Iğdır Üniversitesi Akademik Personel ilanı / Düzeltme İlanı ile

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Iğdır Üniversitesi Akademik Personel ilanı / Düzeltme İlanı ile
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
tes heber içi kare

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 29.12.2022 Tarihinde 32058 sayılı Resmi Gazete ’de aslına uygun olarak yayımlanan akademik personel alımı ilanımızdaki; Fakülte/MYO başlığı altında bulunan 21. sıradaki birim kısmı ile Öğretim Görevlisi ilanının 1. sıradaki açıklama kısmı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi / 3 / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri / Evde Hasta Bakımı Hemşirelik/Moleküler biyoloji ve genetik alanında doktora yapmış olmak. Kanser alanında çalışmış olmak

Öğr. Gör. / 2 / Ales: 70 / Dil: Muaf / Iğdır MYO Yönetim ve Organizasyon / Lojistik Lojistik yönetimi/uluslararası ticaret ve lojistik/ siyaset bilimi ve kamu yönetimi/siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler/ uluslararası ilişkiler alanların birinde lisans mezunu olmak bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

 4. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

 5. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

ÖNEMLİ NOTLAR

Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurular son başvuru günü mesai bitimine kadar yapılabilir. Başvurular ilgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

 1. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.(e-devletten alınan Karakodlu evraklar geçerlidir.)

 2. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

 1. Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerle başvuru yapmayan adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır

 2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

 3. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler

 1. Başvuru Formu

 2. Özgeçmiş,

 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 4. Lisans/Lisansüstü Diploma (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

 5. Transkript Belgesi (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.

 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,

 7. ALES Belgesi,

 8. Hizmet cetveli (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

 9. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,(Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)

 10. Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,

 11. Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge.

 12. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
   

Unvan

Derece

Ales

Dil

Fakülte/ MYO

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Açıklama

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Iğdır MYO

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Lojistik Yönetimi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik/Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler/Uluslararası ilişkiler alanında lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Iğdır MYO

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Lojistik Yönetimi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik/Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler/Uluslararası İlişkiler alanında lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olup bu alanların birinde doktora
yapıyor/yapmış olmak.

Öğr. Gör.

5

Muaf

Muaf

Iğdır MYO

Ulaştırma Hizmetleri

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Havacılık bilimi ve teknolojileri/ulaştırma
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Havacılık bilimi ve teknolojileri alanında doktora                      yapıyor/yapmış
olmak.                      Yükseköğretim Kurumlarında   en   az   2   yıl
çalışmış olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Iğdır MYO

Ulaştırma Hizmetleri

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Uçak mühendisliği/ Sivil havacılık/ havacılık yönetimi/işletme lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans
mezunu olmak. İlgili alanda en az 2 yıl tecrübeli olmak.

Öğr. Gör.

2

70

50

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Beslenme ve diyetetik lisans mezunu olup beslenme ve diyetetik alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.

3

70

50

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Temel İslam Bilimleri tefsir alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora                      yapıyor/yapmış
olmak.

Öğr. Gör.

3

70

50

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Resim alanında tezli yüksek lisans yapmış olup Resim alanında                                  doktora
yapıyor/yapmış                                   olmak. Yükseköğretim   kurumlarında
en az 5 yıl ders vermiş olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Evde hasta bakımı

Hemşirelik/Psikoloji lisans mezunu olmak.
Hemşirelik/Klinik psikoloji
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Iğdır Teknik Bilimler MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama

Harita ve Kadastro

Harita/ Geomatik Mühendisliği alanında Lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup ilgili alanda doktora
yapıyor olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Iğdır Teknik Bilimler MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama

Tapu ve Kadastro

Harita/geomatik mühendisliği lisans muzunu olup Harita/geomatik mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış                                   olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası insansız hava araçları ile harita üretimi alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Sağlık Hizmetleri MYO

Terapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/biyomedikal (biyomekanik) lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/biyomedikal (biyomekanik) alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Fizyoterapi ile ilgili en az 1
sertifikaya sahip olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi hizmetler ve teknikler

Tıbbi laboratuvar teknikleri

Hemşirelik/biyokimya lisans mezunu olmak ve aynı
alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydıyla Ulusal ve uluslararası proje deneyimi olmak. İlgili alanda
en az 5 yıl deneyimi olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Evde Hasta Bakımı

Hemşirelik lisans mezunu olup, hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Hemşirelik alanında doktora yapıyor/yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl çalışmış olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Hemşirelik/moleküler biyoloji ve genetik/Biyomühendislik lisans mezunu olmak. Bu
alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olup, ayrıca bu alanların birinde doktora
yapıyor/yapmış olmak. Deney hayvanları Kullanım
sertifikasına sahip olmak.

Öğr. Gör.

2

Muaf

Muaf

Iğdır Teknik Bilimler MYO

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi

Kozmetik Teknolojisi

Kimya lisans mezunu olup kimya/organik kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak. İlgili alanda en az 2 yıl tecrübeli olmak.

 

SINAV TAKVİMİ:

Duyuru Başlama Tarihi :        29.12.2022

Son Başvuru Tarihi     :          16.01.2023

Ön Değerlendirme Tarihi:      23.01.2023

Sınav Giriş Tarihi       :           26.01.2023

Sonuç Açıklama Tarihi :        31.01.2023

 

Başvuracak adayların Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler) adresindeki “Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde’’ belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.) 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar başvuru formunda başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK-1),yayın listesi ve yayınlardan oluşan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, başvuru formunda başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK-1) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet taşınabilir belleğe aktararak dosyayı Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar başvuru formunda, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, , yabancı dil başarı belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK-1) ve yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet taşınabilir belleğe aktararak dosyayı başvuracakları ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular 29.12.2022 – 16.01.2023 Tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.


 

NOT:

Öğretim üyesi/elemanı başvuru formu https://personel.igdir.edu.tr/personel-daire-baskanligi-dokumanlar adresinden temin edilebilir.
 

 

UnvanDereceFakülte/MYOBölümAnabilim Dalı/Prog.Açıklama
Prof. Dr.1Uygulamalı
Bilimler
Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık
İletişim Bilimleri alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Prof. Dr.1Spor Bilimleri Fakültesı̇Beden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporSpor Bilimleri alanında doçentliğini almış olmak. Stadyum pazarlaması
alanında çalışmış olmak.
Doç. Dr.3Sağlık BilimleriBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve DiyetetikTıbbi Biyokimya alanında doçentlik unvanı almış olmak. Diyabet ve bitkilerin anti kanser aktiviteleri
alanında çalışmış olmak.
Doç. Dr.3Fen- EdebiyatTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk DiliEski Anadolu Türkçesi alanında doktora yapmış olmak. Türkiye Türkçesi söz dizimi alanında çalışmış
olmak.
Doç. Dr.3Fen- EdebiyatTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk DiliTürk Dili alanında doçentlik unvanı almış olmak. Çağatay Türkçesi ve
Kumuk Türkçesi alanlarında çalışmış olmak.
Doç. Dr.1Fen- EdebiyatMatematikGeometriMatematik alanında doçentlik unvanı almış olmak. Vektör alanı ve
geometrik solitonlar alanlarında çalışmış olmak.
Doç. Dr.3Fen- EdebiyatPsikolojiSosyal PsikolojiPsikoloji/Sosyoloji alanında doçentlik
unvanı almış olmak. İstismar ve intihar alanlarında çalışmış olmak.
Doç. Dr.3Ziraat FakültesiBitki KorumaEntomolojiBitki Koruma alanında doçentlik unvanı almış olmak. Ilıman iklim meyve, sebze ve bağ zararlıları
alanlarında çalışmış olmak.
Doç. Dr.2Ziraat FakültesiBahçe BitkileriBahçe BitkileriBahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Bahçe bitkilerinde moleküler karakterizasyon alanında çalışmış
olmak.
Doç. Dr.3İlahiyatFelsefe ve Din BilimleriDin EğitimiFelsefe ve Din Bilimleri alanında doçentlik unvanı almış olmak. Din öğretiminde kültürel değerlerin
eğitimi alanında çalışmış olmak.
Doç. Dr.3İktisadi ve İdari BilimlerİşletmeMuhasebe ve FinansmanFinans alanında doçentlik unvanı
almış olmak. Davranışsal finans alanında çalışmış olmak.
Doç. Dr.1Güzel SanatlarResimResimPlastik sanatlar alanında doçentlik unvanı almış olmak. Ortam odaklı
sanat alanında çalışmış olmak.
Doç. Dr.1Iğdır Teknik Bilimleri MYOMakine ve Metal TeknolojileriMakineMalzeme ve metalurji mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Kaynak metalurjisi alanında
çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi3Spor BilimleriAntrenörlük EğitimiAntrenörlük EğitimiBeden eğitimi ve spor alanında doktora yapmış olmak. Sporcu
beslenmesi alanında çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi5İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiHavacılık YönetimiHavacılık YönetimiSivil Havacılık/ Havacılık Yönetimi/ Uçak Mühendisliği/ Uzay Mühendisliği/ Uçak Gövde Motor Bakım/ Havacılık Elektrik
Elektroniği/ Hava Trafik Kontrol/ Havacılık Bilimi ve Teknolojileri alanlarının birinde doktora yapmış olmak veya Havacılık konusunda
çalışmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi3İlahiyatTemel İslam BilimleriArap Dili ve BelagatiTemel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. İlgili alanda
çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi1İlahiyatTemel İslam BilimleriTefsirTemel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Kur’an
kavramları alanında çalışmış yapmış.
Dr. Öğr. Üyesi1İlahiyatİslam Tarihi ve SanatlarıTürk Din Musikisiİslam Tarihi ve Sanatları alanında doktora yapmış olmak. Tilavet
tavırlarının musikisi alanında çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi1İlahiyatFelsefe ve Din BilimleriDin SosyolojisiFelsefe ve din bilimleri alanında
doktora yapmış olmak. Toplumsal cinsiyet alanında çalışmış olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
2Sağlık
Bilimleri
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi3Sağlık BilimleriSağlık Bakım HizmetleriEvde Hasta BakımıHemşirelik/Moleküler biyoloji ve genetik alanında doktora yapmış
olmak. Kanser alanında çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi3Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene CerrahisiAğız, Diş ve Çene Cerrahisi anabilim dalında doktora/uzmanlık yapmış olmak veya ilgili alanında çalışmış
olmak.
Dr. Öğr. Üyesi4Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve
Çene Radyolojisi
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
anabilim dalında doktora/uzmanlık yapmış olmak. İlgili alanda çalışmış
olmak.
Dr. Öğr. Üyesi4Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiEndodonti anabilim dalında
doktora/uzmanlık yapmış olmak veya ilgili alanında çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi4Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiProtetik Diş Tedavisi anabilim dalında doktora/uzmanlık yapmış olmak veya ilgili alanında çalışmış
olmak.
Dr. Öğr. Üyesi3Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrdotontiOrdotonti anabilim dalında
doktora/uzmanlık yapmış olmak. İlgili alanda çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi3Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontolojiPeriodontoloji anabilim dalında doktora/uzmanlık yapmış olmak. İlgili
alanda çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi3Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerRestoratif Diş TedavisiRestoratif Diş Tedavisi anabilim
dalında doktora/uzmanlık yapmış olmak. İlgili alanda çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi3Güzel SanatlarResimResimResim/Resim-iş /Resim öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi3Güzel SanatlarGeleneksel Türk SanatlarıGeleneksel Türk SanatlarıTasarım alanında doktora yapmış olmak. Geleneksel Anadolu motifleri
alanında çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi3Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve Mutfak SanatlarıGıda mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Tatlı ve Pasta sanatı ile pişirme yöntemleri ile ilgili çalışmış
olmak.
Dr. Öğr. Üyesi1Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar DonanımıBilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Derin
öğrenme konusunda çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi3Fen EdebiyatTarihOrtaçağ TarihiOrtaçağ alanında doktora yapmış olmak. Abbasiler ve Selçuklular
alanında çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi3Fen EdebiyatBatı Dilleri Edebiyatıİngiliz Dili ve Edebiyatıİngiliz Dili ve edebiyatı alanında
doktora yapmış olmak. Posthümanism konusunda çalışmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi1Iğdır Teknik Bilimler MYOTasarımİç Mekân Tasarımıİç mimarlık/Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre/grafik/İnşaat Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış
olmak.
Dr. Öğr. Üyesi4Tuzluca MYOTıbbi Hizmetler ve TekniklerLaborant ve Veteriner SağlıkVeterinerlik doğum, jinekoloji ve suni tohumlama alanında doktora yapmış olmak. Fare spermi alanında çalışmış
olmak.
Dr. Öğr. Üyesi
3
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Görüntüleme TeknikleriNanobilim ve Nanomühendislik (Nanomalzeme) alanında doktora yapmış olmak.

 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri  uyarınca  öğretim  üyesi  alınacaktır. Başvuracak   adayların   Üniversitemiz   Senatosunca   kabul   edilen   ve   Yükseköğretim   Kurulu Başkanlığınca  onaylanan  (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler)  adresindeki  “Iğdır  Üniversitesi Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Kriterleri   Yönergesinde’’   belirtilen   kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.  Ayrıca adayların  fakültelerin  veya  4  yıllık  yüksekokulların  ilgili  bölümlerinden  mezun  olmaları  (Yurt dışından  alınan  diplomaların  denkliğinin  Yükseköğretim  Kurulunca  onaylanmış  olması  şarttır.) 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.
Doktor  öğretim  üyesi  kadrolarına  başvuracak  adaylar  başvuru  formunda,  başvurdukları anabilim  dalını  belirterek,  ekinde  2  adet  fotoğraf,  nüfus  cüzdan  örneği,  ,  yabancı  dil  başarı belgesi,  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  mezuniyet  belgeleri  onaylı  örnekleri  ile  özgeçmiş,  yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK-1) ve yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1  adet  dosya  ile  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  4  adet  taşınabilir  belleğe  aktararak  dosyayı başvuracakları  ilgili  birimlere  vereceklerdir.  (Herhangi  bir  kurumda  çalışanlar  bu  hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)
Başvurular  30.12.2022  –  17.01.2023  tarihleri  içerisinde  yapılacaktır.  Posta  ile  yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
NOT:
Öğretim    üyesi/elemanı     başvuru     formu     https://personel.igdir.edu.tr/personel-daire- baskanligi-dokumanlar adresinden temin edilebilir.
 

UnvanDereceFakülte/MYOBölümAnabilim Dalı/Prog.Açıklama
Dr. Öğr. Üyesi1İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeÜretim Yönetimi
ve Pazarlama
İşletme alanında doktora yapmış olmak. Pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak ve Avrupa Birliği Projeleri yönetmiş olmak

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Üst Üste Üç Kez Dünyanın En İyi İletişim Merkezi Seçilen MEBİM, "World Class" Başarı Ödülünün De Sahibi OlduÖnceki Haber

Üst Üste Üç Kez Dünyanın En İyi İletişim...

Kadın öğrencilere KADES anlatıldıSonraki Haber

Kadın öğrencilere KADES anlatıldı

Yorum Yazın

4 Ekim Çarşamba önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
 2023/3 Antrenör Temel Eğitim Programı başlıyor.
DEMİREL: " İşveren Sendikasını Yetkili Yapıp, Sorunlara Çözüm Beklemek, Tekeden Süt Sağmaya Benzer!"
Bilim Bakü Merkezine Anlamlı Ziyaret
Enflasyon Düşmeli, Ülke Gündeminden Çıkmalı
TEKNOFEST Kuşağı Uluslararası Uzay Kongresinin Açılışını Bakü’de Gerçekleşti
Eğitim İş Yükseköğretim Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
Toplu sözleşmedeki hükümler öğretim elemanları için de uygulanmalıdır
Demirel: "SENSİN!"
TEKNOFEST’ten 100.Yıla Özel 1 Yılda 3 Festival 4,5 Milyon Ziyaretçi
MEB’e Alan Değişikliğine Bağlı Atamaların İvedilikle Yapılması İçin Talepte Bulunduk
Yurt-Time Spor Projesi Başvuru Sonuçları Açıklandı
Önlük, Rotasyon, Mülakat Tartışmalarıyla Gerçek Gündemimiz Perdelenmesin!
Bakan Yusuf Tekin'den yeni mülakat açıklaması
MEB’den Özel Okul Öğrencileri Arasında "100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması
Devlet Bahçeli'den emekli maaşları açıklaması
Refah Payı Uygulaması Hemen Hayata Geçirilmelidir
Öğretici: Memur Ve Emekliler 3 Aylık Dönemden % 18,04 Alacaklı
Eylül Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı