İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı Listesi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı Listesi
Abone ol
2023-2024 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/öğretim materyallerinin, İlgi'de kayıtlı Yönetmelik hükümleri gereği "OCAK - 2023 / 2783" sayılı Tebliğler Dergisi'nde duyurusu yapılmıştır.

ğretim programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyalleri, ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde ayrıca duyurulacaktır.

Resmî ve özel bütün okul/kurumların 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları, okul/kurum yöneticileri tarafından MEBBİS Kitap Seçim Modülü’ne girilecektir.

Kitap Seçim Modülü okulların kullanımına 23 Ocak 2023 tarihinde açılacak 10 Şubat 2023 tarihinde kapatılacaktır.

Modül, kontrol ve onaylama işlemleri için 10 - 17 Şubat 2023 tarihleri arasında il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. Bu nedenle, resmî ve özel bütün okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak Kitap Seçim Modülü'ne girmeleri gerekmektedir.

Kitap ihtiyacının belirlenmesinde Kitap Seçim Modülü’ne girilen kitap sayıları esas alınacaktır. Resmî ve özel bütün okul/kurum müdürlükleri öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını Kitap Seçim Modülü’ne girecektir. Okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.

Bu bağlamda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacının karşılanmasında aksaklık ve sıkıntı yaşanmaması için Kitap Seçim Modülü'ne veri girişi yapılırken aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

 1. Aynı sınıfta okutulan ortak kitapların, öğretmen sayısı dışında eşit sayıda girilmesi gerekmektedir (Örneğin; Türkçe 2, Hayat Bilgisi 2, İngilizce 2, Matematik ve Müzik 2 kitaplarının eşit sayıda girilmesi). Takım kitaplarda ders kitabı sayısı ile öğrenci çalışma kitabı sayısı eşit olacak, veri girişinde konuya gerekli hassasiyet gösterilecek, bu eşitlik mutlaka sağlanacaktır.
 2. Öğretmen Kılavuz Kitaplarının ihtiyacı ilgili dersin öğretmen sayısı kadar girilecektir.
 1. Kitap Seçim Modülü'nde kitapların hangi okul türüne ait olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, her kitapla ilgili "http://ttkb.meb.gov.tr" adresinde yer alan “Haftalık Ders Çizelgeleri” dikkate alınacak ve Ekli listedeki açıklamalar mutlaka okunacak ve kitabın hangi okul türüne ait olduğu görülerek ihtiyaç girilecektir.
 2. İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf Almanca, Arapça ve Fransızca kitaplarının ihtiyacı yabancı dili bu alanda olan öğrenciler için girilecektir.
 3. Kitap ihtiyaçları girilirken okutulacak seçmeli derslerin de belirlenmesi ve ihtiyaçların öngörülen süre içerisinde Kitap Seçim Modülü'ne girilmesi gerekmektedir. Kitap ihtiyacı girildikten sonra seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı veya kitap ihtiyacı oluşmasına (kamu zararına veya eğitim - öğretimin aksamasına) neden olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticilerince alınacaktır.
 4. Okul müdürlüklerince, internet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçlarının veri girişi, internet bağlantısı olan başka bir okuldan veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden Kitap Seçim Modülü'ne okulun kurum kodu ile aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. İnternet bağlantısı olmasına rağmen ihtiyacını girmeyen veya eksik giren okulların ihtiyaçları başka bir okul üzerinden girilmeyecektir.
  1. Kitap Seçim Modülü açılınca “Sol menu’de yer alan “Kitap İhtiyaç Belirleme" seçeneğine basılarak “Kitap İhtiyaç Belirleme Ekranı” gelecektir.
  2. “Kitap İhtiyaç Belirleme Ekranı’nda 2023-2024 eğitim-öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının isimleri “SINIFLAR”, “DİĞER (Sınıfı Belli Olmayan)”, "ÖĞRETMEN" ve farklı “OKUL TÜRLERİ” olarak listelenmiştir.
  3. ''Kitap İhtiyaç Belirleme Ekranı’nda kayıt eklemek için “Yeni” düğmesi seçilecektir. Gelen

ekrandaki kitaplardan ilkokullar için 1,2, 3 ve 4. sınıflar "ÖĞRETMEN" ve “DİĞER (Sınıfı Belli Olmayan)” seçeneği; ortaokullar için 5, 6, 7 ve 8. sınıflar "ÖĞRETMEN" ve “DİĞER(Sınıfı Belli Olmayan)” seçeneği; ortaöğretim okul/kurumları için 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar “DİĞER (Sınıfı Belli Olmayan)”, "ÖĞRETMEN" ve farklı “OKUL TÜRLERİ” seçeneğine göre kitabın adına uygunseçilecektir.

  1. Birden fazla sınıfta okutulabilecek ders kitapları “DİĞER (Sınıfı Belli Olmayan)” bölümünden seçilecektir.
  2. Kitaba ilişkin ihtiyaç duyulan kitap sayısı zorunlu derslerde ekranda görülecek olup bu sayıya o dersi okutan öğretmen sayısı ilave edilerek belirlenen sayı ilgili kutucuğa girilecek ve “üst menü”de yer alan “Kaydet” düğmesine basılacaktır. Bu işlem her kitap için tekrar edilecektir.
  3. Kitap sayıları girildikçe okul için belirlenen kitaplar ve miktarları aynı sayfanın altında liste hâlinde yer alacaktır.
  4. Girilmiş olan herhangi bir kayıt ile ilgili düzeltme yapmak veya kayıt silmek için sayfanın altında oluşan listedeki kitap kodunun başında yer alan “açık klasör” şeklindeki resim seçilecek, tekrar bu kitaba ait ekrana dönülerek istenilen işlem yapılabilecektir.
  5. Girilen her kitap için her defasında “Kaydet” düğmesine basılacaktır. Böylece kitapların tamamının kaydedildiğinden emin olunacaktır.
  6. Okul/kurumun ihtiyaç duyduğu kitap çeşidi ve sayısı girildikten sonra sayfanın altında oluşan liste incelenecek, ihtiyaç duyulan kitapların tamamının girilip girilmediği kontrol edilecektir.
  7. İhtiyaç duyulan bütün kitapların giriş işlemi tamamlanıp kaydedildikten sonra “üst menü”de yer alan “Rapor Al" düğmesine basılarak girilmiş olan verilerin dökümü alınacak ve alınan liste okul/kurum müdürlüklerince kontrol edilerek onaylanacaktır. Onaylı listenin bir sureti dosyalanacak, bir sureti de il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Listelerde yer alan kitap sayıları, denetim ve rehberlik sırasında öğrenci ve öğretmen sayıları ile karşılaştırılarak tutarlığı kontrol edilecektir.
  8. Kitap ihtiyacının giriş işlemi tamamlanıp verilerin dökümü alındıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Çıkış" düğmesine basılarak Modül'den çıkılacaktır.
 1. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan eğitim araçları ile görme engelli öğrenciler için hazırlanan Braille baskılı kitap ihtiyaçları da okul/kurumlar tarafından Kitap Seçim Modülü'ne girilecektir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarına ait kitap ihtiyaçları belirlenirken takip ettikleri eğitim programına uygun ders kitapları seçilmelidir.
  1. Resmî ve özel bütün okul/kurumlar “Kitap İhtiyaç Belirleme” ekranına kitap ihtiyacını girdikten sonra özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan eğitim araçları için “Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç Belirleme” ekranına girecek ve sayfada yer alan özel eğitim kitapları girişi için 6’ncı maddede belirtilen işlem basamakları izlenecektir.
  2. Hafif düzeyde zihinsel, görme ve işitme engeli olan öğrencilerin devam ettiği özel eğitim ilkokulları ve ortaokulları ile ilköğretim kurumları bünyesinde açılmış olan hafif düzeyde zihinsel engeli ve hafif düzeyde otizmi olan öğrencilerin devam ettiği özel eğitim sınıflarındaki öğrenciler ilköğretim programını takip etmekte olup bu öğrenciler için ders kitapları genel eğitim kitapları arasından seçilmelidir. İlkokul kademesindeki işitme engelli öğrencilerin Türk İşaret Dili Ders Materyalleri ve görme engelli öğrencilerin beden eğitimi dersi için kitap seçimleri;
   1. Özel eğitim uygulama okulları ile bu okulların programını takip eden özel eğitim sınıflarına devam eden orta ve ağır düzeyde zihinsel engeli ve orta ve ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler,
   2. Özel eğitim meslek okulu ve özel eğitim meslek okulu programını takip eden özel eğitim sınıflarına devam eden hafif düzeyde zihinsel engeli ve otizmi olan öğrenciler,
   3. Erken çocukluk ve okul öncesi eğitime devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için ders kitapları ile tüm özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yardımcı kaynak seçimleri bu modül üzerinden gerçekleştirilecektir.
  3. “Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç Belirleme” ekranına girilecek kitap sayısında sadece okul/kurumda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı ve dersi okutan öğretmen sayısı esas alınacaktır.
  4. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kitap ihtiyacının “Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç Belirleme” ekranına girişini müteakip, görme engelli öğrenci ve öğretmenlerinden Braille baskılı kitap ihtiyacı olan resmî ve özel okul/kurumlar, bu ihtiyaçlarını “Braille (kabartma) Baskılı Kitap İhtiyaç Belirleme” ekranına gireceklerdir.
  5. “Braille (kabartma) Baskılı Kitap İhtiyaç Belirleme” ekranına girilecek kitap sayısında sadece okul/kurumda Braille (kabartma) baskılı kitap ihtiyacı bulunan görme engelli öğrenci ve öğretmen sayısı esas alınacaktır.
 2. Kitap ihtiyaçlarının Kitap Seçim Modülü'ne girişinin kontrol edilmesi için Modül 10 -15 Şubat 2023 tarihleri arasında ilçe millî eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. Bu süreçte ilçe millî eğitim müdürlüklerince aşağıdaki iş ve işlemler yapılacaktır;
  1. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilk defa açılması planlanan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/kurumlarının kitap ihtiyaçları, okulun bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından en yakın okuldan girilecek ve kitaplar teslim alındığında yeni açılan okul/kuruma verilmesi sağlanacaktır.
  2. Kitap seçimi yapan veya yapmayan okul/kurumlar ile ihtiyaç girilen kitap sayıları, il millî eğitim müdürlükleri tarafından 15 - 17 Şubat 2023 tarihleri arasında kontrol edilecek, ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra onaylanacaktır.
  3. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından kontrol işlemi amacıyla Kitap Seçim Modülü'nün açılış ekranı ile “Kurum Bilgileri” sayfasındaki “Raporlar” seçeneğine basılarak, kitap seçimi yapmayan veya eksik yapan okul/kurumların listeleri alınacaktır. Kitap ihtiyacını Modüle girmeyen okul/kurumlar uyarılacak, okul/kurumun girdiği bilgilerde görülen eksiklik, fazlalık veya yanlışlıklar ilgili okulla görüşülerek ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından okulun ekranında düzeltilecektir.
    
  4. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince, okul/kurumların seçtiği kitapların görülmesi için Kitap Seçim Modülü'nün açılış ekranı ile “Kurum Bilgileri” sayfasındaki “Ara” butonuna basılarak listeden kurum seçimi yapılacak ve bu kurumun girmiş olduğu kitap bilgileri ekranda kontrol edilecektir. Bu işlemler her kurum için ayrı ayrı tekrarlanacaktır.
  5. Kontrol işlemi sonucunda kitap girişleri problemsiz olan kurumlar için “Kitap Muayene İşlemleri” menüsü altında açılacak olan “İlçe Kitap Kontrol Onaylama” ekranında kitap seçimi yapan kurumların listesi görülecektir. Bu listede yer alan “Kitap Seçimi Tamam” ibaresi kitap girişini tam yapan her kurum için seçilecek ve “Kaydet” butonuna basılarak son kontrol sisteme kaydedilecektir.
  6. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmayan veriler dikkate alınmayacaktır. Okulların girdiği verilerin öngörülen sürede incelenip onaylanmaması durumunda kitap eksiğine neden olunacağından konuya gerekli hassasiyet gösterilecektir.
  7. Kitap Seçim Modülü, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin kullanımına kapatıldıktan sonra Modül'e kitap eklenmesi ve il/ilçe onayı mümkün olmayacağından ihtiyaç girmeyen okul kalmaması sağlanacaktır.
  8. Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Modül üzerinde incelenerek onaylanacaktır. Bu süreçte kitap ihtiyacını Modül’e girmeyen okul/kurumlar uyarılacak; okul/kurumun girdiği bilgilerde görülen eksiklik, fazlalık veya yanlışlıklar ilgili okulla görüşülerek il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okulun ekranında düzeltilecektir.
 3. Kitap Seçim Modülü'ne girilen kitap sayısının eksikliği ve fazlalığı ile veri girişi yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan, okul/kurum müdürleri ve il/ilçe millî eğitim müdürleri sorumlu olacak, konuya ilişkin iş ve işlemler Maarif Müfettişleri tarafından da izlenecektir.
 4. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı, yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde Kitap Seçim Modülü'ne girilecek, okul/kurum veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığa yazılı veya şifahi olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.
 5. Kitap Seçim Modülü'ne bilgi girişi sürecinde karşılaşılan genel sorunlar için Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0312 4131551 - 0312 4131896 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir. Kitapların içerikleri veya okutulacağı sınıflarla ilgili tereddüte düşülmesi hâlinde gerekli bilgi okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükten alınacaktır.
 6. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında okutulmak üzere ihtiyaç girilecek ders kitabı, eğitim aracı/öğretim materyallerinin listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://dhgm.meb.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde ayrıca yer verilecektir.

Yukarıda açıklandığı üzere “Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı”na da konulan Ekli listenin; resmî ve özel bütün okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/kurumlarına ivedilikle duyurusunun yapılması; veri girişleri yapılırken 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenim görecek öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitap sayısının, kamu zararına veya eğitim - öğretimin aksamasına sebebiyet vermeyecek şekilde doğru ve sağlıklı olarak tespit edilmesi; okul/kurum müdürleri ile il/ilçe millî eğitim müdürleri tarafından her türlü tedbirin alınması gerekmektedir.

 

Ders Kitapları Listesi için için tıklayınız.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Başvuruları Devam Eden Çeşitli Konulardaki Yarışma Ve EtkinliklerÖnceki Haber

Başvuruları Devam Eden Çeşitli Konularda...

Braille Yazı Öğretimi Kursu gerçekleştirildiSonraki Haber

Braille Yazı Öğretimi Kursu gerçekleştir...

Yorum Yazın

Bakanlık alan değişikliği bekleyen meslektaşlarımızı daha ne kadar bekletecek?
Deprem Sonrasında MEB Tarafından Atılan Politika Adımları
MTSK Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavları ertelendi
Deprem Bölgesinden Diğer İllere Nakil Olan 14 Bin 73 Öğrenci, Kendi İllerine Geri Döndü
TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması Kritik Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
İşte Depremle ilgili yalan haberler ve gerçekler
TEKNOFEST İstanbul Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Deprem nedeniyle eğitime ara verilen günlerde hangi ek ders ücretleri ödenir?
Memura Refah Zammı Verilmelidir
Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Protokolü YÖK’te imzalandı
AES: MEB becayiş uygulamasını hayata geçirmelidir
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na katıldık
Rehber Öğretmenlerin Normu Bulunmayan Okullara İkinci Görev Niteliğinde Görevlendirilme Uygulamasına Dava Açtık
Afet bölgesi eğitim faaliyetleri hakkında bakanlıktan açıklama
Öğretici: Torba Kanuna Çalışanların Sorunları Da Eklenmelidir
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Proje Detay Raporu Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!
Torba kanunla eksiklikler tamamlanmalıdır