Gazi Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi ve 14 Öğretim Elemanı alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Gazi Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi ve 14 Öğretim Elemanı alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23., 24. ve 5772 sayılı kanunla değişik 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
6. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23/c, 24/d ve 5772 sayılı Kanunla değişik 26./a-2 maddelerinde öngörülen ek koşullara karşılık gelen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları üniversitemizce kabul edilmeyecektir.
7. Üniversitemizce, ilan edilen her kadro pozisyonu için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3. maddesinin 3. Fıkrası uyarınca özel şart belirlenebilir.
8. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
9. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
10. İdarenin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
İlan edilen kadro pozisyonunun başvuru şartlarına göre çeşitlilik gösterebilecek olup istenecek belgeler;
A) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir. (Başvuru dilekçesinde yayınlardan biri başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. DOÇENTLİK BELGESİ: e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
B) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. DOÇENTLİK BELGESİ: e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
C) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar süreli statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. YABANCI DİL BELGESİ : YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dil Belgesi olması zorunludur. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır. e-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler geçerlidir
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
şartlarını sağlamalıdır.

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 30.12.2022
Bitiş Tarihi : 13.01.2023

 

SIRA NOUNVANBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/ANA SANAT DALI/PROGRAM/
BAĞLI BİRİM
BİLİM DALIDERECEADETBAŞVURU ŞARTLARI
1PROFESÖRDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERORTODONTİ 11Doçentliğini  ortodonti  alanında  almış  olmak,  ortodontik  mini  implantlar, dinamik doğal baş konumu ve enürezis nokturna konularında çalışmaları olmak.
2DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMASÖTİK KİMYA 11Eczacılık fakültesi mezunu olmak, doktorasını farmasötik kimya alanında yapmış olmak, enflamatuvar hastalıklara karşı mPGES-1, sEH, 5-LO ve FLAP inhibitörleri ile bilgisayar destekli ilaç geliştirme alanında çalışmaları
olmak.
3DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMASÖTİK KİMYA 11Eczacılık fakültesi mezunu olmak, doktorasını farmasötik kimya alanında yapmış olmak, alzheimer hastalığına karşı piridazinon, benzoksazolon ve fitalazinon   türevi   kolinesteraz   ve   beta-agregasyon   inhibitörleri   ile antioksidan etkili ilaç geliştirme alanında çalışmaları olmak.
4DOÇENTFEN FAKÜLTESİBİYOLOJİGELİŞİM BİYOLOJİSİ 11Doçentliğini biyoloji alanından almış olmak, böceklerde üreme, sindirim ve boşaltım   sistemleri   konularında   elektron   mikroskobu   ile   yapılmış
çalışmaları olmak, alanıyla ilgili yurtdışı deneyimine sahip olmak.
5DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
FEN FAKÜLTESİBİYOLOJİGENEL BİYOLOJİ 11Doktorasını biyoloji alanında yapmış olmak, ağır metallerin memeli hayvan sistemlerine toksik etkisi ve histopatolojisi konusunda çalışmaları olmak
6DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİFEN FAKÜLTESİBİYOLOJİMOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 11Biyoloji lisans mezunu olmak, doktorasını biyoloji alanında yapmış olmak, bitkilerde  abiyotik  stres  ve  kanser  hücrelerinde  toksisite  konusunda moleküler düzeyde çalışmaları olmak, belgelendirmek kaydı ile moleküler biyoloji laboratuvarlarında çalışma tecrübesine sahip olmak.
7DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİFEN FAKÜLTESİBİYOLOJİZOOLOJİ 11Biyoloji  alanında   lisans,  yüksek  lisans  ve   doktora  mezunu   olmak, cantharidae   ve   chrysomelidae   sistematiği   ve   genitalleri   konusunda çalışmaları    olmak,    tarım    zararlısı    coleopteralerin    sistematiği    ve
taksonomileri konusunda proje deneyimi olmak.
8DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİ 11Doktorasını eğitim yönetimi ve denetimi alanında yapmış olmak, öğrenme kültürü ve hastanede eğitim konularında çalışmaları olmak.
9DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİ 11Doktorasını eğitim yönetimi ve denetimi alanında yapmış olmak, eğitim yönetiminde etik ikilemler konusunda çalışmaları olmak.
10DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR EĞİTİMİMÜZİK EĞİTİMİ 11Doktorasını müzik eğitimi alanında yapmış olmak, Türk halk müziği solfeji, nazariyatı ve ses eğitimi alanında çalışmaları olmak.
11DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 11Doktorasını  fen  bilgisi  eğitimi  alanında  yapmış  olmak,  fen  eğitiminde dönüştürücü öğrenme teorisi konusunda çalışmaları olmak.
12DOÇENTGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİARAP DİLİ EĞİTİMİ 11Doçentliğini Arap dili eğitimi alanında almış olmak, Arap dili eğitiminde program ve müfredat geliştirme konularında çalışmaları olmak.
13DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİFRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ 11Doktorasını Fransız dili eğitimi alanında yapmış olmak, Fransızca yabancı
dil  sınıflarında  çeviri  tekniğinin  kullanılması  ve  yazılı  anlatım  yanlışları konularında çalışmaları olmak.
14DOÇENTMİMARLIK FAKÜLTESİŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMAŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 11Doçentliğini  şehir  ve  bölge  planlama  alanında  almış  olmak,  kentsel
yenileme  alanlarında  güvenli  kent  planlama  uygulamaları  ve  ulaşım ağlarının kentsel gelişmeye etkisi konularında çalışmaları olmak.
15PROFESÖRMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini  endüstri  mühendisliği  alanında  almış  olmak,  montaj  hattı dengeleme ve üretim çizelgeleme konularında çalışmaları olmak.
16PROFESÖRMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini  inşaat  mühendisliği  alanında  almış  olmak,  güçlendirilmiş betonarme  kolonların  eksenel  yükler  altındaki  davranışları  konularında çalışmalar yapmış olmak.
17PROFESÖRMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olmak, su alma yapıları ve hava girişli çevrinti üzerine çalışmaları olmak.
18DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 11Doktorasını makina mühendisliği alanında yapmış olmak, turbomakinalar ve nanoakışkanlar konularında sayısal ve deneysel çalışmaları olmak.
19DOÇENTTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUMALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜPOLİMER TEKNOLOJİSİ 11Doçentliğini kimya alanında almış olmak, çözünür epoksit hidrolaz enzimi, üreaz enzimi ve 5-lipoksijenaz aktive edici protein (FLAP) inhibitörlerinin geliştirilmesi konularında çalışmaları olmak.
20DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİİMALAT MÜHENDİSLİĞİİMALAT MÜHENDİSLİĞİ 11Doktorasını  imalat  mühendisliği  alanında  yapmış  olmak,  polimer  esaslı karbon  takviyeli  malzemeler  ve  4  rotorlu  İHA  tasarımı  alanlarında çalışmaları olmak.
21DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 11İnşaat mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, ataletsel  ve  kinematik  kuvvetler  altında  kazık  davranışının  suya  doygun kohezyonsuz   zeminlerde   değerlendirilmesi,   sıvılaşma   potansiyeli   olan zeminlerin standart ve mini koni penetrasyon testi ile incelenmesi, polietilen atık
malzemesi kullanılarak zemin iyileştirilmesi konularında çalışmaları olmak.
22DOÇENTTEKNOLOJİ FAKÜLTESİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini  metalurji  ve  malzeme  mühendisliği  alanında  almış  olmak, kendini onaran metaller (self-healing metals) ve kendini onaran malzemeler (self-healing materials) konularında çalışmaları olmak.
23PROFESÖRTEKNOLOJİ FAKÜLTESİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini otomotiv mühendisliği alanında almış olmak, iyonlaşma akımı, HCCI   motorlar   ve   aktif   süspansiyon   sistemi   kontrolü   konularında çalışmaları olmak.
24PROFESÖRTEKNOLOJİ FAKÜLTESİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini otomotiv mühendisliği alanında almış olmak, buji ile ateşlemeli motorlarda  emisyon  kontrol  yöntemleri  ve  stirling  motorları  konularında
çalışmaları olmak.
25DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİPLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK
CERRAHİ
 11Tıpta uzmanlığını plastik rekonstrüktif  ve estetik cerrahi alanında almış olmak,   sinir   onarımı   ve   rinoplasti   konularında   çalışmaları   olmak, mikrocerrahi alanında deneyim sahibi olmak.
26DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIÇOCUK KARDİYOLOJİ11Çocuk   kardiyolojisi   yandal   uzmanı   olmak,   pulmoner   hipertansiyon konusunda çalışmaları olmak.
27DOÇENTTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIÇOCUK YOĞUN BAKIM11Doçentliğini çocuk yoğun bakım alanında almış olmak, ecmo, sublingual atropin, transvers miyelit, akut nekrotizan ensefalit ve restless sendromu konularında çalışmaları olmak, en az 5 (beş) yıl çocuk yoğun bakım çalışma
deneyimine sahip olmak.
28DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK VE ERGEN RUH
SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 11Çocuk  ve  ergen  ruh  sağlığı  ve  hastalıkları  uzmanı  olmak,  psikiyatrik hastalığı olan çocuklarda sanat psikoterapisi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda nöroinflamasyon konularında çalışmaları olmak.
29DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİENFEKSİYON HASTALIKLARI 11Enfeksiyon  hastalıkları  uzmanı  olmak,  intravenöz  fosfomisin  tedavisi  ve stenotrophomonas maltophilia bakteriyemisi konularında çalışmaları olmak.
30DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARIONKOLOJİ11İç   hastalıkları   uzmanı  olmak,   tıbbi  onkoloji   yandal  uzmanı  olmak, gastroenteropankreatik     nöroendokrin     neoplazilerde     immünoterapi
yolakları, onkolojide biyobenzer kullanımı konularında çalışmaları olmak.
31DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİNÖROLOJİ 11Nöroloji uzmanı olmak, Multipl Sklerozda Nörojenik Mesane, EMG alanında Amyotrofik Lateral Sklerozda (ALS) beyin sapı uyarılabilirliği konularında
çalışmaları olmak.
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

A)BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
İlan edilen kadro pozisyonunun başvuru şartlarına göre çeşitlilik gösterebilecek olup istenecek belgeler;
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
2. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
3. ÖZGEÇMİŞ: Sisteme PDF formatında yüklenecektir.
4. ASKERLİK DURUM BELGESİ: Sadece Erkek Adaylar için zorunludur. e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
5. MEZUNİYET BELGELERİ: e-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
6. ÖĞRENCİ BELGESİ: e-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi geçerlidir.
7. TRANSKRİPT: Lisans Eğitimi ile ilgili e-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belge geçerlidir.
8. ALES BELGESİ: e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belge geçerlidir. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır.
9. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
10. YABANCI DİL BELGESİ : YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dil Belgesi olması zorunludur. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır. e-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
11. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
12. TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR BELGE: İlan edilen kadronun başvuru şartına bağlı olarak alınacak onaylı belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
13. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
14. ADLİ SİCİL KAYDI BELGESİ: e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir. 
şartlarını sağlamalıdır.

B)AÇIKLAMALAR:
1. Atanmaya hak kazanan adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ilanın çıkıldığı birime ibraz etmeleri gerekmektedir.
2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ilanın çıkıldığı birime ibraz edilmesi gerekmektedir.
C)MUAFİYET:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Muafiyet başlıklı 14. maddesinin;
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.hükümü kapsamında merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
D)BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:
1. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
2. Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
3. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.
6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
7. Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar 2547 sayılı kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
8. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
9. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen Araştırma Görevlilerinden 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri tekrar başlatılanların Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir
12. İdarenin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

E)BAŞVURU TAKVİMİ:
Duyuru Başlama Tarihi:30.12.2022
Son Başvuru Tarihi:13.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi:20.01.2023
Giriş Sınav Tarihi:27.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi:03.02.2023
 
SIRA NOUNVANBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/ANA SANAT DALI/PROGRAM/
BAĞLI BİRİM
DERECEADETALES PUAN TÜRÜALES PUANIYABANCI DİL PUANISONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI WEB ADRESİBAŞVURU ŞARTLARI
1ARAŞTIRMA GÖREVLİSİGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
BİYOLOJİ EĞİTİMİ41SAY7050https://gef. gazi.edu.tr/Biyoloji eğitimi lisans mezunu olmak, biyoloji eğitimi alanında tezli lisansüstü eğitim yapıyor
olmak.
2ARAŞTIRMA GÖREVLİSİGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ41SAY7050https://gef. gazi.edu.tr/Fen  bilgisi  eğitimi  lisans mezunu  olmak, fen bilgisi  eğitimi  alanında  tezli  yüksek  lisans
yapıyor olmak.
3ARAŞTIRMA GÖREVLİSİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ41SAY7080https://mf.gazi.edu.tr/Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak, bilgisayar  mühendisliği  alanında  tezli  yüksek lisans yapıyor olmak.
4ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI41SAY7050https://personel.gazi. edu.tr/Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak, teknoloji ve bilgi yönetimi tezli yüksek lisans mezunu       olmak,       video       etiketleme uygulamalarında  derin  öğrenme  yaklaşımları konusunda çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında   en   az   5   (beş)   yıl   çalışma
deneyimine sahip olmak.
5ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI41--------50https://personel.gazi. edu.tr/Bilgisayar eğitimi alanında tezli yüksek lisans mezunu  olmak,  bilişim  sistemleri  alanında doktora  mezunu  olmak,  nesnelerin  interneti, bulut bilişim, siber güvenlik alanlarından en az
birinde deneyim sahibi olmak.
6ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI41SAY7050https://personel.gazi. edu.tr/Bilgisayar     mühendisliği      veya     yazılım mühendisliği lisans mezunu olmak, en az tezli yüksek lisans mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla Unity 3D ortamında C# programlama
dili ile kod geliştirme deneyimine sahip olmak.
7ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ41SAY7050https://personel.gazi. edu.tr/Biyoloji  eğitimi  lisans  ve  tezli  yüksek  lisans mezunu  olmak,  yükseköğretim  kurumlarında en az 5 yıl kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesine    yardımcı    olmak    ve alanında uzman akademisyenlerle öğrencilerin
bir araya gelmesi görevlerini yürütmüş olmak.
8ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ41--------50https://personel.gazi. edu.tr/Biyomedikal mühendisliği lisans, nanoteknoloji ve     nanotıp     tezli     yüksek     lisans     ve biyomühendislik    doktora    mezunu    olmak, moleküler baskılanmış polimer, yüzey plazmon rezonans     ve     biyosensör     konularında
çalışmaları olmak.
9ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VEREN)TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUMALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜPOLİMER TEKNOLOJİSİ41SAY70----https://tek nikbilimler.gazi.edu. tr/Metal öğretmenliği lisans mezunu olmak, metal eğitimi  alanında  tezli  yüksek  lisans  yapmış olmak,  toz  altı  kaynak  yöntemi  konusunda çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında
en az 5 (beş) çalışma deneyimi olmak.
10ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VEREN)TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUMALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜPOLİMER TEKNOLOJİSİ41SAY70----https://tek nikbilimle r.gazi.edu. tr/Fen   fakültelerinin   matematik   bölümünden lisans mezunu olmak, matematik alanında tezli yüksek  lisans  yapmış  olmak,  kantorovich  tip ıntegral  operatörleri  konusunda  çalışmaları olmak,    MATLAB    ve    SQL    Server-2008
sertifikalarına sahip olmak.
11ARAŞTIRMA GÖREVLİSİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ41SAY7050https://tf.gazi.edu.tr/Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak, bilgisayar  mühendisliği  alanında  tezli  yüksek lisans yapıyor olmak
12ARAŞTIRMA GÖREVLİSİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ41SAY7050https://tf.gazi.edu.tr/Enerji  sistemleri  mühendisliği  lisans  mezunu olmak, enerji sistemleri mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
13ARAŞTIRMA GÖREVLİSİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ41SAY7050https://tf.gazi.edu.tr/Metalurji   ve   malzeme   mühendisliği   lisans mezunu    olmak,    metalurji    ve    malzeme mühendisliği   alanında   tezli   yüksek   lisans
yapıyor olmak
14ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(DERS VEREN)
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU
YABANCI DİLLERYABANCI DİLLER41SAY SÖZ
EA
7085https://ydyo.gazi.edu.tr/İngilizce  öğretmenliği  veya  İngiliz  dili  eğitimi lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinden
tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğr...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi ve 6 Öğretim Elemanı alım ilanı / Düzeltme İlanı İleSonraki Haber

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversit...

Yorum Yazın

AİHM, Sendika üyelerinin basın açıklamasının engellenmesinde hak ihlaline karar verdi
Bolu İdare Mahkemesi de rehber öğretmenlere artırımlı ek ders ödenmesine karar verdi
MEB'e iki genel müdür atandı
EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Ankara İdare Mahkemesi vali yardımcısı tarafından onaylanan öğretmenin iliçi yer değiştirme işlemini iptal etti
50/D'li Araştırma Görevlilerinin Kadroya Alınmasını da İçeren Teklif, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi
Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Yüksek Lisansı Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programı
Eğitim çalışanlarının sorunları bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır
Cumhuriyet tarihinde ilk kez okullaşma oranları yüzde 99 oluyor
MEB, Erken Çocukluk Eğitimini Uluslararası Arenada Ele Alacak
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan öğretmene disiplin cezası verilmesi, ifade özgürlüğünün ihlali sayıldı.
MEB, özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin nasıl belirleneceğini açıkladı
Anayasa Mahkemesi üniversitelerde yapılan disiplin soruşturmalarını düzenleyen 2547 sayılı kanunun bazı kısımlarını iptal etti
Okul müdürüne yönetici görevlendirmede başvuru hakkı verilmemesini mahkeme iptal etti
İstinaf mahkemesi toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle öğretmene verilen cezayı iptal etti
Türk Eğitim Sen Akademiden açıklama
Özel Okul Öğretmenlerinin Özlük ve Mali Hakları İyileştirilmelidir
2022 YLSY - Kurum Kontenjanlarına Yerleşmeye Hak Kazanan Adayların Belge Teslimi Hakkında Duyuru
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Tarım Teknolojileri Yarışması
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması