Dünya Bankası Projesi Satın Alma İlanı (32500 All-In-One Masaüstü Bilgisayar Seti Temini) (Yeni İlan)

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Dünya Bankası Projesi Satın Alma İlanı (32500 All-In-One Masaüstü Bilgisayar Seti Temini) (Yeni İlan)
Abone ol
Dünya Bankası Projesi Satın Alma İlanı (32500 All-In-One Masaüstü Bilgisayar Seti Temini) (Yeni İlan)
tes heber içi kare

pecific Procurement Notice

 

 

Request for Bids

Goods

(Two-Envelope Bidding Process)

 

Country: Türkiye

Name of Project: Safe Schooling and Distance Education Project (SSDE)

Contract Title: Procurement of 32,500 All-in-One Desktop Computer Sets (in 3 Lots)

Loan No./Credit No./ Grant No.: 91152-TR / P173997

RFB Reference No.: GO-C1.2-18

 

1.          The Ministry of National Education of Türkiye financing from the World Bank toward the cost of the Safe Schooling and Distance Education (SSDE) intends to apply part of the proceeds toward payments under three lots for All-in-One Desktop Computer Set Procurement. The mode of payment will be Direct Payment.

2.          The Ministry of National Education Directorate General for Innovation and Education Technologies (DGIET) now invites sealed Bids from eligible Bidders for procurement of 32,500 (thirty-two thousand five hundred) All-in-One Desktop Computer sets to be installed in digital skills laboratories and innovative classrooms in schools. The procurement consists of 3 lots: Lot-1 is 10.700 units, Lot-2 is 11.100 units, and Lot-3 is 10.700 units. Each lot is spread over different provinces across Türkiye. The list of provinces, and the schools for each province, and the number of computers per each school are provided in the RFB document. The period for Delivery including Installation of the Goods at the specific schools is within 165 calendar days after contract signature.  This includes 110 calendar days for delivery to the Supplier's warehouse for pre-control inspection by the Purchaser after production of final Goods, 5 calendar days for the Pre-control inspection, and 50 days for delivery to and installation of Goods in the schools by the Supplier. After delivery and installation of the Goods, 10 calendar days is reserved for the Final-inspection and Acceptance of the Goods by the Purchaser before completion of the contract. Margin of preference will not be applied.

3.          Bidders may Bid for one or several lots, as further defined in the request for bids   document. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded more than one lot  will be allowed to do so, provided those discounts are included in the Letter of Bid. Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank's July 2023 version of "Procurement Regulations for IPF Borrowers" ("Procurement Regulations") and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations.

4.          Interested eligible Bidders may obtain further information from Turkish Ministry of National Education Directorate General for Innovation and Education Technologies, Dr. Bilgehan Özbaylanlı, over [email protected] and inspect the bidding document during office hours (09:00 to 18:00) at the address given below.

5.          The bidding document in English may be purchased by interested Bidders upon the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 100 $ (US dollars). The method of payment will be direct deposit to the Bank account. At the bidder's choice, a hard copy of the bidding document can be collected by the bidder from the Purchaser's office at the address provided below, or it can be sent by the Purchaser to the bidder through email as an attachment file in PDF format.

6.      Bids must be delivered to the address below on or before 09 July 2024 at 03:00 pm. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. The outer Bid envelopes marked "Original Bid", and the inner envelopes marked "Technical Part" will be publicly opened in the presence of the Bidders' designated representatives and anyone who chooses to attend, at the address below on 09 July 2024 at 03:30 pm.All envelopes marked "Second Envelope: Financial Part" shall remain unopened and will be held in safe custody of the Purchaser until the second public opening.

7.      All Bids must be accompanied by a Bid Security of:

         Lot-1:           USD     100,000.00

         Lot-2:           USD    105,000.00

         Lot-3:           USD    100,000.00

If a bidder bids for more than one lot, the above bid security amounts for those lots will be cumulatively applicable.

 

8.    Attention is drawn to the Procurement Regulations requiring the Borrower to disclose information on the successful bidder's beneficial ownership, as part of the Contract Award Notice, using the Beneficial Ownership Disclosure Form as included in the bidding document.

9.       The address(es) referred to above is:

 

Ministry of National Education Directorate of General for Innovation and Educational Technologies, Türkiye

 

Taner Hazan

Emniyet Mahallesi Milas Sokak, Bina no:8, Dünya Bankası Satın Alma Birimi, Giriş kat oda no:8, Çankaya Ankara

Tel: +90 312 296 94 00

Fax: +90 312 296 61 36

[email protected]             

www.yegitek.gov.tr

Account Details For Direct Payments  towards  purchasing bidding documents:

MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Phone: +90 (312) 4179130

IBAN: TR020000100100000350154035

Maltepe Vergi Dairesi 3260164762

Özel İhale İlanı

 

 

Mal Alımı için

Teklif Talebi

(İki Zarflı Teklif Süreci)

 

Ülke: Türkiye

Proje Adı: Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (SSDE)

Sözleşme Başlığı : 32.500 Adet Hepsi Bir Arada Masaüstü Bilgisayar Seti (3 Parti halinde) Alımı

Kredi No./Kredi No./ Hibe No.: 91152-TR / P173997

RFB Referans Numarası: GO-C1.2-18

 

6.          Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Bankası'ndan Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) maliyetine yönelik finansman, gelirlerin bir kısmını Hepsi Bir Arada Masaüstü Bilgisayar Seti Alımı için üç lot dahilindeki ödemelere ayırmayı planlıyor . Ödeme şekli Doğrudan Ödeme olacaktır.

7.          Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (DGİET), dijital beceri laboratuvarlarına kurulacak 32.500 (otuz iki bin beş yüz) Hepsi Bir Arada Masaüstü Bilgisayar seti alımı için uygun teklif sahiplerini kapalı teklif vermeye davet ediyor. İhale 3 partiden oluşuyor: Lot-1 10.700 adet, Lot-2 11.100 adet ve Lot-3 10.700 adet. Her lot Türkiye genelinde farklı illere yayılmıştır İllerin listesi, her ilin okulları ve her okuldaki bilgisayar sayısı RFB belgesinde sunulmaktadır. Setlerin belirli okullara Kurulumu da dahil olmak üzere Teslimat süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonraki 165 takvim günü içerisindedir. Bu, nihai Malların üretilmesinden sonra Alıcı tarafından ön kontrol muayenesi için Tedarikçinin deposuna teslimat için 110 takvim gününü, Ön kontrol muayenesi için 5 takvim gününü ve Malların okullara teslimatı ve Okullara kurulumu için 50 günü içerir. Tedarikçi. Malların teslimatı ve kurulumundan sonra, sözleşmenin tamamlanmasından önce Malların Alıcı tarafından Nihai muayenesi ve Kabulü için 10 takvim günü ayrılır. Tercih marjı uygulanmayacaktır.

8.          Teklif Sahipleri, ihaleye çağrı dokümanında ayrıntılı olarak tanımlandığı gibi bir veya daha fazla kısım için teklif verebilir. Birden fazla lotun ihale edilmesi halinde indirim yapmak isteyen isteklilere, bu indirimlerin Teklif Mektubunda yer alması şartıyla izin verilecektir. İhale, Dünya Bankası'nın "IPF Borçluları için Satın Alma Yönetmelikleri"nin ("Satın Alma Yönetmelikleri") Temmuz 2023 versiyonunda belirtildiği gibi bir Teklif Talebi (RFB) kullanılarak uluslararası rekabetçi satın alma yoluyla gerçekleştirilecektir ve Şartnamede tanımlandığı şekilde tüm uygun Teklif Sahiplerine açıktır. İhale Yönetmeliği.

9.          İlgilenen uygun teklif sahipleri, daha fazla bilgiyi Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dr. Bilgehan Özbaylanlı'dan [email protected] adresinden alabilir ve ihale dokümanını mesai saatleri içerisinde. (09:00 ? 18:00) aşağıda verilen adreste inceleyebilir.

10.       İngilizce ihale dokümanı, ilgilenen Teklif Sahipleri tarafından aşağıdaki adrese yazılı başvuru yapılması ve 100 $ (ABD Doları) tutarında geri ödemesiz bir ücretin ödenmesi üzerine satın alınabilir. Ödeme şekli Banka hesabına doğrudan yatırılacaktır. Teklif sahibinin tercihine göre, ihale dokümanının basılı bir kopyası, aşağıda belirtilen adresteki Alıcının ofisinden teklif sahibi tarafından alınabilir veya Alıcı tarafından teklif sahibine PDF formatında bir ek dosya olarak e-posta yoluyla gönderilebilir.

6. Tekliflerin 09 Temmuz 2024 tarihi saat 15:00'e kadar kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik İhaleye izin verilmeyecektir . Geç gelen teklifler reddedilecektir. " Orijinal Teklif " olarak işaretlenen dış Teklif zarfları ve " Teknik Bölüm " olarak işaretlenen iç zarflar, Teklif Sahiplerinin belirlenen temsilcileri ve katılmayı tercih eden herkesin huzurunda 09 Temmuz 2024 tarihinde saat 15:30'da aşağıdaki adreste halka açılacaktır. " İkinci Zarf: Mali Kısım " olarak işaretlenen tüm zarflar açılmadan kalacak ve ikinci halka açık açılışa kadar Alıcının güvenli gözetiminde tutulacaktır.

Teklif Teminatı teklife eşlik etmelidir :

         Lot-1: 100.000,00 ABD Doları

         Lot-2: 105.000,00 ABD Doları

         Lot-3: 100.000,00 ABD Doları

İsteklinin birden fazla lot için teklif vermesi halinde, bu lotlar için yukarıda belirtilen teklif teminat tutarları kümülatif olarak uygulanacaktır.

 

8. Borçlunun, ihale belgesinde yer alan intifa hakkı bildirim formunu kullanarak, İhale Kararı Bildiriminin bir parçası olarak, başarılı teklif sahibinin intifa hakkı hakkındaki bilgileri açıklamasını gerektiren Tedarik Düzenlemelerine dikkat çekilir.

9. Yukarıda belirtilen adres( ler ) şunlardır:

 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Türkiye

 

Taner Hazan

Emniyet Mahallesi Milas'ta Sokak , Bina no:8, Dünya Bankası Satın Alma Birimi , Giriş kat oda no:8, Çankaya Ankara

Tel: +90 312 296 94 00

Faks: +90 312 296 61 36

[email protected]             

www.yegitek.gov.tr

İhale dokümanlarının satın alınmasına yönelik Doğrudan Ödemeler için Hesap Detayları :

MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü , Telefon: +90 (312) 4179130

IBAN: TR020000100100000350154035

Maltepe Vergi Dairesi 3260164762

 

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Özel Eğitimde Karne SevinciÖnceki Haber

Özel Eğitimde Karne Sevinci

Dünya Bankası Projesi Satın Alma İlanıSonraki Haber

Dünya Bankası Projesi Satın Alma İlanı

Yorum Yazın

T3 Akademi Atölyeleri - Güneş Sistemi Atölyesi
Teknofest Çeşitli Kategorilerdeki Yarışma Sonuçları Açıklandı!
Hukuk Devleti İlkesini Ayaklar Altına Alan Sendikal Baraja Karşı, Tbmm Görüşmelerimize Devam Ediyoruz.
Üyelerimize Özel Kıbrıs Turu
Canlı Yayında YKS Tercih Stratejileri Ele Alınacak
Mülakat İnadından Vazgeçin!
Sendika Seçme Özgürlüğüne Darbe Vuran %1 Barajı Derhal Geri Çekilmelidir
Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu (2024-2) Bugün Başlıyor
"Okulum Temiz" Belgelendirme Programının yürütülme esasları yeniden belirlendi
İşte kendinizi geliştirmeniz için online eğitimler
Öğretici: Sabit Gelirliler Göz Göre Göre Enflasyon Altında Eziliyor
Öğretmenlerin Mazerete Dayalı Atama Duyurusundaki Mağduriyeti Giderilmelidir
Uluslararası Eğitim Raporları: Özet ve Öneriler
Danıştaydan Tarikatlara Ve Açık Öğretime Kapı Açan Düzenlemeye Yürütmeyi Durdurma
Sayılarla LGS 2024
İmam Hatipli Öğrenciler, Güney Kore'deki Robot Yarışmasında Dünya Şampiyonu Oldu
1 Ekim 2008 Tarihinden Önce Sözleşmeli Olarak Başlayıp Daha Sonra Kadroya Geçen Öğretmenler 5434 Sayılı Kanuna Tabii Olmalıdır
LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2024-KPSS: Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
Deneyap Teknoloji Atölyelerinde Yaz Okulu Başlıyor!