Dünya Bankası Projesi Satın Alma İlanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Dünya Bankası Projesi Satın Alma İlanı
Abone ol
28500 MINI PC MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SETİ TEMİNİ) (02 Mayıs 2024 tarihli ilanın revize halidir)
tes heber içi kare

pecific Procurement Notice

 

Request for Bids

Goods

(Two-Envelope Bidding Process)

 

Country: Türkiye

Name of Project: Safe Schooling and Distance Education Project (SSDE)

Contract Title: Procurement of 28,500 Mini PC Desktop Computer Sets (in 3 Lots)

Loan No./Credit No./ Grant No.:_91152-TR / P173997

RFB Reference No.: GO-C1.2-17

 

1.          The Ministry of National Education of Türkiye financing from the World Bank toward the cost of the Safe Schooling and Distance Education (SSDE) intends to apply part of the proceeds toward payments under three lots for Mini PC Desktop Computer Set Procurement. The mode of payment will be Direct Payment.

2.          The Ministry of National Education Directorate General for Innovation and Education Technologies (DGIET) now invites sealed Bids from eligible Bidders for procurement of 28,500 (twenty-eight thousand five hundred) desktop computer sets to be installed in digital skills laboratories in schools. The set includes a desktop mini PC, a monitor and accessories. The procurement consists of 3 lots of 9,500 units each. Each lot is spread over different provinces across Türkiye and the list of provinces, and number of schools and desktop units for each specific province and school are provided as a part of the RFB document. The period for Delivery including Installation of the Goods at the specific schools is within 165 calendar days after contract signature.  This includes 110 calendar days for delivery to the Supplier's warehouse for pre-control inspection by the Purchaser after production of final Goods, 5 calendar days for the Pre-control inspection, and 50 days for delivery to and installation of the Goods in the schools by the Supplier. After delivery and installation of Goods, 10 calendar days is reserved for the Final-inspection and Acceptance of the Goods by the Purchaser before completion of the contract. Margin of preference will not be applied.

3.          Bidders may Bid for one or several contracts, as further defined in the request for bids   document. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded more than one contract will be allowed to do so, provided those discounts are included in the Letter of Bid. Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank's July 2023 version of "Procurement Regulations for IPF Borrowers" ("Procurement Regulations") and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations.

4.          Interested eligible Bidders may obtain further information from Turkish Ministry of National Education Directorate General for Innovation and Education Technologies, Dr. Bilgehan Özbaylanlı, [email protected] and inspect the bidding document during office hours (09:00 to 18:00) at the address given below.

5.          The bidding document in "English may be purchased by interested Bidders upon the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 100 $ (US dollars). The method of payment will be direct deposit to the Bank account. At the bidder's choice, a hard copy of the bidding document can be collected by the bidder from the Purchaser's office at the address provided below, or it can be sent by the Purchaser to the bidder through email as an attachment file in PDF format.

6.      Bids must be delivered to the address below on or before 12 July 2024 at 03:00 pm. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. The outer Bid envelopes marked "Original Bid", and the inner envelopes marked "Technical Part" will be publicly opened in the presence of the Bidders' designated representatives and anyone who chooses to attend, at the address below on 12 July 2024 at 03:30 pm.All envelopes marked "Second Envelope: Financial Part" shall remain unopened and will be held in safe custody of the Purchaser until the second public opening.

7.      All Bids must be accompanied by a Bid Security of:

         Lot-1:           USD     100,000.00

         Lot-2:           USD    100,000.00

         Lot-3:           USD    100,000.00

         If a bidder bids for more than one lot, the above bid security amounts for those lots will be cumulatively applicable.

 

8.    Attention is drawn to the Procurement Regulations requiring the Borrower to disclose information on the successful bidder's beneficial ownership, as part of the Contract Award Notice, using the Beneficial Ownership Disclosure Form as included in the bidding document.

9.       The address(es) referred to above is:

Ministry of National Education Directorate of General for Innovation and Educational Technologies, Türkiye

 

Taner Hazan

Emniyet Mahallesi Milas Sokak, Bina no:8, Dünya Bankası Satın Alma Birimi, Giriş kat oda no:8, Çankaya Ankara

Tel: +90 312 296 94 00

Fax: +90 312 296 61 36

[email protected]             

www.yegitek.gov.tr

Account Details For Direct Payments  towards  purchasing bidding documents:

MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Phone: +90 (312) 4179130

IBAN: TR020000100100000350154035

Maltepe Vergi Dairesi 3260164762

 

Özel İhale İlanı

 

Mal Alımı için

Teklif Talebi

 (İki Zarflı Teklif Süreci)

 

Ülke: Türkiye

Proje Adı: Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (SSDE)

Sözleşme Başlığı : 28.500 Adet Mini PC Masaüstü Bilgisayar Seti (3 Parti halinde) Alımı

Kredi No./Kredi No./ Hibe No.: _ 91152-TR / P173997

RFB Referans Numarası: GO-C1.2-17

 

6.          Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) maliyeti için Dünya Bankası'ndan finanse edilen Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, gelirlerin bir kısmını Mini PC Bilgisayar Set Alımı  için üç parti halinde ödeme olarak kullanmayı planlıyor . Ödeme şekli Doğrudan Ödeme olacaktır.

7.          Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), okullardaki dijital beceri laboratuvarlarına kurulacak 28.500 (yirmi sekiz bin beş yüz) adet Mini PC masaüstü bilgisayar seti alımı için uygun teklif sahiplerini kapalı teklif vermeye davet ediyor. Sette bir masaüstü mini bilgisayar, bir monitör ve aksesuarlar bulunacaktır. İhale her biri 9.500 adetlik 3 partiden oluşmaktadır. Her lot Türkiye genelinde farklı illere dağılmış olup, illerin listesi ve her bir il ve okul için okul sayıları ve masaüstü sayıları liste halinde RFB belgesinin bir parçası olarak verilmektedir. Malların belirli okullara Kurulumu da dahil olmak üzere Teslimat süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonraki 165 takvim günü içerisindedir. Bu, nihai Malların üretilmesinden sonra Alıcı tarafından ön kontrol muayenesi için Tedarikçinin deposuna teslimat için 110 takvim gününü, Ön kontrol muayenesi için 5 takvim gününü ve Malların okullara teslimatı ve Malların tedarikçi tarafından okullara kurulumu için 50 günü içerir. Malların teslimatı ve kurulumundan sonra, sözleşmenin tamamlanmasından önce Malların Alıcı tarafından Nihai muayenesi ve Kabulü için 10 takvim günü ayrılır. Tercih marjı uygulanmayacaktır.

8.          Teklif Sahipleri, ihaleye çağrı dokümanında ayrıntılı olarak tanımlandığı gibi bir veya daha fazla sözleşme için teklif verebilir. Birden fazla ihalenin kazanılması halinde indirim yapmak isteyen isteklilere, bu indirimlerin Teklif Mektubunda yer alması şartıyla izin verilecektir. İhale, Dünya Bankası'nın "IPF Borçluları için Satın Alma Yönetmelikleri"nin ("Satın Alma Yönetmelikleri") Temmuz 2023 versiyonunda belirtildiği gibi bir Teklif Talebi (RFB) kullanılarak uluslararası rekabetçi satın alma yoluyla gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Yönetmeliği'nde tanımlanan tüm uygun teklif sahiplerine açık olacaktır.

9.          İlgilenen uygun teklif sahipleri, daha fazla bilgiyi TC Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dr. Bilgehan Özbaylanlı, [email protected] adresinden alabilir ve ihale dokümanını mesai saatleri içerisinde  (9:00 - 18:00) aşağıda verilen adreste  inceleyebilir.

10.       İngilizce dilindeki ihale dokümanı, ilgilenen Teklif Sahipleri tarafından aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunulması ve 100 $ (ABD Doları) tutarında geri ödemesiz ücretin ödenmesi üzerine satın alınabilir. Ödeme şekli Banka hesabına doğrudan yatırılacaktır. Teklif sahibinin tercihine göre, ihale dokümanının basılı bir kopyası, aşağıda belirtilen adresteki Alıcının ofisinden teklif sahibi tarafından alınabilir veya Alıcı tarafından teklif sahibine PDF formatında bir ek dosya olarak e-posta yoluyla gönderilebilir.

6. Tekliflerin en geç 12 Temmuz 2024 saat 15:00'e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik İhaleye izin verilmeyecektir . Geç gelen teklifler reddedilecektir. " Orijinal Teklif " olarak işaretlenen dış Teklif zarfları ve " Teknik Bölüm " olarak işaretlenen iç zarflar, Teklif Sahiplerinin belirlenen temsilcileri ve katılmayı tercih eden herkesin huzurunda 12 Temmuz 2024 tarihinde saat 15:30'da aşağıdaki adreste halka açılacaktır.. " İkinci Zarf: Mali Kısım " olarak işaretlenen tüm zarflar açılmadan kalacak ve ikinci halka açık açılışa kadar Alıcının güvenli gözetiminde tutulacaktır.

Teklif Teminatı eşlik etmelidir :

         Lot-1: 100.000,00 ABD Doları

         Lot-2: 100.000,00 ABD Doları

         Lot-3: 100.000,00 ABD Doları

         İsteklinin birden fazla lot için teklif vermesi halinde, bu lotlar için yukarıda belirtilen teklif teminat tutarları kümülatif olarak uygulanacaktır.

 

8. Borçlunun, ihale belgesinde yer alan intifa hakkı bildirim formunu kullanarak, İhale Kararı Bildiriminin bir parçası olarak, başarılı teklif sahibinin intifa hakkı hakkındaki bilgileri açıklamasını gerektiren Tedarik Düzenlemelerine dikkat çekilir.

9. Yukarıda belirtilen adres(ler) şunlardır:

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Türkiye

 

Taner Hazan

Emniyet Mahallesi Milas Sokak, Bina no:8, Dünya Bankası Satın Alma Birimi, Giriş kat oda no:8, Çankaya Ankara

Tel: +90 312 296 94 00

Faks: +90 312 296 61 36

[email protected]             

www.yegitek.gov.tr

İhale dokümanlarının satın alınmasına yönelik Doğrudan Ödemeler için Hesap Detayları :

MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Telefon: +90 (312) 4179130

IBAN: TR020000100100000350154035

Maltepe Vergi Dairesi 3260164762

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Dünya Bankası Projesi Satın Alma İlanıÖnceki Haber

Dünya Bankası Projesi Satın Alma İlanı

15-16 Haziran Ruhuyla Tüm Emekçileri Mücadeleye Çağırıyoruz! Yoksulluğa Sefalete Karşı Omuz Omuza!Sonraki Haber

15-16 Haziran Ruhuyla Tüm Emekçileri Müc...

Yorum Yazın

24 Temmuz Çarşamba önemli gündem başlıkları
60 saniyede ekonomide bugün 23 Temmuz 2024
60 saniyede bugün 23 Temmuz 2024 Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
T3 Akademi Atölyeleri - Güneş Sistemi Atölyesi
Teknofest Çeşitli Kategorilerdeki Yarışma Sonuçları Açıklandı!
Hukuk Devleti İlkesini Ayaklar Altına Alan Sendikal Baraja Karşı, Tbmm Görüşmelerimize Devam Ediyoruz.
Üyelerimize Özel Kıbrıs Turu
Canlı Yayında YKS Tercih Stratejileri Ele Alınacak
Mülakat İnadından Vazgeçin!
Sendika Seçme Özgürlüğüne Darbe Vuran %1 Barajı Derhal Geri Çekilmelidir
Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu (2024-2) Bugün Başlıyor
"Okulum Temiz" Belgelendirme Programının yürütülme esasları yeniden belirlendi
İşte kendinizi geliştirmeniz için online eğitimler
Öğretici: Sabit Gelirliler Göz Göre Göre Enflasyon Altında Eziliyor
Öğretmenlerin Mazerete Dayalı Atama Duyurusundaki Mağduriyeti Giderilmelidir
Uluslararası Eğitim Raporları: Özet ve Öneriler
Danıştaydan Tarikatlara Ve Açık Öğretime Kapı Açan Düzenlemeye Yürütmeyi Durdurma
Sayılarla LGS 2024
İmam Hatipli Öğrenciler, Güney Kore'deki Robot Yarışmasında Dünya Şampiyonu Oldu
1 Ekim 2008 Tarihinden Önce Sözleşmeli Olarak Başlayıp Daha Sonra Kadroya Geçen Öğretmenler 5434 Sayılı Kanuna Tabii Olmalıdır