Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLAN TABLOSU

UNVANIFAKÜLTE/ YÜKSEKOKULBÖLÜM/ PROGRAMKADRO SAYISIBAŞVURU
ŞEKLİ
ALESYABANCI DİLSONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET SİTESİBAŞVURU YERİAÇIKLAMA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİMESLEK YÜKSEKOKULUTIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER/ İLK VE ACİLYARDIM1ŞAHSEN70 SAYISAL-www.hku.edu.trMESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜHemşirelik lisans mezunu olup, lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUHAZIRLIK2ŞAHSEN70 SÖZEL85 İNGİLİZCEwww.hku.edu.trYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ‘İngilizce Öğretmenliği’, ‘İngiliz Dili ve Edebiyatı’, ‘İngilizce Mütercim Tercümanlık’, ‘İngiliz Dil Bilimi’ veya ‘İngiliz Dili Eğitimi’ lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Pedagojik formasyon belgesine sahip olmak. (İngilizce Öğretmenliği lisans veya yüksek lisans programları hariç).
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİGÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİMİMARLIK1ŞAHSEN70 SAYISAL50 İNGİLİZCEwww.hku.edu.trGÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
DEKANLIĞI
Mimarlık lisans mezunu olup, bu alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİHAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİHAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ1ŞAHSEN70 SAYISAL50 İNGİLİZCEwww.hku.edu.trHAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI‘Havacılık ve Uzay Mühendisliği’, ‘Uçak Mühendisliği’, ‘Uçak ve Uzay Mühendisliği’ veya ‘Uzay Mühendisliği’ lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİPSİKOLOJİ1ŞAHSEN70 EA50 İNGİLİZCEwww.hku.edu.trİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞIPsikoloji lisans mezunu olup, psikolojinin alt alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

 


İSTENEN BELGELER
1
. Dilekçe (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.) (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (NOTER veya Aslının görülerek Dekanlık/Yüksekokul Sekreterliği tarafından onaylı hali)
3. Özgeçmiş,(YÖK EK-3 Formatında) (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)
4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden alınan belge)
5. Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)
6. Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge) 
7. Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Belgesi (Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)
8. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
9. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge )
10. ALES Belgesi
11. YDS/YÖKDİL Sınav Sonuç Belgesi.
12. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
13. SGK Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (e-Devlet üzerinden alınan belge)
14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

Adres:
Yeşilkent Mah. Havalimanı Yolu 8. km Hasan Kalyoncu Üniversitesi Şahinbey-GAZİANTEP
Tel: 0342 211 80 80/-1531-1130-1751-1402-1330
Faks: 0342 211 80 81
E-Mail: [email protected]

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 16.11.2022
SON BAŞVURU TARİHİ : 16.12.2022

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 27.12.2022
GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ : 28.12.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 10.01.2023

- Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.
- Posta yoluyla ve İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.
- Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.
- Atanmaya hak kazanan Adayın tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
- Asil kazanan adayların sonuç açıklama tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ilgili dekanlığa başvuru yapması gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞARTLARI:
 İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
 Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
 Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
 Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
• Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları sağlamaları gerekmektedir.
• Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. 
• Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.
• Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
• Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür.
• İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
 

 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKULBÖLÜM/PROGRAMUNVANKADRO SAYISIAÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİPROFESÖR1Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Özel Eğitim alanında almış olmak.
DOÇENT1
DR. ÖĞR. ÜYESİ1
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİMİMARLIKPROFESÖR1Doçentlik unvanını Mimarlık alanında almış olmak. Proje ve yapım yönetimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCIE/SSCI/AHCI indekslerinde taranan dergilerde en az 10 (on) makale yayınlamış olmak.
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİHAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR1Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği alanlarının birinde almış olmak. SCIE indekslerinde taranan dergilerde en az 2 (iki) makale yayımlamış olmak.
DOÇENT1
DR. ÖĞR. ÜYESİ1
DOÇENT1
DR. ÖĞR. ÜYESİ1
DOÇENT1
DR. ÖĞR. ÜYESİ1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR1Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında ya da ilgili anabilim dalı ve uzmanlık alanlarında (Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı) almış olmak. SCIE/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 2 (iki) makale yayımlamış olmak.
DOÇENT1
DR. ÖĞR. ÜYESİ1
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR1
DOÇENT1
DR. ÖĞR. ÜYESİ1
ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR1Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ‘Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ veya ‘Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği’ alanında almış olmak. ‘İşaret İşleme’/Haberleşme/‘Kontrol Teorisi ve Uygulamaları’ konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCIE indekslerinde taranan dergilerde en az 2 (iki) makale yayımlamış olmak.
DOÇENT1
DR. ÖĞR. ÜYESİ1
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR1Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanında olmak. SCIE/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 2 (iki) makale yayımlamış olmak.
DOÇENT1
DR. ÖĞR. ÜYESİ1
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR1Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, ‘Konstrüksiyon ve İmalat’ konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCIE indekslerinde taranan dergilerde en az 2 (iki) makale yayımlamış olmak.
DOÇENT1
DR.ÖĞR. ÜYESİ1
TEMEL BİLİMLERPROFESÖR1Doçentlik unvanını Kimya bilim alanından almış olmak. Patlayıcı maddeler ve kriminal incelemeler konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
YDS/YÖKDİL sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği mevzuata uygun sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak.
SSCI/SCIE/ESCI/SCOPUS indekslerinde taranan dergilerden en az 5 (beş) makale yayımlamış olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULUTIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/ ANESTEZİDOÇENT1Doçentlik unvanını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak.
SCIE/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 10 (on) makale yayımlamış olmak.
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ö...

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacakSonraki Haber

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 8...

Yorum Yazın

3 Bin 500 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvurular 3 Nisan'da Başlayacak
Ramazan-ı Şerif 2023
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Faaliyet Raporu
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Kritik Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar Türkiye Tek Yürek
TEKNOFEST 2023 Akıllı Ulaşım Yarışması Proje Detay Rapor Sonuçları Açıklandı!
Öğretici: Mart Ayı Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı. Sabit Gelirliler Açlık Sınırında Geçinemiyor!
TEKNOFEST 2023 Çip Tasarım Yarışması Detay Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 TEKNOFEST Drone Şampiyonası Ön Eleme Sonuçları Açıklandı!
Öğretici: Banka Promosyonu Adaletsizliği Son Bulmalıdır
Deprem Bölgesinde LGS Ve YKS'ye Hazırlık İçin 809 DYK Noktası Oluşturuldu
Afet Bölgesinde Açılan Halk Eğitimi Kurslarından 102 Bin 29 Vatandaş Yararlandı
ÖSYM’den 4 il için YKS kararı
Bakanlık alan değişikliği bekleyen meslektaşlarımızı daha ne kadar bekletecek?
Deprem Sonrasında MEB Tarafından Atılan Politika Adımları
MTSK Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavları ertelendi
Deprem Bölgesinden Diğer İllere Nakil Olan 14 Bin 73 Öğrenci, Kendi İllerine Geri Döndü
TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması Kritik Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
İşte Depremle ilgili yalan haberler ve gerçekler
TEKNOFEST İstanbul Spotter Kule Başvuruları Başladı!