Fırat Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Fırat Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve tanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların;
Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.
2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki Yükseltilme ve Atanma Puan tablosunu doldurarak,1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri PDF formatında içeren 6 (altı) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki Yükseltilme ve Atanma Puan tablosunu doldurarak,1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri PDF formatında içeren 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
4- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki Yükseltilme ve Atanma Puan tablosunu doldurarak,1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri PDF formatında içeren 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

BİRİMİANABİLİM DALIUNVANDERECEADETAÇIKLAMALAR
Eğitim FakültesiEğitim Programları ve ÖğretimDoktor
Öğretı̇m Üyesi
11Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim alanında yapmış
olmak. Ev okul modelinin uygulanabilirliği konularında çalışmaları bulunmak.
Eğitim Programları ve ÖğretimDoktor
Öğretı̇m Üyesi
11Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim alanında yapmış
olmak. Teknolojiyle kendi kendine öğrenme konularında çalışmaları bulunmak
Eğitim YönetimiDoktor
Öğretı̇m Üyesi
11Doktorasını Eğitim Yönetimi alanında yapmış olmak. Kolektif öğretmen yeterliği konularında çalışmaları bulunmak.
Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeDoçent11Doçentlik unvanını Eğitim Programları ve Öğretimi alanında
yapmış olmak. Ölçek bulgularına örneklem etkisi konularında çalışması bulunmak.
İlahiyat FakültesiHadisProfesör11Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak.
İslam HukukuDoçent11Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. İlk halifelerin ictihatları konularında çalışmaları bulunmak.
İnsani ve Sosyal
Bilimler Fakültesi
Eskiçağ TarihiDoktor
Öğretı̇m Üyesi
11Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak. Roma döneminde dinin gelişimi konularında çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat PolitikasıDoktor
Öğretı̇m Üyesi
11Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak. Parasal iktisat ve finans yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.
İktisat TeorisiDoktor
Öğretı̇m Üyesi
11Doktorasını Siyaset Bilimi alanında yapmış olmak. Küreselleşme
ve ekonomik büyüme konularında çalışmaları bulunmak.
Fen FakültesiMoleküler BiyolojiProfesör11Doçentlik unvanını Biyoloji Bilim alanında almış olmak. Protein
ekstraksiyon konularında çalışmaları bulunmak
Moleküler BiyolojiDoçent11Doçentlik unvanını Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim
alanında almış olmak. Protein ekstraksiyon konularında çalışmaları bulunmak
Mühendislik FakültesiBilgisayar YazılımıDoçent11Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Biyomedikal görüntü işleme ve yapay zeka
konularında çalışmaları bulunmak.
Yazılım MühendisliğiDoçent11Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Biyomedikal görüntü işleme ve fizyoterapi alanında
yapay zeka konularında çalışmaları bulunmak.
Yazılım MühendisliğiDoçent11Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında
almış olmak. Derin öğrenme tabanlı metin, görüntü ve sinyal işleme konularında çalışmaları bulunmak.
Çevre BilimleriDoçent11Doçentlik unvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Membran biyofilm reaktör sistemleri konularında
çalışmaları bulunmak.
Devreler ve SistemlerDoçent11Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında
almış olmak. Sayısal filtreler ve memristör konularında çalışmaları bulunmak.
HidrolikDoktor
Öğretı̇ m Üyesi
11Doktorasını İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Hidrolik savaklar konularında çalışmaları bulunmak.
Genel JeolojiDoktor
Öğretı̇m Üyesi
11Doktorasını Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Fay kinematiği ve asismik krip konularında çalışmaları
bulunmak.
Proses ve Reaktör
Tasarımı
Doçent11Doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak. Kabarcıklı kolon reaktörlerinde kütle transferi konusunda
çalışmaları bulunmak.
Konstrüksiyon ve İmalatDoktor
Öğretim Üyesi
11Doktorasını Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış
olmak. Sürtünmeli kaplamalar konusunda çalışmaları bulunmak.
Mekanik (Makine Müh.)Doktor
Öğretim Üyesi
11Doktorasını Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Biyomekanik ve kompozit plaklar konularında çalışmaları
bulunmak.
Mekanik (İnşaat Müh.)Profesör11Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak.
Deprem mühendisliği ve hasar mekaniği konularında çalışmaları
bulunmak.
Teknoloji FakültesiElektronikDoktor
Öğretim Üyesi
11Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Elektrik motor tasarımı ve sürücü tasarımı konusunda çalışmaları bulunmak.
UlaştırmaDoktor
Öğretim Üyesi
11Doktorasını İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalında yapmış olmak. Bitüm modifikasyonunda komposit malzemelerin
kullanımı konusunda çalışmaları bulunmak.
Mekanik SistemleriDoktor
Öğretim Üyesi
11Doktorasını Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve yenilenebilir enerji
konularında çalışmaları bulunmak.
MalzemeDoktor
Öğretim Üyesi
11Doktorasını Metalurji Malzeme Mühendisliği veya Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Teknolojileri alanında yapmış olmak. Nanokristalin selüloz üretimi ve karakterizasyonu konularında çalışmaları bulunmak.
MalzemeDoktor
Öğretim Üyesi
11Doktorasını Metalurji Malzeme Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Teknolojileri alanında yapmış olmak. Biyoseramik kaplamalar konusunda çalışmaları bulunmak
Taşıt TasarımDoçent11Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Polimer kompozitlerin elektriksel özellikleri konularında
çalışmaları bulunmak.
Yazılım MühendisliğiDoçent11Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Derin öğrenme ile biyomedikal sinyal işleme
konularında çalışmaları bulunmak.
Su Ürünleri
Fakültesi
İşleme TeknolojisiProfesör11Doçentlik unvanını Su Ürünleri alanında almış olmak. Su
ürünleri işleme teknolojileri alanında çalışmaları bulunmak.
Sivil Havacılık
Yüksekokulu
Havacılık Elektrik ve ElektroniğiProfesör11Doçentlik unvanını Fizik Bilimi alanında almış olmak. Çok düşük frekanslı ve yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaların
yayılımı konularında çalışmaları bulunmak.
Uçak Bakım ve OnarımDoktor
Öğretim Üyesi
11Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Sürü
İnsansız Hava Araçları üzerine çalışmaları bulunmak.
Teknik Bilimler MYOHibrid ve Elektrikli
Taşıtlar Teknolojisi
Doktor
Öğretim Üyesi
11Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Kablosuz haberleşme sistemleri alanında
çalışmaları bulunmak. En az 2 yıl bir yüksek öğretim kurumunda ders verme tecrübesine sahip olmak.
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Engellilerin hayatını kolaylaştırdıÖnceki Haber

Engellilerin hayatını kolaylaştırdı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi, 29 Öğretim Üyesi alıyorSonraki Haber

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 4 Ö...

Yorum Yazın

2022 Yılı sonuna kadar dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahtayla buluşacak
Hatalı ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneği kamu zararı oluşturur mu?
Sürgüne Kapı Aralayan Akademik Hareketlilik Projesini Yakından Takip Ediyoruz!
MEB, Engelsiz Eğitim İçin Ulusal Eylem Planı Hazırladı
MEB’e Rehber Öğretmenlerin Ve Çocuk Gelişimi Öğretmenlerinin Resen Görevlendirmelerine Karşı Talebimizi Yineledik
Yetişkin engellerin gideceği bir okul yoktu, şimdi 81 ilde açmış olduk
Kendini Öğrencilerine Adayan Öğretmenin Azmi Örnek Oluyor
YÖK Akademik Hareketlilik Projesini başlatıyoruz
MEB’de görme engelli personel evrak işlemlerini artık daha kolay yapabilecek
"Türkiye ilk kez mesleki eğitime uluslararası öğrenci almaya başladı"
“Yıllardır Kamu Çalışanlarının Üzerinde Ağır Bir Yük Olan Gelir Vergisi Sorunu Artık Çözülmelidir.”
Toplu sözleşme talebimiz olan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde sona gelindi
Yalçın: “Sözleşmelilere Kadro Müjdesi Bayram Havası Oluşturdu”
Açık Öğretim Okulları 2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları
Mücadelemiz, Bütün Güvencesiz Personelin İstisnasız Ve Şartsız Biçimde Kadroya Geçirilmesi İçindir
Haftada 44 saat ders okutan atölye ve laboratuvar öğretmenleri mesleki eğitim merkezlerinde derse girebilir mi?
Sözleşmeli istihdamda önemli adım
Sözleşmelilerin Kadroya Alınmasında Yarım-Yamalak Değil, Tam Çözüm İstiyoruz!
Öğretici: Sözleşmeli Statü Tamamen Kaldırılmalı, Tüm Sözleşmeliler Kadroya Kavuşmalıdır
Kızılay Burs Başvuruları