Dicle Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Dicle Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek veya Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1-         Dilekçe
2-         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
3-         Özgeçmiş
4-         Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge
5-         Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.)
6-         Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge
7-         Transkript (Lisans/Yüksek Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)
8-         ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)
9-         2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-       Yabancı Dil Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)
11-       Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)
12-       Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1-         Dilekçe (Adaylar başvuru dilekçelerinde; başvurulan kadronun birimini, bölümünü, anabilim dalı/programını, unvanını, derecesini ve kendilerine ait iletişim bilgilerini açıkça belirteceklerdir.)
2-         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
3-         Özgeçmiş
4-         Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge
5-         Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerinde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.)
6-         Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge
7-         Transkript (Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)
8-         ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)
9-         2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-       Yabancı Dil Belgesi (Kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)
11-       Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)
12-       Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)
 
NOTLAR:
1-         Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır.
2-         Başvuru süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular kabul edilmeyecek ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
3-         Başvuruda istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
4-         İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları, girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgili, hak talep edemeyecektir.
5-         Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.
6-         Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca, 2547 sayılı Kanun'un 50-(d) maddesine göre yapılacaktır.
7-         Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8-         İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

SINAV TAKVİMİ
İLAN BAŞVURU TARİHİ : 30.12.2022
SON BAŞVURU TARİHİ   : 13.01.2023
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ   : 20.01.2023
SINAV GİRİŞ TARİHİ       : 26.01.2023
SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ     : 31.01.2023
SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ : www.dicle.edu.tr olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 


SIRA


BİRİM


BÖLÜM


ANABİLİM
DALI/PR.


UNVAN


ADET


DERECE

ASGARİ ALES
PUANI VE PUAN TÜRÜ

ASGARİ YABANCI DİL
PUANI


1

Atatürk Sağlık Bilimleri
Fakültesi


Hemşirelik


Hemşirelik


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


2

Atatürk Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik


Beslenme Bilimleri


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50

3

Devlet Konservatuvarı

Ses Eğitimi

Ses Eğitimi

Araştırma Görevlisi

1

4

SÖZ-EA 70

50

4

Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği

Türk Müziği

Araştırma Görevlisi

1

4

SÖZ-EA 70

50


5


Eczacılık Fakültesi

Eczacılık
Teknolojisi


Farmasötik Teknoloji


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


6


Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek
Bilimleri


Farmakoloji


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


7


Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek
Bilimleri


Farmasötik Kimya


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


8

Eczacılık Meslek
Bilimleri

Eczacılık Meslek
Bilimleri


Farmakognozi


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


9


Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı


Eski Türk Edebiyatı


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ 70


50


10


Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve
Edebiyatları

İngiliz Dili ve
Edebiyatı


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ 70


50


11


Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji
ve Genetik


Genetik


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


12

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi


Sağlık Yönetimi


Sağlık Yönetimi


Araştırma Görevlisi


1


4


EA 70


50


13


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri

İslam Mezhepleri
Tarihi


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ 70


50


14


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din
Bilimleri


Din Eğitimi


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ 70


50


15


İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve
Tanıtım

Reklamcılık ve
Tanıtım


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ-EA 70


50

16

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Restorasyon

Araştırma Görevlisi

1

4

SAY 70

50


17


Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Bölümü


Elektrik Makineleri


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


18

Sanat ve Tasarım
Fakültesi


Görsel Sanatlar


Görsel Sanatlar


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ-EA 70


50


19


Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Veterinerlik Doğum
ve Jinekoloji


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


20


Veteriner Fakültesi


Klinik Bilimler

Veterinerlik İç
Hastalıkları


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


21


Veteriner Fakültesi


Besin Gıda Hijyeni
ve Teknolojisi

Veterinerlik Besin
Gıda Hijyeni ve
Teknolojisi


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50

22

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Zootekni

Araştırma Görevlisi

1

4

SAY 70

50

23

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Araştırma Görevlisi

1

4

SAY 70

50


24


Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi


Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık


Araştırma Görevlisi


1


4


EA 70


50


25

Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi


İngiliz Dili Eğitimi


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ 70


50


26

Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi


Eğitim Bilimleri


Eğitim Yönetimi


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ-EA 70


50


27

Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi


Temel Eğitim


Okul Öncesi Eğitimi


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ-EA 70


50


28


Tıp Fakültesi


Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi
Bilişim


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50

29

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Araştırma Görevlisi

1

4

EA 70

50


30

Adalet Meslek
Yüksekokulu


Hukuk


Adalet

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


EA 70

 


31

Atatürk Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler


Ortopedik Protez ve Ortez


Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


SAY-70

 


32

Atatürk Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler


Diyaliz


Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


SAY-70

 


33

Atatürk Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Dişçilik Hizmetleri


Ağız ve Diş Sağlığı


Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


SAY-70

 


34


Devlet Konservatuvarı


Türk Halk Oyunları


Türk Halk Oyunları

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


SÖZ-EA 70


50


35


İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve
Sanatları


Türk Din Musikisi

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


SÖZ 70


50


36


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri

Kuran-ı Kerim Okuma
ve Kıraat İlmi

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


SÖZ 70


50


37

Diyarbakır Teknik Bilimleri Meslek
Yüksekokulu


Tasarım


İç Mekan Tasarımı


Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


2


SÖZ-EA 70

 

AÇIKLAMALAR
1.         Hemşirelik lisans mezunu olup ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2.         Beslenme ve diyetetik bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup aynı anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
3.         Müzik eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.
4.         Konservatuvar lisans mezunu olup performans alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
5.         Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup farmasötik teknoloji anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
6.         Eczacılık fakültesi lisans mezunu olup farmakoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
7.         Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup farmasötik kimya alanında tezli yüksek veya doktora yapıyor olmak.
8.         Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup farmakognozi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
9.         Eski Türk edebiyatı alanında tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.
10.       İngiliz dili ve edebiyatı bölümü lisans mezunu olup İngiliz dili ve edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
11.       Moleküler biyoloji ve genetik bölümü lisans mezunu olup medikal biyoloji ve genetik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
12.       Sağlık yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
13.       İlahiyat Fakültesi mezunu olup İslam mezhepleri tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
14.       İlahiyat Fakültesi mezunu olup din eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
15.       Medya ve iletişim sistemleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
16.       Mimarlık lisans mezunu olup mimarlık anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
17.       Elektrik-elektronik mühendisliği bölümü lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
18.       Görsel sanatlar veya resim-iş eğitimi bölümü lisans mezunu olup resim-iş eğitimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
19.       Veteriner Fakültesi mezunu olup veterinerlik doğum ve jinekoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
20.       Veteriner Fakültesi mezunu olup veterinerlik iç hastalıkları alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
21.       Veteriner besin-gıda hijyeni ve teknolojisi veya gıda mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olup gıda teknolojisi alanında doktora yapıyor olmak.
22.       Zootekni tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.
23.       Tarla bitkileri tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.
24.       Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
25.       İngilizce öğretmenliği lisans mezunu olup İngiliz dili eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
26.       Eğitim yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
27.       Okul öncesi eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
28.       Biyoistatistik tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.
29.       Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup kamu hukuku (anayasa hukuku) alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
30.       Hukuk Fakültesi lisans, kamu hukuku (anayasa hukuku) tezli yüksek lisans mezunu olup yüksek lisans eğitimi sonrasında yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
31.       Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans, rekreasyon tezli yüksek lisans mezunu olup yüksek lisans eğitimi sonrasında yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
32.       Halk sağlığı hemşireliği veya iç hastalıkları hemşireliği alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
33.       Diş hekimliği fakültesi mezunu olup lisans eğitiminden sonra ağız ve diş sağlığı alanında en az iki yıl deneyimi olmak.
34.       Türk halk oyunları veya dans bölümü lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
35.       Türk din musikisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
36.       Temel İslam bilimleri alanında tezli yüksek lisans mezunu olup tashih-i huruf belgesine sahip olmak.
37.       Grafik bölümü lisans mezunu olup aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.
İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun’un Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen % 30’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.
Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi hâlinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 
Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kurumları tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 21.03.2022 tarihli, E.20185 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dâhilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROG.

KADRO UNVANI

DERECE

ADET

Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Arap Dili ve Edebiyatı

Profesör(1)

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör(2)

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Profesör(3)

1

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Profesör(4)

1

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör(5)

1

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör(6)

1

1

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Veterinerlik Biyokimyası

Profesör(7)

1

1

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Laboratuvar Hayvanları

Profesör(8)

1

1

Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu


Saç ve Güzellik Hizmetleri

Saç Bakımı ve Güzellik
Hizmetleri Pr.

Profesör(9)


1


1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör(10)

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör(11)

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör(12)

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent(13)

1

1


Edebiyat Fakültesi


Arkeoloji

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Doçent(14)


1


1

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent(15)

1

1

Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent(16)

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent(17)

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent(18)

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent(19)

1

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Şehircilik

Doçent(20)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent(21)

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent(22)

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent(23)

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent(24)

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent(25)

1

1

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi

Doçent(26)

1

1

Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Toplu Beslenme Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi(27)

1

1

Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi(28)

1

1

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu


Sağlık Bakım Hizmetleri


Yaşlı Bakım Pr.

Doktor Öğretim Üyesi(29)


1


1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doktor Öğretim Üyesi(30)

1

1


Çermik Meslek Yüksek Okulu


Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Pr.

Doktor Öğretim Üyesi(31)


1


1

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Doktor Öğretim Üyesi(32)

1

1

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Doktor Öğretim Üyesi(33)

1

1

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Doktor Öğretim Üyesi(34)

1

1

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Eczacılık Temel Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi(35)

1

1

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doktor Öğretim Üyesi(36)

1

1

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi(37)

1

1

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi(38)

1

1

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doktor Öğretim Üyesi(39)

1

1

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Türk-İslam Düşüncesi Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi(40)

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doktor Öğretim Üyesi(41)

1

1


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doktor Öğretim Üyesi(42)


1


1


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası
İktisat

Doktor Öğretim Üyesi(43)


1


1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doktor Öğretim Üyesi(44)

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi(45)

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doktor Öğretim Üyesi(46)

1

1


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


Yönetim Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi(47)


1


1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Mantık

Doktor Öğretim Üyesi(48)

1

1

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi(49)

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Doktor Öğretim Üyesi(50)

1

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Psikolojisi

Doktor Öğretim Üyesi(51)

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Doktor Öğretim Üyesi(52)

1

1

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Doktor Öğretim Üyesi(53)

1

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Doktor Öğretim Üyesi(54)

1

1

Silvan Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik Pr.

Doktor Öğretim Üyesi(55)

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doktor Öğretim Üyesi(56)

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doktor Öğretim Üyesi(57)

1

1

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimleri

Veterinerlik Virolojisi

Doktor Öğretim Üyesi(58)

1

1

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Veterinerlik Anatomisi

Doktor Öğretim Üyesi(59)

1

1


Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi


Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doktor Öğretim Üyesi(60)


1


1


Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi


İlköğretim Matematik Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi(61)


1


1


Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi


Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi(62)


1


1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Öğretim Teknolojileri

Doktor Öğretim Üyesi(63)

1

1

Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi(64)

1

1

Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi(65)

1

1AÇIKLAMALAR
1.         Doçentliğini Arap dili ve belagati alanında almış olup Arap dilinin problemleri ve Arapça öğretimi üzerine çalışmaları olmak.
2.         Doçentliğini makro iktisat alanında almış olup bilgi ve kalkınma ekonomisi üzerine çalışmaları olmak.
3.         Doçentliğini Temel İslam bilimleri alanında almış olup icma üzerine çalışmaları olmak.
4.         Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olup güçlendirilmiş şevlerle ilgili çalışmaları olmak.
5.         Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olup kompozit malzemelerin işlenebilirliği üzerine çalışmaları olmak.
6.         Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olup yapıların güçlendirilmesi üzerine deneysel çalışmaları olmak.
7.         Doçentliğini veterinerlik biyokimyası alanında almış olmak.
8.         Doçentliğini biyoloji alanında almış olup memeli sistematiği alanında çalışmaları olmak.
9.         Doçentliğini kimya alanında almış olup kozmetik veya tıbbi cihazlar üzerine çalışmaları olmak.
10.       Doçentliğini nükleer tıp alanında almış olup küçük hücreli akciğer kanserlerinde PET-CT üzerine çalışmaları olmak.
11.       Doçentliğini tıbbi mikrobiyoloji alanında almış olup SARS CoV-2 reenfeksiyonları üzerine çalışmaları olmak.
12.       Doçentliğini protetik diş tedavisi alanında yapmış olup diş hekimliğinde çapraz enfeksiyon kontrolü üzerine çalışmaları olmak.
13.       Doçentliğini protetik diş tedavisi alanında yapmış olup protetik diş tedavisinde lazer kullanımı üzerine çalışmaları olmak.
14.       Doçentliğini arkeoloji alanında almış olup doğu ve güneydoğu arkeolojisi üzerine çalışmaları olmak.
15.       Doçentliğini karşılaştırmalı edebiyat alanında almış olup göç ve göçmen edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
16.       Doçentliğini kimya (fizikokimya) alanında almış olup enzimatik ve oksidatif polimerizasyon üzerine çalışmaları olmak.
17.       Doçentliğini pazarlama alanında almış olup bilinçli tüketim alışkanlıkları üzerine çalışmaları olmak.
18.       Doçentliğini turizm alanında almış olup pazarlama stratejileri üzerine çalışmaları olmak.
19.       Doçentliğini temel İslam bilimleri (İslam hukuku) alanında almış olup İslam’da aile hukuku üzerine çalışmaları olmak.
20.       Doçentliğini şehir ve bölge planlama alanında almış olup şehircilik ve koruma konularında çalışmaları olmak.
21.       Doçentliğini iç hastalıkları alanında almış olup renal transplantasyon ve immünoloji alanlarında çalışmaları olmak.
22.       Doçentliğini göz hastalıkları alanında almış olup prematüre retinopatisi (ROP) ve pediatrik oftalmoloji konusunda çalışmaları olmak.
23.       Doçentliğini tıbbi patoloji alanında almış olup malign melanomla ilgili çalışmaları olmak.
24.       Doçentliğini temel eğitim alanında almış olup hayat bilgisi öğretimi konusunda çalışmaları olmak.
 
25.       Doçentliğini spor bilimleri alanında almış olup titreşim antrenmanlarının sporda kullanımı üzerine çalışmaları olmak.
26.       Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olup havalimanları ve hava araçlarının çevresel etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
27.       Doktorasını biyokimya alanında yapmış olup gıdalardaki pestisitler üzerine çalışmaları olmak.
28.       Doktorasını psikiyatri hemşireliği anabilim dalında yapmış olup psikiyatri hemşirelerinde empati üzerine çalışmaları olmak.
29.       Doktorasını halk sağlığı alanında yapmış olup evde sağlık hizmetleri üzerine çalışmaları olmak.
30.       Doktorasını beden eğitimi ve spor anabilim dalında yapmış olup beden eğitimi ve spor eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
31.       Doktorasını Türk dili ve edebiyatı alanında yapmış olup iletişim biçimleri ve proje yönetimi konularında uygulamalı çalışmaları olmak.
32.       Doktorasını bilgisayar mühendisliği anabilim dalında yapmış olup derin öğrenme, uzaktan algılama ve hiperspektral görüntüler üzerine çalışmaları olmak.
33.       Doktorasını farmakoloji alanında yapmış olup kardiyotoksisite ile ilgili çalışmaları olmak.
34.       Doktorasını farmakoloji alanında yapmış olup psikofarmakoloji alanında çalışmaları olmak.
35.       Doktorasını biyoloji alanında yapmış olup toksikoloji alanında çalışmaları olmak.
36.       Doktorasını arkeoloji anabilim dalında yapmış olup bölgesel arkeoloji üzerine çalışmaları olmak.
37.       Doktorasını Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi alanında yapmış olup milli mücadelenin idari tarihi ve toplumsal yansımaları üzerine çalışmaları olmak.
38.       Doktorasını Türk dili ve edebiyatı anabilim dalında yapmış olup halk inanışları ve e-sözlü kültür üzerine çalışmaları olmak.
39.       Doktorasını Türk dili ve edebiyatı anabilim dalında yapmış olup yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışmaları olmak.
40.       Doktorasını felsefe alanında yapmış olup İslam bilim tarihi ve felsefesi alanında çalışmaları olmak.
41.       Doktorasını işletme alanında yapmış olup stres yönetimi stratejileri üzerine çalışmaları olmak.
42.       Doktorasını uluslararası iktisat alanında yapmış olup uluslararası ticaret politikalarının Türkiye üzerindeki etkileri üzerine çalışmaları olmak.
43.       Doktorasını iktisat alanında yapmış olup döviz kuru politikaları ve ekonomik belirsizlik üzerine çalışmaları olmak.
44.       Doktorasını pazarlama alanında yapmış olup mobil satın alma davranışları üzerine çalışmaları olmak.
45.       Doktorasını ekonometri alanında yapmış olup küresel ekonomik ve politik belirsizlik endeksi üzerine çalışmış olmak.
46.       Doktorasını iktisat alanında yapmış olup uluslararası rekabet gücü ve ihracat çeşitliliği üzerine çalışmaları olmak.
47.       Doktorasını Avrupa birliği siyaseti ve uluslararası ilişkiler alanında yapmış olup düzensiz göç ve enerji politikaları üzerine çalışmaları olmak.
48.       Doktorasını felsefe ve din bilimleri alanında yapmış olup ilk dönem İslam dünyasındaki mantık anlayışıyla ilgili çalışmaları olmak.
49.       Doktorasını İslam tarihi alanında yapmış olup ilk asır müsadere uygulamalarıyla ilgili çalışmaları olmak.
50.       Doktorasını temel İslam bilimleri (tasavvuf) alanında yapmış olup ilk dönem Nakşbendi mutasavvıfları üzerine çalışmaları olmak.
51.       Doktorasını felsefe ve din bilimleri alanında yapmış olup İslamafobi ve dinsel şiddet konusunda çalışmaları olmak.
52.       Doktorasını Arap dili ve belagati alanında yapmış olup Arapça-Türkçe karşılaştırmalı metin analizi çalışmaları olmak.
53.       Doktorasını siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yapmış olup siyasal iletişim ve popülizm üzerine çalışmaları olmak.
54.       Resim iş eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olup seramik eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
55.       Doktorasını Elektrik tesisleri alanında yapmış olup kablosuz enerji transferleri üzerine çalışmaları olmak.
56.       Doktorasını histoloji ve embriyoloji alanında yapmış olup hepatik iskemi reperfüzyon hasarı üzerine çalışmaları olmak.
57.       Doktorasını tıbbi biyoloji alanında yapmış olmak.
58.       Doktorasını veterinerlik virolojisi alanında yapmış olmak ve viral aşılar konusunda çalışmaları olmak.
59.       Doktorasını veterinerlik anatomisi alanında doktora yapmış olup hayvanlarda anatomik yapıların bilgisayarlı tomografiyle incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.
60.       Doktorasını eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapmış olup TIMSS sınavlarında sınıflama ve boyutluluk konularında çalışmaları olmak.
61.       Doktorasını ilköğretim matematik eğitimi alanında yapmış olup matematik eğitiminde problem kurma ve çözme konusunda çalışmaları olmak.
62.       Doktorasını tarih anabilim dalında yapmış olup erken cumhuriyet dönemi siyasi ve diplomasi tarihi üzerine çalışmaları olmak.
63.       Doktorasını bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında yapmış olup e-öğrenme ortamlarında değerlendirme üzerine çalışmaları olmak.
64.       Doktorasını İslam tarihi ve sanatları alanında yapmış olup klasik dönem Türk ve Kürt şiiri üzerine mukayeseli çalışmaları olmak.
65.       Doktorasını Fars dili ve edebiyatı alanında yapmış olup klasik Fars şiiri üzerine çalışmaları olmak.
İlan olunur.
 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi alı...

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyorSonraki Haber

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 19 Öğr...

Yorum Yazın

İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı Listesi
Aile okulu projesiyle 40 bin muhtara eğitim verildi
BİLSEM Sınavlarında her oturuma ücret ödenmemesini idare mahkemesi iptal etti
Öğretmenlerin yüzde 30 zamlı ek ders ücretleri belli oldu
Bilsem Öğrencilerimiz İçin Uzay Kampı Başlıyor
Evde veya hastane sınıfında eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlere başarı belgesi verilecek
81 İlde İhtiyaç Duyulan Her Hastaneye Hastane Sınıfı Kurulacak
Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmenin görevine son verildi
Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması