Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Abone ol
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI


31.12.2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alımı ilanımızın “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN” bölümünün altında 33 üncü sırada yer alan ilanın ALES Puan Türü bilgisi sehven yazılmış olduğu tespit edilmiş olup, aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle düzeltilmesi uygun görülmüştür.

İlan Sıra
No
BirimiBölümüAnabilim/ Anasanat Dalı
/Programı
AdetDer.UnvanıALES
Puanı / Türü
(En az)
YDS/
Eşdeğeri Puan (En az)
Özel ŞartlarAdres ve İletişim Bilgileri
33Keçiborlu Meslek YüksekokuluMotorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri BölümüOtomotiv Teknolojisi Programı14Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)70
SAY
MuafMakine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydı ile lisans eğitimi sonrası proje mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl deneyim
sahibi olmak.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu P.K.32700
Keçiborlu / ISPARTA
+90 246 541 36 20

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN


2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesindeki  genel  şartları,  ilanda  belirtilen  diğer  şartları  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

İLAN TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi31 Aralık 2022 Cumartesi
Başvuru Başlangıç Tarihi31 Aralık 2022 Cumartesi (Saat 08:30)
Başvuru Bitiş Tarihi16 Ocak 2023 Pazartesi (Mesai bitimi Saat 17:30)
İnternet Başvuru Adresihttps://ik.isparta.edu.tr


●      Adaylar  başvurularını,  ilan  takviminde  belirtilen  başvuru  başlangıç  tarihinden  itibaren  başvuru  bitiş  tarihinin  mesai  bitimi  olan  17:30’a  kadar  Üniversitemiz  https://ik.isparta.edu.tr  web sayfasından  çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır.  Adayların  çevrimiçi (online) başvuruyu  tamamladıktan  sonra sistem tarafından  oluşturulan  Başvuru  Formu  çıktı  alınıp  imzalandıktan sonra, Profesör ve Doçent adayları 1 adet CD/DVD/USB, Doktor Öğretim Üyesi adayları 1 adet CD/DVD/USB’yi aşağıdaki tabloda belirtilen birim adresine başvuru süresi içerisinde şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak olup, başvuru formunu teslim etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
●      Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Akademik Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçtikten sonra aşağıda yer alan belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıklandığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.
●      Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.
●      Profesör  ve  doçent  unvanına  sahip  öğretim  üyeleri  sahip  olduğu  unvanlardan  daha  alt  unvanlı  kadrolara  başvuramazlar.  Bu  adayların  tespiti  halinde  atamaları  yapılmayacaktır,  atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Yüklenecek Belgeler:
1- Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)
2- Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi Atanma Beyan Formu (Doldurulmuş, Puanlanmış olarak) (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)
3- Yayın Dosyası (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden “Yayın Dosyası Tanzim Sıralaması”na göre düzenlenecektir) (RAR uzantılı dosya halinde en fazla 300 MB olacak şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir)
4- Yayın Listesi
5-  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora,  Doçentlik  Mezuniyet  Belgesi  (Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurul  tarafından  denkliğinin  onaylanmış  olması  şarttır)  (E- devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)
6-  Profesör  kadrosuna  müracaat  edecek  adaylar  için  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığının  Doçentlik  için  belirlediği  asgari  yayın  koşulları  bir  kez  daha  sağladığına  dair  beyanname (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)
7- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge) 8- Nüfus Cüzdanı
9- Hizmet Belgesi (açıktan atanacak adaylar hariç) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya E-devletten alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü) 10- Askerlik Belgesi (E-devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)
11- Adli Sicil Kaydı (E-devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir) 12- Sağlık Raporu (açıktan atanacak adaylar için)
13- Mecburi Hizmet Yükümlülüğü beyan dilekçesi/belgesi (yükümlülüğü bulunan adaylar için)

●      Adaylar Üniversitemizin https://ik.isparta.edu.tr çevrimiçi (online) başvuru sistemine ve CD/DVD/USB’ye yayın dosyasını yüklerken; yapmış olduğu makale ve akademik yayınların tam metinlerini yüklemeleri gerekmektedir.
●      Adaylar  tarafından  çevrimiçi  (online)  başvuru  sisteminde  istenen  bilgiler  tam  ve  eksiksiz  doldurulduğunda  “Başvuru  Yap”  butonuna  tıkladıktan  sonra  sistem  tarafından  başvuru  takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
●      Gerçeğe aykırı belge yükleyenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
●      Başvuru sırasında yüklenecek belgeler PDF formatında olmalıdır.
●      %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 

İlan Sıra
No
BirimiBölümüAnabilim                / Anasanat     Dalı     /
Programı
AdetDer.UnvanıÖzel ŞartlarAdres ve İletişim Bilgileri
1Turizm FakültesiTurizm
İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği
Anabilim Dalı
11ProfesörTurizm   Pazarlaması,   Ekoturizm,   Nörobilim   alanlarında çalışmalar yapmış olmak.Isparta  Uygulamalı  Bilimler  Üniversitesi  Personel Daire   Başkanlığı   P.K.32200   Bahçelievler   Mah.
102. Cad. No:24 Merkez / ISPARTA
+90 246 214 60 00 – 50 – 58 – 52
2Ziraat FakültesiBitki Koruma BölümüEntomoloji Anabilim Dalı11ProfesörBitki Koruma Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak; Entomoloji  alanında,  böcek  ekolojisi  ve  yaşam  çizelgesi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
3Ziraat FakültesiBitki Koruma BölümüEntomoloji Anabilim Dalı11ProfesörBitki Koruma Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak; Entomoloji  alanında,  böcek  biyoçeşitliliği  konusunda  ve biyopestisitlerin etkilerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
4Isparta Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyon
Bölümü
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Programı
11ProfesörYönetim  ve  Strateji  Bilim  Alanında  Doçent  unvanı  almış olmak,    yeşil    hastane    yönetimi    ve    medikal    turizm
konularında çalışmalar yapmış olmak.
5Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluİnşaat Bölümüİnşaat Teknolojisi Programı11ProfesörBetonda   kullanılan   mineral   katkılar   ve   atıklarla   ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
6Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Bölümü
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı11DoçentYönetim  ve  Strateji  Bilim  Alanında  Doçent  unvanı  almış olmak, ifşa  ve çalışan  motivasyonu konularında  çalışmalar yapmış olmak.
7Eğirdir Su Ürünleri FakültesiSu Ürünleri Temel Bilimleri Bölümüİç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı11DoçentSu Ürünleri Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. İç sular biyolojisi, iç su balıkları popülasyon dinamiği ve tıbbi sülüklerin ekolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
8Teknoloji Fakültesiİnşaat Mühendisliği BölümüMekanik Anabilim Dalı11Doçentİnşaat  Mühendisliği  Bölümü  lisans  mezunu  olmak,  İnşaat Mühendisliği   Anabilim   Dalında   doktora   yapmış   olmak, İnşaat  Mühendisliği  Bilim  Alanında  Doçent  unvanı  almış olmak, yapı ve malzemeleri temel alanında yığma yapıların
güçlendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
9Teknoloji FakültesiMakine Mühendisliği
Bölümü
Termodinamik Anabilim Dalı11DoçentMakine Mühendisliği Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, atık ısı ve çoklu üretim için entegre sistem tasarımı
konularında çalışmalar yapmış olmak.
10Teknoloji FakültesiTemel Bilimler BölümüTemel Bilimler Anabilim Dalı11DoçentMatematik  Bilim  Alanında  Doçent  unvanı  almış  olmak, berezin  sayısı  ve  üç  indisli  diziler  konusunda  çalışmalar
yapmış olmak.
11Teknoloji FakültesiTemel Bilimler BölümüTemel Bilimler Anabilim Dalı11DoçentFizik Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, alternatif ve  entegre  enerji  sistemleri  konusunda  çalışmalar  yapmış
olmak.
12Ziraat FakültesiTarım Ekonomisi BölümüTarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı11DoçentTarım  Ekonomisi  Bölümü  lisans  mezunu  olmak.  Tarım Ekonomisi   Anabilim   Dalında   yüksek   lisans   ve  doktora
yapmış  olmak.  Tarım  Ekonomisi  Bilim  Alanında  Doçent unvanı    almış    olmak.    Hayvancılık    politikası   ve   gıda güvencesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
 
13Isparta Meslek YüksekokuluOtel, Lokanta ve
İkram Hizmetleri Bölümü
Turizm ve Otel
İşletmeciliği Programı
11DoçentTurizm Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, termal turizm   ve   spor   turizmi   konularında   çalışmalar   yapmış olmak. 
14Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluBilgisayar Teknolojileri BölümüBilgisayar Programcılığı Programı11DoçentBilgisayar Mühendisliği  Anabilim Dalında doktora  yapmış olmak.    Bilgisayar    Bilimleri    ve    Mühendisliği    Bilim Alanında  Doçent  unvanı  almış  olmak.  Çok  kriterli  karar verme,    optimisazyon,    makine    öğrenmesi    konularında çalışmalar yapmış olmak.
15Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek
Yüksekokulu
Pazarlama ve Reklamcılık
Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı11DoçentTürk  Dili  Bilim  Alanında  Doçent  unvanı  almış  olmak. Söylem-iktidar      ilişkisi,      dilbilim      ve      gösterge bilimi konularında  çalışmalar yapmış olmak.
16Büyükkutlu
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Muhasebe ve
Finans Yönetimi Bölümü
Muhasebe ve
Finans Yönetimi Anabilim Dalı
11Doktor
Öğretim Üyesi
İktisat  Anabilim  Dalında  doktora  yapmış  olmak.  Kripto paralarda manipülasyon  ve bireysel emeklilikte davranışsal finans konularında çalışma yapmış olmak.Isparta       Uygulamalı       Bilimler       Üniversitesi Büyükkutlu      Uygulamalı      Bilimler      Fakültesi Kılıçarslan Yerleşkesi Yalvaç / ISPARTA
+90 246 441 70 16 - 43 34
17Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Bölümü
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı11Doktor Öğretim ÜyesiUluslararası Ticaret Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.  İşletme  Anabilim  Dalında  doktora  yapmış  olmak. Liderlik, dijital girişimcilik  ve lojistik konularında çalışma yapmış olmak.
18Eğirdir Su Ürünleri FakültesiSu Ürünleri Yetiştiriciliği BölümüYetiştiricilik Anabilim Dalı11Doktor Öğretim ÜyesiSu Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.   Canlı   yem   kültürü,   zenginleştirilmesi   ve   besin içeriği konularında çalışmalar yapmış olmak.Isparta  Uygulamalı  Bilimler  Üniversitesi  Eğirdir Su   Ürünleri   Fakültesi   Doğu   Yerleşkesi   Ziraat Fakültesi    Binası    Kat:1    P.K.32260    Çünür    / ISPARTA
+90 246 214 64 00
19Orman FakültesiOrman Mühendisliği BölümüOrman Botaniği Anabilim Dalı11Doktor Öğretim ÜyesiOrman   Mühendisliği   Anabilim   Dalında   doktora   yapmış olmak.    Etnobotanik    ve    ağaç    fizyolojisi    konularında çalışmalar yapmış olmak.Isparta  Uygulamalı  Bilimler  Üniversitesi  Orman Fakültesi   Doğu   Yerleşkesi   P.K.32260   Çünür   / ISPARTA
+90 246 214 65 00
20Teknoloji FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği BölümüElektrik Tesisleri Anabilim Dalı11Doktor Öğretim ÜyesiElektrik   veya   Elektrik-Elektronik   Mühendisliği   Bölümü lisans  mezunu   olmak.  Elektrik  veya   Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Anabilim  Dallarının  birinde  doktora  yapmış olmak. Yüksek gerilim konusunda çalışma yapmış olmak.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi  Batı  Yerleşkesi  E-14  Blok  P.K.32260 Çünür / ISPARTA
+90 246 214 67 56
21Teknoloji FakültesiTemel Bilimler BölümüTemel Bilimler Anabilim Dalı15Doktor Öğretim ÜyesiFizik   Bölümü   lisans   mezunu   olmak.   Fizik   Anabilim Dalında  yüksek  lisans  ve  doktora  yapmış  olmak.  Güneş hücresi, fotosensör cihazları ve süperiletken malzemeler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
22Ziraat FakültesiBitki Koruma BölümüFitopatoloji Anabilim Dalı11Doktor Öğretim
Üyesi
Bitki  Koruma  Anabilim  Dalında  doktora  yapmış  olmak. Bitki bakteri hastalıkları ve biyolojik mücadele konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Isparta   Uygulamalı   Bilimler   Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Doğu   Yerleşkesi   P.K.32260   Çünür   / ISPARTA
+90 246 214 62 00
23Ziraat FakültesiTarla Bitkileri BölümüTahıllar ve Yemeklik Baklagiller
Anabilim Dalı
11Doktor Öğretim ÜyesiTarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak. Tarla Bitkileri Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yemeklik   tane   baklagiller   ıslahı   konusunda   çalışmalar yapmış olmak.
24Keçiborlu Meslek YüksekokuluFinans Bankacılık ve Sigortacılık BölümüBankacılık ve Sigortacılık Programı11Doktor Öğretim Üyesiİktisat     Anabilim     Dalında     doktora     yapmış     olmak. Bankacılık, Finansal piyasalarda haber etkisiyle oluşan aşırı reaksiyon    anomalisi    ve   yatırım   kararları    konularında çalışma yapmış olmak.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Keçiborlu Meslek    Yüksekokulu    P.K.32700    Keçiborlu    / ISPARTA
+90 246 541 36 20
25Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek YüksekokuluOrmancılık BölümüOrmancılık ve Orman Ürünleri Programı11Doktor Öğretim ÜyesiOrman Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Orman Mühendisliği   Anabilim   Dalında   doktora   yapmış   olmak. İklim değişikliği ve tür dağılım modellemeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.Isparta  Uygulamalı  Bilimler  Üniversitesi  Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Birlik Mah. Atatürk Caddesi No:51 P.K.32950 Sütçüler / ISPARTA +90 246 351 29 00
26Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek YüksekokuluBilgisayar Teknolojileri BölümüBilişim Güvenliği Teknolojisi Programı14Doktor Öğretim ÜyesiBilgisayar  Mühendisliği,  Bilgisayar  Bilimleri,  Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı,    Yazılım    Mühendisliği,    Bilişim    Sistemleri, Bilgisayar  ve  Bilişim  Mühendisliği,   Yapay  Zeka,   Bilgi Güvenliği,    Bilgi    Güvenliği    Mühendisliği,    Bilgi    ve Haberleşme  Mühendisliği,  Enformatik,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği,    Elektronik    Mühendisliği,    Elektronik    ve Haberleşme    Mühendisliği,    Uygulamalı    Matematik    ve Bilgisayar  Bilimleri  veya  Matematik-Bilgisayar  Anabilim Dallarının    birinde    doktora    yapmış    olmak.    Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmakIsparta  Uygulamalı  Bilimler Üniversitesi  Uluborlu Selahattin       Karasoy       Meslek       Yüksekokulu P.K:32650 Uluborlu / ISPARTA
+90 246 531 26 21 – 26 22
27Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek YüksekokuluBilgisayar Teknolojileri BölümüSağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı14Doktor Öğretim ÜyesiBilgisayar  Mühendisliği,  Bilgisayar  Bilimleri,  Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı,    Yazılım    Mühendisliği,    Bilişim    Sistemleri, Bilgisayar  ve  Bilişim  Mühendisliği,   Yapay  Zeka,   Bilgi Güvenliği,    Bilgi    Güvenliği    Mühendisliği,    Bilgi    ve Haberleşme  Mühendisliği,  Enformatik,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği,    Elektronik    Mühendisliği,    Elektronik    ve Haberleşme    Mühendisliği,    Uygulamalı    Matematik    ve Bilgisayar  Bilimleri  veya  Matematik-Bilgisayar  Anabilim Dallarının    birinde    doktora    yapmış    olmak.    Bilgisayar bilimleri   ve   mühendisliği   alanında   çalışmalar   yapmış olmak.


B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN

10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
5) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
6) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
7) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

MUAFİYET
(1)  Doktora  veya  tıpta,  diş  hekimliğinde,  eczacılıkta  ve  veteriner  hekimlikte  uzmanlık  ya  da  sanatta  yeterlik  eğitimini  tamamlamış  olanlarda,  Meslek  Yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2)  Meslek  Yüksekokullarının,  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

İLAN TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi31 Aralık 2022 Cumartesi
Başvuru Başlangıç Tarihi31 Aralık 2022 Cumartesi (Saat 08:30)
Başvuru Bitiş Tarihi16 Ocak 2023 Pazartesi (Mesai bitimi Saat 17:30)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi20 Ocak 2023 Cuma
Giriş Sınavı Tarihi30 Ocak 2023 Pazartesi
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi02 Şubat 2023 Perşembe
İnternet Başvuru Adresihttps://ik.isparta.edu.tr


●      Adaylar  başvurularını,  ilan  takviminde  belirtilen  başvuru  başlangıç  tarihinden  itibaren  başvuru  bitiş  tarihinin  mesai  bitimi  olan  17:30’a  kadar  Üniversitemiz  https://ik.isparta.edu.tr  web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
●      Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Akademik Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçtikten sonra aşağıda yer alan belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yüklenecek Belgeler:
1- ALES Sonuç Belgesi. (ÖSYM’nin web sayfasından Sonuç Belgesi Kontrol Kodu bulunan kare kodlu belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) (E-devletten alınan kare kodlu belgeler ön ve nihai değerlendirme aşamalarında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri aslı var ise aslı taranarak sisteme yüklenmelidir. Aslı gibidir belgelerin ise onaylanmış hali taranarak yüklenmelidir.)
3- Lisans Transkripti (onaylı) (Mutlaka aslı veya resmî kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü hali taranarak sisteme yüklenmelidir. Kare kodlu transkriptler kabul edilecektir). 4- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için).
5- Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için).
6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge) (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrolarına başvuru yapacak adaylar için).
7- Merkezi sınav muafiyetinden yararlanma hakkına sahip olduklarını gösterir belgeler sisteme yüklenmelidir.
●      Adaylar  tarafından  çevrimiçi  (online)  başvuru  sisteminde  istenen  bilgiler  tam  ve  eksiksiz  doldurulduğunda  “Başvuru  Yap”  butonuna  tıklandıktan  sonra  sistem  tarafından  başvuru  takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
●      Gerçeğe aykırı belge yükleyenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
●      Başvuru esnasında yüklenecek belgeler PDF formatında olmalıdır.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Aslı veya resmî kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmî Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (http://www.isparta.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 3- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
4- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edilebilir.
5-  www.turkiye.gov.tr  İnternet  adresinden  alınan  kare  kodlu  mezun  belgeleri  ile başvuru  yapılabileceği,  söz  konusu  belgelerin  doğruluğunun  yükseköğretim kurumlarınca  sorgulanarak  ön  ve  nihai değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

İLAN EDİLEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT BİLGİLER
 

İlan Sıra NoBirimiBölümüAnabilim/Anasanat Dalı /ProgramıAde tDer
.
UnvanıALES
Puanı / Türü
(En az)
YDS        /
Eşdeğeri Puan    (En
az)
Özel ŞartlarAdres ve İletişim Bilgileri
28Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümüİnsan Kaynakları Yönetimi Programı14Öğretim Görevlisi  (Ders Verecek)70
EA SÖZ
Muafİnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak.   İlgili   alanda   tezli   yüksek   lisans   yapmış olmak.Isparta   Uygulamalı   Bilimler Üniversitesi    Aksu    Mehmet Süreyya   Demiraslan   Meslek Yüksekokulu             Pazarcık Mahallesi  Çay  Yolu  Caddesi No:3/1 Aksu / ISPARTA
+90 246 341 2363
29Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümüİnsan Kaynakları Yönetimi Programı14Öğretim Görevlisi  (Ders Verecek)70
EA SÖZ
Muafİşletme,  Kamu  Yönetimi  veya  Çalışma  Ekonomisi ve    Endüstri    İlişkileri    (ÇEKO)    Bölümlerinin birisinden  lisans  mezun  olmak.  İnsan  Kaynakları Yönetimi   alanında   tezli   yüksek   lisans   yapmış
olmak.
30Gelendost Meslek YüksekokuluFinans Bankacılık ve Sigortacılık BölümüMaliye Programı14Öğretim Görevlisi  (Ders Verecek)70
EA
MuafMaliye veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. Maliye veya İşletme Anabilim Dalında tezli yüksek lisans   yapmış   olmak.   Belgelendirmek   kaydı   ile lisans  eğitimi  sonrası  yükseköğretim kurumlarında en  az  5  (beş)  yıl  ders  verme  deneyimine  sahip
olmak.
Isparta   Uygulamalı   Bilimler Üniversitesi             Gelendost Meslek               Yüksekokulu Muharrem   Mah.Fevzi   Paşa Cad.     No:     51     P.K.32900
Gelendost / ISPARTA
+90 246 341 42 80 – 42 81
31Gelendost Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyon Bölümüİnsan Kaynakları Yönetimi Programı14Öğretim Görevlisi  (Ders Verecek)70
EA SÖZ
Muafİşletme   Bölümü   lisans   mezunu   olmak.   İşletme Anabilim   Dalında   tezli   yüksek   lisans   yapmış olmak.   Belgelendirmek   kaydı   ile   lisans   eğitimi sonrası  yükseköğretim kurumlarında  en  az  5  (beş)
yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
32Isparta Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyon BölümüLojistik Programı13Öğretim Görevlisi  (Ders Verecek)70
EA
Muafİktisat    Bölümü    lisans    mezunu    olmak.    İktisat Anabilim   Dalında   tezli   yüksek   lisans   yapmış olmak.   Belgelendirmek   kaydı   ile   lisans   eğitimi sonrası  yükseköğretim kurumlarında  en  az  5  (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.Isparta   Uygulamalı   Bilimler Üniversitesi   Isparta   Meslek Yüksekokulu                  Doğu Yerleşkesi P.K.32260 Çünür / ISPARTA
+90 246 214 67 15
33Keçiborlu Meslek YüksekokuluMotorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri BölümüOtomotiv Teknolojisi Programı14Öğretim Görevlisi  (Ders Verecek)70
EA
MuafMakine    Mühendisliği    Bölümü    lisans    mezunu olmak. Makine Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış   olmak.   Belgelendirmek   kaydı   ile   lisans eğitimi sonrası proje mühendisi olarak en az 5 (beş)
yıl deneyim sahibi olmak.
Isparta   Uygulamalı   Bilimler Üniversitesi             Keçiborlu Meslek               Yüksekokulu P.K.32700       Keçiborlu       / ISPARTA
+90 246 541 36 20
34Senirkent Meslek YüksekokuluBilgisayar Teknolojileri BölümüBilgisayar
Programcılığı Programı
14Öğretim Görevlisi  (Ders Verecek)70
SAY
MuafBilgisayar        Mühendisliği        veya        Yazılım Mühendisliği    Bölümü    lisans    mezunu    olmak. Bilgisayar        Mühendisliği        veya        Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.Isparta   Uygulamalı   Bilimler Üniversitesi              Senirkent Meslek               Yüksekokulu P.K.32600       Senirkent       / ISPARTA
+90 246 511 2739
35Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyon BölümüLojistik Programı14Öğretim Görevlisi  (Ders Verecek)70
EA SÖZ
MuafLojistik        Yönetimi,        Uluslararası        Ticaret, Uluslararası      Ticaret      ve      Lojistik,      İşletme Bölümlerinin  birinden  lisans  mezunu  olmak.  İlgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.Isparta   Uygulamalı   Bilimler Üniversitesi                Sütçüler
Prof.Dr.Hasan             Gürbüz
Meslek   Yüksekokulu   Birlik Mah.  Atatürk  Caddesi  No:51 P.K.32950        Sütçüler        / ISPARTA
+90 246 351 29 00
36Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek YüksekokuluElektronik ve Otomasyon BölümüBiyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı14Öğretim Görevlisi  (Ders Verecek)70
SAY
MuafMakine    Mühendisliği    Bölümü    lisans    mezunu olmak. Makine Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış   olmak.   Belgelendirmek   kaydı   ile   lisans eğitimi sonrası alanında en az 7 (yedi) yıl deneyime
sahip olmak.
Isparta   Uygulamalı   Bilimler Üniversitesi               Uluborlu Selahattin    Karasoy    Meslek Yüksekokulu          P.K:32650 Uluborlu / ISPARTA
+90 246 531 26 21 – 26 22
37Rektörlük
(Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü'nde Çalıştırılmak Üzere)
13Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)70
EA SÖZ
85Uluslararası   İlişkiler,    İşletme,    İngiliz   Dili   ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı,  İspanyol  Dili  ve  Edebiyatı,  Amerikan Kültürü    ve    Edebiyatı,    İngilizce    Öğretmenliği, Almanca   Öğretmenliği,   Fransızca   Öğretmenliği, İspanyolca  Öğretmenliği  ile  bu  dillerde  (İngilizce, Almanca, Fransızca veya İspanyolca) Mütercim ve Tercümanlık,  Çeviribilim,  Dilbilimi  Bölümlerinin birinden  lisans  mezunu  olmak.  İlgili  alanlarının birinde    tezli    yüksek    lisans    yapmış    olmak. Belgelendirmek   kaydı   ile   lisans   eğitimi   sonrası üniversitelerin Erasmus Ofislerinde deneyim sahibi
olmak.   (Yabancı   dil   olarak   İngilizceden   85   dil puanı almış olmak).
Isparta   Uygulamalı   Bilimler Üniversitesi   Personel   Daire Başkanlığı              P.K.32200 Bahçelievler  Mah.  102.  Cad. No:24 Merkez / ISPARTA
+90 246 214 60 00 – 50 – 58
– 52
38Rektörlük
(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda Çalıştırılmak Üzere)
24Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)70
SAY
50Bilgisayar   Mühendisliği,   Yazılım   Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği veya Bilgisayar Kontrol Öğretmenliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu  olmak.  Bilgisayar  Mühendisliği,  Yazılım Mühendisliği  veya  Elektronik  Bilgisayar  Eğitimi Anabilim   Dallarının   birinde   tezli   yüksek   lisans yapmış  olmak.  (Atanmaya  hak  kazanan  adaylar Üniversitemiz    de    kullanılan/kullanılacak    olan programların  yazılımı  ve  geliştirilmesi  için  görev yapacaklardır.)  (Bu  kadro  için  başvuru  yapacak adayların   iş   deneyimlerini,   yazılım   dillerine   ait tecrübelerini    ve    geliştirmiş    oldukları    yazılım projelerini    de    anlatan    özgeçmişlerini    sisteme
(ik.isparta.edu.tr) yüklemeleri gerekmektedir.)
39Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler FakültesiBankacılık ve Sigortacılık BölümüBankacılık ve Sigortacılık Anabilim Dalı15Araştırma Görevlisi70
EA
50Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık veya İşletme Bölümlerinin    birinden    lisans    mezunu    olmak. Muhasebe   ve   Finansmanda   tezli   yüksek   lisans yapıyor olmak.Isparta   Uygulamalı   Bilimler Üniversitesi          Büyükkutlu
Uygulamalı                Bilimler
Fakültesi                Kılıçarslan Yerleşkesi          Yalvaç          / ISPARTA
+90 246 441 70 16 - 43 34
40Eğirdir Su Ürünleri FakültesiSu Ürünleri Temel Bilimleri Bölümüİç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı15Araştırma Görevlisi70
SAY
50Su  Ürünleri  Mühendisliği  Bölümü  lisans  mezunu olmak.   Su   Ürünleri   Temel   Bilimleri   veya   Su Ürünleri   Mühendisliği   Anabilim   Dalında   tezli yüksek lisans yapıyor olmak.Isparta   Uygulamalı   Bilimler Üniversitesi       Eğirdir       Su Ürünleri      Fakültesi      Doğu Yerleşkesi    Ziraat    Fakültesi Binası      Kat:1      P.K.32260 Çünür / ISPARTA
+90 246 214 64 00
41Teknoloji FakültesiBilgisayar Mühendisliği BölümüBilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı15Araştırma Görevlisi70
SAY
50Yazılım        Mühendisliği        veya        Bilgisayar Mühendisliği    Bölümü    lisans    mezunu    olmak. Yazılım        Mühendisliği        veya        Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
Isparta   Uygulamalı   Bilimler Üniversitesi              Teknoloji Fakültesi  Batı  Yerleşkesi  E-
14  Blok  P.K.32260  Çünür  / ISPARTA
+90 246 214 67 56
42Teknoloji FakültesiMekatronik Mühendisliği
Bölümü
Mekatronik Mühendisliği Anabilim
Dalı
15Araştırma Görevlisi70
SAY
50Mekatronik  Mühendisliği  Bölümü  lisans  mezunu olmak. Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
43Ziraat FakültesiBahçe Bitkileri BölümüBahçe Bitkileri Anabilim Dalı15Araştırma Görevlisi70
SAY
50Bahçe   Bitkileri   Bölümü   lisans   mezunu   olmak. Bahçe  Bitkileri  Anabilim  Dalında  doktora  yapıyor olmak.Isparta   Uygulamalı   Bilimler Üniversitesi  Ziraat  Fakültesi Doğu   Yerleşkesi   P.K.32260 Çünür / ISPARTA
+90 246 214 62 00

 

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üye...

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı / Öğretim Üyesi alacakSonraki Haber

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim El...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü