Öğrenci liseye kayıt yaptırmış ve:

Lise 1. Sınıfı geçmemiş ise "Kaç Dönem Okuduğu:0,Kredi:0 olarak,

Lise 2. Sınıfa geçmiş ise: "Kaç Dönem Okuduğu:2, Kredisi:48 olarak

Lise 3. Sınıfa geçmiş ise: "Kaç Dönem Okuduğu:4, Kredisi:96 olarak, denklik kaydı yapılacak.

c-) Dilekçe ile ilk kayıt başvurusunu alan halk eğitimi merkezleri tarafından Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrencinin sayfasında ("BİLGİ DÜZENLEME" menüsünden "Belge Tarama" alt menüsünde açılan pencereden "Belge Tipi" olarak "Öğrenim Belgesi (TASDİKNAME, TRANSKRİPT) seçilerek taranacaktır. Bu durumdaki öğrenciler ekli dilekçelerinde beyan ettikleri öğrenim belgesini kayıt olduğu okul müdürlüğüne ibraz edene kadar, Açık Öğretim Lisesinden mezun olamayacak, nakil/geçiş işlemlerini yaptıramayacak, öğrenim durum belgesi (tasdikname) alamayacaklardır. Bu öğrencilerin takibinin yapılabilmesi için kayıt işlemi yapılırken özel durum alanına DEPREM BÖLGESİ BAKANLIK OLURU seçeneğinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir.

Not 2: Öğrenim belgesi ile müracaat edenlerin ilk kayıt işlemleri hâlen yapılmakta olduğu gibi (eski sistemle) yapılacak olup denklik işlemi yapılmayacaktır.

6) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi için, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine ilk kayıt işlemini yaptıran öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yaptırmak isteyen öğrenciler, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesindeki kaydını sildirdikten sonra Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt işlemlerini yaptırabilecektir.

Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki; sınav bölgesi, adres bilgisi deprem bölgesi olan veya depremin yaşandığı illerde ikamet ettiğini belgelendiren öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtlı olanlardan Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönemi için öğrencilik durumu aktif olduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek Açık Öğretim Lisesine geçişini yaptırabilecektir.

Not 3: Kayıt yenileme işlemi yapılan öğrenciler ders seçim işlemlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapabilecektir. Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Not 4: Depremin yaşandığı illerde ikamet eden öğrencilerin ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemleri yapılırken mutlaka "DEPREM BÖLGESİ BAKANLIK OLURU" özel durum seçeneği işaretlenecektir. (Ancak kayıt yenileme yaptıracak öğrencinin sistemde başka bir özel durumu işli ise bu özel durumu değiştirilmeyecektir.)

Dilekçe için tıklayınız.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
60 saniyede bugünÖnceki Haber

60 saniyede bugün

İmam Hatip Okulları 'Eğitimde Tek Yürek' Çalışmaları ile Seferber OlduSonraki Haber

İmam Hatip Okulları 'Eğitimde Tek Yürek'...

Yorum Yazın

TEKNOFEST 2023 Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması Çevrimiçi Yarışma Simülasyonu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Tarım Teknolojileri Yarışması Proje Detay Raporu Sonuçları Açıklandı!
Torba Kanunda SGK Çalışanları Unutulmasın!
Sadâ Kültür Sanat Ve Edebiyat Programı Proje Başvuruları Başlıyor
Memura Bayram İkramiyesi Torbaya Girsin
MEB, Özellikle Lgs Ve Yks'ye Hazırlanan Öğrenciler İçin Sınıf Rehberlik Programlarını Destekleyici Ve Kariyer Danışmanlığı El Kitapları Hazırladı
KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu yayımlandı
45 Bin Öğretmen Alımına İlişkin Atama Takvimi Ve Branş Bazında Kontenjan Dağılımı Açıklandı
Yurtiçi geçici görev yolluğu taleplerinde dikkat edilecek hususlar
Üniversite Kapısında Yığılma Nasıl Önlenir?
Şube müdürlerimizin yetki ve sorumluluklarıyla mütenasip özlük ve ekonomik hakları bir an önce sağlanmalıdır
Deprem bölgesinde 27 Martta eğitim öğretime başlayacak il ve ilçeler açıklandı
1. Dereceye gelen kamu görevlilerinin tamamının ek göstergeleri 3600 olarak belirlenmelidir
Kamu mühendislerinin, görevlerinin getirdiği risk, yetki ve sorumluluklarına mütenasip şekilde özlük, ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi kaçınılmazdır
Okul idarecilerimizin muhakkiklik görevi angarya olmaktan çıkarılmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremin 45. gününde kaydedilen gelişmeler!
Kamu Çalışanlarına Seyyanen Artış İstiyoruz
45 Bin Atama Yetmez!
TEKNOFEST 2023 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Proje Detay Raporu Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması Proje Detay Raporu Sonuçları Açıklandı!