İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi alıyor
Abone ol
Enstitümüzün aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Öğretim Görevlisi alınacaktır. Enstitümüzün aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 2547 sayılı Kanun'un 50/D maddesinde belirtilen statüde Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İlan NoFakülte/BirimBölümAnabilim DalıALESYab. Dil. PuanıAdt.UnvanDrc.İlan Özel Şartı
2022/17RektörlükGenel Kültür Dersleri Bölümü (Tarih)SÖZ/70851Öğr.Gör. (Ders Verecek)6Tarih, Tarih Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Tarih, Tarih Öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans programı mezunu olmak ya da Tarih programında doktora yapmış olmak. Herhangi bir yükseköğretim
kurumunda en az 1 yıl ders verme tecrübesi bulunmak.
2022/18Mimarlık FakültesiEndüstriyel TasarımEndüstriyel TasarımSAY/70851Öğr.Gör. (Ders Verecek)6Endüstriyel Tasarım veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından lisans mezunu olup Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Tasarım Çalışmaları, Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
2022/19Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerSÖZ/70901Öğr.Gör.
(Ders Verecek)
6Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) bölümü mezunu olmak. İngilizce alanında
Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla çeviri alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak.


Başvurular, kadroların ilan edildiği birimlere yapılacaktır. Başvurulara ilişkin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları
http://www.iyte.edu.tr/ adresinden açıklanacaktır.

Başvuru Yerleri, Telefon Numaralarıİlan Takvimi
Rektörlük / Personel Daire Başkanlığıİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Personel Daire Başkanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR 0 (232) 750 6110-6106Başvuru Başlangıç03.11.2022
Yabancı Diller Yüksekokuluİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Gülbahçe Urla 35430 İZMİR 0 (232) 750 6400Son Başvuru17.11.2022 (saat 17:00’a kadar)
Ön Değerlendirme Sonucu23.11.2022
Mimarlık Fakültesi [email protected]İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi E Blok Dekanlık Özel Kalem Gülbahçe Urla 35430 İZMİR 0 (232) 750 7000Giriş Sınavı / Mülakat25.11.2022
Nihai Değerlendirme Sonucu30.11.2022


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe ve Fotoğraflı Başvuru Formu ( https://personel.iyte.edu.tr/duyuru/ogretim-elemani-alimi-ilani/ ) adresinde yer alan öğretim görevlisi dilekçe ve başvuru formunu kullanınız)
2- Özgeçmiş,
3- ALES Belgesi (Sonuç açıklama tarihi itibari ile 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)
4- Yabancı Dil Belgesi
5- Lisans/Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler geçerlidir.)
6- Lisans Eğitimi ile ilgili onaylı Resmi Transkript (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler geçerlidir.)
7- Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi.
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.
10- Varsa bilimsel çalışma ve yayınları
11- Öğretim görevlisi kadroları için ilan özel şartında belirtilen belgeler. (Çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı iş deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü, kamu personeli için onaylı hizmet belgesi)

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
-Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları şarttır.
-Başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
-Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
-Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan Enstitü Senatomuzun 27/08/2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.
-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar iade edilmeyecektir.
-Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla (ASLI GİBİDİR yapılarak) fotokopileri de kabul edilir. e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylardan bu belgelerin aslını ibraz etmeleri istenecektir.
-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
-Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. İlanımıza http://www.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanı iptal etme hakkını saklı tutar. Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.
MUAFİYET :Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

İlan NoFakülteBölümAnabilim DalıALESYab. Dil. PuanıAdt.UnvanDrc.İlan Özel Şartı
2022/20FenFizikFizikSAY703Arş.Gör.5 (2) 7 (1)Fizik veya Fizik Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2022/21FotonikFotonikSAY701Arş.Gör.5Fakültelerin, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun ve bir tezli yüksek lisans/doktora programında kayıtlı olmak veya Fotonik Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalında tezli
yüksek lisans/doktora yapıyor olmak.
2022/22KimyaKimyaSAY702Arş.Gör.5Kimya Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2022/23MatematikMatematikSAY702Arş.Gör.57Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2022/24Moleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Biyoloji ve GenetikSAY703Arş.Gör.5 (2) 6 (1)Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2022/25MimarlıkEndüstriyel TasarımEndüstriyel TasarımSAY702Arş.Gör.6Endüstriyel Tasarım ya da Endüstri Ürünleri Tasarımı alanından lisans mezunu olmak. Üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Teknoloji, Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin ilgili bölümlerinde veya enstitülerin tasarım ile ilgili disiplinlerarası programlarında yüksek
lisans ya da doktora yapıyor olmak.
2022/26MimarlıkMimarlıkSAY701Arş.Gör.6Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup Mimarlık Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2022/27Şehir ve Bölge PlanlamaŞehircilikSAY701Arş.Gör.6Şehir ve Bölge Planlama lisans mezunu olup Şehir ve Bölge Planlama ile ilgili alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2022/28MühendislikBilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiSAY703Arş.Gör.4 (2) 6 (1)Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2022/29BiyomühendislikBiyomühendislikSAY702Arş.Gör.4Biyomühendislik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2022/30Çevre MühendisliğiÇevre MühendisliğiSAY702Arş.Gör.4Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Çevre Mühendisliği
alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi olmak.
2022/31Elektrik Elektronik MühendisliğiElektrik Elektronik MühendisliğiSAY702Arş.Gör.4Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
2022/32Enerji Sistemleri
Mühendisliği
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
SAY702Arş.Gör.4Enerji alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022/33Gıda MühendisliğiGıda MühendisliğiSAY702Arş.Gör.4Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2022/34İnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiSAY702Arş.Gör.4İnşaat Mühendisliğinin Yapı veya Hidrolik alanlarından birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2022/35Kimya MühendisliğiKimya MühendisliğiSAY702Arş.Gör.4Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
2022/36Makine MühendisliğiMakine MühendisliğiSAY702Arş.Gör.4Herhangi bir Mühendislik programından lisans mezunu olmak ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
2022/37Malzeme Bilimi ve MühendisliğiMalzeme Bilimi ve MühendisliğiSAY702Arş.Gör.4Herhangi bir Fen veya Mühendislik programından lisans mezunu olmak
ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olması.


Başvurular, kadroların ilan edildiği birimlere yapılacaktır. Başvurulara ilişkin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları http://www.iyte.edu.tr/ adresinden açıklanacaktır.
 

Başvuru Yerleri, Telefon Numaraları, e-posta adresleriİlan Takvimi
Fen Fakültesi [email protected]İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi A
Blok Dekanlık Ofisi Gülbahçe Urla 35430 İZMİR 0 (232) 750 7553
Başvuru Başlangıç03.11.2022
Mimarlık Fakültesi
[email protected]
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi E Blok Dekanlık Özel Kalem
Gülbahçe Urla 35430 İZMİR 0 (232) 750 7000
Son Başvuru17.11.2022 (saat 17:00’a kadar)
Mühendislik Fakültesi [email protected]İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR 0 (232) 750 6502 - 6513Ön Değerlendirme Sonucu23.11.2022
Giriş Sınavı25.11.2022
Nihai Değerlendirme Sonucu30.11.2022


GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları şarttır.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, giriş sınavının yapılacağı 2022 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış (02/01/1987 tarihi ve sonrasında doğanlar) olması gerekir.
- Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
- Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan en az 70 puan almış olmak. (Enstitü Senatomuzun 27/08/2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı uyarınca)
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar iade edilmeyecektir.
- Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla (ASLI GİBİDİR yapılarak) fotokopileri de kabul edilir. e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylardan bu belgelerin aslını ibraz etmeleri istenecektir.
- Enstitümüzdeki ilanlarda adaylar tek ilana başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. İlanımıza http://www.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanı iptal etme hakkını saklı tutar. Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.
MUAFİYET :Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe ve Fotoğraflı Başvuru Formu (https://personel.iyte.edu.tr/duyuru/ogretim-elemani-alimi-ilani/) adresinde yer alan araştırma görevlisi dilekçe ve başvuru formunu kullanınız)
2- Özgeçmiş,
3- ALES Belgesi (Sonuç açıklama tarihi itibari ile 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)
4- Yabancı Dil Belgesi
5- Lisans/Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler geçerlidir.)
6- Lisans Eğitimi ile ilgili onaylı Resmi Transkript (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler geçerlidir.)
7- Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi.
8- Araştırma Görevlisi kadrosu başvuruları için Öğrenci Belgesi (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalı ve öğrenim gördüğü Anabilim Dalı adı kesinlikle belirtilmelidir.)
9- Araştırma Görevlisi kadrosu başvuruları için kayıtlı olunan lisansüstü programa ait onaylı transkript (Transkript, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalıdır. Birinci yarıyıl dâhil eğitime devam edilen tüm programlar için mutlaka istenmektedir. İçinde bulunulan yarıyılın transkriptte görünmemesi durumunda programa ilk kayıtlandığı yarıyıl dikkate alınarak kaçıncı yarıyıl öğrencisi olduğuna dair bir belgenin öğrenim görülen yerden istenerek tarafımıza ibrazı gerekmektedir. (Devam ettikleri programa kayıtlandıkları tarihten itibaren azami öğrenim süresini dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
10- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.
11- Varsa bilimsel çalışma ve yayınları.

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Çizgi kitap kahramanı ”Şakrak” yurt dışında tanıtılacakÖnceki Haber

Çizgi kitap kahramanı ”Şakrak” yurt dışı...

Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası 88 Kişilik hizmet alımıSonraki Haber

Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinas...

Yorum Yazın

Bir eğitim sendikasının Atatürk'e yapılan rezil hakarete yönelik değerlendirmesi ne şiş yansın, ne kebap formatında lakırdıdır
Gençleri hataları sebebiyle yok etmeyelim.
Yetkili Sendika Neden Sessiz Kaldı?
22 Eylül Cuma önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
2. Yedek Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülakat açıklaması
Öğretmenlik yetiştirmeden kariyer geliştirme süreçlerine kadar bir bütün olarak ele alınmalı
AES Eğitim Gündemi Anket Sonuçları Açıklandı
Geçen Yıl Alınmayan Kariyer Sınavı Ücreti Bu Sene Hangi Gerekçeyle Alınacak?
"Cumhuriyet Ve Türkçemiz" Konulu Lise Öğrencileri Arası Deneme Yarışması
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Başvuruları Başlıyor
21 Eylül Perşembe önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
Türk Eğitim-Sen'den mülakata sert tepki... 'Mülakat adaletin katilidir'
2022-2023 Bilsem Öğrenci Tanılama Ve Yerleştirme Süreci Depremden Etkilenen On İl Ve Bu İllerden Nakil Giden Öğrencilerin Sonuçları Açıklan
Danıştay, üniversiteler arası geçici görevlendirmeyi engelleyen yönetmelik hükmünü iptal etti
Türk Eğitim Sen'den İsa Barış'a tam destek
Depremzede öğretmenden Bakana teşekkür tweti
Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınavların Tarihleri Belli Oldu