Kastamonu Üniversitesi 81 Akademik Personel alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kastamonu Üniversitesi 81 Akademik Personel alıyor
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.


Müracaat Takvimi

Müracaat Tarihi30.11.2022
Son Müracaat Tarihi14.12.2022


Sınav Takvimi
(Öğretim Görevlisi Kadroları İçin)

Ön Değerlendirme İlan Tarihi16.12.2022
Giriş Sınavı Tarihi20.12.2022
Nihai Değerlendirme İlan Tarihi23.12.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesihttps://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/


İlan Edilen Kadrolara Ait Bilgiler

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI
İlan NoBirimBölümAnabilim Dalı/ProgramUnvanDereceAdet
2022-ÖÜ4-1Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek YüksekokuluİnşaatYapı DenetimiDoktor Öğretim Üyesi11
İlan Şartı: Lisansını İnşaat Mühendisliği, yüksek lisansını Yapı Eğitimi, doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak ve duvarların tahribatsız muayene yöntemleri ile
özelliklerinin belirlenmesi üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-2Araç Rafet Vergili Meslek
Yüksekokulu
OrmancılıkAvcılık ve Yaban HayatıDoçent21
İlan Şartı: Lisansüstü eğitimlerini Ekoloji alanında yapmış olup, doçentliğini Biyoloji (Ekoloji) alanında almış olmak ve karnivor memeli ekolojisi üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-3Araç Rafet Vergili Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Tanıtım ve PazarlamaDoktor Öğretim
Üyesi
11
İlan Şartı: İşletme Anabilim Dalında (Pazarlama Bilim Dalı) doktora yapmış olup, pazar bölümlendirme ve sürdürülebilir tüketim davranışı üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-4Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek
Yüksekokulu
Finans Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve SigortacılıkDoktor Öğretim
Üyesi
31
İlan Şartı: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini İşletme alanında yapmış olup, finansal okuryazarlık, volatilite etkileşimi ve meslek etiği üzerine çalışmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022-ÖÜ4-5Eğitim FakültesiEğitim BilimleriÖğretim TeknolojileriDoçent11
İlan Şartı: Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olup, sanal sınıf yazılımları ve zeki öğretim sistemleri üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-6Eğitim FakültesiEğitim BilimleriÖğretim TeknolojileriDoktor Öğretim
Üyesi
41
İlan Şartı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış olup, test geliştirme, öğrenme ortamlarında göz hareketleri üzerine çalışmış olmak ve an az 1'i (bir) SSCI kapsamındaki dergilerde olmak üzere alan indekslerinde taranan dergilerde yayını bulunmak.
2022-ÖÜ4-7Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoçent11
İlan Şartı: Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanında almış olup, Fen Eğitiminde Yenilikçi ve Sorgulayıcı Düşünme Becerileri ve Dijital Atık Kavramları üzerine çalışmış
olmak.
2022-ÖÜ4-8Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoçent11
İlan Şartı: Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanında almış olup, Fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme, 21. yüzyıl becerileri üzerine çalışmış olmak ve SSCI
kapsamındaki dergilerde yayını bulunmak.
2022-ÖÜ4-9Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoçent11
İlan Şartı: Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanında almış olup, sınıf içi söylem analizi ve fen eğitiminde biçimlendirici değerlendirme üzerine çalışmış olmak ve SSCI, ESCI kapsamındaki dergilerde en az 1’er (birer) yayını bulunmak.
2022-ÖÜ4-10Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoktor Öğretim
Üyesi
31
İlan Şartı: Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında doktora yapmış olup, fen eğitiminde sınıf içi değerlendirme pratikleri ve öğreticilerin pedagojik alan bilgisi üzerine çalışmış olmak ve en
az 1'i (bir) SSCI kapsamındaki dergilerde olmak üzere uluslararası yayını bulunmak.
2022-ÖÜ4-11Eğitim FakültesiÖzel EğitimÖzel Yetenekliler EğitimiDoçent11
İlan Şartı: Doçentliğini Özel Eğitim (Özel Yetenekliler Eğitimi) alanında almış olup, özel yetenek ve yaratıcılık konuları üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-12Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiSosyal Bilgiler EğitimiDoçent31
İlan Şartı: Doçentliğini Temel Eğitim (Sosyal Bilgiler Eğitimi) alanında almış olup, küresel okuryazarlık ve küresel sosyal sorumluluk üzerine çalışmış olmak ve SSCI, ESCI kapsamındaki dergilerde en az 1’er (birer) yayını bulunmak.
2022-ÖÜ4-13Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDoçent11
İlan Şartı: Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olup, çocuk edebiyatı ve kültür aktarımı üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-14Fen FakültesiKimyaKimyaDoçent11
İlan Şartı: Doçentliğini Kimya alanında almış olup, İsatin - tiyokarbohidrazon üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-15Fen FakültesiMatematikCebir ve Sayılar TeorisiDoktor Öğretim Üyesi21
İlan Şartı: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Matematik alanında yapmış olup, çizge teorisi ve matroidler üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-16Fen FakültesiMatematikUygulamalı MatematikDoçent21
İlan Şartı: Doçentliğini Matematik alanında almış olup, ön gerilmeli malzemelerdeki dalga yayılımı üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-17Fen FakültesiMatematikUygulamalı MatematikDoktor Öğretim Üyesi31
İlan Şartı: Uygulamalı Matematik alanında doktora yapmış olmak ve Volterra tipinde gecikmeli denklemler üzerine üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-18İhsangazi Meslek YüksekokuluVeterinerlikLaborant ve Veteriner SağlıkDoktor Öğretim
Üyesi
31
İlan Şartı: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Biyoloji alanında yapmış olup, transglutaminazın yara iyileşmesine etkisi üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-19İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDoktor Öğretim Üyesi31
İlan Şartı: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini İşletme alanında yapmış olup, Enerji Yönetimi ve Yönetim/Organizasyon üzerine çalışmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022-ÖÜ4-20İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiHukuk BilimleriDoçent11
İlan Şartı: Lisansını Hukuk, lisansüstü eğitimlerini Kamu Hukuku alanında yapmış olup, doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak, idare hukuku alanında idarenin sorumluluğu ve idari yaptırımlar üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-21İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKentleşme ve Çevre BilimleriDoktor Öğretim Üyesi51
İlan Şartı: Lisansını Kamu Yönetimi, lisansüstü eğitimlerini Avrupa Siyaseti ve Kamu Yönetimi alanında yapmış olup, kentsel hizmetlerin denetimi ve yerel katılım üzerine çalışmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022-ÖÜ4-22İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerDoktor Öğretim
Üyesi
11
İlan Şartı: İşletme alanında doktora yapmış olup, siyasal tutum ve güç politikaları üzerine çalışmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022-ÖÜ4-23İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası SiyasetDoktor Öğretim Üyesi31
İlan Şartı: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olup, Suriye-İsrail ilişkileri ve İran’daki etnik gruplar üzerine çalışmış olmak, yurt dışında alanıyla ilgili araştırma yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022-ÖÜ4-24İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve LojistikLojistikDoçent31
İlan Şartı: Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olup, CEO ve Liderlik üzerine çalışmış olmak ve ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmak.
2022-ÖÜ4-25İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve LojistikUluslararası TicaretDoçent21
İlan Şartı: Doçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış olup, uluslararası ticarette etkinlik, dış borç ve Jeoekonomi üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-26İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din Bilimleriİslam FelsefesiProfesör11
İlan Şartı: Felsefi ve teolojik dilin anlamlılığı üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-27İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriArap Dili ve BelagatıDoktor Öğretim
Üyesi
41
İlan Şartı: Arap Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, Arapça’nın ses bilgisi üzerine klasik ve modern dönem üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-28İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve ReklamcılıkHalkla İlişkilerDoktor Öğretim Üyesi11
İlan Şartı: İşletme alanında doktora yapmış olup, örgütsel davranış, kariyer ve insan kaynakları yönetimi uygulamaları üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-29İletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve SinemaRadyo ve TelevizyonDoçent31
İlan Şartı: Türk dili, Türk kültürü ve sanatı ile iletişim, siyasal sosyoloji alanlarında yayın yapmış olmak. Ulusal radyo kanallarında dış yapımcı olarak radyo programcılığı ve ulusal
televizyon kanallarında program yapımcılığı ve sunuculuğu yaptığını belgelendirmek,
2022-ÖÜ4-30İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiBilim TarihiBilim TarihiDoktor Öğretim Üyesi41
İlan Şartı: Lisans ve yüksek lisansını Felsefe, doktorasını Sistematik Felsefe ve Mantık alanında yapmış olup, bilim felsefesi ve analitik felsefe üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-31İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiÇağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıGüney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları
Doktor Öğretim
Üyesi
31
İlan Şartı: Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkileri ve Azerbaycan edebiyatında toplumsal meseleler üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-32İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiFelsefeFelsefe TarihiProfesör11
İlan Şartı: Osmanlı felsefesi, düşüncesi ve bilimi üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-33İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiFelsefeTürk İslam Düşüncesi TarihiProfesör11
İlan Şartı: Türk-İslam düşüncesinde felsefe, bilim ve ahlak üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-34İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarihGenel Türk TarihiDoçent21
İlan Şartı: Doçentliğini Genel Türk Tarihi alanında almış olup, kıpçak boy, oymak ve kabileleri üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-35İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarihTürkiye Cumhuriyeti TarihiDoktor Öğretim Üyesi31
İlan Şartı: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olup, son dönem osmanlı ve erken cumhuriyet dönemlerinde karamanlı ortodoks türkler üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-36İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarihYeniçağ TarihiDoçent11
İlan Şartı: Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanında almış olup, Şehir Tarihi ve (özelde Kastamonu tarihi) üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-37İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarihYeniçağ TarihiDoktor Öğretim Üyesi31
İlan Şartı: Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapmış olup, Ege Denizi, Adalar ve Batı Karadeniz üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-38Kastamonu Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojileriBilgisayar ProgramcılığıDoktor Öğretim
Üyesi
11
İlan Şartı: Gecikmeli diferansiyel denklemler ve onların ayrık halleri üzerine çalışmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 10 (on) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022-ÖÜ4-39Kastamonu Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojileriBilgisayar ProgramcılığıDoktor Öğretim Üyesi31
İlan Şartı: İstatistik alanında doktora yapmış olup, grup ardışık test yöntemleri ve Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-40Kastamonu Meslek YüksekokuluÇocuk Bakımı ve Gençlik HizmetleriÇocuk GelişimiDoktor Öğretim Üyesi31
İlan Şartı: Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olup, lisansüstü eğitimlerini Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak ve aile iletişim kalıpları ile gelecek kaygısı üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-41Kastamonu Meslek YüksekokuluMakine ve Metal TeknolojileriMakineDoktor Öğretim Üyesi11
İlan Şartı: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, kompozit malzemelerin işlenebilirliği üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-42Kastamonu Meslek YüksekokuluMakine ve Metal TeknolojileriMakineDoktor Öğretim Üyesi21
İlan Şartı: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında yapmış olup, molibden-silisyum-bor bazlı kaplamalar üzerine çalışmış olmak ve son üç takvim yılında SCI-E kapsamındaki dergilerde en az 3 (üç) adet yayını bulunmak.
2022-ÖÜ4-43Kastamonu Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyonİşletme YönetimiDoktor Öğretim
Üyesi
11
İlan Şartı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olup, işle bütünleşme ve duygusal emek üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-44Kastamonu Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyonİşletme YönetimiDoktor Öğretim Üyesi31
İlan Şartı: Lisansını Büro Yönetimi Öğretmenliği, yüksek lisansını Büro Yönetimi Eğitimi, doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olup, karar verme ve kariyer üzerine çalışmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 10 (on) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022-ÖÜ4-45Mühendislik ve Mimarlık FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDoçent21
İlan Şartı: Doktorasını Matematik-Bilgisayar Bilimleri alanında yapmış olup, Kriptoloji alanında ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022-ÖÜ4-46Mühendislik ve Mimarlık FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDoktor Öğretim
Üyesi
41
İlan Şartı: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olup, derin öğrenme alanlarında çalışmış olmak ve biyoinformatikte uygulamalarını yapmış
olmak.
2022-ÖÜ4-47Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre TeknolojileriDoçent11
İlan Şartı: Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olup, tarıma dayalı endüstriyel atıksu arıtımı ve ileri oksidasyon prosesleri üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-48Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre TeknolojileriDoktor Öğretim Üyesi11
İlan Şartı: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Çevre Mühendisliği alanında yapmış olup, gaz fazındaki uçucu organik bileşiklerin giderimi ve ağır metallerin biyoizlenmesi üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-49Mühendislik ve Mimarlık FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiTelekomünikasyonDoktor Öğretim
Üyesi
31
İlan Şartı: Lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, lisansüstü eğitimlerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında yapmış olup, COVID-19 hastalığı ve beyin tümörlerinin
medikal görüntüler üzerinden tespiti üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-50Mühendislik ve Mimarlık FakültesiGenetik ve BiyomühendislikGenetik ve BiyomühendislikDoktor Öğretim Üyesi31
İlan Şartı: Genetik ve Biyomühendislik alanında doktora yapmış olup, bitki biyoinformatiği ve transkriptomu üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-51Mühendislik ve Mimarlık FakültesiMakine MühendisliğiMalzemeDoçent21
İlan Şartı: Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olup, toz üretimi ve toz metalurjisi üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-52Mühendislik ve Mimarlık FakültesiPeyzaj MimarlığıPeyzaj TeknikleriDoktor Öğretim
Üyesi
31
İlan Şartı: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Peyzaj Mimarlığı alanında yapmış olup, sorunlu alanlarda peyzaj onarımı ve iklim değişikliğinin modellenmesi üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-53Orman FakültesiOrman Endüstrisi MühendisliğiOdun Mekaniği ve TeknolojisiDoktor Öğretim Üyesi31
İlan Şartı: Doktorasını Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olup, vida çekme direnci ve vidalama torku üzerine SCI makaleleri bulunmak. En az 1’i (bir) Q1 sınıfı dergilerde olmak üzere en az 5 (beş) adet SCI makalesi bulunmak.
2022-ÖÜ4-54Orman FakültesiOrman Endüstrisi MühendisliğiOrman Endüstrisi Makineleri ve İşletmeDoktor Öğretim Üyesi11
İlan Şartı: Lisansını Orman Endüstri Mühendisliği, doktorasını Sayısal Yöntemler alanında yapmış olup, tahmin modelleri üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-55Orman FakültesiOrman Endüstrisi MühendisliğiOrman Ürünleri Kimyası ve TeknolojisiDoktor Öğretim Üyesi11
İlan Şartı: Doktorasını Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olup, Nanoselüloz türevleri ve tarımsal atıkların nanoselülozik uygulamaları üzerine çalışmış olmak ve en az 1’i (bir) Q1 sınıfı dergilerde olmak üzere en az 5 (beş) adet SCI makalesi bulunmak.
2022-ÖÜ4-56Orman FakültesiOrman MühendisliğiOrmancılık HukukuDoktor Öğretim Üyesi11
İlan Şartı: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Orman Mühendisliği alanında yapmış olup, iklim değişikliği ve ormancılıkta iş hukuku üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-57Sivil Havacılık YüksekokuluHavacılık YönetimiSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiDoktor Öğretim
Üyesi
31
İlan Şartı: Lisansını Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında, lisansüstü eğitimlerini Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalında yapmış olup, havacılık finansmanı üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-58Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiAntrenörlük EğitimiDoçent11
İlan Şartı: Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olup, koşu biyomekaniği ve kalistenik egzersizler üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-59Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiAntrenörlük EğitimiDoktor Öğretim Üyesi31
İlan Şartı: Lisansını Antrenörlük Eğitimi, yüksek lisansını Hareket ve Antrenman Bilimleri, doktorasını Spor Bilimleri alanında yapmış olmak ve futbol ve basketbolda müsabaka analizi üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-60Taşköprü Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojileriBilgisayar ProgramcılığıDoktor Öğretim
Üyesi
51
İlan Şartı: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olup, biyoinformatik ve yapay zeka üzerine çalışmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022-ÖÜ4-61Taşköprü Meslek YüksekokuluFinans Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve SigortacılıkDoktor Öğretim Üyesi11
İlan Şartı: İşletme lisans mezunu olup, lisansüstü eğitimlerini İşletme Anabilim Dalında yapmış olmak ve çevresel maliyetler, muhasebe manipülasyonu üzerine çalışmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında en az 10 (on) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022-ÖÜ4-62Taşköprü Meslek YüksekokuluFinans Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve SigortacılıkDoktor Öğretim
Üyesi
11
İlan Şartı: Ekonometri alanında doktora yapmış olup, ESTAR ve LSTAR model yapıları üzerine çalışmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 10 (on) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022-ÖÜ4-63Taşköprü Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikDoktor Öğretim
Üyesi
11
İlan Şartı: Lisansını Hemşirelik, yüksek lisansını Hemşirelikte Yönetim, doktorasını Sağlık Yönetimi alanında yapmış olup, örgütsel davranış ve kalite yönetimi üzerine çalışmış
olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022-ÖÜ4-64Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent11
İlan Şartı: Tıpta Uzmanlığını Göz Hastalıkları alanında yapmış olup, eşik altı mikropulse lazer tedavisi üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-65Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi GenetikDoçent11
İlan Şartı: Doçentliğini Tıbbi Genetik alanında almış olup, meme ve mesane kanserlerinde yatkınlık oluşturan genler üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-66Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiDoktor Öğretim Üyesi11
İlan Şartı: Tıp doktoru olup, sitotoksik ajan alan hayvan modellerinde adipoz hormon ve mezenşimal kök hücreler üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-67Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiDoktor Öğretim Üyesi11
İlan Şartı: Lisansüstü eğitimlerini tıbbi biyoloji alanında yapmış olup, akciğer kanseri invazyon ve metastazında TGF-β, EMT ve microRNA’lar ile uluslararası ölçekte çalışmaları
olmak.
2022-ÖÜ4-68Tosya Meslek YüksekokuluMalzeme ve Malzeme İşleme
Teknolojileri
Mobilya ve DekorasyonDoktor Öğretim
Üyesi
11
İlan Şartı: Lisansını Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği, yüksek lisansını Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi, doktorasını Orman Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olup, en kesit
ağaç malzemeler ve en kesit parke üzerine çalışmış olmak ve en az 5 (beş) adet SCI makalesi bulunmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 10 (on) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022-ÖÜ4-69Tosya Meslek YüksekokuluMalzeme ve Malzeme İşleme
Teknolojileri
Mobilya ve DekorasyonDoktor Öğretim
Üyesi
31
İlan Şartı: Lisansını Orman Endüstrisi Mühendisliği, lisansüstü eğitimlerini Lif ve Kağıt Teknolojisi alanında yapmış olup, nanoselüloz esaslı poröz kompozitler ve nanoselüloz-
biyopolimer etkileşimleri üzerine çalışmış olmak ve Q1 sınıfı dergilerde en az 1 (bir) adet makalesi bulunmak.
2022-ÖÜ4-70
(*)
Turizm FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiDoktor Öğretim
Üyesi
11
İlan Şartı: Lisansüstü eğitimlerini Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olup, turistik destinasyon, konaklama sektöründe enerji kullanımı, rekreasyon faaliyetleri ve boş zaman
aktivitileri üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-71Turizm FakültesiTurizm RehberliğiTurizm RehberliğiDoktor Öğretim
Üyesi
51
İlan Şartı: Lisansüstü eğitimlerini Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olup, Kültürel Miras, Türk Mitolojisi, İnanç Turizmi ve Turizm Rehberliği üzerine çalışmış olmak. Ülkesel Turist
Rehberi çalışma kartına sahip olmak.
2022-ÖÜ4-72Veteriner FakültesiKlinik BilimlerCerrahiDoktor Öğretim
Üyesi
41
İlan Şartı: Veteriner Fakültesi mezunu olup, Cerrahi (Veterinerlik) Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve cerrahi hastalıklarda termal kamera kullanımı ile enfeksiyöz ayak
hastalıklarında antibiyotik dışı ajanların kullanımı üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-73Veteriner FakültesiKlinik BilimlerVeterinerlik İç HastalıklarıDoktor Öğretim
Üyesi
51
İlan Şartı: Veteriner Fakültesi mezunu olup, İç Hastalıkları (Veterinerlik) Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, atlarda solunum sistemi hastalıklarında tanı belirteçleri ve kardiyovasküler sistem hastalıkları üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖÜ4-74Veteriner FakültesiKlinik Öncesi BilimlerVeterinerlik FarmakolojiDoktor Öğretim
Üyesi
41
İlan Şartı: Veteriner Fakültesi mezunu olup, Farmakoloji ve Toksikoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, kanser kökenli hücre hattında sitotoksisite ve kromatografi alanında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden
 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI
İlan NoBirimBölümAnabilim Dalı / ProgramUnvanDereceAdetALES
Puanı
Yabancı Dil
Puanı
2022-ÖE3-1İhsangazi Meslek YüksekokuluHukukAdaletÖğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
51EA-70-
İlan Şartı: Hukuk fakültesi mezunu olup, Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve iş sağlığı ve güvenliği hukuku üzerine çalışmış olmak.
2022-ÖE3-2Rektörlük (Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Görevlendirilmek Üzere)Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
51SAY-7050
İlan Şartı: Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi süreçlerinde tecrübe sahibi olmak.
2022-ÖE3-3Rektörlük (Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde
Görevlendirilmek Üzere)
Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
61EA-7070
İlan Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olup, bu alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Üniversite öğrencilerinin COVID-19 sonrası normalleşme dönemi
deneyimleri üzerine çalışmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası gençlere yönelik sosyal destek hizmetleri alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak.
2022-ÖE3-4Rektörlük (Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde
Görevlendirilmek Üzere)
Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
51SAY-7050
İlan Şartı: Biyokimya lisans mezunu olup, Genetik ve Biyomühendislik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Genetik ve Biyomühendislik alanında doktora yapıyor olmak.
Bitki biyoinformatiği üzerine çalışmış olmak, TÜBİTAK projesinde yürütücülük yapmış olmak ve Kalite Sistemleri'nden en az 1 (bir) tanesi için sertifika sahibi olmak.
2022-ÖE3-5Tosya Meslek YüksekokuluElektrik ve EnerjiElektrikÖğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
51SAY-70-
İlan Şartı: Elektrik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2022-ÖE3-6Tosya Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik
Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
51SAY-70-
İlan Şartı: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası sağlık kuruluşlarında
en az 10 (on) yıl tecrübe sahibi olmak.
2022-ÖE3-7Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve Mutfak SanatlarıAraştırma Görevlisi51SÖZ-7050
İlan Şartı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapıyor olmak.


Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler
- Profesör, Doçent ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel ve Özel Şartlar
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.
2- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.
3- (*) 2022-ÖÜ4-70 nolu ilanlara müracaat edecek adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
5- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
6- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
7- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
b. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
c. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Müracaatlarda Talep Edilen Evrak
Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin
1- KYS-FRM-056 Öğretim Üyesi Müracaat Dilekçesi(2)
2- Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)
3- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Bkz.)
6- Adli Sicil Belgesi (Bkz.)
7- Yabancı Dil Belgesi (Varsa)
8- Açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunu atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir. (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.)
9- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezun Belgeleri, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi (Bkz.)
10- KYS-FRM-043 Doktor Öğretim Üyesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(2)
11- KYS-FRM-267-278 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(2)
12- Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD’ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.) Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora mezun belgeleri, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) olması gerekmektedir.
13- Hizmet dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir.) (Bkz.)
14- Tecrübe Belgesi (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için) (Bkz.)
15- Sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için) (Bkz.)
16- Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) (Bkz.)

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin
1- KYS-FRM-263 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Müracaat Formu(3)
2- Özgeçmiş
3- Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Bkz.)
4- Lisans Transkripti (Bkz.)
5- Tecrübe Belgesi (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm belgesi, çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi veya kamu personeli için tasdik edilmiş hizmet dökümü)
6- Sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için) (Bkz.)
7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Araştırma Görevlisi Kadroları İçin
1- KYS-FRM-264 Araştırma Görevlisi Müracaat Formu(3)
2- Özgeçmiş
3- Lisans Mezun Belgesi (Bkz.)
4- Lisans Transkript Belgesi (Bkz.)
5- Yüksek Lisans Mezun Belgesi (Bkz.)
6- Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Bkz.)
7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Bkz. Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Açıklamalar ve Hususlar
1- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
2- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi süreli çalıştırılacaktır.
3- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın “Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler” kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
6- Açıktan veya yeniden atanacaklar için arşiv araştırması yaptırılacaktır.

Muafiyet (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin)
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
(1)https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat/yonergeler adresinden “Yönergeler” başlığı altından temin edilebilir.
(2)https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden “Öğretim Üyesi ile İlgili Belgeler” başlığı altından temin edilebilir.
(3)https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı ile İlgili Belgeler” başlığı altından temin edilebilir.

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, 119 Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlis...

Orman Genel Müdürlüğü 224 Daimi İşçi alacakSonraki Haber

Orman Genel Müdürlüğü 224 Daimi İşçi ala...

Yorum Yazın

Enflasyon Farkı Sıfır Zam Demektir, Memuru Enflasyona Ezdirmemek İçin Refah Payı Verilmelidir
Eğitim-Bir-Sen'den Alan Değişikliği Müjdesi
7 Aralık Perşembe önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (06 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
Epale Projesi İyi Uygulama Örnekleri Yarışması
PISA 2022 Sonuçlarını Başarı Olarak Değerlendirmek Mümkün Değildir!
1.Dereceye 3600 Ek Gösterge, Bir An Önce Meclise Dilekçe Eylemi
Öğretici PİSA Sonuçları Başarı Değil, Alınması Gereken Tedbirlerin Karnesidir
Doğal Afet Nedeniyle Kariyer Basamakları Sınavına Giremeyen Öğretmenlerimizin Mağduriyeti Giderilsin
10 Bin Atama Hangi Derde Çare Olacak?
Sınavsız Şube Müdürü Atamalarının Yürütmesini Durduran Karar İptal Edildi
Ulusal Ajans ERASMUS Projeleri Hakkında MEB’i Uyardı
İkili eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında ders saati süresi otuz dakikaya düşürülebilir mi?
Okullarda sınıf annesi görevlendirilebilir mi?
Memurlar ocakta yüzde kaç zam alacak?
6 Aralık Çarşamba önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (05 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
Ek Ücret, Refah Payı, 3600 Ek Gösterge Ve Diğer Taleplerimizi TBMM’ye Taşıdık
Siyonizmin sponsorları da bedelini ödeyecek
Anayasa Mahkemesi Önünde Mum Işığında Adalet Aradık! (2.Hafta)