Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir.
Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun’un Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen % 30’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi hâlinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik
kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. 

Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kurumları tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)
 
Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 07.04.2023 tarihli, E.20730 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 05.04.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dâhilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

 

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROG.KADRO UNVANIDERECEADET
Hukuk FakültesiKamu HukukuMali HukukProfesör(1)11
Hukuk FakültesiKamu Hukukuİdare HukukuProfesör(2)11
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat PolitikasıProfesör(3)11
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiKonstrüksiyon ve İmalatProfesör(4)11
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiElektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga TekniğiProfesör(5)11
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpProfesör(6)11
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör(7)11
Veteriner FakültesiKlinik BilimlerVeterinerlik Doğum ve JinekolojisiProfesör(8)11
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimiİlköğretim Matematik EğitimiProfesör(9)11
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFizik EğitimiProfesör(10)11
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFizik EğitimiProfesör(11)11
Atatürk Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelikDoçent(12)11
Çermik Meslek YüksekokuluFinans, Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve SigortacılıkDoçent(13)11
Fen FakültesiBiyolojiGenel BiyolojiDoçent(14)11
İlahiyat FakültesiTemel İslam Bilimleriİslam Mezhepleri TarihiDoçent (15)11
İlahiyat FakültesiTemel İslam Bilimleriİslam HukukuDoçent 16)11
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımKişilerarası İletişimDoçent (17)11
İktisadi ve idari Bilimler FakültesiİşletmeMuhasebe FinansmanDoçent(18)11
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiElektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga TekniğiDoçent(19)11
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiDoçent (20)11
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent (21)11
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent (22)11
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent (23)11
Veteriner FakültesiKlinik BilimlerDölerme ve Suni TohumlamaDoçent (24)11
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiSosyal Bilgiler EğitimiDoçent (25)11
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiEğitim BilimleriÖğretim TeknolojileriDoçent(26)11
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiTemel Eğitim BölümüSınıf EğitimiDoçent(27)11

 


AÇIKLAMALAR
1. Doçentliğini iktisat tarihi bilim alanında almış olmak.
2. Doktorasını ve doçentliğini idare hukuku alanında almış olmak.
3. Doçentliğini makro iktisat alanında almış olup bankacılık ve para politikaları konusunda çalışmaları olmak.
4. Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olup ekstrüzyon üzerine çalışmaları olmak.
5. Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olup radar tabanlı mikrodalga görüntüleme konusunda çalışmaları olmak.
6. Doçentliğini iç hastalıkları alanında almış olup toksikoloji alanında çalışmaları olmak.
7. Doçentliğini çocuk sağlığı ve hastalıkları bilim alanında almış olup pediatrik yoğun bakımda palyatif bakım ile ilgili çalışmaları olmak.
8. Doçentliğini veterinerlik doğum ve jinekolojisi bilim alanında almış olmak.
9. Doçentliğini matematik alanında almış olup lineer olmayan denklemler konusunda çalışmaları olmak.
10. Doçentliğini ortaöğretim fen ve matematik alanlar eğitimi (fizik eğitimi) bilim alanında almış olup proje tabanlı öğrenme alanında çalışmaları olmak.
11. Doçentliğini fizik alanında almış olup ilaçların radyasyon duyarlılığı ile ilgili çalışmaları olmak.
12. Doçentliğini çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bilim alanında almış olup kanserli çocuklarla ilgili çalışmaları bulunmak.
13. Doçentliğini bankacılık ve sigortacılık bilim alanında almış olup dijital bankacılık ve katılım bankacılığı alanında çalışmaları olmak.
14. Doçentliğini biyoloji alanında almış olup moleküler toksikoloji alanında çalışmaları olmak.
15. Doçentliğini temel İslam bilimleri (İslam mezhepleri tarihi) bilim alanında almış olup Güneydoğu Asya İslam gelenekleri üzerine çalışmaları olmak.
16. Doçentliğini temel İslam bilimleri (İslam Hukuku) bilim alanında almış olup kanunnameler üzerine çalışmaları olmak.
17. Doçentliğini iletişim çalışmaları bilim alanında almış olup yerel basın ve yönetim konularında çalışmaları olmak.
18. Doçentliğini finans alanında almış olup geleneksel yatırım araçları üzerine çalışmaları olmak.
19. Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği bilim alanında almış olup RF enerji hasatlama konusunda çalışmaları olmak.
20. Doçentliğini tıbbi mikrobiyoloji bilim alanında almış olup gastroenterit örneklerinde campylobacter türlerinin saptanması ile ilgili çalışmaları olmak.
21. Doçentliğini radyoloji bilim alanında almış olup girişimsel radyoloji sertifikası bulunmak.
22. Doçentliğini kadın hastalıkları ve doğum bilim alanında almış olup ürojinekoloji alanında eğitim almış olmak.
23. Doçentliğini göz hastalıkları bilim alanında almış olup göz ile ilgili elektrofizyoloji alanında çalışmaları olmak.
24. Doçentliğini dölerme ve suni tohumlama bilim alanında almış olup küçükbaşlarda suni tohumlama ile ilgili çalışmaları bulunmak.
25. Doçentliğini yakınçağ tarihi bilim alanında almış olup Osmanlı-İngiliz ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.
26. Doçentliğini bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bilim alanında almış olup dijital öyküleme ve eğitimde web araçları alanında çalışmaları olmak.
27. Doçentliğini temel eğitim (fen bilgisi eğitimi) bilim alanında almış olup tasarım temelli fen öğretimi ile

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Depremin acı hikayesi: Eşi, iki çocuğu ve iki bacağını kaybettiSonraki Haber

Depremin acı hikayesi: Eşi, iki çocuğu v...

Yorum Yazın

24 Eylül Pazar önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
"100. Yılında Cumhuriyet" Konulu Resim, Şiir Ve Kompozisyon Yarışması
Değerli Öğretmenler! Önlük İçin Beden Ölçüleri Vermemeli, Tek Tip Kıyafet Dayatmasını Kabul Etmemeliyiz!
Memur Zamları, Hedef Enflasyonun Altında Kaldı. Enflasyon Farkı Zam Değildir, Refah Payı Verilmelidir
Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş İşlemleri
MEB’den Personelin Maaşla Ödüllendirilmesi Sürecinde Adaletsizliklerin Giderilmesini Talep Ettik
Mülakat Sürecinde Karşılaşacak Hatalar
Evdeki Bulgurdan Olmayalım!
Bakan Yusuf Tekin'den Yeni Mülakat Açıklaması
Bakan Tekin Eğitim Gündemini Değerlendirdi
Yusuf Tekin'den kariyer sınavı açıklaması
MEB’den Türkçe kararı
23 Eylül Cumartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
Öğretici: Sayıştay Raporuna Göre Pansiyonlu Okullarda Yeterince Güvenlik Ve Sağlık Tedbirleri Yok!
Kariyer basamakları yazılı sınavında başvuru ücreti alınmamalıdır
Hiçbir Eğitim Emekçimizi, Sendika Temsilcimizi Asılsız İddialara Kurban Etmeyiz! Ettirmeyiz!
"Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı Bildiri Kitabı" Yayımlandı
MEB, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile (TFF) arasında Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı.