Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı / Öğretim Üyesi alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı / Öğretim Üyesi alacak
Abone ol
Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.Başvuru Adresi: Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez / ELAZIĞ

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI


31.12.2022 tarih ve 32060 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim Elemanı ilanımızın İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı Ales Puan Türü sehven Sayısal (SAY) olarak yazılmış olup Sözel (SÖZ) olarak aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 

BİRİMİİLAN NOAnabilim Dalı/ProgramKadro DerecesiKadro AdediKadro UnvanıALES
Baraj Puanı
Yabancı Dil Baraj
Puanı
ALES
Puan Türü
İLANDA ARANAN ŞARTLAR
İletişim Fakültesi2022/25Sinema Anabilim Dalı41Araştırma Görevlisi7050SÖZRadyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olmak. Radyo Televizyon ve Sinema veya İletişim Bilimleri alanında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak
Duyuru Başlama Tarihi02.01.2023
Son Başvuru Tarihi16.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi19.01.2023

 

Sınava Giriş Tarih23.01.2023
Sınav Açıklama Tarihi25.01.2023
Sonuçların Açıklanacağı Adreswww.firat.edu.tr

 

BİRİMİİLAN NOAnabilim Dalı/
Program
Kadro DerecesiKadro AdediKadro UnvanıALES
Baraj
Puanı
Yabancı
Dil Baraj
Puanı
ALES
Puan Türü
İLANDA ARANAN ŞARTLAR
İletişim
Fakültesi
2022/25Sinema
Anabilim Dalı
41Araştırma
Görevlisi
7050SAYRadyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olmak. Radyo Televizyon ve Sinema veya İletişim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
Mühendislik Fakültesi2022/26Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal
Temelleri
41Araştırma
Görevlisi
7050SAYBilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Teknoloji Fakültesi2022/27Adli Bilişim Mühendisliği41Araştırma
Görevlisi
7050SAYAdli Bilişim Mühendisliği lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sivil Havacılık
Yüksekokulu
2022/28Hava Trafik Kontrolü Anabilim Dalı41Araştırma
Görevlisi
7050SAYHava Trafik Kontrol, Uçak Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği veya Meteoroloji Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Hava trafik Kontrol lisansına sahip olmak ve yüksek lisans yapıyor olmak.
Veteriner Fakültesi2022/29Veterinerlik
Genetiği Anabilim Dalı
41Araştırma
Görevlisi
7050SAYVeteriner Fakültesi mezunu olmak. Veterinerlik Genetiği alanında doktora yapıyor olmak
Eczacılık
Fakültesi
2022/30Klinik Eczacılık Anabilim Dalı41Araştırma
Görevlisi
7050SAYEczacılık Fakültesi mezunu olmak. Klinik Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
Rektörlük2022/31Rektörlük (Dış İlişkiler Birimi)51Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)7050SAY- SÖZ- EATezli Yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek şartıyla Erasmus+ projelerinde deneyim sahibi olmak. Erasmus veya dış ilişkiler biriminde en az bir yıl çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
2022/32Ebelik Anabilim
Dalı
51Öğretim Görevlisi (Ders
verecek)
7050SAYEbelik lisans mezunu olmak. Ebelik veya Histoloji ve Embriyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Devlet
Konservatuvarı
2022/33Türk Halk Müziği Anasanat Dalı51Öğretim Görevlisi (Ders verecek)7050SÖZMüzik Öğretmenliği, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri veya Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Türk Halk Müziği Anasanat veya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Teknik Bilimler MYO2022/34Otomotiv Teknolojisi Pr.51Öğretim Görevlisi (Ders verecek)70 SAYMakine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Makine Eğitimi veya Otomotiv Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu bölümlerin birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.


Genel ve Özel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.  Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir
5) Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.
6) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte
veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
İstenilen Belgeler 1- Özgeçmiş
2- Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.) 3- 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5- Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-Devlet çıktısı ile birlikte)
6- Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge)
7- Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge)
8- Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı)
9- ALES Belgesi
10- Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS)
11- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi
12- İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi
13- Adli Sicil Belgesi Muafiyet
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda  (deneyiminin  uzmanlık  alanları  ile  ilgili  olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2-  Meslek  yüksekokullarının,  bu  yönetmeliğin  6.  maddesinin  4.  fıkrası  kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim  elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

ÖNEMLİ NOTLAR.
1- Başvurunun, şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.
2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olmak. adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır
3- Postadaki  gecikmelere,  eksik  bilgi  ve  belge  ile  intikal  eden  başvurulara  ve  gerçeğe  aykırı  beyan  ihtiva  eden  başvurulara  ilişkin  sorumluluk
başvurana aittir.
4- İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavı  geçersiz  sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
5- e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
6- Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  ancak  birine  başvuru  yapabilir.  Birden  fazla  kadroya  başvuru  yapan  adayların  tüm  başvuruları  geçersiz sayılacaktır.
7- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Üniversitemiz  aşağıda  belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Kanun  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atama  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.
1- Atamalarda,  Üniversitemiz  Senatosunca  kabul  edilen  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca  onaylanan  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.
2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, atanma.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Bilgi  Sistemi  üzerinde  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvurabilmek  için  Gerekli  Asgari  Koşullar  tablosunun  bizzat  aday  tarafından  online  olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi  ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1  (bir) adet dosya ve bu dosyadaki  belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Doçent  kadroları  daimi  statüde olup,  bu  kadroya  başvuran  adayların,  atanma.firat.edu.tr  adresinde  bulunan  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Bilgi  Sistemi  üzerinde  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvurabilmek  için  Gerekli  Asgari  Koşullar  tablosunun  bizzat  aday  tarafından  online  olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi  ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1  (bir) adet dosya ve bu dosyadaki  belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
4- Doktor  Öğretim Üyesi  kadrolarına  başvuran  adayların,  atanma.firat.edu.tr  adresinde  bulunan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edilebilir.
NOT: Müracaatların   tamamlanmasını   müteakiben   Üniversitemiz   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönergesi   uyarınca   kurulan Öndeğerlendirme Komisyonunca yapılan incelemede ilanda belirtilen şartları ve asgari şartları sağlamayanların başvurular geçersiz sayılacaktır.
 

BİRİMİANABİLİM DALIUNVANDERECEADETAÇIKLAMALAR
Eczacılık
Fakültesi
BiyokimyaDr. Öğr. Üyesi11Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. İlgili anabilim dalında doktora yapmış
olmak.
Farmasötik
Mikrobiyoloji
Dr. Öğr. Üyesi11Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Mikrobiyoloji veya Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.
FarmakolojiDr. Öğr. Üyesi31Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Diyabetik yaraların tedavisinde tıbbi bitkilerin kullanımı konusunda çalışmaları bulunmak.
Eczacılık
Fakültesi
Farmasötik ToksikolojiDr. Öğr. Üyesi31Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.
Farmasötik TeknolojiDr. Öğr. Üyesi31Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik teknoloji veya farmasötik kimya alanında doktora yapmış olmak.
Tıp FakültesiHalk SağlığıDr. Öğr. Üyesi21Tıp Fakültesi mezunu olmak. Halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Tıp Fakültesinde lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
Radyasyon
Onkolojisi
Dr. Öğr. Üyesi11Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyosyon onkolojisi uzmanı olmak.
Tıbbi MikrobiyolojiDr. Öğr. Üyesi11Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi mikrobiyoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Kan transfüzyonu merkezinde sorumlu olarak çalışmış olmak. Tüberküloz hastalarında Covid 19 üzerine çalışmaları bulunmak.
AnatomiDr. Öğr. Üyesi11Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıp Fakültesinde Anatomi alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak.
Ortopedi ve TravmatolojiDr. Öğr. Üyesi11Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmak. Uzmanlık alanında ulusal yeterlilik belgesi sahibi olmak. Omurga anomalileri konusunda çalışmaları bulunmak.
İç Hastalıkları
(Gastroenterolojisi)
Dr. Öğr. Üyesi11Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Özafagus ve anal manometri konusunda çalışmaları bulunmak.
İç Hastalıkları
(Romatoloji)
Dr. Öğr. Üyesi11Romatoloji yan dal uzmanı olmak.
BiyokimyaDoçent11Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Biyokimya alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Son iki eğitim yılı dönemi tıp veya diş hekimliği Fakültesinde lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
Ortopedi ve
Travmatoloji
Doçent11Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Son iki eğitim yılı dönemi tıp Fakültesinde lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
RadyolojiDoçent11Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Son iki eğitim yılı dönemi tıp Fakültesinde lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
Tıp FakültesiNörolojiDoçent11Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Son iki eğitim yılı dönemi tıp Fakültesinde lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
Tıbbi BiyolojiDoçent11Tıbbi biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Tıp veya diş hekimliği Fakültesinde lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
Adli TıpDoçent11Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Son iki eğitim yılı dönemi tıp Fakültesinde lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
PsikiyatriProfesör11Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Son iki eğitim yılı dönemi tıp Fakültesinde lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
İç HastalıklarıProfesör11Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Son iki eğitim yılı dönemi tıp Fakültesinde lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
Göğüs CerrahisiProfesör11Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Son iki eğitim yılı dönemi tıp Fakültesinde lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıProfesör11Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Son iki eğitim yılı dönemi tıp Fakültesinde lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
Acil TıpProfesör11Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Son iki eğitim yılı dönemi tıp Fakültesinde lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
Mühendislik FakültesiHidrolikProfesör11Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Savaklar konusunda çalışmaları bulunmak
TelekomünikasyonDr. Öğr. Üyesi11Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Filtre Tasarımı konusunda çalışmaları bulunmak.
Yazılım MühendisliğiDoçent11Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında yapmış olmak. Ses sinyalleri üzerine yapay zeka konusunda çalışmaları bulunmak
Eğitim
Fakültesi
Resim- İş Eğitimi Anasanat DalıDr. Öğr. Üyesi21Plastik sanatlarda sanatta yeterlik yapmış olmak. Afişin incelenmesi üzerine çalışmaları bulunmak ve yükseköğretimde 2 yıl ders vermiş olmak 
Sınıf EğitimiDr. Öğr. Üyesi11Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Matematik öğrenme güçlüğü konusunda çalışmaları bulunmak.
Eğitim
Fakültesi
Türkçe EğitimiDr. Öğr. Üyesi11Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okuma öğretimi yaklaşımları üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim Programları ve ÖğretimDr. Öğr. Üyesi11Eğitim bilimleri bölümünde doktora yapmış olmak. Öğretmen presenteizmi konusunda çalışmaları bulunmak.
Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve RehabilitasyonDr. Öğr. Üyesi31Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. İlgili alanda doktora yapmış olmak. Ağrı modelleri üzerine çalışmaları bulunmak.
İnsani ve
Sosyal Bilimler Fakültesi
Yeni Türk EdebiyatıProfesör11Doçent unvanını Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak. Osmanlı dönemi basını konusunda çalışmaları bulunmak.
İletişim
Fakültesi
Genel GazetecilikProfesör11Doçentlik unvanını İletişim Çalışmaları Bilim alanında almış olmak. Siyasal İletişim veya Kültürlerarası İletişim konularında çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiYönetim BilimleriDr. Öğr. Üyesi11Doktorasını siyaset ve sosyal bilimler alanında yapmış olmak. Göç konusunda çalışmaları bulunmak.
Teknik Bilimler MYOHibrid ve Elektrikli
Taşıtlar Teknolojisi
Dr. Öğr. Üyesi11Doktorasını Enerji Sistemleri Mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak. Yakıt pilli Hibrit elektrikli araçlar konusunda çalışmaları bulunmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
Spor Yönetim
Bilimleri
Profesör11Doçentlik unvanını Spor Bilimleri Bilim alanında almış olmak. Spor yönetiminde inovasyon üzerine çalışmaları bulunmak.
Fen FakültesiAnaliz ve FonksiyonlarProfesör11Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak. Spektral teori konusunda çalışmaları bulunmak
Su Ürünleri
Fakültesi
YetiştiricilikProfesör11Doçentlik unvanını Su Ürünleri alanında almış olmak. Su Ürünleri Yetiştiriciliği konusunda çalışmaları bulunmak.
İlahiyat
Fakültesi
TefsirDr. Öğr. Üyesi11Doktorasını Tefsir Anabilim Dalında yapmış olmak. Tefsir Kıraat ilişkisi konusunda çalışmaları bulunmak.

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacakÖnceki Haber

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanıSonraki Haber

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim ve...

Yorum Yazın

Talip Geylan'dan ülke ve çalışma hayatı gündemine ilişkin değerlendirmeler
Deprem Tazminatı Ödemelerine Dahil Edilmeyen İlçeler İçin Cumhurbaşkanlığına Başvurduk
Değişen Ödül Yönetmeliği Hakkında Değerlendirme
Öğretmen Çocukları, Bursluluk sınavına depremden etkilen öğrenci kontenjanından başvuru yapamıyor
2023 YKS’ye girecek depremzede adayları ilgilendiren yeni gelişme
Millî Teknoloji Meslek Lisesi, çok özellikleri olan bir meslek lisesi olacak
Milli Eğitim Bakanlığından deprem bölgesindeki okul birincilerine dair yeni düzenleme
Bursluluk sınavına girecek öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacaklar?
Haziran ayı mesleki çalışmalarının detayları belli oldu
Deneyap Kart Akademi Eğitimleri - 3 Başlıyor!
Bu okullarımıza artık köy yaşam merkezi diyoruz
Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Kapsamında Sıkça Sorulan Soruların Cevapları Yayımlandı
Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Eğitim Programı İçin Başvurular Başladı
İşte haftanın yalan haberleri
2023 İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuruları Alınmaya Başlandı
MEB’de Görevde Yükselme Sınavı İçin Yazılı Sınav İnternet Başvuru Ve Onay Süreci Başladı
2023 DGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Bilim ve sanat merkezlerimiz, TÜBİTAK'a damgasını vurmaya devam ediyor
Mesleki Ve Teknik Eğitimde Fikri Ve Sınai Mülkiyet Atılımı
Bakan Özer'den Müjde: Her Okula Rehber Öğretmen Atanacak