İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi/ Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi/ Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 8.11.2022
İlan Bitiş Tarihi : 22.11.2022
Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

 

S/NFAKÜLTE / BİRİMBÖLÜM /
PROGRAM
ANABİLİM DALI / BİLİMDALIKADRO UNVANIKADRO SAYISIUZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR
1Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoç. Dr.1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında doçentlik unvanına sahip olmak.
2Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.
3Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiProf. Dr.1Fizyoloji Anabilim Dalında Doçentlik unvanına sahip olmak.
4Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)Klinik Bilimler BölümüAğız Diş ve Çene RadyolojisiDr. Öğr. Üyesi1Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında doktora ya da uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.
5Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)Klinik Bilimler BölümüEndodontiDr. Öğr. Üyesi1Endodonti Anabilim Dalında doktora ya da uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.
6Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)Klinik Bilimler BölümüPeriodontolojiDr. Öğr. Üyesi1Periodontoloji Anabilim Dalında doktora ya da uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.
7Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)Klinik Bilimler BölümüProtetik Diş TedavisiDr. Öğr. Üyesi1Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktora ya da uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.
8Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)Klinik Bilimler BölümüDiş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi)Dr. Öğr. Üyesi1Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktora ya da uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.
9Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler BölümüAğız Diş ve Çene CerrahisiDoç. Dr.1Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında doçentlik unvanına sahip olmak.
10Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler BölümüEndodontiDr. Öğr. Üyesi1Endodonti Anabilim Dalında doktora ya da uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.
11Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler BölümüPeriodontolojiDr. Öğr. Üyesi1Periodontoloji Anabilim Dalında doktora ya da uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.
12Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler BölümüOrtodontiDr. Öğr. Üyesi1Ortodonti Anabilim Dalında doktora ya da uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.
13Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler BölümüProtetik Diş TedavisiDr. Öğr. Üyesi1Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktora ya da uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.
14Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Prof. Dr.1İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarının birinden doçentlik unvanına sahip olmak.
15Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doç. Dr.1İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarının birinden doçentlik unvanına sahip olmak.
16Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) Doç. Dr.1Dil ve Konuşma Terapisi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.
17Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi1Dil ve Konuşma Bozuklukları, Dil ve Konuşma Terapisi veya Nörobilim alanlarından birinde doktorasını tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.
18Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi1Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
*
 Başvuru Dilekçesi
* Başvuru Formu
* YÖK Formatında Özgeçmiş
* Diploma Fotokopileri
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),
* Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi
* Fotoğraf (2 Adet)
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (1'i matbu 5'i CD), Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (1'i matbu 3'ü CD)
* Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr.Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa)
* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)
* Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir).

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.
* ALES puan türü başvuru yapan adayın lisans mezuniyeti dikkate alınarak belirlenecektir.

İlan Başlama Tarihi : 8.11.2022
İlan Bitiş Tarihi : 22.11.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 23.11.2022
Sınav Giriş Tarihi : 25.11.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.11.2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.atlas.edu.tr
Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

 

S/NFAKÜLTE / BİRİMBÖLÜM / PROGRAMKADRO UNVANIKADRO SAYISIUZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR*ALES PUANIYDS/ Eşdeğeri (İngilizce)
1Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma TerapisiÖğr. Gör.1Dil ve Konuşma Terapisi alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora yapıyor olmak.7050
2Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikArş. Gör.1Ebelik alanında lisans mezunu olmak.7050
3Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikArş. Gör.1Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Hemşirelik Esasları alanında yüksek lisans yapıyor olmak.7050
4Meslek YüksekokuluAğız ve Diş SağlığıÖğr. Gör.1Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.70-
5Meslek YüksekokuluDiyalizÖğr. Gör.1Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapıyor olmak.70-
6Meslek YüksekokuluFizyoterapiÖğr. Gör.1Fizyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.70-

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
*
 Başvuru Dilekçesi
* Başvuru Formu
* YÖK Formatında Özgeçmiş
* Diploma Fotokopileri, e-Devlet kapısından alınan Mezuniyet Belgesi ve Lisans ve Lisansüstü Eğitiminin Onaylı Transkripti
* Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge
* ALES Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı
* Lisans Eğitiminin Puan Türünü Gösterir ÖSYS Kazandı Belgesi
* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı
* Hizmet Belgesi (Çalışmış olduğuna dair yazı)
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi
* Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir).

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Emekli evi sakinleri ilk yardım konusunda bilgilendirildiÖnceki Haber

Emekli evi sakinleri ilk yardım konusund...

İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi/ Öğretim Görevlisi alıyorSonraki Haber

İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Üy...

Yorum Yazın

2022 Yılı sonuna kadar dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahtayla buluşacak
Hatalı ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneği kamu zararı oluşturur mu?
Sürgüne Kapı Aralayan Akademik Hareketlilik Projesini Yakından Takip Ediyoruz!
MEB, Engelsiz Eğitim İçin Ulusal Eylem Planı Hazırladı
MEB’e Rehber Öğretmenlerin Ve Çocuk Gelişimi Öğretmenlerinin Resen Görevlendirmelerine Karşı Talebimizi Yineledik
Yetişkin engellerin gideceği bir okul yoktu, şimdi 81 ilde açmış olduk
Kendini Öğrencilerine Adayan Öğretmenin Azmi Örnek Oluyor
YÖK Akademik Hareketlilik Projesini başlatıyoruz
MEB’de görme engelli personel evrak işlemlerini artık daha kolay yapabilecek
"Türkiye ilk kez mesleki eğitime uluslararası öğrenci almaya başladı"
“Yıllardır Kamu Çalışanlarının Üzerinde Ağır Bir Yük Olan Gelir Vergisi Sorunu Artık Çözülmelidir.”
Toplu sözleşme talebimiz olan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde sona gelindi
Yalçın: “Sözleşmelilere Kadro Müjdesi Bayram Havası Oluşturdu”
Açık Öğretim Okulları 2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları
Mücadelemiz, Bütün Güvencesiz Personelin İstisnasız Ve Şartsız Biçimde Kadroya Geçirilmesi İçindir
Haftada 44 saat ders okutan atölye ve laboratuvar öğretmenleri mesleki eğitim merkezlerinde derse girebilir mi?
Sözleşmeli istihdamda önemli adım
Sözleşmelilerin Kadroya Alınmasında Yarım-Yamalak Değil, Tam Çözüm İstiyoruz!
Öğretici: Sözleşmeli Statü Tamamen Kaldırılmalı, Tüm Sözleşmeliler Kadroya Kavuşmalıdır
Kızılay Burs Başvuruları