İstanbul Gedik Üniversitesi 4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi / 39 Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
İstanbul Gedik Üniversitesi 4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi / 39 Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
FAKÜLTE/YÜKSEKOKULBÖLÜMÜ/PROGRAMIKADRO UNVANIKADRO SAYISINİTELİKALES- YDS EŞDEĞERİ
PUANI
Gedik Meslek YüksekokuluDış Ticaret (İngilizce)Öğr. Gör.1Dış Ticaret, İşletme, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Tezli
Yüksek Lisans yapmış olmak.
ALES EA 70
YDS 85
Gedik Meslek YüksekokuluElektrikÖğr. Gör.1Elektrik Mühendisliği veya Elektrik/Elektronik lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
ALES SAY 70
Mühendislik FakültesiYazılım Mühendisliği (Türkçe)Arş. Gör.1Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinden mezun olmak ve tercihen bu alanların birisinden Yüksek
Lisans yapmış olmak.
ALES:70 YDS:50
Mühendislik FakültesiYazılım Mühendisliği (İngilizce)Arş. Gör.1Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinden mezun olmak, tercihen bu alanların birisinden Yüksek Lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde (İngilizce) öğrenim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin belirlenen yeterliliğe sahip
olmak.
ALES:70 YDS:85


İLAN TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 02.02.2023
Son Başvuru Tarihi : 16.02.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.02.2023
Sınav Giriş Tarihi : 22.02.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 24.02.2023

İSTENEN EVRAKLAR
1.Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
2.Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş
3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri Fotokopileri)
5.ALES Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
6.Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
7.İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile gönderilmesi gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)
8.Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
9.Yurtdışından alınan Mezuniyet belgeleri için denklik belgesi.
10.Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idaribirimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”
b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.
İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBULÜniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKULBÖLÜMÜ/PROGRAMIKADRO UNVANIKADRO SAYISINİTELİK
Mimarlık ve Tasarım FakültesiEndüstriyel TasarımDr. Öğr. Üyesi1Mobilya-İç Mimarlık Bölümü Lisans, Endüstriyel Tasarım veya Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinden birinde Yüksek Lisans, Sanatta yeterliliği (Doktora) İç Mimarlık alanında tamamlamış olmak
Mimarlık ve Tasarım FakültesiEndüstriyel TasarımDr. Öğr. Üyesi1Lisans ,Yüksek Lisans ve Sanatta yeterlilik(Doktora) Endüstriyel Tasarım veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında yapmış olmak, Uzmanlık alanının Tasarımda İnsan Faktörleri konusu üzerine olması
Mimarlık ve Tasarım FakültesiEndüstriyel TasarımDr. Öğr. Üyesi1Endüstri Tasarımı ya da İç Mimarlık Lisans mezun olmak, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstri Tasarımı alanında yapmış olmak .
Mimarlık ve Tasarım FakültesiEndüstriyel TasarımDr. Öğr. Üyesi1Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını (S.Y) Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstri Tasarımı alanında yapmış olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre TasarımıDr. Öğr. Üyesi1Lisans ve Yüksek Lisans derecesini İç Mimarlık alanında almış olmak, Doktorasını İç Mimarlık programında tamamlamış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)Doçent1İşletme veya Pazarlama alanında Doktora yapmış olmak. Pazarlama alanında Doçent unvanı almış olmak. Dijital Pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliği için YDS veya YÖKDİL’den (ya da eşdeğer sınavlardan birinden) en az 85 puan almış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiDr. Öğr. Üyesi1Psikoloji lisans mezunu olup, klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora derecesi almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında doktor öğretim üyesi olarak ders verme deneyimine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiEndüstri MühendisliğiProf. Dr.1Endüstri Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini almış, Endüstri Mühendisliği alanında Prof. unvanına sahip olmak.
Mühendislik FakültesiEndüstri MühendisliğiProf. Dr.2Doktorasını Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında tamamlamış, Doçentliğini Petrol Mühendisliği alanında almış olmak.
Mühendislik FakültesiMekatronik Mühendisliği (İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi1Lisans, Yüksek Lisans ve/veya Doktorasını Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. Devreler/sistemler, haberleşme, görüntü/ses/sinyal işleme, sayısal/analog iletişim, kodlama ve algılama/veri toplama konularından birinde uzmanlaşmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasındaki şartlardan birini sağlamış olmak.
Mühendislik FakültesiMekatronik Mühendisliği (İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi1Lisans, Yüksek Lisans ve/veya Doktorasını Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. Sistem Dinamiği/Modelleme veya Kontrol Teorisi alanlarından birinde uzmanlaşmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasındaki şartlardan birini sağlamış olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım Mühendisliği (Türkçe)Dr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde doktora yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım Mühendisliği (İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi4Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde doktora yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde (İngilizce) öğrenim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği (İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi4Yüksek Lisans ve Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde (İngilizce) öğrenim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikProf. Dr.1Beslenme ve Diyetetik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikDoçent1Beslenme ve Diyetetik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikDr. Öğr. Üyesi1Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonProf. Dr.1Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent1Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonDr. Öğr. Üyesi1Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktorasını tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk GelişimiProf. Dr.1Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarının birinde Doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk GelişimiDoç. Dr.1Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarının birinde Doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk GelişimiDr. Öğr. Üyesi1Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarının birinde Doktorasını tamamlamış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiEgzersiz ve Spor BilimleriProf. Dr.1Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmak, Spor Bilimlerinin ilgili alanlarında doktora derecesine sahip olmak, Hareket ve Antrenman alanında çalışmalar yapmış olmak,
Spor Bilimleri FakültesiEgzersiz ve Spor BilimleriDoç. Dr.1Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmak, Egzersiz ve Spor Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak,
Spor Bilimleri FakültesiEgzersiz ve Spor BilimleriDr. Öğr. Üyesi2Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmak, Hareket ve Antrenman alanında doktora derecesine sahip olmak,
Spor Bilimleri FakültesiRekreasyonProf. Dr.1Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi mezunu olmak, Spor Bilimlerinin ilgili alanında doktora derecesine sahip olmak,
Spor Bilimleri FakültesiRekreasyonDoç. Dr.1Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olmak, Spor Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak,
Spor Bilimleri FakültesiRekreasyonDr. Öğr. Üyesi1Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmak, Spor Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak
Meslek YüksekokuluBankacılık ve SigortacılıkDr. Öğr. Üyesi1İşletme Bölümü lisans mezunu olmak, İşletme anabilim dalında doktora derecesine sahip olmak.


Adayların;
1.Özgeçmiş(YÖK Formatında)
2.Nüfus Cüzdan Sureti
3.Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Profesör ve Doçent adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (02.02.2023-16.02.2023) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Prof. Dr. Öğretim Üyeleri için 6 takım CD/USB, 1 adet Hard Copy, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB
olacak şekilde)
4.Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)
5.Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idaribirimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”
b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 16.02.2023)

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı DuyurusuÖnceki Haber

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyur...

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanıSonraki Haber

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 4/B Sözl...

Yorum Yazın

Enflasyon Baskılanmalı, Fiyat İstikrarı Sağlanmalı
MEB Günlük Program 05.03.2024
5 Mart Salı önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (04 Mart 2024) Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi
Memur Ve Emeklilerin Maaş Zammından Geriye %3 Kaldı
İşte EBA Mobil
Türkiye Yüzyılı İçin Millî Eğitim, Milli Eğitim İçin Milli Müfredat Çağrımız Dikkate Alınmalıdır…!
Millî Teknoloji Hamlesi Öğretmen Akademileri Yeni Dönem Başvuruları Açıldı!
Yarını Kodlayanlar Projesi Scratch Eğitimi
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Yarışması İçin Başvurular Devam ediyor
Kadın için Teknoloji Projesi Teknoloji Okuryazarlığı Eğitimi 
MEB, İş Sağlığı Ve Güvenliği Genelgesindeki Eksikleri Gidermeli Hataları Düzeltmelidir
Öğretici: Verilen Artışlar İlk İki Aydan Eridi. Ek Zam Zorunludur!
II. Uluslararası Satranç Turnuvası Başlıyor
5434 Ve 5510 Sayılı Kanunlara Göre Emeklilik İle İlgili Resmi Yazımızı Çalışma Bakanlığına Gönderdik
Kamu Görevlilerinin Ek Ödeme Ve Ücretleri Emekliliğe Yansıtılmalıdır
Türk Ulusal Zeka Testi (Tuzö) Uygulayıcı Eğitimi Başladı
Ortak sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak
2024 Maaş Zammı İki Ayda Buharlaştı! İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret İstiyoruz!
Yurt Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı