Konya Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Konya Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan yürürlükteki Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşıyan öğretim üyesi adaylarının; Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlanmış 1 adet Akademik Dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren (Profesör: 6 adet, Doçent: 4 adet, Doktor Öğretim Üyesi: 5 adet) USB Bellek ekleyerek, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülteye/Meslek Yüksekokuluna şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Dosyalar haricinde ayrıca Uygulama Esaslarının "Dosya Hazırlama Düzeni" Genel Dosya maddesinde belirtilen belgeler ile kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir.
Öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların "Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları"nda başvurulan unvan için belirtilen sayıdaki faaliyeti "Başlıca Eser" olarak sunmaları
gerekmektedir.
Adayların "Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmaları ya da geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
4. Doçent ve Profesör kadrosuna müracaat eden adaylardan doçentlik sözlü sınavını başarmış olma şartı aranır.
Doçent ve Profesör kadrosuna başvuru yapan ancak bu şartı sağlamayan adayların ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılacak doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları şarttır.
5. Başvurularda, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Başvuru Formu, Taahhütname, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve e-Devletten alınacak güncel Adli Sicil Kaydı belgesi de getirilecektir.
6. İlana başvuru yapan adayların yürürlükteki “Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları”nda belirtilen asgari şartları sağlamaları gerekmektedir. Akademik Yükseltme ve Ön
Değerlendirme Kurulu (AYÖK) ilan son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde toplanarak başvuru dosyalarını inceleyecektir. AYÖK Belgesi almaya hak kazanamayan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.
7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
8. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
9. Adayların Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY,
PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.
10. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
11. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.
12. İlanımıza Üniversitemiz web sayfası "http://www.ktun.edu.tr/" adresinden ulaşılabilir.
13. Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 30 Aralık 2022 – 20 Ocak 2023 tarihleri arasında olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
DUYURULUR.
 

İLAN NOBİRİMİBÖLÜMANABİLİM DALI/ PROGRAMIKADRODERECEADETÖZEL ŞART
2022-
08
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıProfesör11Lisans, Yüksek Lisans, Doktora eğitimleri ile Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak. Doğal dil işleme
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
2022-
09
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik- Elektronik MühendisliğiElektrik TesisleriProfesör11Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Elektrik iletim hatları ve güzergah etüdü konularında
çalışmalar yapmış olmak.
2022-
10
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik- Elektronik MühendisliğiElektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga
Tekniği
Profesör11Lisans ve Lisansüstü eğitimleri ile Doçentlik unvanını Elektrik-
Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Yere nüfuz eden radar ve elektromanyetik
radyasyon ölçümleri konularında çalışmaları olmak.
2022-
11
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapı YönetimiProfesör11Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçenlik eğitimlerini İnşaat Mühendisliği alanında almış
olmak. Yapı Yönetimi Anabilim Dalında, prefabrik yapıların
bağlantı türleri ve maliyet analizleri, yeşil binalar ve
sürdürülebilirlik konuları üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2022-
12
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiJeoloji MühendisliğiUygulamalı JeolojiProfesör11Yeraltısuları, sıcak sular ve
evaporitik kayaçların izotopik ve
jeokimyasal özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022-
13
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiKimya MühendisliğiTemel İşlemler ve TermodinamikProfesör11Piezoelektrik polimerik nanofiber kompozit malzemeler ve enerji verimliliğinin artırılması
konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022-
14
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDoçent11Lisans, Yüksek Lisans, Doktora eğitimleri ile Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak. Görüntü işleme
alanında çalışmalar yapmış olmak.
2022-
15
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDoçent11Lisans, Yüksek Lisans, Doktora eğitimleri ile Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak. Sürü zekâsı ve veri
madenciliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
2022-
16
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıDoçent11Lisans, Yüksek Lisans, Doktora eğitimleri ile Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak. Veri dengeleme konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
2022-
17
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre TeknolojisiDoçent11İlaç etken maddelerin akut
toksisitesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
2022-
18
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiMekanikDoçent31Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçenlik eğitimlerini İnşaat Mühendisliği alanında almış
olmak. Mekanik Anabilim Dalında ve ön üretimli panellerle yapılmış çerçeve konularında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
2022-
19
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapı MalzemeleriDoçent21Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçenlik eğitimlerini İnşaat Mühendisliği alanında almış
olmak. Yapı Malzemeleri
Anabilim Dalında ve lif donatılı çimento esaslı harçların yapısal sağlık izlemesi konularında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2022-
20
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiJeoloji MühendisliğiUygulamalı JeolojiDoçent11Bimkayalarda fraktal boyut ve kayalarda sayısal modelleme
konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022-
21
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiKimya MühendisliğiTemel İşlemler ve TermodinamikDoçent21Doktora ve Doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak. Adsorpsiyon,
perovskite ve organik güneş pilleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
2022-
22
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiDoçent31Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış, iyonik sıvıların
hidrometalurji alanında kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022-
23
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMühendislik Temel BilimleriMühendislik Temel Bilimleri (Matematik)Doçent31Doçentlik unvanını
Matematik/Uygulamalı Matematik alanında almış olmak. Yarı ve tam sonsuz düzlemlerde gecikmeli integro-diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri üzerinde
çalışmalar yapmış olmak.
2022-
24
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre TeknolojisiDr.Öğr. Üyesi31Atıksular ve çamurlardan ilaç etken maddelerin giderimi konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
2022-
25
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiYöneylem AraştırmasıDr.Öğr. Üyesi31Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı ve
üretim ve dağıtım çizelgeleme alanlarında bilimsel çalışma yapmış olmak.
2022-
26
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiHarita MühendisliğiJeodeziDr.Öğr. Üyesi31Fiziksel jeodezi, uydu gravimetrisi ve sayısal yükseklik modelleri
konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022-
27
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiJeoloji MühendisliğiMaden Yatakları- JeokimyaDr.Öğr. Üyesi11Lisansüstü tezlerini ilan edilen Anabilim Dalında yapmış olmak. Polimetalik maden yataklarında jeokimya, izotop, jeokronoloji ile hidrotermal alterasyon, boksit ve toprak jeokimyası konularında
çalışmalar yapmış olmak.
2022-
28
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMakine MühendisliğiEnerjiDr.Öğr. Üyesi21Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. Su
türbinleri ile ilgili deneysel ve sayısal çalışmalar yapmış olmak.
2022-
29
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMakine MühendisliğiKonstrüksiyon ve İmalatDr.Öğr. Üyesi11Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. Triboloji ve asimetrik dişli çarkların
eğilmeli yorulma dayanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
2022-
30
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım MühendisliğiYazılım MühendisliğiDr.Öğr. Üyesi31Yüksek Lisans ve Doktorasını
Bilgisayar, Yazılım veya Elektrik-
Elektronik Mühendisliğinde
yapmış olmak. Biyomedikal ve görüntü işleme alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
2022-
31
Mimarlık ve Tasarım FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaŞehircilikProfesör11Doçentlik unvanını Şehir ve Bölge Planlama alanında almış olmak.
Kentsel tasarım konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022-
32
Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkBina BilgisiDoçent11Eleştirel bölgeselcilik alanında çalışmalar yapmış olmak.
2022-
33
Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkMimarlık TarihiDoçent11Kırsal yerleşmeler konusunda çalışma yapmış olmak.
2022-
34
Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkYapı BilgisiDoçent11Bina enerji optimizasyonu ve performans tabanlı binalar
alanında çalışmalar yapmış olmak.
2022-
35
Mimarlık ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlıkİç MimarlıkDr.Öğr. Üyesi31İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında lisans mezunu olmak. İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Sanatta Yeterlik veya Doktora
yapmış olmak.
2022-
36
Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkBina BilgisiDr.Öğr. Üyesi21Sinema ve mimarlık eğitimi
alanında çalışma yapmış olmak.
2022-
37
Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkBina BilgisiDr.Öğr. Üyesi21Konut kooperatifleri, gecekondu önleme bölgeleri ve imar planları
konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022-
38
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluKimya ve Kimyasal İşleme TeknolojileriKimya TeknolojisiProfesör11Doçent unvanını Kimya alanında almış olmak. Biyojenik aminler, soğuk pres yağlar ve merkezi kompozit tasarım ile ilgili
çalışmaları olmak.
2022-
39
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluElektrik ve EnerjiNükleer Teknoloji ve Radyasyon GüvenliğiDoçent11Fizik alanında doçentlik unvanı almış olmak. Organik alan etkili transistörler ve perovksite güneş
hücreler konularında çalışmaları olmak.

 

Duyuru Başlama Tarihi30.12.2022 - Cuma
Son Başvuru Tarihi20.01.2023 - Cuma
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi31.01.2023 - Salı
Giriş Sınavı Tarihi09.02.2023 - Perşembe
Sonuç Açıklama Tarihi16.02.2023 - Perşembe
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresiwww.ktun.edu.tr

 

İLAN NOBİRİMİBÖLÜMANABİLİM DALI/ PROGRAMIKADRODERECEADETÖZEL ŞART
2022-
14
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriArş.Gör.41Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Yapay Zeka
programlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022-
15
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar DonanımıArş.Gör.41Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Yapay Zeka
programlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022-
16
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiElektrik MakinalarıArş.Gör.41Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim
Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022-
17
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiYöneylem AraştırmasıArş.Gör.41Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022-
18
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMakine MühendisliğiKonstrüksiyon ve İmalatArş.Gör.41Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022-
19
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMakine MühendisliğiTermodinamikArş.Gör.41Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022-
20
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım MühendisliğiYazılım MühendisliğiArş.Gör.42Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Yapay
Zeka programlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022-
21
Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkBina BilgisiArş.Gör.41Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Bina Bilgisi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022-
22
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluGıda İşlemeGıda TeknolojisiÖğr.Gör.
(Ders Verecek)
31Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak. Tahıl teknolojisi ve gıda katkı maddeleri
konularında çalışmalar yapmış ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmak.
2022-
23
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluMakine ve Metal TeknolojileriMakineÖğr.Gör.
(Ders Verecek)
51Makine Eğitimi Bölümü lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası alanında
en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
2022-
24
RektörlükDış İlişkiler Koordinatörlüğü-Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)51Fakültelerin lisans programlarından mezun olup bu alanların
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydı ile Üniversitelerde veya Kamu Kurumlarının Dış İlişkiler /
Uluslararası Ofis / Proje Ofisi / AB/Erasmus Ofislerinde veya AB destekli projelerde tecrübesi olmak. (Genel Şartlar 6. madde
gereğince en az 85 yabancı dil puanına sahip olmak.)


GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
4) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği “Azami Öğrenim Sürelerini” doldurmamış olması gerekmektedir.
5) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 
6) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
7) Araştırma Görevlisi kadrolarını kazanan adayların atamaları 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca yapılacaktır.
8) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek Yüksekokullarının, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
 Başvurular https://ilan.ktun.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların kimlik, adres, mezuniyet bilgileri, transkript notu, yabancı dil ve ALES puan bilgileri başvuru sırasında ilgili kurumlardan web servis aracılığıyla çevrimiçi olarak çekilmektedir. Bu bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Hatalı olduğu düşünülen verilerin ilgili kurumlarla görüşülerek düzeltilmesi adayların sorumluluğundadır.
Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Özgeçmiş (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),
2. Bir adet vesikalık fotoğraf (Adaylar tarafından başvuru sırasında .jpg formatında manuel olarak sisteme yüklenecek),
3. Diploma ve Transkript (Özel şartta belirtilen; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora) (Başvuru sırasında YÖKSİS üzerinden aktarılacak ve ayrıca transkript adaylar tarafından manuel olarak sisteme yüklenecek),
4. Öğrenci Belgesi (Başvuru sırasında YÖKSİS üzerinden aktarılacak ve ayrıca adaylar tarafından manuel olarak sisteme yüklenecek),
5. ALES Belgesi (Başvuru sırasında ÖSYM üzerinden aktarılacak),
6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Başvuru sırasında ÖSYM üzerinden aktarılacak),
7. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan veya ayrılmış olan adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),
8. Tecrübe şartı bulunan kadrolar için barkodlu SGK Hizmet Dökümü, (Hizmet Dökümünde meslek kodu yok ise ilgili kurumdan tecrübe belgesi alınacaktır. ) (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),
9. Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda sertifikalar (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek).
Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Telefonlar : (0332) 205 1184, (0332) 205 1185, (0332) 205 1186, (0332) 350 8585
Başvuru ile ilgili teknik sorun yaşanması durumunda [email protected] e-posta adresine yaşanan teknik sorun ile ilgili açıklayıcı e-posta gönderilmesi
halinde, kurumumuz tarafından en kısa sürede çözüm üretilecektir.
DUYURULUR!

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Sinop Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi ve 11 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyorÖnceki Haber

Sinop Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi ve 1...

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıSonraki Haber

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü