Kırıkkale Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kırıkkale Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibariyle saat 08.30’dan, 15’inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 17.30’a kadar ilan detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr/ web adresinden on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 

BÖLÜM / A.B.D. / A.S.D.PROF.DOÇ.DR.ÖĞR.ÜY.AÇIKLAMALAR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D.  1Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında yapmış olmak. Kemik greftleri ve distraksiyon osteogenezisi ve maksillofasiyal bölge yaralamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) alanında almış olmak. Öğretmen değerlendirme modelleri ve çok kültürlü sınıf ortamı konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Matematik Eğitimi A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Matematik Eğitimi) alanında almış olmak. Matematik öğretmen bilgisi, öğretmen fark etme becerisi ve problem kurma alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Matematik Eğitimi A.B.D.  1Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak. Tahmin stratejileri, oyunla matematik öğretimi ve aday öğretmenlik süreci konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Sınıf Eğitimi A.B.D.1  Doçentlik unvanını Alan Eğitimi (Sınıf Öğretmenliği Eğitimi) alanında almış olmak. Üstbilişsel farkındalık, yaratıcı okuma ve dil becerilerine yönelik duyuşsal özellikler konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.1  Doçentlik unvanını Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında almış olmak. Atatürk’ün hastalığı, cenazesi ve yurt gezileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Türkçe Eğitimi A.B.D.  1Doktorasını Türkçe Eğitimi alanında yapmış olmak. Çocuk edebiyatında karakter ve çocuk kitaplarında mizah konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Farsça Mütercim ve Tercümanlık A.B.D.  1Doktorasını Fars Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Farsça Dilbilgisi ve Farsça Öğretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Atom ve Molekül Fiziği A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak. Etkin alan teorisi ve spektrometreile manyetik sistemleri modelleyerek mıknatıslanma ve kuantum tünelleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Genel Fizik A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak. Etkin alan teorisi ile malzemelerin manyetik davranışlarının belirlenmesi, tek kristallerin yapısal özellikleri ve biyolojik aktiviteleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Genel Fizik A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak. Elektriksel mikroakışkan çipler ve lazerli mikroakışkan kanal üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
Analitik Kimya A.B.D.1  Doçentlik unvanını Kimya alanında almış olmak. Polarografik ve voltametrik yöntemlerle eser element analizi, organik bileşiklerin elektrokimyasal tayini ve iyon seçici elektrotlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fizikokimya A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Kimya alanında almış olmak. Etilen oksit-propilen oksit blok kopolimerlerinin sentezi, propilen oksitin polimerleşmesi ve enzim immobilizasyonu konularında çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi A.B.D.  1Doktorasını Matematik alanında yapmış olmak. Kuantum analiz, kuantum fark denklemleri ve kompleks sınır değer problemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Geometri A.B.D.  1Doktorasını Matematik alanında yapmış olmak. Lorentz uzayında yapı denklemleri ve constraint manifoldları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Matematik A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak. Konvolüsyon tipli singüler integral operatörleri ve Mellin tipli integrallerin yakınsaklık özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Genel Sosyoloji ve Metodoloji A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Sosyoloji alanında almış olmak. Küreselleşme, kültür ve sosyal değişme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Kurumlar Sosyolojisi A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Sosyoloji alanında almış olmak. İbn Haldun’da ekonomi, Osmanlıda reklam ve alışveriş merkezleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sosyometri A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Sosyoloji alanında almış olmak. Göç sosyolojisi, din sosyolojisi ve sosyal bütünleşme konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
Ortaçağ Tarihi A.B.D.1  Doçentlik unvanını Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak. Selçuklular, Türk-İslam Devletleri ve Atabeglikler Tarihi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi A.B.D.  1Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak. Osmanlı Devleti'nde mukataa sistemi ve malikâne sistemi konularında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
Müzik Bilimleri A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi) alanında almış olmak. Başlangıç piyano metotları ve rubric konularında çalışmalar yapmış olmak.
Müzik Bilimleri A.B.D.  1Doktorasını Müzik Eğitimi alanında yapmış olmak. Viyola repertuvarı ve yaylı çalgılar eğitiminde entonasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
Resim A.S.D.1  Doçentlik unvanını Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim/Resim İş Eğitimi) alanında almış olmak. A/r/tografi, k/a/r/tografi ile disiplinlerarası ve kültürlerarası bağlamda sesleri görselleştirme pratikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ / KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.  1Doktorasını Kamu Hukuku alanında yapmış olmak. Suçluların iadesi, Ceza hukukunda şikâyet ve Türk hukukunda af konularında çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
Medeni Hukuk A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Medeni Hukuk alanında almış olmak. Yapay döllenmede soybağı ve Viyana Satım Sözleşmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
Muhasebe ve Finansman A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Muhasebe alanında almış olmak. Finansal muhasebe, denetim ve muhasebe standartları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D.  1Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Çevrimiçi alışveriş, mobil alışveriş ve kripto para konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim ve Organizasyon A.B.D.  1Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Devlete bağımlı iş sistemi, örgütsel DNA ve liderlik konularında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Siyaset ve Sosyal Bilimler A.B.D.  1Doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmış olmak. Avrupa siyasal düşüncesinde iktidar ve meşruiyet, İslam siyasal düşüncesi ve postmodern siyasal düşünce alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Siyaset ve Sosyal Bilimler A.B.D.  1Doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmış olmak. Siyasal ahlak yapıları, siyasal antropolojide davranış kategorileri ve kıta avrupası neo- marksizmi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim Bilimleri A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Kamu Yönetimi alanında almış olmak. Örgütsel davranış, performans yönetimi ve yönetimde moda konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Din Bilimleri A.B.D.  1Doktorasını Din Eğitimi alanında yapmış olmak. Din öğretiminde ölüm konusunun öğretimi, Covid-19 sürecinde din eğitimi, metaforik algı ve değer eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Hadis A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Bazı Hanefi usulcülerin hadis ilmine yaklaşımları, erken dönem Hanefi usulcülerin mütevatir konusundaki görüşleri ve hadis tenkidinde muhteva konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Biyomühendislik A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Biyomühendislik alanında almış olmak. Nanofiberler, kriyojeller ve TNT'nin biyoremediasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ulaştırma A.B.D. 1 Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Trafik kazaları, sinyalizasyon optimizasyonu ve kısa-dönemli trafik akış tahmini konularında çalışmaları olmak.
Yapı Malzemesi A.B.D. 1 Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Çimento bağlayıcılı kompozitler, geopolimer malzemeler ve yapı sağlık izleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
Beden Eğitimi ve Spor A.B.D. 1 Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak. Adölesanlarda güç tahmin denklemi geliştirme ve badmintoncularda el dinamometresi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor A.B.D.  1Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. Okçulukta bağıl yaş ve kullanılan malzemelerin propriyosepsiyona etkisi ve okçuluk beceri öğretimi konularında çalışma yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Spor Yöneticiliği A.B.D.  1Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. Futbolcularda güç tahmin denklemi geliştirme ve adölesanlarda obezite, yeme davranışları ve fiziksel aktivite konularında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Yöneticiliği A.B.D.  1Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. İşitme engelli bireylerde sporun sosyalleşmeye katkısı ve işitme engelli badminton sporcuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.  1Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında yapmış olmak. Prematüre bebeklerde beyin matürasyonu incelemesi ve yenidoğanda akciğer ultrasonu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Radyoloji A.B.D.  1Uzmanlığını Radyoloji alanında yapmış olmak. Orbita kitlelerinde ve invajinasyonda sonoelastografi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Farmakoloji A.B.D.1  Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Tıbbi Farmakoloji alanında yapmış olmak. Tıp Fakültelerinde Farmakoloji Eğitimi Standardizasyonu ve Farmakovijilans konusunda çalışmaları olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
Yabancı Diller A.B.D.  1Doktorasını Fransız Dili Eğitimi alanında yapmış olmak. Fransız Dili öğretimi, çeviri kuramları ve Fransız Dili ve Edebiyatı konularında çalışmalar yapmış olmak.
TOPLAM61920
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel GörünümÖnceki Haber

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personel alıyorSonraki Haber

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatr...

Yorum Yazın

"Alo Mevzuat" öğretmen Ahmet Kandemir, milletvekili aday adayı oldu
İşte Depremle ilgili yalan haberler ve gerçekler
TEKNOFEST 2023 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Final Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!
Bakan Özer: 5 Yaşta Okullaşma Oranını Yüzde 99.9'a Yükselttik
YKS Kampına Yaklaşık 230 Bin Üniversite Adayı Katıldı
2023 Yılı Bilsem Öğretmen Seçme Ve Atama Kılavuzu Güncellendi
Kaynaştırma/Bütünleştirme Kapsamında Sunulan Destek Eğitim Odası Hizmetinde Eğitim Uygulamaları Semineri Öba'da Yayımlandı
Meclis Tatile Girmeden Şube Müdürleri ve Müfettişlerin Ücretlerinde Bir Düzenleme Yapılmalıdır
Okulların Başarılı Çalışmaları "Eğitimde İyi Örnekler" Web Sitesinde Paylaşılıyor
Ramazan-ı Şerif 2023
"Eğitimde Tek Yürek" Programı Hız Kesmeden Devam Ediyor
40 Naat Kitaplarıyla İmam Hatip Okullarımızda Kadim Bir Geleneği Yeniden Canlandırıyoruz
TEKNOFEST 2023 için Geri Sayım Başladı
TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Kritik Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Çeyrek Asırdır Bekleyen Sorunlar Ağustos Ayındaki Masada Değil, Seçimden Önce Son Torba Yasayla Hemen Şimdi! Çözülmelidir
Uluslararası Araştırmacı Projeleri Program Takvimi Belirlendi
Bayram Dönemi Özel Günler İkrazı Uygulamamız Başlıyor
3 Bin 500 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvurular 3 Nisan'da Başlayacak
Ramazan-ı Şerif 2023
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Faaliyet Raporu